svn commit: r47860 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Mon Dec 14 15:47:55 UTC 2015


Author: remko
Date: Mon Dec 14 15:47:53 2015
New Revision: 47860
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47860

Log:
 another chapter update from Mike..
 
 Submitted by:	Mike Snow B.V.
 Facilitated by:	Snow B.v.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml	Mon Dec 14 12:44:36 2015	(r47859)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml	Mon Dec 14 15:47:53 2015	(r47860)
@@ -5,75 +5,67 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
-   %SRCID% 41645
+   %SRCID% 47096
 -->
-<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ppp-and-slip">
- <info><title>PPP en SLIP</title>
+<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:id="ppp-and-slip">
+ <!--
+ <chapterinfo>
   <authorgroup>
-   <author><personname><firstname>Jim</firstname><surname>Mock</surname></personname><contrib>Geherstructureerd, gereorganiseerd en geupdate
-	 door </contrib></author>
+   <author>
+	<firstname>Jim</firstname>
+	<surname>Mock</surname>
+	<contrib>Geherstructureerd, gereorganiseerd en geupdate
+	 in Maart 2000 door </contrib>
+   </author>
   </authorgroup>
   <authorgroup>
-   <author><personname><firstname>Remko</firstname><surname>Lodder</surname></personname><contrib>Vertaald door </contrib></author>
+   <author>
+	<firstname>Remko</firstname>
+	<surname>Lodder</surname>
+	<contrib>Vertaald door </contrib>
+   </author>
   </authorgroup>
- </info>
+ </chapterinfo>
+ -->
 
- 
+ <title><acronym>PPP</acronym></title>
 
  <sect1 xml:id="ppp-and-slip-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
 
   <indexterm xml:id="ppp-ppp">
-   <primary>PPP</primary>
-  </indexterm>
-
-  <indexterm xml:id="ppp-slip">
-   <primary>SLIP</primary>
+   <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
   </indexterm>
 
-  <para>&os; heeft een aantal manieren om de ene computer met de
-   andere te verbinden. Om een netwerk of internet verbinding
-   op te zetten door een inbelmodem, of om anderen toe te
-   staan dit te doen door de machine heen vereist het gebruik
-   van PPP en SLIP. Dit hoofdstuk beschrijft het opzetten van
-   op modems gebaseerde diensten in meer detail.</para>
+  <para>&os; ondersteunt het Point-to-Point (<acronym>PPP</acronym>)
+   protocol dat kan worden gebruikt om een netwerk of internet
+   verbinding op te zetten via een inbelmodem. Dit hoofdstuk beschrijft
+   hoe modem-gebaseerde communicatiediensten in &os; te configureren.</para>
 
   <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet u:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>Hoe gebruikers PPP opgezet kan worden.</para>
-   </listitem>
-   <listitem>
-	<para>Hoe kernel-PPP opgezet kan worden (alleen voor
-	 &os; 7.X).</para>
-   </listitem>
-   <listitem>
-	<para>Hoe <acronym>PPPoE</acronym> opgezet kan worden (PPP
-	 over Ethernet).</para>
+	<para>Hoe een <acronym>PPP</acronym> verbinding te configureren,
+	 te gebruiken en hoe problemen op te lossen.</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>Hoe <acronym>PPPoA</acronym> opgezet kan worden (PPP
-	 over ATM).</para>
+	<para>Hoe <acronym>PPP</acronym> over Ethernet op te zetten
+	 (<acronym>PPPoE</acronym>).</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>Hoe een SLIP-server en cliënt opgezet kan worden en
-	 hoe dat geconfigureerd wordt (alleen voor &os; 7.X).</para>
+	<para>Hoe <acronym>PPP</acronym> over <acronym>ATM</acronym>
+	 op te zetten (<acronym>PPPoA</acronym>).</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <indexterm xml:id="ppp-ppp-user">
-   <primary>PPP</primary>
-   <secondary>gebruiker-PPP</secondary>
-  </indexterm>
-
-  <indexterm xml:id="ppp-ppp-kernel">
-   <primary>PPP</primary>
-   <secondary>kernel-PPP</secondary>
+  <indexterm>
+   <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
   </indexterm>
-
-  <indexterm xml:id="ppp-ppp-ethernet">
-   <primary>PPP</primary>
+  <indexterm>
+   <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
    <secondary>over Ethernet</secondary>
   </indexterm>
 
