svn commit: r47685 - head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Tue Oct 27 18:23:38 UTC 2015


Author: rene
Date: Tue Oct 27 18:23:36 2015
New Revision: 47685
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47685

Log:
 nl/articles/explaining-bsd: update to r47684
 
 Patch docbook-mk-dependencies.diff from wblock@ tested succesfully:
 On a modified English tree, (make po ; poedit ; make tran ; make) merges the
 po file and regenerates article.translate.xml, article.xml, and article.html

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/nl_NL.po

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml	Tue Oct 27 18:15:59 2015	(r47684)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml	Tue Oct 27 18:23:36 2015	(r47685)
@@ -126,7 +126,7 @@
   <sect2>
    <title>Hoe wordt BSD ontwikkeld en bijgewerkt?</title>
 
-   <para>De BSD-kernels worden ontwikkeld en bijgewerkt volgens het Open Source ontwikkelmodel. Elk project beheerst een publiek toegankelijke <emphasis>broncodeboom</emphasis> onder het <link xlink:href="http://www.cvshome.org/">Concurrent Versions System</link> (CVS), wat alle bronbestanden voor het project bevat, inclusief documentatie en andere toevallige bestanden. CVS stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</quote> te doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke gewenste versie van het systeem.</para>
+   <para>De BSD-kernels worden ontwikkeld en bijgewerkt volgens het Open Source ontwikkelmodel. Elk project beheerst een publiek toegankelijke <emphasis>broncodeboom</emphasis> onder <link xlink:href="https://subversion.apache.org/">Subversion</link> (SVN), wat alle bronbestanden voor het project bevat, inclusief documentatie en andere toevallige bestanden. SVN stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</quote> te doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke gewenste versie van het systeem.</para>
 
    <para>Een grote groep van wereldwijde ontwikkelaars dragen bij aan verbeteringen aan BSD. Ze zijn verdeeld in drie soorten:</para>
 
@@ -162,7 +162,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>Een gevolg van het formele beheer van een enkele CVS-broncodeboom is dat de BSD-ontwikkeling helder is, en dat het mogelijk is om elke versie van het systeem aan de hand van het uitgavenummer of datum te benaderen. CVS staat ook incrementele wijzigingen aan het systeem toe: het repository van FreeBSD bijvoorbeeld wordt ongeveer 100 keer per dag bijgewerkt. De meeste van deze veranderingen zijn klein.</para>
+	 <para>Een gevolg van het formele beheer van een enkele SVN-broncodeboom is dat de BSD-ontwikkeling helder is, en dat het mogelijk is om elke versie van het systeem aan de hand van het uitgavenummer of datum te benaderen. SVN staat ook incrementele wijzigingen aan het systeem toe: het repository van FreeBSD bijvoorbeeld wordt ongeveer 100 keer per dag bijgewerkt. De meeste van deze veranderingen zijn klein.</para>
 	</listitem>
    </orderedlist>
   </sect2>
@@ -182,7 +182,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>Wanneer er bugs in een RELEASE-versie worden gevonden, worden ze gerepareeed, en worden de reparaties toegevoegd aan de CVS-boom. In FreeBSD wordt de resulterende versie de <firstterm>STABLE</firstterm>-versie genoemd, terwijl het in NetBSD en OpenBSD de RELEASE-versie blijft heten. Kleinere nieuwe eigenschappen kunnen ook aan deze tak worden toegevoegd na een testperiode in de CURRENT-tak.</para>
+	 <para>Wanneer er bugs in een RELEASE-versie worden gevonden, worden ze gerepareeed, en worden de reparaties toegevoegd aan de SVN-boom. In FreeBSD wordt de resulterende versie de <firstterm>STABLE</firstterm>-versie genoemd, terwijl het in NetBSD en OpenBSD de RELEASE-versie blijft heten. Kleinere nieuwe eigenschappen kunnen ook aan deze tak worden toegevoegd na een testperiode in de CURRENT-tak.</para>
 	</listitem>
    </orderedlist>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/nl_NL.po
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/nl_NL.po	Tue Oct 27 18:15:59 2015	(r47684)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/nl_NL.po	Tue Oct 27 18:23:36 2015	(r47685)
@@ -1,8 +1,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: FreeBSD Documentation Project\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-26 22:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-26 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-27 18:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-27 19:00+0100\n"
 "Last-Translator: René Ladan <rene at freebsd.org>\n"
 "Language-Team: Dutch <freebsd-translators at freebsd.org>\n"
 "Language: nl_NL\n"
@@ -142,9 +142,9 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: info/releaseinfo
 #: article.translate.xml:54 article.translate.xml:56
 msgid ""
-"$FreeBSD: head/en_US.ISO8859-1/articles/explaining-bsd/article.xml 47674 "
-"2015-10-26 21:12:42Z rene $"
-msgstr "$FreeBSD$"
+"$FreeBSD$"
+msgstr ""
+"$FreeBSD$"
 
