svn commit: r43856 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Mon Feb 10 07:46:11 UTC 2014


Author: remko
Date: Mon Feb 10 07:46:11 2014
New Revision: 43856
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/43856

Log:
 Checkpoint work. Currently this does not build because not all required
 references are included. I did a bandaid in this chapter (basics) to
 make sure at least that it's correct.
 
 More work will follow.
 
 Facilitated by:	  Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Mon Feb 10 01:02:17 2014	(r43855)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Mon Feb 10 07:46:11 2014	(r43856)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
-   %SRCID%	40588
+   %SRCID%	43328
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="basics">
  <info><title>&unix; beginselen</title>
@@ -22,25 +22,28 @@
  <sect1 xml:id="basics-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
 
-  <para>Het volgende hoofdstuk behandelt de basiscommando's en
-   functionaliteit van het &os; besturingssysteem. Veel van dit
-   materiaal is relevant voor elk &unix; achtig besturingssysteem.
-   Als de lezer reeds bekend is met het materiaal, hoeft dit
-   hoofdstuk niet gelezen te worden. Lezer die nog niet eerder
-   met &os; te maken hebben gehad wordt aangeraden door te
-   lezen.</para>
+  <para>Dit hoofdstuk behandelt de basiscommando's en de
+   basisfunctionaliteit van het &os; besturingssysteem. Veel van
+   dit materiaal is relevant voor elk &unix;-achtig
+   besturingssysteem. Nieuwe gebruikers van &os; worden sterk
+   aangeraden om dit hoofdstuk zorgvuldig door te lezen.</para>
 
   <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>Hoe <quote>virtuele consoles</quote> in &os; gebruikt
-	 kunnen worden;</para>
+	<para>Hoe virtuele consoles gebruikt en geconfigureerd kunnen
+	 worden.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe &unix; bestandspermissies werken en hoe
-	 bestandsvlaggen in &os; werken;</para>
+	<para>Hoe gebruikers en groepen aangemaakt en beheerd kunnen
+	 worden op &os;</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe &unix; bestandspermissies en &os; bestandsvlaggen
+	 werken.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -74,10 +77,6 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Welk binair formaat &os; gebruikt;</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>Hoe handleidingen te gebruiken meer informatie.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -90,195 +89,98 @@
 
   <indexterm><primary>terminals</primary></indexterm>
 
-  <para>&os; kan op diverse manieren gebruikt worden.
-   Één van deze manieren is het typen van commando's
-   in een tekstterminal. Veel van de flexibiliteit en kracht van
-   een &unix; besturingssysteem is gemakkelijk beschikbaar als je
-   &os; op deze manier gebruikt. Dit onderdeel beschrijft wat
-   <quote>terminals </quote> en <quote>consoles</quote> zijn en hoe
-   je deze kan gebruiken in &os;.</para>
-
-  <sect2 xml:id="consoles-intro">
-   <title>De console</title>
-
-   <indexterm><primary>console</primary></indexterm>
-
-   <para>Als &os; niet is ingesteld om automatisch een grafische
-	omgeving te starten tijdens het opstarten, geeft het systeem
-	een login prompt als het gestart is. Dit gebeurt direct nadat
-	de startscripts klaar zijn. Er wordt iets als het volgende
-	getoond:</para>
-
-   <screen>Additional ABI support:.
-Local package initialization:.
-Additional TCP options:.
+  <indexterm><primary>console</primary></indexterm>
 
-Fri Sep 20 13:01:06 EEST 2002
+  <para>Tenzij &os; is geconfigureerd om automatisch een grafische
+   omgeving te starten, zal het systeem opstarten in een
+   command line (cli) login prompt zoals te zien is in onderstaand
+   voorbeeld:</para>
 