@@ -86,182 +78,159 @@
 
    <listitem>
 	<para>De basis en doeleinden van een inbel verbinding
-	 en van PPP en/of SLIP.</para>
+	 en van <acronym>PPP</acronym>.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
-
-  <para>U kunt zich afvragen wat het verschil is tussen gebruiker-PPP
-   en kernel-PPP. Het antwoord is simpel: gebruiker-PPP verwerkt
-   inkomend en uitgaande data in het gebruikersland in plaats van
-   in de kernel. Dit is duur in de zin van het kopiëren van de
-   data tussen de kernel en het gebruikersland, maar levert meer
-   mogelijkheden voor de PPP implementatie. Gebruikers PPP gebruikt
-   het <filename>tun</filename> apparaat om te communiceren met
-   de buitenwereld. Kernel-PPP maakt gebruik van het
-   <filename>ppp</filename> apparaat.</para>
-
-  <note>
-   <para>Voor de rest van dit hoofdstuk, zal gebruiker-PPP gebruikt
-	worden als <application>ppp</application> tenzij er onderscheid
-	gemaakt moet worden met andere PPP software zoals
-	<application>pppd</application>. Tenzij anders vermeld moeten
-	alle uitgelegde commando's in dit hoofdstuk gestart worden als
-	de <systemitem class="username">root</systemitem> gebruiker.</para>
-  </note>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="userppp">
-  <info><title>Gebruikmaken van gebruiker-PPP</title>
+  <!--
+  <sect1info>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Bijgewerkt en uitgebreid door </contrib></author>
+	<author>
+	 <firstname>Tom</firstname>
+	 <surname>Rhodes</surname>
+	 <contrib>Bijgewerkt en uitgebreid door </contrib>
+	</author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Brian</firstname><surname>Somers</surname></personname><contrib>Origineel bijgedragen door </contrib></author>
+	<author>
+	 <firstname>Brian</firstname>
+	 <surname>Somers</surname>
+	 <contrib>Origineel bijgedragen door </contrib>
+	</author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Nik</firstname><surname>Clayton</surname></personname><contrib>Met input van </contrib></author>
-	<author><personname><firstname>Dirk</firstname><surname>Frömberg</surname></personname></author>
-	<author><personname><firstname>Peter</firstname><surname>Childs</surname></personname></author>
+	<author>
+	 <firstname>Nik</firstname>
+	 <surname>Clayton</surname>
+	 <contrib>Met input van </contrib>
+	</author>
+	<author
+	 <firstname>Dirk</firstname>
+	 <surname>Frömberg</surname>
+	</author>
+	<author>
+	 <firstname>Peter</firstname>
+	 <surname>Childs</surname>
+	</author>
    </authorgroup>
-  </info>
+  </sect1info>
+  -->
 
-  
+  <title><acronym>PPP</acronym> configureren</title>
 
-  <sect2>
-   <title>Gebruiker-PPP</title>
+  <para>&os; biedt ingebouwde ondersteuning voor het beheer van inbel
+   <acronym>PPP</acronym> verbindingen met behulp van &man.ppp.8;. De
+   standaard &os; kernel biedt ondersteuning voor
+   <filename>tun</filename> wat wordt gebruikt om te communiceren met
+   modemhardware. Configuratie wordt uitgevoerd door het bewerken van
+   ten minste één configuratiebestand. Configuratiebestanden
+   met voorbeelden worden opgegeven. Tenslotte word <command>ppp</command>
+   gebruikt om verbindingen te starten en te beheren.</para>
 
-   <sect3>
-	<title>Vereisten</title>
+  <para>Om een <acronym>PPP</acronym> verbinding te gebruiken, zijn de
+   volgende items nodig:</para>
 
-	<para>Dit document gaat er vanuit dat u de volgende punten
-	 beschikbaar heeft:</para>
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>Een inbel account bij een Internet Service Provider
+	 (<acronym>ISP</acronym>).</para>
+   </listitem>
 
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>Een account bij een Internet Service Provider (ISP)<indexterm xml:id="ppp-isp"><primary>ISP</primary></indexterm>
-	   waarmee verbinding gemaakt wordt door middel van
-	   PPP<indexterm xml:id="ppp-ppp2"><primary>PPP</primary></indexterm>.</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>Een modem of een ander apparaat verbonden met uw PC en
-	   correct geconfigureerd zodat u verbinding kan maken met uw
-	   ISP.</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>De inbelnummers van uw ISP.</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>Uw loginnaam<indexterm xml:id="ppp-login"><primary>loginnaam</primary></indexterm> en wachtwoord<indexterm xml:id="ppp-password"><primary>wachtwoord</primary></indexterm> (danwel een combinatie van een
-	   standaard &unix;<indexterm xml:id="ppp-unix"><primary>UNIX</primary></indexterm>-stijl
-	   login en wachtwoord of een PAP<indexterm xml:id="ppp-pap"><primary>PAP</primary></indexterm> of CHAP<indexterm xml:id="ppp-chap"><primary>CHAP</primary></indexterm>
-	   login en wachtwoordcombinatie).</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>Het IP-adres van één of meerdere
-	   naamservers<indexterm xml:id="ppp-nameserver"><primary>naamserver</primary></indexterm>. Normaal gesproken krijgt u twee IP
-	   adressen van uw ISP om te gebruiken. Als u er echter geen
-	   één gekregen heeft, kunt u het commando
-	   <command>enable dns</command> gebruiken in
-	   <filename>ppp.conf</filename> en
-	   <application>ppp</application> zal de naamservers voor
-	   u configureren. Deze optie is afhankelijk van de PPP
-	   implementatie van de ISP, welke DNS onderhandeling
-	   moet ondersteunen.</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-
-	<para>De volgende informatie kan aangeleverd worden door uw
-	 ISP maar is niet echt noodzakelijk:</para>
-
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>Het IP-adres van de router van uw ISP. De router is
-	   de machine waarmee u verbinding maakt en welke ingesteld
-	   wordt als de <emphasis>standaard route</emphasis>. Als
-	   u deze informatie niet heeft, kunt u een willekeurig
-	   adres verzinnen waarna de PPP server van de ISP het juiste
-	   adres vertelt zodra u verbinding maakt.</para>
-
-	  <para>Dit IP-adres wordt door <application>ppp</application>
-	   <literal>HISADDR</literal> genoemd.</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>Het netwerkmasker wat gebruikt moet worden. Als uw ISP
-	   deze niet heeft opgegeven, kan <systemitem class="netmask">255.255.255.255</systemitem> gebruikt
-	   worden.</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>Als uw ISP u een vast IP-adres<indexterm xml:id="ppp-static-ip"><primary>statisch IP-adres</primary></indexterm> en hostnaam levert,
-	   kunt u deze invoeren. In andere gevallen bepaalt de
-	   andere kant welk adres er uitgegeven wordt.</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>Een inbelmodem.</para>
+   </listitem>
 