 #. (itstool) path: abstract/para
 #: article.translate.xml:59
@@ -585,20 +585,20 @@ msgstr "Hoe wordt BSD ontwikkeld en bijg
 msgid ""
 "The BSD kernels are developed and updated following the Open Source "
 "development model. Each project maintains a publicly accessible "
-"<emphasis>source tree</emphasis> under the <link xlink:href=\"http://www."
-"cvshome.org/\">Concurrent Versions System</link> (CVS), which contains all "
-"source files for the project, including documentation and other incidental "
-"files. CVS allows users to <quote>check out</quote> (in other words, to "
-"extract a copy of) any desired version of the system."
+"<emphasis>source tree</emphasis> under <link xlink:href=\"https://subversion."
+"apache.org/\">Subversion</link> (SVN), which contains all source files for "
+"the project, including documentation and other incidental files. SVN allows "
+"users to <quote>check out</quote> (in other words, to extract a copy of) any "
+"desired version of the system."
 msgstr ""
 "De BSD-kernels worden ontwikkeld en bijgewerkt volgens het Open Source "
 "ontwikkelmodel. Elk project beheerst een publiek toegankelijke "
-"<emphasis>broncodeboom</emphasis> onder het <link xlink:href=\"http://www."
-"cvshome.org/\">Concurrent Versions System</link> (CVS), wat alle "
-"bronbestanden voor het project bevat, inclusief documentatie en andere "
-"toevallige bestanden. CVS stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</"
-"quote> te doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke gewenste "
-"versie van het systeem."
+"<emphasis>broncodeboom</emphasis> onder <link xlink:href=\"https://"
+"subversion.apache.org/\">Subversion</link> (SVN), wat alle bronbestanden "
+"voor het project bevat, inclusief documentatie en andere toevallige "
+"bestanden. SVN stelt gebruikers in staat om een <quote>check out</quote> te "
+"doen (met andere woorden, om een kopie te maken) van elke gewenste versie "
+"van het systeem."
 
 #. (itstool) path: sect2/para
 #: article.translate.xml:286
@@ -728,15 +728,15 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: listitem/para
 #: article.translate.xml:357
 msgid ""
-"As a result of the formalized maintenance of a single CVS source tree, BSD "
+"As a result of the formalized maintenance of a single SVN source tree, BSD "
 "development is clear, and it is possible to access any version of the system "
-"by release number or by date. CVS also allows incremental updates to the "
+"by release number or by date. SVN also allows incremental updates to the "
 "system: for example, the FreeBSD repository is updated about 100 times a "
 "day. Most of these changes are small."
 msgstr ""
-"Een gevolg van het formele beheer van een enkele CVS-broncodeboom is dat de "
+"Een gevolg van het formele beheer van een enkele SVN-broncodeboom is dat de "
 "BSD-ontwikkeling helder is, en dat het mogelijk is om elke versie van het "
-"systeem aan de hand van het uitgavenummer of datum te benaderen. CVS staat "
+"systeem aan de hand van het uitgavenummer of datum te benaderen. SVN staat "
 "ook incrementele wijzigingen aan het systeem toe: het repository van FreeBSD "
 "bijvoorbeeld wordt ongeveer 100 keer per dag bijgewerkt. De meeste van deze "
 "veranderingen zijn klein."
@@ -800,13 +800,13 @@ msgstr ""
 #: article.translate.xml:398
 msgid ""
 "As bugs are found in a RELEASE version, they are fixed, and the fixes are "
-"added to the CVS tree. In FreeBSD, the resultant version is called the "
+"added to the SVN tree. In FreeBSD, the resultant version is called the "
 "<firstterm>STABLE</firstterm> version, while in NetBSD and OpenBSD it "
 "continues to be called the RELEASE version. Smaller new features can also be "
 "added to this branch after a period of test in the CURRENT branch."
 msgstr ""
 "Wanneer er bugs in een RELEASE-versie worden gevonden, worden ze "
-"gerepareeed, en worden de reparaties toegevoegd aan de CVS-boom. In FreeBSD "
+"gerepareeed, en worden de reparaties toegevoegd aan de SVN-boom. In FreeBSD "
 "wordt de resulterende versie de <firstterm>STABLE</firstterm>-versie "
 "genoemd, terwijl het in NetBSD en OpenBSD de RELEASE-versie blijft heten. "
 "Kleinere nieuwe eigenschappen kunnen ook aan deze tak worden toegevoegd na "


More information about the svn-doc-all mailing list