svn commit: r42399 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: . disks preface vinum

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Tue Jul 23 12:25:55 UTC 2013


Author: rene
Date: Tue Jul 23 12:25:53 2013
New Revision: 42399
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42399

Log:
 Remove the Vinum chapter and references to it (i.e. MFen r42118).

Deleted:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/
Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Tue Jul 23 12:25:53 2013	(r42399)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
-# %SRCID%	41710
+# %SRCID%	42118
 #
 # Bouw het Nederlandse FreeBSD Handboek.
 #
@@ -181,13 +181,6 @@ IMAGES_EN+= security/ipsec-network.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-crypt-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-encap-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-out-pkt.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-concat.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-mirrored-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid10-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid5-org.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-simple-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped.pic
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd1.png
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd2.png
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd3.png
@@ -286,7 +279,6 @@ SRCS+= printing/chapter.xml
 SRCS+= security/chapter.xml
 SRCS+= serialcomms/chapter.xml
 SRCS+= users/chapter.xml
-SRCS+= vinum/chapter.xml
 SRCS+= virtualization/chapter.xml
 SRCS+= x11/chapter.xml
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Tue Jul 23 12:25:53 2013	(r42399)
@@ -5,7 +5,7 @@
    $FreeBSD$
 
    %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
-   %SRCID%	41824
+   %SRCID%	42118
 -->
 
 <!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
@@ -240,7 +240,6 @@
   &chap.disks;
   &chap.geom;
   &chap.filesystems;
-  &chap.vinum;
   &chap.virtualization;
   &chap.l10n;
   &chap.cutting-edge;

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent	Tue Jul 23 12:25:53 2013	(r42399)
@@ -11,7 +11,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	42118
 -->
 
 <!ENTITY chap.preface			SYSTEM "preface/preface.xml">
@@ -43,7 +43,6 @@
  <!ENTITY chap.disks		SYSTEM "disks/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.geom		SYSTEM "geom/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.filesystems	SYSTEM "filesystems/chapter.xml">
- <!ENTITY chap.vinum		SYSTEM "vinum/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.virtualization	SYSTEM "virtualization/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.l10n		SYSTEM "l10n/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.cutting-edge	SYSTEM "cutting-edge/chapter.xml">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Tue Jul 23 12:25:53 2013	(r42399)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
   %SRCID%	40792
-	 (+r42226)
+	 (+42118,42226)
 -->
 
 <chapter id="disks">
@@ -3978,11 +3978,6 @@ gbde_lockdir="/etc/gbde"</programlisting
 	 te ontkoppelen:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>gbde detach /dev/ad4s1c</userinput></screen>
-
-	<para><application>gbde</application> kan niet met
-	 <application>vinum</application> volumes gebruikt worden,
-	 omdat &man.vinum.4; geen gebruik maakt van het subsysteem
-	 &man.geom.4;.</para>
    </sect3>
   </sect2>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Jul 23 12:01:01 2013	(r42398)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Jul 23 12:25:53 2013	(r42399)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Remko Lodder
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml
-   %SRCID%	41817
+   %SRCID%	42118
 -->
 
 <preface id="book-preface">
@@ -115,14 +115,6 @@
   </listitem>
 
   <listitem>
-   <para><xref linkend="vinum-vinum"/>, Vinum, is een nieuw
-	hoofdstuk in deze editie. Er wordt in beschreven hoe
-	Vinum gebruikt kan worden. Vinum is een logische volume
-	manager die apparaat onafhankelijke logische schijven kan
-	aanbieden en software RAID-0, RAID-1 en RAID-5.</para>
-  </listitem>
-
-  <listitem>
    <para>Aan <xref linkend="ppp-and-slip"/>, PPP en SLIP, is een
 	paragraaf toegevoegd over problemen oplossen.</para>
   </listitem>
@@ -532,7 +524,7 @@
   </varlistentry>
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="GEOM"/>,
+   <term><emphasis><xref linkend="geom-synopsis"/>,
 	 GEOM</emphasis></term>
 
    <listitem>
@@ -553,17 +545,6 @@
   </varlistentry>
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="vinum-vinum"/>,
-	 Vinum</emphasis></term>
-
-   <listitem>
-	<para>Beschrijft hoe Vinum gebruikt wordt, een logische
-	 volumebeheerder die apparaatonafhankelijke logische schijven
-	 levert, met software RAID-0, RAID-1 en RAID-5.</para>
-   </listitem>
-  </varlistentry>
-
-  <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="virtualization"/>,
 	 Virtualisatie</emphasis></term>
 


More information about the svn-doc-all mailing list