-	<para>Als u niet in bezit bent van de vereiste informatie, moet
-	 u contact opnemen met uw ISP.</para>
+   <listitem>
+	<para>Het inbelnummer voor de <acronym>ISP</acronym>.</para>
+   </listitem>
 
-	<note>
-	 <para>Door de rest van dit hoofdstuk worden in veel van de
-	  voorbeelden configuratie bestanden genummerd per
-	  regel. Deze nummers dienen alleen als hulp voor de
-	  presentatie en discussie en zijn verder niet bedoeld om
-	  daadwerkelijk geïmplementeerd te worden. Een juiste
-	  inspringing met tabs en spaties zijn daarbij ook
-	  belangrijk.</para>
-	</note>
+   <listitem>
+	<para>De loginnaam en het wachtwoord toegewezen door de
+	 <acronym>ISP</acronym>.</para>
+   </listitem>
 
-   </sect3>
+   <listitem>
+	<para>Het IP-adres van één of meerdere
+	 <acronym>DNS</acronym> servers. Normaal gesproken verschaft
+	 de <acronym>ISP</acronym> deze adressen. Als u er echter geen
+	 één gekregen heeft, kan &os; geconfigureerd worden om
+	 <acronym>DNS</acronym> onderhandeling te gebruiken.</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
 
-   <sect3>
-	<title>Automatische configuratie van
-	 <application>PPP</application></title>
+  <para>Indien de vereiste informatie ontbreekt, neem contact
+   op met de <acronym>ISP</acronym>.</para>
 
-	<indexterm>
-	 <primary>PPP</primary>
-	 <secondary>configuratie</secondary>
+  <para>De volgende informatie kan aangeleverd worden door uw
+   <acronym>ISP</acronym> maar is niet echt noodzakelijk:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>Het <acronym>IP</acronym>-adres van de standaard router.
+	 Als deze informatie niet bekend is zal de <acronym>ISP</acronym>
+	 de juiste waarde automatisch verstrekken tijdens het maken van de
+	 verbinding. Bij het configureren van <acronym>PPP</acronym>
+	 als <literal>HISADDR</literal>.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Het netwerkmasker. Als de <acronym>ISP</acronym> deze niet
+	 deze niet heeft opgegeven, zal <systemitem
+	  class="netmask">255.255.255.255</systemitem> worden gebruikt
+	 in het &man.ppp.8; configuratiebestand.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<indexterm xml:id="ppp-static-ip">
+	 <primary>statisch <acronym>IP</acronym>-adres</primary>
 	</indexterm>
 
-	<para>Zowel <command>ppp</command> als <command>pppd</command>
-	 (de implementatie van PPP op kernel niveau) gebruiken de
-	 configuratie bestanden die zich in de map <filename>/etc/ppp</filename> bevinden. Voorbeelden
-	 configuraties voor gebruiker-PPP kunnen gevonden worden in
-	 <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
+	<para>Als de <acronym>ISP</acronym> een vast
+	 <acronym>IP</acronym>-adres en hostnaam heeft toegewezen,
+	 dient het in het configuratiebestand ingevoerd te worden. In
+	 andere gevallen zal deze informatie autmatisch verstrekt worden
+	 tijdens het maken van de verbinding.</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
 
-	<para>Het configureren van <command>ppp</command> vereist
-	 dat u een aantal bestanden bewerkt, afhankelijk van uw
-	 eisen. Wat u moet invoeren is deels afhankelijk van wat
-	 uw ISP u aanbied met oog op statische IP-adressen (lees u
-	 krijgt een statisch adres welke u altijd gebruikt) of
-	 dynamisch (lees: uw IP-adres veranderd elke keer als
-	 u verbinding maakt met uw ISP).</para>
+  <para>De rest van dit hoofdstuk laat zien hoe &os; te configureren
+   voor gewone <acronym>PPP</acronym>-verbinding scenarios. Het
+   vereiste configuratie bestand is
+   <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> aanvullende bestanden
+   en voorbeelden zijn beschikbaar in
+   <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
 
-	<sect4 xml:id="userppp-staticIP">
-	 <title>PPP en statische IP-adressen</title>
+  <note>
+   <para>Vele voorbeeld bestanden in dit gedeelte geven
+	regel nummers weer. Deze regel nummers zijn toegevoegd om
+	het gemakkelijker te maken de discussie te volgen en zijn
+	niet bedoeld om in het bestand zelf te worden geplaatst.</para>
+
+   <para>Correct inspringen is belangrijk bij het bewerken van een
+	configuratiebestand. Regels die eindigen met een
+	<literal>:</literal> starten in de eerste kolom (begin van de regel)
+	terwijl alle andere regels moeten ingespringen zoals getoond
+	door middel van spaties of tabs.</para>
+  </note>
 
