svn commit: r252744 - head/usr.sbin/bsdconfig/share

Devin Teske dteske at FreeBSD.org
Fri Jul 5 01:38:43 UTC 2013


Author: dteske
Date: Fri Jul  5 01:38:42 2013
New Revision: 252744
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/252744

Log:
  Add debugging for each of the initialized default variables.

Modified:
  head/usr.sbin/bsdconfig/share/variable.subr

Modified: head/usr.sbin/bsdconfig/share/variable.subr
==============================================================================
--- head/usr.sbin/bsdconfig/share/variable.subr	Fri Jul  5 01:37:35 2013	(r252743)
+++ head/usr.sbin/bsdconfig/share/variable.subr	Fri Jul  5 01:38:42 2013	(r252744)
@@ -106,6 +106,8 @@ f_variable_get_value()
 #
 f_variable_set_defaults()
 {
+	f_dprintf "f_variable_set_defaults: Initializing defaults..."
+
 	#
 	# Initialize various user-edittable values to their defaults
 	#
@@ -120,6 +122,27 @@ f_variable_set_defaults()
 	setvar $VAR_PKG_TMPDIR		"/var/tmp"
 	setvar $VAR_RELNAME		"$UNAME_R"
 
+	#
+	# Debugging
+	#
+	if f_debugging; then
+		local var
+		for var in \
+			$VAR_EDITOR		\
+			$VAR_FTP_STATE		\
+			$VAR_FTP_USER		\
+			$VAR_HOSTNAME		\
+			$VAR_MEDIA_TIMEOUT	\
+			$VAR_NFS_SECURE		\
+			$VAR_NFS_TCP		\
+			$VAR_NFS_V3		\
+			$VAR_PKG_TMPDIR		\
+			$VAR_RELNAME		\
+		; do
+			f_quietly f_getvar $var
+		done
+	fi
+
 	f_dprintf "f_variable_set_defaults: Defaults initialized."
 }
 


More information about the svn-src-head mailing list