svn commit: r43857 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Mon Feb 10 12:11:12 UTC 2014


Author: remko
Date: Mon Feb 10 12:11:12 2014
New Revision: 43857
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43857

Log:
 More work in progress.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Mon Feb 10 07:46:11 2014	(r43856)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Mon Feb 10 12:11:12 2014	(r43857)
@@ -340,10 +340,166 @@ console none              
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe limieten kunnen worden ingesteld waar gebruikers
-	 en groepen gebruik van van kunnen maken</para>
+	<para>Hoe er limieten op beschikbare bronnen kunnen worden
+	 geplaatst en hoe deze gebruikt kunnen worden door gebruikers
+	 en groepen.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe groepen aangemaakt kunnen worden en hoe gebruikers
+	 kunnen worden toegevoegd aan groepen.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
+
+  <sect2 xml:id="users-introduction">
+   <title>Type accounts</title>
+
+   <para>Omdat alle toegang tot het &os; systeem wordt gecontroleerd
+	door accounts en alle processen gestart worden door
+	gebruikers, is het hebben van gebruikersbeheer
+	belangrijk.</para>
+
+   <para>Er zijn drie typen accounts: systeem accounts, gebruiker
+	accounts, en het super-user account.</para>
+
+   <sect3 xml:id="users-system">
+	<title>Systeem accounts</title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>systeem</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Systeem accounts worden gebruikt om diensten zoals
+	 DNS, e-mail en webservers te draaien. De reden hiervoor
+	 is beveiliging; als alle diensten onder de super-user
+	 zouden draaien, zou er geen beveiliging mogelijk
+	 zijn.</para>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts></primary>
+	 <secondary><systemitem
+	   class="username">daemon</systemitem></secondary>
+	</indexterm>
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary><systemitem
+	   class="username">operator</systemitem></secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Voorbeelden van systeem accounts zijn:
+	 <systemitem class="username">daemon</systemitem>,
+	 <systemitem class="username">operator</systemitem>,
+	 <systemitem class="username">bind</systemitem>,
+	 <systemitem class="username">news</systemitem>, en
+	 <systemitem class="username">www</systemitem>.</para>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary><systemitem
+	   class="username">nobody</systemitem></secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para><systemitem class="username">nobody</systemitem> is het
+	 generieke niet gepriviligeerde account. Echter, als er meer
+	 diensten <systemitem class="username">nobody</systemitem>
+	 gebruiken zal de waarde en beveiliging hiervan afnemen.</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="users-user">
+	<title>Gebruikersaccounts</title>
+
+	<indexterm>
+	 <primary>accounts</primary>
+	 <secondary>gebruikers</secondary>
+	</indexterm>
+
+	<para>Gebruikersaccounts worden toegewezen aan echte mensen en
+	 worden gebruikt om in te loggen op het systeem. Elke
+	 persoon met toegang zou een eigen unieke gebruikersaccount
+	 moeten hebben. Dit stelt de administrator in staat om te
+	 bepalen wie wat aan het doen is en voorkomt dat de ene
+	 gebruiker de instellingen van de andere gebruiker kan
+	 aanpassen.</para>
+
+	<para>Elke gebruiker kan zijn eigen omgeving instellen naar
+	 wens. Hieronder vallen het gebruik van een standaard shell,
+	 editor, toetscombinaties en taal instellingen.</para>
+
+	<para>Elk gebruikers account op een &os; systeem heeft
+	 bepaalde informatie gekoppeld:</para>
+
+	<variablelist>
+	 <varlistentry>
+	  <term>Gebruikersnaam</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>De gebruikersnaam wordt ingevoerd in de
+		<prompt>login:</prompt> prompt. Elke gebruikersnaam
+		moet een unieke naam hebben. Er zijn een aantal
+		regels waarmee een geldige gebruikersnaam gekozen
+		kan worden, deze zijn gedocumenteerd in de
+		&man.passwd.5; handleiding. Er wordt aangeraden om
+		gebruikersnamen te gebruiken die bestaan uit acht
+		of minder, kleine karakters zodat er achterwaartse
+		ondersteuning kan zijn voor producten.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Wachtwoord</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Elk account heeft zijn eigen wachtwoord</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Gebruikers ID (<acronym>UID</acronym>)</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Het gebruikers ID (<acronym>UID</acronym>) is een
+		nummer welke een gebruiker uniek identificeert op
+		een &os; systeem. Commando's welke het toestaan dat
+		er een gebruikersnaam wordt gebruikt, zullen deze
+		eerst converteren naar het <acronym>UID</acronym>.
+		Het is aangeraden om een UID te kiezen onder de
+		65535 in verband met compatibiliteits problemen
+		met sommige software.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Groeps ID (<acronym>GID</acronym>)</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Het groeps ID (<acronym>GID</acronym>) is een
+		nummer welke de primaire groep identificeert waar
+		de gebruiker toe behoord. Groepen zijn mechanismen
+		om toegang te verlenen tot bronnen via het
+		<acronym>GID</acronym> van een gebruiker in plaats
+		van het <acronym>UID</acronym>.  Dit kan de grootte
+		van configuratie bestanden drastisch verlagen en stelt
+		de gebruiker in staat om lid te zijn van meer dan
+		één groep. Het is aangeraden om een GID
+		te kiezen onder de 65535, omdat hoger mogelijk
+		compatibiliteiteits problemen veroorzaken met sommige
+		software.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>Login klasse</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>Login klasses zijn een extentie op het
+		groepsmechanisme welke additionele flexibiliteit
+		geeft bij het aanpassen van het systeem naar de
+		gebruikers. Login klasses worden verder besproken
+		in <xref linkend="users-limiting" />.</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="permissions">


More information about the svn-doc-all mailing list