-	 <indexterm>
-	  <primary>PPP</primary>
-	  <secondary>met statische IP-adressen</secondary>
-	 </indexterm>
+  <sect2 xml:id="userppp-staticIP">
+   <title>Basisconfiguratie</title>
 
-	 <para>U moet het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>
-	  bewerken. Het zou dan als volgend eruit moeten zien:</para>
+   <indexterm>
+	<primary>PPP</primary>
+	 <secondary>met statische <acronym>IP</acronym>-adressen</secondary>
+   </indexterm>
 
-	 <note>
-	  <para>Regels die eindigen met een <literal>:</literal>
-	   starten in de eerste kolom (het begin van de regel)
-	   — alle andere regels moeten inspringen zoals
-	   getoond door middel van spaties of tabs.</para>
-	 </note>
+   <para>Bewerk eerst <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>
+	om een <acronym>PPP</acronym> verbinding te configureren
+	met de inbel informatie voor de <acronym>ISP</acronym>. Dit
+	bestand wordt als volgt beschreven:</para>
 
-	 <programlisting>1   default:
+   <programlisting>1   default:
 2    set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
-3    ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
+3    ident user-ppp VERSION
 4    set device /dev/cuau0
 5    set speed 115200
 6    set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \
@@ -273,10 +242,9 @@
 12   set phone "(123) 456 7890"
 13   set authname foo
 14   set authkey bar
-15   set login "TIMEOUT 10 \"\" \"\" gin:--gin: \\U word: \\P col: ppp"
-16   set timeout 300
-17   set ifaddr <replaceable>x.x.x.x</replaceable> <replaceable>y.y.y.y</replaceable> 255.255.255.255 0.0.0.0
-18   add default HISADDR</programlisting>
+15   set timeout 300
+16   set ifaddr <replaceable>x.x.x.x</replaceable>/0 <replaceable>y.y.y.y</replaceable>/0 255.255.255.255 0.0.0.0
+17   add default HISADDR</programlisting>
 
 	 <variablelist>
 	  <varlistentry>
@@ -284,8 +252,8 @@
 
 	   <listitem>
 		<para>Deze regel identificeert de standaard regel.
-		 Commando's in deze regel worden automatisch gestart
-		 zodra ppp gestart wordt.</para>
+		 Commando's in deze regel (regels 2 tot 9) worden automatisch
+		 uitgevoerd zodra ppp gestart wordt.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -293,14 +261,13 @@
 	   <term>Regel 2:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Zet de log paramaters aan. Zodra de configuratie
-		 naar verwachting werkt, moet deze regel aangepast
+		<para>Zet uitgebreide log paramaters aan voor het testen
+		 van de verbinding. Zodra de configuratie
+		 naar verwachting werkt, moet deze regel gereduceerd
 		 worden naar:</para>
 
 		<programlisting>set log phase tun</programlisting>
 
-		<para>om te voorkomen dat er extreem grote log files
-		 gemaakt worden.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -308,12 +275,9 @@
 	   <term>Regel 3:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Vertelt PPP hoe het zich moet identificeren
-		 aan de router aan de andere kant, als deze
-		 problemen heeft met het onderhandelen en het
-		 opzetten van de link en het leveren van informatie
-		 die de beheerders van de andere kant nuttig kunnen
-		 vinden om zulke problemen te onderzoeken.</para>
+		<para>Toont de versie van &man.ppp.8; aan de
+		 <acronym>PPP</acronym> software aan de andere
+		 kant van de verbinding.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -334,10 +298,9 @@
 	   <term>Regel 5:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Stelt de snelheid in waarmee verbinding gemaakt
-		 wordt. Als 115200 niet werkt (wat wel zou moeten
-		 kunnen met elk nieuw modem), probeert u dan de
-		 instelling van 38400.</para>
+		<para>Stelt de verbindingssnelheid in. Als
+		 <literal>115200</literal> niet werkt op een ouder modem,
+		 probeer dan in plaats daarvan <literal>38400</literal>.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -345,11 +308,8 @@
 	   <term>Regels 6 & 7:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>De inbelregel. Gebruiker-PPP gebruikt<indexterm><primary>PPP</primary><secondary>gebruiker-PPP</secondary></indexterm> een
-		 <quote>expect-send</quote> syntax wat vergelijkbaar is
-		 met het &man.chat.8; programma. Bekijk de handleiding
-		 voor meer informatie over de mogelijkheden van deze
-		 taal.</para>
+		<para>De inbelregel geschreven als een expect-send syntax.
+		 Bekijk &man.chat.8; voor meer informatie.</para>
 
 		<para>Let op dat dit commando doorgaat op de volgende
 		 regel zodat deze leesbaar blijft. Elk commando in
@@ -362,9 +322,8 @@
 	   <term>Regel 8:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Stelt de idle timeout in voor een link. 180
-		 seconden is standaard, dus deze regel is puur
-		 cosmetisch.</para>
+		<para>Stelt de idle timeout in voor een link in
+		 seconden.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -372,10 +331,12 @@
 	   <term>Regel 9:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Vertelt PPP om de andere kant te vragen om een
-		 bevestiging van de lokale naamserver instellingen. Als
-		 u een lokale naamserver draait moet deze regel
-		 uitgecommentarieërd of verwijderd worden.</para>
+		<para>Verzoekt de andere kant om de <acronym>DNS</acronym>
+		 instellingen te bevestigen. Als het lokale netwerk een
+		 <acronym>DNS</acronym> server draait moet deze regel
+		 uitgecommentarieërd, door het toevoegen van
+		 <literal>#</literal> aan het begin van de regel,
+		 of verwijderd worden.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -384,7 +345,7 @@
 