-&os;/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)
+  <screen>FreeBSD/amd64 (pc3.example.org) (ttyv0)
 
 login:</screen>
 
-   <para>De meldingen op het scherm kunnen wellicht iets anders zijn
-	op een systeem, maar het zal iets soortgelijks zijn. De
-	laatste twee regels zijn de regels waar het nu over gaat.
-	De voorlaatste regel toont:</para>
-
-   <programlisting>&os;/i386 (pc3.example.org) (ttyv0)</programlisting>
-
-   <para>Deze regel bevat enkele informatie over het systeem dat
-	net gestart is: dit is een <quote>&os;</quote> console,
-	draaiend op een Intel of soortgelijke processor op de x86
-	architectuur.
-
-	<footnote>
-	 <para>Dit betekent <literal>i386</literal>. Let op: ook al
-	  draait &os; niet op een Intel 386 processor, toch is dit
-	  een <literal>i386</literal>. Het is niet het type
-	  processor, maar de processor
-	  <quote>architectuur</quote>.</para></footnote>
-
-	De naam van de machine (elke &unix; machine heeft een
-	naam) is <systemitem>pc3.example.org</systemitem> en dit is de console
-	van het systeem, de <filename>ttyv0</filename>
-	terminal.</para>
-
-   <para>De laatste regel is altijd:</para>
-
-   <programlisting>login:</programlisting>
-
-   <para>Dit is het deel waar een <quote>gebruikersnaam</quote>
-	ingevuld moet worden om aan te melden op &os;. Het volgende
-	deel beschrijft hoe dat werkt.</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="consoles-login">
-   <title>Aanmelden op &os;</title>
-
-   <para>&os; is een multi-user en multi-processing systeem. Dit is
-	de formele beschrijving die meestal gegeven wordt aan een
-	systeem dat gebruikt wordt door meerdere personen die
-	gelijktijdig verschillende programma's draaien op
-	één enkele machine.</para>
-
-   <para>Elk multi-user systeem heeft een manier nodig om een
-	<quote>gebruiker</quote> van alle andere gebruikers te kunnen
-	onderscheiden. In &os; (en alle andere &unix; achtige
-	besturingssystemen), wordt dit bereikt door te eisen dat
-	elke gebruiker moet <quote>aanmelden</quote> op het systeem
-	voordat hij/zij programma's kan draaien. Elke gebruiker heeft
-	een unieke naam (de <quote>gebruikersnaam</quote>) en een
-	persoonlijke, geheime sleutel (het <quote>wachtwoord</quote>).
-	&os; vraagt om deze twee gegevens voordat het een gebruiker
-	toegestaat om programma's te draaien.</para>
-
-   <indexterm><primary>startup scripts</primary></indexterm>
-
-   <para>Direct nadat &os; is opgestart en de opstartscripts
-	<footnote>
-	 <para>Opstart scripts zijn programma's die automatisch gestart
-	  worden tijdens het opstarten. Het hoofddoel van deze
-	  programma's is om dingen goed te zetten zodat alle andere
-	  programma's ook kunnen draaien, en om services te starten
-	  die je geconfigureerd hebt om bruikbare zaken in de
-	  achtergrond te doen.</para></footnote>
-	afgerond zijn, wordt een prompt getoond dat vraagt om een
-	geldige aanmeldnaam op te geven.</para>
-
