svn commit: r39608 - in head/nl_NL.ISO8859-1: books/handbook/basics books/handbook/config books/handbook/cutting-edge books/handbook/disks books/handbook/geom books/handbook/install books/handbook/...

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Sep 23 21:14:21 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Sep 23 21:14:20 2012
New Revision: 39608
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39608

Log:
 Substitute 'backup' by 'back-up' where appropriate, this is the proper
 Dutch spelling.
 
 Obtained from:	http://woordenlijst.org/zoek/?q=back-up

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -1457,7 +1457,7 @@ root   5211 0.0 0.2 3620 1724  2 
 	 op een kritiek moment nog steeds kan leiden tot schade aan de
 	 structuur van het bestandssysteem. Door het verdelen van
 	 data over meerdere bestandssystemen, is de kans groter dat
-	 het systeem nog opstart, wat terugzetten van een backup
+	 het systeem nog opstart, wat terugzetten van een back-up
 	 makkelijker maakt als dat nodig is.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -1469,9 +1469,9 @@ root   5211 0.0 0.2 3620 1724  2 
 	<para>Bestandssystemen hebben een vaste grootte. Als bij de
 	 installatie van &os; een bestandssysteem wordt gemaakt, is
 	 het later mogelijk dat de partitie groter gemaakt moet
-	 worden. Dit is niet zo makkelijk zonder een backup, het
+	 worden. Dit is niet zo makkelijk zonder een back-up, het
 	 opnieuw maken van het bestandssysteem met gewijzigde grootte
-	 en het terugzetten van de gebackupte data.</para>
+	 en het terugzetten van de geback-upte gegevens.</para>
 
 	<important>
 	 <para>&os; heeft &man.growfs.8; waarmee de grootte van het

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -2334,7 +2334,7 @@ device_probe_and_attach: cbb0 attach ret
 	 volledig aanwezig op de schijf. Als een bestandssysteem op
 	 deze manier onherstelbaar beschadigd is, is de enige optie
 	 &man.newfs.8; te gebruiken en vervolgens te herstellen van
-	 een backup.</para>
+	 een back-up.</para>
 
 	<para>De gebruikelijke oplossing voor dit probleem is het
 	 implementeren van <emphasis>dirty region logging</emphasis>,

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -1836,7 +1836,7 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    archief wordt verwijderd, kan <application>CVSup</application>
    dat detecteren en het beschadigde deel repareren.
    <application>CTM</application> doet dit niet en als een deel van
-   de broncode wordt verwijderd (en er geen backup is), dan moet er
+   de broncode wordt verwijderd (en er geen back-up is), dan moet er
    opnieuw begonnen worden (vanaf de meest recente CVS <quote>base
 	delta</quote> en moet alles opnieuw opgebouwd worden
    met <application>CTM</application>. Met
@@ -1857,17 +1857,17 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    herbouwen.</para>
 
   <warning>
-   <title>Maak een backup</title>
+   <title>Maak een back-up</title>
 
    <para>Het kan niet vaak genoeg verteld worden hoe belangrijk het
-	is om een backup te maken van een systeem
+	is om een back-up te maken van een systeem
 	<emphasis>vóór</emphasis> deze taak uit te
 	voeren. Ook al is het opnieuw bouwen van de wereld vrij simpel
 	(als deze instructies gevolgd worden), er worden ongetwijfeld
 	ooit fouten gemaakt, misschien zelfs in de broncode, die het
 	onmogelijk maken om een systeem op te starten.</para>
 