 	   <listitem>
 		<para>Een blanco regel voor de leesbaarheid. Blanco
-		 regels worden door PPP genegeerd.</para>
+		 regels worden door &man.ppp.8; genegeerd.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -392,12 +353,12 @@
 	   <term>Regel 11:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Identificeert een sectie voor de provider die
+		<para>Identificeert een sectie die
 		 <quote>provider</quote> genoemd wordt. Dit kan
-		 gewijzigd worden in de naam van uw provider zodat er
-		 later gebruik gemaakt van worden bij de optie
-		 <option>load <replaceable>provider</replaceable></option>
-		 om een verbinding op te zetten.</para>
+		 gewijzigd worden in de naam van de <acronym>ISP</acronym>
+		 zodat <option>load
+		  <replaceable>ISP</replaceable></option> gebruikt
+		 kan worden om een verbinding op te zetten.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -405,24 +366,17 @@
 	   <term>Regel 12:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Stelt het telefoonnummer in voor deze provider.
-		 Meerdere telefoonnummers kunnen gespecificeerd worden
-		 door gebruik te maken van de dubbele punt
-		 (<literal>:</literal>) of het pipe karakter
-		 (<literal>|</literal>) als scheidingsteken. Het
-		 verschil tussen de twee scheidingstekens wordt
-		 beschreven in de &man.ppp.8; handleiding.
-		 Om samen te vatten, als u wilt rouleren tussen de
-		 nummers gebruikt u dan een dubbelepunt. Als u altijd
-		 het eerste nummer als eerste wilt draaien en alleen de
-		 andere nummers wilt draaien als het eerste nummer
-		 niet werkt, gebruik dan het pipe karakter. Quote altijd
-		 de hele set van telefoonnummers zoals getoond.</para>
-
-		<para>U moet het telefoonnummer citeren met dubbele quotes
-		 (<literal>"</literal>) als er enige intentie is in het
-		 gebruik van spaties in het telefoonummer. Dit kan een
-		 simpele, maar subtiele fout creeëren.</para>
+		<para>Stelt het telefoonnummer in voor de
+		 <acronym>ISP</acronym>. Meerdere telefoonnummers kunnen
+		 gespecificeerd worden door gebruik te maken van de dubbele
+		 punt (<literal>:</literal>) of het pipe karakter
+		 (<literal>|</literal>) als scheidingsteken. Om te rouleren
+		 tussen de nummers gebruikt een dubbelepunt. Om altijd
+		 het eerste nummer als eerste te draaien en alleen de
+		 andere nummers te draaien als het eerste nummer
+		 niet werkt, gebruik dan het pipe karakter. Citeer altijd
+		 de hele set van telefoonnummers tussen dubbele quotes
+		 (<literal>"</literal>) om inbel fouten te voorkomen.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
@@ -430,312 +384,189 @@
 	   <term>Regels 13 & 14:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Identificeert de gebruikersnaam en het
-		 wachtwoord. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een
-		 &unix; stijl login worden deze waarden verwezen
-		 door het <command>set login</command> commando door
-		 gebruik te maken van de \U en \P variabelen.
-		 Wanneer er verbinding gemaakt wordt door PPP en CHAP
-		 worden deze waardes gebruikt tijdens het
-		 authenticeren.</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-
-	  <varlistentry>
-	   <term>Regels 15:</term>
-
-	   <listitem>
-		<para>Als u gebruik maakt van PPP en CHAP, zal er geen
-		 login op dit moment zijn, en moet deze regel
-		 uitgecommentarieërd of verwijderd worden. Zie het
-		 <link linkend="userppp-PAPnCHAP">PAP<indexterm><primary>PAP</primary></indexterm> en CHAP<indexterm><primary>CHAP</primary></indexterm>
-		  authenticatie</link> hoofdstuk voor meer details.</para>
-
-		<para>De login regel is hetzelfde als de chat-achtige
-		 syntax van de inbelregel. In dit voorbeeld werkt
-		 de reegl voor een dienst wiens login sessie als
-		 volgt eruit ziet:</para>
-
-		<screen>J. Random Provider
-login: <replaceable>foo</replaceable>
-password: <replaceable>bar</replaceable>
-protocol: ppp</screen>
-
-		<para>U moet dit script aanpassen om aan uw behoeften
-		 te voldoen. Wanneer u dit script voor het eerst
-		 schrijft, moet u ervoor zorgen dat u de
-		 <quote>chat</quote> log optie heeft aangezet zodat u
-		 kunt bepalen of de communicatie gaat zoals
-		 verwacht.</para>
+		<para>Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
+		 <acronym>ISP</acronym>.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
 	  <varlistentry>
-	   <term>Regel 16:</term>
+	   <term>Regel 15:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Selt de standaard idle timeout<indexterm><primary>timeout</primary></indexterm> in (in seconden)
-		 voor de connectie. Hier wordt de connectie
+		<para>Stelt de standaard idle timeout in seconden in voor de
+		 verbinding. In dit voorbeeld word de verbinding
 		 automatisch afgesloten na 300 seconden van
-		 inactiviteit. Als u nooit een timeout wilt krijgen,
-		 kunt u de waarde op nul zetten of gebruik maken van
-		 de optie <option>-ddial</option> op de commando
-		 regel.</para>
+		 inactiviteit. Om een timeout te voorkomen,
+		 stel de waarde op nul in.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 
 	  <varlistentry>
-	   <term>Regel 17:</term>
+	   <term>Regel 16:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Stelt het interface adres in. De regel
-		 <replaceable>x.x.x.x</replaceable> moet vervangen
-		 worden door het IP-adres<indexterm><primary>ISP</primary></indexterm> dat uw provider aan u heeft
-		 uitgegeven. De regel
-		 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> moet vervangen
-		 worden door het IP-adres dat uw provider aan u
-		 heeft gegeven voor de router (de machine waarmee
-		 u verbinding maakt). Als uw ISP u geen router
-		 adres heeft gegeven, gebruik dan <systemitem class="netmask">10.0.0.2/0</systemitem>. Als u gebruik
-		 moet maken van een <quote>gegokt</quote>, zorg ervoor
-		 dat er een regel staat in
-		 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> zoals
-		 beschreven in de instructies voor <link linkend="userppp-dynamicIP">PPP en dynamische IP
-		 adressen</link>. Als deze regel weggelaten wordt
-		 kan <command>ppp</command> niet in
-		 <option>-auto</option> mode starten.</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
+		<para>Stelt het interface adres in. De gebruikte waarden
+		 zijn afhankelijk of een statisch
+		 <acronym>IP</acronym>-adres is verkregen van de
+		 <acronym>ISP</acronym> of als het in plaats daarvan
+		 een dynamisch <acronym>IP</acronym>-adres onderhandelt during
+		 tijdens het opzetten van de verbinding.</para>
+
+		<para>Als de <acronym>ISP</acronym> een statisch
+		 <acronym>IP</acronym>-adres en standaard router
+		 heeft toegewezen, vervang <replaceable>x.x.x.x</replaceable>
+		 met het statische <acronym>IP</acronym>-adres en
+		 vervang <replaceable>y.y.y.y</replaceable> met het
+		 <acronym>IP</acronym>-adres van de standaard
+		 router. Als de <acronym>ISP</acronym> alleen een
+		 statisch <acronym>IP</acronym>-adres zonder een
+		 router adres heeft verschaft, vervang
+		 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> met <systemitem
+		  class="netmask">10.0.0.2/0</systemitem>.</para>
+
+		<para>Als het <acronym>IP</acronym>-adres veranderd
+		 wanneer een verbinding is gemaakt, veranderen deze regel
+		 naar de volgende waarde. Dit vertelt &man.ppp.8; om
+		 het <acronym>IP</acronym> Configuration Protocol
+		 (<acronym>IPCP</acronym>) te gebruiken om een dynamisch
+		 <acronym>IP</acronym> adres te onderhandelen:</para>
 