-   <screen>login:</screen>
-
-   <para>In dit voorbeeld wordt aangenomen de gebruikersnaam
-	<systemitem class="username">john</systemitem> is. Als na deze prompt
-	<literal>john</literal> wordt getype en op
-	<keycap>Enter</keycap> wordt gedrukt, verschijnt hierna
-	een prompt om het <quote> wachtwoord</quote> in te
-	voeren:</para>
-
-   <screen>login: <userinput>john</userinput>
-Password:</screen>
-
-   <para>Nu kan <systemitem class="username">john</systemitem>'s wachtwoord ingevoerd
-	worden en op <keycap>Enter</keycap> gedrukt worden. Het
-	wachtwoord wordt <emphasis>niet getoond</emphasis>! Daarover
-	hoeft geen zorg te bestaan. Het is voldoende om te zeggen dat
-	dit om veiligheidsredenen gedaan wordt.</para>
-
-   <para>Als het juiste wachtwoord is ingegeven, is er aangemeld bij
-	op &os; en in het systeem klaar om alle beschikbare commando's
-	uit te voeren.</para>
-
-   <para>Na het aanmelden is de <acronym>MOTD</acronym> of het
-	bericht van de dag zichtbaar, gevolgd door een commandoprompt
-	(een <literal>#</literal>, <literal>$</literal> of een
-	<literal>%</literal> karakter). Dit geeft aan dat er succesvol
-	is aangemeld op &os;.</para>
-  </sect2>
+  <para>De eerste regel bevat informatie over het systeem. De
+   tekst <literal>amd64</literal> geeft aan dat het systeem in dit
+   voorbeeld een 64-bit versie draait van &os;. De naam van het
+   systeem is <systemitem>pc3.example.org</systemitem> en
+   <filename>ttyv0</filename> geeft aan dat dit de systeem
+   console is. De tweede regel is de login prompt.</para>
+
+  <para>Omdat &os; een systeem is waarop meerdere gebruikers
+   tegelijkertijd kunnen werken, heeft het een manier nodig
+   om de verschillende gebruikers uit elkaar te houden. Dit wordt
+   gedaan door te eisen dat elke gebruiker inlogt op het systeem
+   voordat er toegang wordt verleend tot programma's op het
+   systeem. Elke gebruiker heeft een unieke (
+   <quote>gebruikersnaam</quote>) en een persoonlijk
+   <quote>wachtwoord</quote>.</para>
+
+  <para>Om in te loggen op de systeem console moet de
+   gebruikersnaam worden getypt welke geconfigureerd is tijdens
+   de installatie, zoals beschreven in
+   <xref linkend="bsdinstall-addusers" /> waarna op
+   <keycap>Enter</keycap> gedrukt moet worden. Hierna moet het
+   wachtwoord wat behoord bij deze gebruikersnaam worden ingevuld
+   waarna wederom <keycap>Enter</keycap> ingedrukt moet worden.
+   Het wachtwoord wordt niet getoond voor beveilingsredenen.</para>
+
+  <para>Zodra de combinatie correct is ingevuld zal het bericht van
+   de dag (MOTD) worden getoond, gevolgd door een commando prompt.
+   Afhankelijk van de gekozen shell tijdens het aanmaken van de
+   gebruiker zal deze prompt een <literal>#</literal>,
+   <literal>$</literal> of een <literal>%</literal> karakter zijn.
+   Deze prompt geeft aan dat de gebruiker ingelogd is in de &os;
+   systeem console en klaar is om commando's uit te voeren.</para>
 
