svn commit: r40682 - in head/nl_NL.ISO8859-1: books/handbook/advanced-networking books/handbook/basics books/handbook/dtrace books/handbook/eresources books/handbook/filesystems books/handbook/fire...

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sat Jan 19 00:24:50 UTC 2013


Author: rene
Date: Sat Jan 19 00:24:47 2013
New Revision: 40682
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40682

Log:
 MFen the Dutch Handbook:
 - advanced-networking r39902 -> r40601 (SRCID bump only)
 - basics r39947 -> r40588
 - dtrace r39795 -> r40601 (SRCID bump only)
 - eresources r40387 -> r40672
 - filesystems r40252 -> r40681 (SRCID bump only)
 - firewalls r40534 -> r40647
 - install r39631 -> r40601 (SRCID bump only)
 - introduction r39631 -> r40601 (SRCID bump only)
 - network-servers r40525 -> r40649
 - security r39631 -> r40625
 - mailing-lists.ent r40387 -> r40628
 
 Run `igor -Zz' while here.

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
-   %SRCID%  39902
+   %SRCID%  40601
 -->
 
 <chapter id="advanced-networking">
@@ -964,7 +964,7 @@ wlan_ccmp_load="YES"
 wlan_tkip_load="YES"</programlisting>
 
 	<para>Nadat deze informatie aan het instellingenbestand om het
-	 systeem op te starten (i.e.
+	 systeem op te starten (i.e.,
 	 <filename>/boot/loader.conf</filename>) is toegevoegd, is het
 	 noodzakelijk om de &os;-computer opnieuw op te starten.
 	 Indien het ongewenst is om de computer nu opnieuw op te

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
-   %SRCID%	39947
+   %SRCID%	40588
 -->
 
 <chapter id="basics">
@@ -349,15 +349,13 @@ console none              
 
    <para>De &os; standaard video mode kan worden gewijzigd in
 	1024x768, 1280x1024, of een van de vele andere formaten die
-	ondersteund worden door de grafische kaart en monitor. Om
-	gebruik te maken van de verschillende video modes, moet eerst
-	de kernel opnieuw gecompileerd worden met twee extra opties:</para>
+	ondersteund worden door de grafische kaart en monitor. Laad de
+	module <literal>VESA</literal> om gebruik te maken van de verschillende
+	video modes:</para>
 
-   <programlisting>options VESA
-options SC_PIXEL_MODE</programlisting>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload vesa</userinput></screen>
 
-   <para>Zodra de kernel opnieuw gecompileerd is met deze twee opties
-	kan gekeken worden welke video modes er ondersteund worden door
+   <para>Kijk daarna welke video modes er ondersteund worden door
 	de hardware door gebruik te maken van de &man.vidcontrol.1;
 	applicatie. Om een overzicht te krijgen van de ondersteunde
 	video modes moet het volgende ingevoerd worden:</para>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -12,7 +12,7 @@ that might make this chapter too large.
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
-   %SRCID%	39795
+   %SRCID%	40601
 -->
 
 <chapter id="dtrace">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
-   %SRCID%	40387
+   %SRCID%	40672
 -->
 
 <appendix id="eresources">
@@ -1701,6 +1701,26 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.pkg.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>Discussies over binair pakketbeheer en
+		pakketgereedschappen</emphasis></para>
+
+	  <para>Discussies over alle aspecten over het beheren van
+	   &os;-systemen door middel van het gebruik van binaire pakketten
+	   om software te installeren, inclusief de gereedschappen en
+	   formaten van binaire pakketten, hun ontwikkeling en ondersteuning
+	   binnen &os;, het beheer van pakketreservoirs en pakketten van
+	   derde partijen.</para>
+
+	  <para>Merk op dat discussies over poorten die onjuiste pakketten
+	   genereren over het algemeen als problemen met poorten moet worden
+	   gezien en dus ongeschikt zijn voor deze lijst.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.platforms.name;</term>
 
 	 <listitem>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%  en_US.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
-   %SRCID%  40252
+   %SRCID%  40681
 -->
 
 <chapter id="filesystems">
@@ -688,7 +688,7 @@ errors: No known data errors</screen>
 	 </listitem>
 	</itemizedlist>
 
-	<para>Gebruik het volgende om bijvoorbeeld een een quotum van 50 GB
+	<para>Gebruik het volgende om bijvoorbeeld een quotum van 50 GB
 	 voor een gebruiker <replaceable>jan</replaceable> af te
 	 dwingen:</para>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
-   %SRCID%	40534
+   %SRCID%	40647
 -->
 
 <chapter id="firewalls">
@@ -534,7 +534,7 @@ options     ALTQ_NOPCC   # Requir
    gemonitord kan worden door programma's in userland. De
    firewallregels kunnen ingesteld of verwijderd worden met het
    hulpprogramma &man.ipf.8;. De <acronym>NAT</acronym> regels
-   kunnen ingesteld of verwijderd worden met &man.ipnat.1;. Het
+   kunnen ingesteld of verwijderd worden met &man.ipnat.8;. Het
    programma &man.ipfstat.8; kan actuele statistieken leveren voor
    de kernelonderdelen van IPFILTER. &man.ipmon.8; kan acties van
    IPFILTER wegschrijven naar logboekbestanden van het
@@ -1897,7 +1897,7 @@ block in log first quick on dc0 all
    <para><acronym>NAT</acronym> regels worden geladen met
 	<command>ipnat</command>. De <acronym>NAT</acronym> regels worden vaak
 	opgeslagen in <filename>/etc/ipnat.rules</filename>. Meer details
-	staan in &man.ipnat.1;.</para>
+	staan in &man.ipnat.8;.</para>
 