-	  <varlistentry>
-	   <term>Regel 18:</term>
+	 <programlisting>set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.255 0.0.0.0</programlisting>
 
-	   <listitem>
-		<para>Voegt een standaard routering toe naar uw providers
-		 router. Het speciale <literal>HISADDR</literal>
-		 woord, wordt vervangen door het router adres zoals
-		 gespecificeerd op regel 17. Het is belangrijk dat
-		 deze regel na regel 17 komt, anders is
-		 <literal>HISADDR</literal> nog niet
-		 geïnitialiseerd.</para>
-
-		<para>Als u ppp niet in <option>-auto</option>
-		 mode wilt draaien, moet deze regel verplaatst
-		 worden naar het <filename>ppp.linkup</filename>
-		 bestand.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
-	 </variablelist>
-
-	 <para>Het is niet nodig om een regel toe te voegen aan
-	  <filename>ppp.linkup</filename> wanneer u een statisch
-	  IP-adres krijgt en ppp met de <option>-auto</option> mode
-	  gestart is omdat uw routerings tabel al correcte regels
-	  heeft voordat u verbinding maakt. U kunt echter een regel
-	  aanmaken om programma's te starten nadat de verbinding
-	  opgezet is. Dit wordt later uitgelegd met een voorbeeld
-	  over sendmail.</para>
-
-	 <para>Voorbeeld van configuratiebestanden kunnen gevonden
-	  worden in de map <filename>usr/share/examples/ppp</filename>.</para>
-	</sect4>
-
-	<sect4 xml:id="userppp-dynamicIP">
-	 <title>PPP en dynamische IP-adressen</title>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>PPP</primary>
-	  <secondary>met dynamische IP-adressen</secondary>
-	 </indexterm>
 