   <sect2 xml:id="consoles-virtual">
-   <title>Meerdere consoles</title>
+   <title>Virtuele Consoles</title>
 
-   <para>&unix; programma's draaien in één console is
-	prima, maar &os; kan veel programma's tegelijk draaien. Om
-	maar één console te hebben waar commando's
-	ingetypt kunnen worden zou zonde zijn van een besturingssysteem
-	als &os; waar meerdere programma's tegelijkertijd op kunnen
-	draaien. Hier kunnen <quote>virtuele consoles</quote> van pas
-	komen.</para>
-
-   <para>&os; kan ingesteld worden om verschillende virtuele
-	consoles te tonen. Met toetscombinaties kan van de ene console
-	naar de gewisseld worden. Elke console heeft zijn eigen
-	uitvoerkanaal, en &os; zorgt ervoor dat alle toetsenbordinvoer
-	en monitoruitvoer goed wordt gezet als er van de ene console
-	naar de volgende wordt gewisseld.</para>
-
-   <para>In &os; kunnen speciale toetscombinaties gebruikt worden om
-	te wisselen naar een ander virtueel console.
-	<footnote>
-	 <para>Een redelijk technische en accurate beschrijving van
-	  alle details over de &os; console en toetsenborddrivers
-	  staan in de hulppagina's van &man.syscons.4;,
-	  &man.atkbd.4;, &man.vidcontrol.1; en &man.kbdcontrol.1;.
-	  Hier wordt niet verder op ingegaan, maar de
-	  geïnteresseerde lezer kan altijd de hulppagina's
-	  raadplegen voor meer details en een grondige uitleg over
-	  hoe alles werkt.</para></footnote>
-	In &os; kan
-	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>,
-	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
+   <para>Ondanks dat de systeem console gebruikt kan worden om
+	interactie met het systeem te hebben zal een gebruiker die
+	het toetsenbord gebruikt veelal aanloggen op een virtuele
+	console. Dit is omdat systeem console dusdanig geconfigureerd
+	is dat standaard systeem meldingen hierop getoond worden.
+	Deze meldingen worden geprint bovenop het commando of bestand
+	waarmee de gebruiker op dat moment aan het werk is waardoor
+	het lastiger is om geconcentreerd hierop te werken.</para>
+
+   <para>Standaard wordt &os; geconfigureerd met meerdere virtuele
+	consoles waarop commando's ingegeven kunnen worden. Elke
+	virtuele console heeft zijn eigen login prompt en shell.
+	Daarnaast is het makkelijk om te wisselen tussen de diverse
+	virtuele consoles. In essentie geeft dit de gebruiker op de
+	command line dezelfde mogelijkheden als het opstarten van een
+	grafische omgeving en daarin meerdere schermen te openen.</para>
+
+   <para>De toetscombinatie
+	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>
 	tot en met
 	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F8</keycap></keycombo>
-	gebruikt worden om te wisselen naar een ander virtueel
-	console.</para>
-
-   <para>Als wordt gewisseld van de ene naar de andere console zorgt
-	&os; dat de uitvoer bewaard blijft. Het resultaat is een
-	<quote>illusie</quote> van het hebben van meerdere schermen en
-	toetsenborden die gebruikt kunnen worden om commando's in te
-	voeren om &os; te laten draaien. De programma's die in de ene
-	virtuele console draaien, stoppen niet als de console niet
-	zichtbaar is. Ze blijven doordraaien als naar een andere
-	virtuele console wordt gewisseld.</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="consoles-ttys">
-   <title>Het bestand <filename>/etc/ttys</filename></title>
-
-   <para>De standaardinstelling van &os; start op met acht virtuele
-	consoles. Dit is echter geen vaste waarde en een installatie
-	kan eenvoudig aangepast worden, zodat het systeem gestart
-	wordt met meer of minder virtuele consoles. De hoeveelheid en
-	instellingen van de virtuele consoles worden ingesteld in
-	<filename>/etc/ttys</filename>.</para>
-
-   <para><filename>/etc/ttys</filename> kan gebruikt worden om
-	virtuele consoles in te stellen. Elke niet-commentaar
-	regel in dit bestand (regels die niet beginnen met een
-	<literal>#</literal> karakter) bevat instellingen voor een
-	terminal of virtuele console. De standaardversie van dit
-	bestand die meegeleverd wordt met &os; stelt negen virtuele
-	consoles in en activeert er acht. Dit zijn de regels die
-	beginnen met <literal>ttyv</literal>:</para>
+	zijn gereserveerd door &os; om te kunnen wisselen tussen
+	virtuele consoles. Gebruik
+	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>
+	om te wisselen naar de systeem console
+	(<filename>ttyv0</filename>),
+	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
+	om de eerste virtuele console te gebruiken
+	(<filename>ttyv1</filename>),
+	<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo>
+	om de tweede virtuele console te gebruiken
+	(<filename>ttyv2</filename>), etc.</para>
+
+   <para>Wanneer er gewisseld wordt van de ene console naar de
+	andere, regelt &os; dit. Dat resulteert in een illusie van
+	het hebben van meerdere virtuele schermen en toetsenborden
+	die kunnen worden gebruikt om commando's binnen &os; te
+	starten. De programma's die worden gelanceerd in de ene
+	virtuele console stoppen niet zodra de gebruiker wisselt naar
+	een andere virtuele console.</para>
+
+   <para>Voor een technische beschrijving van de &os; consoles en
+	keyboard drivers wordt verwezen naar de &man.syscons.4;,
+	&man.atkbd.4;, &man.vidcontrol.1; en &man.kbdcontrol.1;
+	handleidingen.</para>
 
    <programlisting># naam getty               type  status      commentaar
 #
@@ -293,23 +195,50 @@ ttyv6  "/usr/libexec/getty Pc"     
 ttyv7  "/usr/libexec/getty Pc"     cons25 on secure
 ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm  off secure</programlisting>
 