-   <para>Wees ervan verzekerd dat er een backup gemaakt is en dat er
+   <para>Wees ervan verzekerd dat er een back-up gemaakt is en dat er
 	een reparatiediskette of cd-rom bij de hand is. Deze wordt
 	waarschijnlijk nooit gebruikt maar <quote>better safe than
 	 sorry</quote>.</para>
@@ -2631,7 +2631,7 @@ Script done, &hellip;</screen>
    <para>De simpelste manier om deze bestanden bij te werken is door
 	&man.mergemaster.8; te gebruiken, maar het is ook mogelijk
 	dit handmatig te doen. Welke manier er ook gekozen wordt, zorg
-	er altijd voor dat een backup van <filename>/etc</filename>
+	er altijd voor dat een back-up van <filename>/etc</filename>
 	beschikbaar is voor het geval er iets misgaat.</para>
 
    <sect3 id="mergemaster">
@@ -2741,7 +2741,7 @@ Script done, &hellip;</screen>
 	 verschillen tussen de bestanden te zoeken.</para>
 
 	<warning>
-	 <title>Backup maken van <filename>/etc</filename></title>
+	 <title>Back-up maken van <filename>/etc</filename></title>
 
 	 <para>Ondanks dat, in theorie, niets in deze map automatisch
 	  wordt aangepast, is het altijd beter om daar zeker van te
@@ -3171,7 +3171,7 @@ Building everything..
 		  <filename>/usr/obj</filename> staat, is dit geen
 		  probleem. Als er andere belangrijke gegevens op
 		  hetzelfde bestandssysteem staan, zorg er dan voor
-		  dat er verse backups zijn voordat deze optie
+		  dat er verse back-ups zijn voordat deze optie
 		  aangezet wordt.</para>
 		</warning>
 
@@ -3247,7 +3247,7 @@ Building everything..
    verwijderd moeten worden bij het updaten van het systeem. Het
    voordeel voor de gebruiker is dat het systeem niet vervuild wordt
    met oude bestanden die onnodig ruimte innemen op het opslag (en
-   backup) systeem. Ook is het zo dat als de oude bibliotheek een
+   back-up) systeem. Ook is het zo dat als de oude bibliotheek een
    beveiligings of stabiliteits probleem had, er moet worden geupdate
    naar de nieuwere bibliotheek om het systeem veilig te houden en te
    voorkomen dat er crashes komen door de oude implementatie van de

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -5102,7 +5102,7 @@ esac</programlisting>
 	 </listitem>
 	</itemizedlist>
 
-	<para>Wanneer een knooppunt <literal>backup</literal> /
+	<para>Wanneer een knooppunt <literal>back-up</literal> /
 	 <literal>secundair</literal> wordt:</para>
 
 	<itemizedlist>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -983,7 +983,7 @@ ufsid/486b6fc16926168e   N/A ad4s1f</
    achter het apparaat waarop de logboek functionaliteit aangebracht
    moet worden. De logboekfunctionaliteit kan ook worden
    ingeschakeld op een reeds bestaand systeem met behulp van
-   <command>tunefs</command>. Maak echter altijd een backup voor dat
+   <command>tunefs</command>. Maak echter altijd een back-up voor dat
    dit soort dingen uitgeprobeerd worden. In de meeste gevallen zal
    <command>gjournal</command> falen als het geen actueel logboek
    kan maken, maar het voorkomt geen dataverlies als gevolg van

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -412,7 +412,7 @@
 	 van &microsoft; Vista-partities. Het beschikbaar hebben van
 	 een Vista installatie-CDROM tijdens het pogen van zo'n
 	 bewerking is aanbevolen. Zoals met al zulke
-	 schijfonderhoudtaken is een recente verzameling backups ook
+	 schijfonderhoudtaken is een recente verzameling back-ups ook
 	 sterk aangeraden.</para>
 