-	 <indexterm>
-	  <primary>IPCP</primary>
-	 </indexterm>
-
-	 <para>Als uw provider geen statisch IP-adres aanlevert kan
-	  <command>ppp</command> geconfigureerd worden om het lokale
-	  en het remote adres te onderhandelen. Dit wordt gedaan door
-	  het <quote>gokken</quote> van een IP-adres en PPP toestaan
-	  dit adres te corrigeren door gebruik te maken van het
-	  IP Configuration Protocol (IPCP) nadat er een verbinding
-	  opgezet is. De <filename>ppp.conf</filename> configuratie
-	  is verders hetzelfde als voor de
-	  <link linkend="userppp-staticIP">PPP en statische IP
-	   adressen</link>, met de volgende wijziging:</para>
-
-	 <programlisting>17   set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.255 0.0.0.0</programlisting>
-
-	 <para>Nogmaals, het regelnummer hoeft niet te worden
-	  toegevoegd, deze dient puur ter referentie. Indentatie
-	  van minstens één spatie is vereist.</para>
-
-	 <variablelist>
 	  <varlistentry>
 	   <term>Regel 17:</term>
 
 	   <listitem>
-		<para>Het nummer achter het <literal>/</literal> karakter
-		 is het aantal netwerk master bits van het adres die ppp
-		 eist. Het is mogelijk dat u IP-adressen wilt gebruiken
-		 die meer van toepassing zijn op uw situatie, maar
-		 bovenstaand voorbeeld zal altijd werken.</para>
-
-		<para>Het laatste argument (<literal>0.0.0.0</literal>)
-		 vertelt PPP om te onderhandelen met het adres <systemitem class="ipaddress">0.0.0.0</systemitem> in plaats van met
-		 <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> en is benodigd
-		 voor sommige ISPs. Gebruik <literal>0.0.0.0</literal>
-		 niet als eerste argument voor het commando
-		 <command>set ifaddr</command>, omdat dit ervoor zorgt
-		 dat PPP geen initiële route kan opzetten in
-		 <option>-auto</option> mode.</para>
+		<para>Houd deze regel zoals het is aangezien het een
+		 standaard routering naar de router toevoegd. Het
+		 <literal>HISADDR</literal> zal automatisch
+		 worden vervangen met het router-adres gespecificeerd
+		 op regel 16. Het is belangrijk dat deze regel
+		 verschijnt na regel 16.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
 	 </variablelist>
 
-	 <para>Als u niet draait in <option>-auto</option> mode, moet
-	  u een nieuwe regel toevoegen aan
-	  <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.
-	  <filename>ppp.linkup</filename> wordt uitgevoerd nadat een
-	  connectie is opgezet. Op dit moment krijgt
-	  <command>ppp</command> het interface adres en is het mogelijk
-	  om regels toe te voegen aan de route tabel:</para>
-
-	 <programlisting>1   provider:
-2   add default HISADDR</programlisting>
-
-	 <variablelist>
-	  <varlistentry>
-	   <term>Regel 1:</term>
-
-	   <listitem>
-		<para>Bij het tot stand brengen van een verbinding
-		 zal <command>ppp</command> kijken voor een
-		 corresponderende regel in
-		 <filename>ppp.linkup</filename> volgens de volgende
-		 criteria: Als eerste, probeert het hetzelfde label te
-		 vinden zoals gebruikt in <filename>ppp.conf</filename>.
-		 Als dat mislukt, zoek dan een regel waarin het IP-adres
-		 van onze router in voorkomt. Deze regel bevat een IP
-		 stijl van 4 octetten. Als nu nog steeds geen
-		 corresponderende regel gevonden is wordt er gezocht
-		 naar de <literal>HISADDR</literal> regel.</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-
-	  <varlistentry>
-	   <term>Regel 2:</term>
-
-	   <listitem>
-		<para>Deze regel verteld <command>ppp</command> om
-		 een standaard routering toe te voegen die wijst
-		 richting <literal>HISADDR</literal>.
-		 <literal>HISADDR</literal> wordt vervangen door
-		 het IP-adres van de router zoals onderhandeld door
-		 IPCP.</para>
-	   </listitem>
-	  </varlistentry>
-	 </variablelist>
+	 <para>Afhankelijk van de vraag of &man.ppp.8; handmatig
+	  of automatisch gestart is, kan het nodig zijn om
+	  <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> te creeren met
+	  de volgende regels. Dit bestand is vereist bij het
+	  uitvoeren van <command>ppp</command> in
+	  <option>-auto</option> mode. Dit bestand wordt gebruikt nadat
+	  de verbinding tot stand is gebracht. Op dat moment zal het
+	  <acronym>IP</acronym>-adres zijn toegewezen en is het
+	  mogelijk om regels toe te voegen aan de route tabel.
+	  Zorg er voor bij het aanmaken van dit bestand dat
+	  <replaceable>provider</replaceable> overeenkomt met de
+	  aangegeven waarde op regel 11 van
+	  <filename>ppp.conf</filename>.</para>
+
+	 <programlisting>provider:
+   add default HISADDR</programlisting>
+
+	<para>Dit bestand is ook nodig als het standaard router
+	 adres is <quote>geraden</quote> in een statisch
+	 <acronym>IP</acronym>-adres configuratie. Verwijder in
+	 dit geval regel 17 uit <filename>ppp.conf</filename> en
+	 creër <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> met de
+	 twee bovengenoemde lijnen. Meer voorbeelden van dit bestand
+	 kunnen worden gevonden in
+	 <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
 
-	 <para>Zie de <literal>pmdemand</literal> regel in de bestanden
-	  <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf.sample</filename>
-	  en
-	  <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.linkup.sample</filename>
-	  voor een gedetailleerd voorbeeld.</para>
-	</sect4>
 