+   <para>Om een virtuele console uit te schakelen kan er een
+	commentaar teken worden geplaatst aan het begin van de
+	regel (<literal>#</literal>) die de virtuele console
+	aanduidt. Om bijvoorbeeld de hoeveelheid virtuele
+	consoles terug te brengen van acht naar vier moet er een
+	<literal>#</literal> aan het begin van de laatste vier
+	regels geplaatst worden welke de virtuele consoles
+	<filename>ttyv5</filename> tot en met
+	<filename>ttyv8</filename> aangeven. Commentarieer
+	<emphasis>niet</emphasis> de systeem console uit
+	(<filename>ttyv0</filename>). Let op dat de laatste
+	virtuele console <filename>ttyv8</filename> wordt
+	gebruikt om toegang te krijgen tot de grafische
+	omgeving, mits <application>&xorg;</application>
+	geinstalleerd is en geconfigureerd zoals beschreven in
+	<xref linkend="x11"/>.</para>
+
    <para>Een uitgebreide beschrijving van elke kolom in dit
-	bestand en alle mogelijke opties voor virtuele consoles staan
-	in de &man.ttys.5; hulppagina
-	gebruiken.</para>
+	bestand en alle beschikbare opties voor virtuele consoles
+	kunnen worden gevonden in de &man.ttys.5; handleiding.</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="consoles-singleuser">
-   <title>Single-user console</title>
+   <title>Single-user mode</title>
+
+   <para>Het &os; boot menu levert een optie gelabeld
+	<quote>Boot Single User</quote>. Als deze optie geselecteerd
+	is zal het systeem opstarten in een speciale modus die bekend
+	staat als <quote>single-user modus</quote>. Deze modus wordt
+	vaak gebruikt om een systeem te herstellen die niet opstart
+	of om het <systemitem class="username">root</systemitem>
+	wachtwoord opnieuw in te stellen wanneer deze niet langer
+	bekend is. In single-user modus zijn het gebruik van het
+	netwerk en virtuele consoles niet mogelijk. Er is wel
+	volledige <systemitem class="username">root</systemitem>
+	toegang tot het systeem mogelijk, en standaard is hiervoor
+	het <systemitem class="username">root</systemitem> wachtwoord
+	niet benodigd. Om deze redenen is het nodig om fysieke
+	toegang tot het keyboard nodig om in deze modus op te kunnen
+	starten. Ook is het nodig om te bepalen wie er toegang hebben
+	tot het keyboard in verband met de beveiliging van &os;.</para>
 
-   <para>In <xref linkend="boot-singleuser"/> staat een
-	gedetailleerde beschrijving van de <quote>single-user
-	 modus</quote>. Het is belanrijk te melden dat er in
-	single-user modus maar één console is. Er zijn
-	geen virtuele consoles beschikbaar. De instellingen van de
-	single-user modus console staan ook in
-	<filename>/etc/ttys </filename>. De regel begint met
-	<literal>console</literal>:</para>
+   <para>De instellingen van de single-user modus staan in
+	<filename>/etc/ttys</filename>:</para>
 
    <programlisting># name getty               type  status      commentaar
 #
@@ -317,21 +246,26 @@ ttyv8  "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" 
 # vragen wanneer het in single-user mode komt.
 console none               unknown off secure</programlisting>
 
-   <note>
-	<para>Zoals het commentaar boven de <literal>console</literal>
-	 regel aangeeft, kan in deze regel het woord
-	 <literal>secure</literal> gewijzigd worden in
-	 <literal>insecure</literal>. In dat geval vraagt &os; bij
-	 het opstarten in single-user modus nog steeds om een
-	 <systemitem class="username">root</systemitem>-wachtwoord.</para>
+   <para>Standaard wordt deze instelling ingesteld op
+	<literal>secure</literal>. Er wordt daarmee vanuit gegaan
+	dat de personen die fysieke toegang hebben tot het toetsenbord
+	er of niet toe doen of beschermd wordt door fysieke toegangs
+	beveiliging. Als deze instelling wordt aangepast naar
+	<literal>insecure</literal> wordt aangenomen dat de omgeving
+	zelf onveilig is omdat iedereen toegang heeft tot het
+	keyboard. Wanneer deze regel wordt aangepast naar
+	<literal>insecure></literal> zal &os; vragen om het
+	<systemitem class="username">root</systemitem> wachtwoord
+	zodra een gebruiker aangeeft op te willen starten in
+	single-user modus.</para>
 