    <para>Bij het maken van wijzigingen aan de
 	<acronym>NAT</acronym>-regels nadat <acronym>NAT</acronym>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
-  %SRCID%	39631
+  %SRCID%	40601
 -->
 
 <chapter id="install">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40601
 -->
 
 <chapter id="introduction">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
-   %SRCID%	40525
+   %SRCID%	40649
 -->
 
 <chapter id="network-servers">
@@ -2074,20 +2074,23 @@ nis_client_enable="YES"</programlisting>
    <para>Er is een manier om het aanmelden van specifieke gebruikers
 	op een machine te weigeren, zelfs als ze in de NIS-database
 	staan. Daarvoor hoeft er alleen maar
-	<literal>–<replaceable>username</replaceable></literal>
-	aan het einde van <filename>/etc/master.passwd</filename> op de
-	cliënt machine toegevoegd te worden, waar
-	<replaceable>username</replaceable> de gebruikersnaam van de
-	gebruiker die niet mag aanmelden is. Dit gebeurt bij voorkeur
+	<literal>–<replaceable>gebruikersnaam</replaceable></literal>
+	met het juiste aantal dubbele punten (zoals bij andere regels) aan het
+	einde van <filename>/etc/master.passwd</filename> op de
+	cliëntmachine toegevoegd te worden, waar
+	<replaceable>gebruikersnaam</replaceable> de gebruikersnaam van de
+	gebruiker die niet mag aanmelden is. De regel met de geblokkeerde
+	gebruiker moet voor de regel met <literal>+</literal> staan om
+	NIS-gebruikers toe te staan. Dit gebeurt bij voorkeur
 	met <command>vipw</command>, omdat <command>vipw</command>
 	de wijzigingen aan <filename>/etc/master.passwd</filename>
 	controleert en ook de wachtwoord database opnieuw bouwt na het
 	wijzigen. Om bijvoorbeeld de gebruiker
-	<username>bill</username> aan te kunnen laten aanmelden op
+	<username>bill</username> te kunnen laten aanmelden op
 	<hostid>basie</hostid>:</para>
 
    <screen>basie&prompt.root; <userinput>vipw</userinput>
-<userinput>[add -bill to the end, exit]</userinput>
+<userinput>[voeg -bill::::::::: aan het einde toe, exit]</userinput>
 vipw: rebuilding the database...
 vipw: done
 
@@ -2108,8 +2111,8 @@ uucp:*:66:66::0:0:UUCP pseudo-user:/var/
 xten:*:67:67::0:0:X-10 daemon:/usr/local/xten:/sbin/nologin
 pop:*:68:6::0:0:Post Office Owner:/nonexistent:/sbin/nologin
 nobody:*:65534:65534::0:0:Unprivileged user:/nonexistent:/sbin/nologin
+-bill:::::::::
 +:::::::::
--bill
 
 basie&prompt.root;</screen>
   </sect2>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.xml	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.xml	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40625
 -->
 
 <chapter id="security">
@@ -3718,7 +3718,7 @@ user at unfirewalled-system.example.org's p
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>De gebruikersoptie <varname>AllowUsers</varname></title>
+   <title>De optie <varname>AllowUsers</varname></title>
 
    <para>Vaak is het verstandig om beperkingen aan te brengen op het
 	gebied van welke gebruikers kunnen aanmelden en van waar. De
@@ -3778,7 +3778,8 @@ user at unfirewalled-system.example.org's p
    </authorgroup>
   </sect1info>
 
-  <title>Bestandssysteem toegangscontrolelijsten</title>
+  <title>Bestandssysteem toegangscontrolelijsten
+   (<acronym>ACL</acronym>s)</title>
 
   <indexterm><primary>ACL</primary></indexterm>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Fri Jan 18 23:26:13 2013	(r40681)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Sat Jan 19 00:24:47 2013	(r40682)
@@ -5,7 +5,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
-  %SRCID%	40387
+  %SRCID%	40628
 -->
 
 <!ENTITY a.mailman.listinfo "http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo">
@@ -331,6 +331,10 @@
 <!ENTITY a.pf "<ulink url='&a.pf.url;'>&os; pakketfilter mailinglijst</ulink>">
 <!ENTITY a.pf.name "<ulink url='&a.pf.url;'>freebsd-pf</ulink>">
 
+<!ENTITY a.pkg.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-pkg">
+<!ENTITY a.pkg "<ulink url='&a.pkg.url;'>Discussies over het beheer van en de gereedschappen voor binaire pakketten</ulink>">
+<!ENTITY a.pkg.name "<ulink url='&a.pkg.url;'>freebsd-pkg</ulink>">
+
 <!ENTITY a.platforms.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-platforms">
 <!ENTITY a.platforms "<ulink url='&a.platforms.url;'>&os; niet-Intel platformen porting mailinglijst</ulink>">
 <!ENTITY a.platforms.name "<ulink url='&a.platforms.url;'>freebsd-platforms</ulink>">


More information about the svn-doc-all mailing list