-	<sect4>
-	 <title>Het ontvangen van binnenkomende gesprekken</title>
+	<para>Het <command>ppp</command> commando moet normaal
+	 gesproken gestart worden door de <systemitem
+	  class="username">root</systemitem> gebruiker. Voeg om deze
+	 standaard te veranderen het account van de gebruiker die
+	 <command>ppp</command> moet kunnen starten toe aan de
+	 <systemitem class="groupname">network</systemitem> groep in
+	 het <filename>/etc/group</filename> bestand.</para>
+
+	<para>Geef vervolgens de gebruiker toegang tot een of meerdere
+	 secties in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> met het
+	 <command>allow</command> commando. Bijvoorbeeld om
+	 <systemitem class="username">fred</systemitem> en
+	 <systemitem class="username">mary</systemitem>
+	 alleen toegang te geven tot het <literal>provider:</literal>
+	 item, voeg deze regel toe aan de <literal>provider:</literal>
+	 sectie:</para>
+
+	<programlisting>allow users <replaceable>fred mary</replaceable></programlisting>
+
+	<para>Om de opgegeven gebruikers toegang te geven tot alle
+	 secties, plaats de regel in de <literal>default</literal>
+	 sectie.</para>
+   </sect2>
 
-	 <indexterm>
-	  <primary>PPP</primary>
+   <?ignore <sect2>
+	<title>Het ontvangen van binnenkomende gesprekken</title>
 
-	  <secondary>ontvangen van inkomende gesprekken</secondary>
-	 </indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>PPP</primary>
+	 <secondary>ontvangen van inkomende gesprekken</secondary>
+	</indexterm>
 
-	 <para>Wanneer <application>ppp</application> geconfigureerd
-	  is om inkomende gesprekken te ontvangen op een machine die
-	  verbonden is met een LAN, moet u beslissen of er pakketten
-	  worden doorgestuurd naar het LAN. Als u dat doet, moet
-	  u de andere kant een IP-adres geven uit het subnet van uw
-	  LAN, en zult u gebruik moeten maken van het command
-	  <command>enable proxy</command> in het
-	  <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand. U zult ook
-	  moeten controleren of het <filename>/etc/rc.conf</filename>
-	  bestand het volgende bevat:</para>
+	<para>Wanneer &man.ppp.8; geconfigureerd is om inkomende
+	 gesprekken te ontvangen op een machine die verbonden is
+	 met een LAN, moet u beslissen of er pakketten worden
+	 doorgestuurd naar het LAN. Als u dat doet, moet u de andere
+	 kant een IP-adres geven uit het subnet van uw LAN, en zult
+	 u gebruik moeten maken van het commando
+	 <command>enable proxy</command> in het
+	 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand. U zult ook
+	 moeten controleren of het <filename>/etc/rc.conf</filename>
+	 bestand het volgende bevat:</para>
+
+	<programlisting>gateway_enable="YES"</programlisting>
+
+	<para>Zie &man.ppp.8 en
+	 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf.sample</filename>
+	 voor meer details. De volgende stappen zullen ook nodig
+	 zijn:</para>
 
-	 <programlisting>gateway_enable="YES"</programlisting>
-	</sect4>
+	<procedure>
+	 <step>
+	  <para>Creeër een regel in
+	   <filename>/etc/passwd</filename> (door gebruik te maken
+	   van het &man.vipw.8; programma).</para>
+	 </step>
 
-	<sect4>
-	 <title>Welke getty?</title>
+	 <step>
+	  <para>Creeër een profiel in deze gebruikers home
+	   directory die
+	   <command>ppp -direct direct-server</command> start of
+	   iets in die trant.</para>
+	 </step>
 
-	 <para><link linkend="dialup">Het configureren van &os; voor
-	   inbel diensten</link> levert een goede beschrijving van
-	  het inschakelen van inbeldiensten door gebruik te maken
-	  van &man.getty.8;.</para>
+	 <step>
+	  <para>Creeër een regel in
+	   <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Het
+	   <filename>direct-server</filename> voorbeeld zou moeten
+	   volstaan.</para>
+	 </step>
 
-	 <para>Een alternatief voor <command>getty</command> is <link xlink:href="http://mgetty.greenie.net/">mgetty</link> (van de port
-	  <package>comms/mgetty+sendfax</package>),
-	  een betere versie van <command>getty</command> ontworpen
-	  voor onder andere inbellijnen.</para>
-
-	 <para>De voordelen van het gebruik van
-	  <command>mgetty</command> is dat het actief
-	  <emphasis>communiceert</emphasis> met modems, wat betekent
-	  dat als de port uitgeschakeld is in
-	  <filename>/etc/ttys</filename>, het modem de telefoon niet
-	  zal beantwoorden.</para>
-
-	 <para>Latere versies van <command>mgetty</command> (vanaf
-	  0.99beta en later) ondersteunen ook het automatisch
-	  detecteren van PPP stromen waardoor cliënten
-	  zonder extra scripting toegang kunnen krijgen tot uw
-	  server.</para>
-
-	 <para>Raadpleeg naar <link linkend="userppp-mgetty">Mgetty en
-	   AutoPPP</link> voor meer informatie over
-	  <command>mgetty</command>.</para>
-	</sect4>
-
-	<sect4>
-	 <title><application>PPP</application> Permissies</title>

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list