+   <note>
 	<para><emphasis>Pas op als dit wordt veranderd in
 	  <literal>insecure</literal></emphasis>. Als het wachtwoord
-	 van de gebruiker <systemitem class="username">root</systemitem> zoek is,
-	 wordt het opstarten in single-user modus lastig. Het is nog
-	 steeds mogelijk, maar het kan vrij moeilijk zijn voor iemand
-	 die &os; niet zo goed kent met betrekking tot het opstarten
-	 en de programma's die daarbij gebruikt worden.</para>
+	 van de gebruiker <systemitem class="username">root</systemitem>
+	 zoek is, wordt het opstarten in single-user modus lastig.
+	 Het is nog steeds mogelijk, maar het is vrij lastig voor
+	 iemand die onvoldoende van het &os; opstart proces weet.</para>
    </note>
   </sect2>
 
@@ -341,22 +275,24 @@ console none              
    <para>De &os; standaard video mode kan worden gewijzigd in
 	1024x768, 1280x1024, of een van de vele andere formaten die
 	ondersteund worden door de grafische kaart en monitor. Laad de
-	module <literal>VESA</literal> om gebruik te maken van de verschillende
-	video modes:</para>
+	module <literal>VESA</literal> om gebruik te maken van de
+	verschillende video modes:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>kldload vesa</userinput></screen>
 
    <para>Kijk daarna welke video modes er ondersteund worden door
 	de hardware door gebruik te maken van de &man.vidcontrol.1;
-	applicatie. Om een overzicht te krijgen van de ondersteunde
+	handleiding. Om een overzicht te krijgen van de ondersteunde
 	video modes moet het volgende ingevoerd worden:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>vidcontrol -i mode</userinput></screen>
 
-   <para>Het resultaat van dit commando is een lijst van video modes
-	welke ondersteund worden door de hardware. Hierna kan de nieuwe
-	video mode gekozen worden door dit aan te geven aan
-	&man.vidcontrol.1;:</para>
+   <para>Het resultaat van dit commando is een lijst van video
+	modes welke ondersteund worden door de hardware. Hierna kan
+	de nieuwe video mode gekozen worden door de mode te
+	specificeren door gebruik te maken van &man.vidcontrol.1; als
+	de <systemitem class="username">root</systemitem>
+	gebruiker:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>vidcontrol MODE_279</userinput></screen>
 
@@ -368,6 +304,48 @@ console none              
   </sect2>
  </sect1>
 
+ <!--
+ <chapterinfo>
+  <authorgroup>
+   <author>
+	<firstname>Neil</firstname>
+	<surname>Blakey-Milner</surname>
+	<contrib>Contributed by in Feb 2000</contrib>
+   </author>
+  </authorgroup>
+ </chapterinfo>
+ -->
+
+ <sect1 xml:id="users-synopsis">
+  <title>Gebruikers en basis gebruikers beheer</title>
+
+  <para>Binnen &os; is het mogelijk met meerdere gebruikers
+   tegelijkertijd gebruik te maken van de computer. Terwijl
+   de ene gebruiker voor het scherm kan zitten en gebruik maakt
+   van het toetsenbord, kunnen meerdere gebruikers op het systeem
+   inloggen via het netwerk. Om gebruik te kunnen maken van het
+   systeem heeft elke gebruiker zijn eigen account nodig.</para>
+
+  <para>Dit hoofdstuk beschrijft:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>De verschillende type gebruikersaccounts op een
+	 &os; systeem.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe gebruikers accounts worden toegevoegd, verwijderd
+	 en aangepast.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe limieten kunnen worden ingesteld waar gebruikers
+	 en groepen gebruik van van kunnen maken</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="permissions">
   <title>Rechten</title>
 


More information about the svn-doc-all mailing list