 	<warning>
@@ -682,7 +682,7 @@
 	  hardware waarop u het installeert.</para>
 
 	 <important>
-	  <para>Maak voordat u verder gaat een <emphasis>backup</emphasis>
+	  <para>Maak voordat u verder gaat een <emphasis>back-up</emphasis>
 	   van de gegevens die nu op uw USB-stick staan, aangezien deze
 	   procedure ze zal <emphasis>wissen</emphasis>.</para>
 	 </important>
@@ -1471,7 +1471,7 @@ Mounting root from ufs:/dev/md0c
 	een andere schijf dan de zogenaamde <quote>primary
 	 master</quote>. Dit is erg handig voor gebruikers die er
 	achter zijn gekomen dat de gemakkelijkste en goedkoopste
-	manier om een systeembackup te maken het plaatsen van een
+	manier om een systeemback-up te maken het plaatsen van een
 	identieke tweede harde schijf is en het daarop regelmatig
 	kopieëren van de inhoud van de eerste schijf met
 	<application><trademark class="registered">Ghost</trademark>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -856,10 +856,10 @@ jail_<replaceable>www</replaceable>_devf
 		<quote>passnummer</quote> worden niet gecontroleerd
 		door &man.fsck.8; tijdens het opstarten, en partities
 		met een <quote>dumpnummer</quote> van 0 worden niet
-		gebackupped door &man.dump.8;. Het is niet gewenst dat
+		geback-upped door &man.dump.8;. Het is niet gewenst dat
 		<application>fsck</application> de
 		<application>nullfs</application> koppelingen controleert
-		of dat <application>dump</application> een backup maakt
+		of dat <application>dump</application> een back-up maakt
 		van de alleen-lezen nullfs koppelingen van de jails.
 		Daarom worden ze gemarkeerd met <quote>0&nbsp;0</quote>
 		in de laatste twee kolommen van elke

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -1473,7 +1473,7 @@ ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/
 
 	<note>
 	 <para>Standaard maakt <application>portmaster</application>
-	  een backup-pakket aan voordat het een bestaande port
+	  een back-up-pakket aan voordat het een bestaande port
 	  verwijderd. Als de installatie van de nieuwe versie
 	  succesvol is, zal <application>portmaster</application> de
 	  reservekopie verwijderen. Het gebruik van

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -231,7 +231,7 @@
   <listitem>
    <para><xref linkend="disks"/> (<quote>Opslag</quote>) is
 	herschreven uit wat eens twee aparte hoofdstukken waren over
-	<quote>schijven</quote> en <quote>backups</quote>. We vinden
+	<quote>schijven</quote> en <quote>back-ups</quote>. We vinden
 	dat de onderwerpen beter begrijpbaar zijn wanneer ze in
 	één hoofdstuk zijn ondergebracht. Er is ook een
 	sectie over RAID (zowel hardware- als softwarematig)

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml	Sun Sep 23 21:14:20 2012	(r39608)
@@ -55,7 +55,7 @@
   <li>Interne Regelgeving
    <ul>
 	<li><a href="#t-accounts">Accountsteam</a></li>
-	<li><a href="#t-backups">Backupbeheerders</a></li>
+	<li><a href="#t-backups">Back-upbeheerders</a></li>
 	<li><a href="#t-bugmeister">Bugmeisters &amp; GNATS Beheerders</a></li>
 	<li><a href="#t-clusteradm">Clusterbeheerders</a></li>
 	<li><a href="#t-pcvs">CVS ports Reservoir Beheerders</a></li>
@@ -323,11 +323,11 @@
   <li>&a.dhw; &lt;<a href="mailto:dhw at FreeBSD.org">dhw at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
  </ul>
 
- <h3><a name="t-backups">Backupbeheerders</a>
+ <h3><a name="t-backups">Back-upbeheerders</a>
   <!-- admins mail aliases intentionally left incomplete -->
   &lt;backups@&gt;</h3>
 
- <p>De Backupbeheerders behandelen alle backups op het &os;-cluster.</p>
+ <p>De Back-upbeheerders behandelen alle back-ups op het &os;-cluster.</p>
 
  <ul>
   <li>&a.simon; &lt;<a href="mailto:simon at FreeBSD.org">simon at FreeBSD.org</a>&gt;</li>


More information about the svn-doc-all mailing list