svn commit: r39607 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: cutting-edge disks filesystems mirrors ports users

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Sep 23 20:59:49 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Sep 23 20:59:49 2012
New Revision: 39607
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39607

Log:
 Merge changes from the English documentation before the XML merge happened
 (except for 'disks').
 
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -800,14 +800,12 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    door een lokale kopie van de nieuwste &os;-documentatie bij te
    houden.</para>
 
-  <sect2 id="csup-doc">
-   <title>CVSup gebruiken om de documentatie bij te werken</title>
+  <sect2 id="dsvn-doc">
+   <title><application>Subversion</application> gebruiken om de documentatie
+	bij te werken</title>
 
-   <para>De bronnen en de geïnstalleerde kopie van de
-	&os;-documentatie kunnen met <application>CVSup</application>
-	worden bijgewerkt, waarbij een mechanisme wordt gebruikt dat
-	lijkt op degene die voor de broncode van het basissysteem wordt
-	gebruikt (c.f. <xref linkend="makeworld"/>). Deze sectie
+   <para>De bronnen van de &os;-documentatie kunnen met
+	<application>Subversion</application> worden bijgewerkt. Deze sectie
 	beschrijft:</para>
 
    <itemizedlist>
@@ -820,7 +818,7 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	<listitem>
 	 <para>Hoe een kopie van de documentatiebronnen in <filename
 	   class="directory">/usr/doc</filename> te downloaden door
-	  <application>CVSup</application> te gebruiken.</para>
+	  <application>Subversion</application> te gebruiken.</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -841,7 +839,8 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
   </sect2>
 
   <sect2 id="installing-documentation-toolchain">
-   <title>CVSup en de documentatiegereedschappen installeren</title>
+   <title><application>Subversion</application> en de
+	documentatiegereedschappen installeren</title>
 
    <para>Voor het herbouwen van de &os;-documentatie vanuit de
 	broncode is een aardig grote verzameling gereedschappen nodig.
@@ -872,71 +871,35 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	 is.</para>
    </note>
 
-   <para>Bekijk <link linkend="cvsup">CVSup gebruiken</link> voor
-	meer informatie over het installeren en gebruiken van
-	<application>CVSup</application>.</para>
+   <para><application>Subversion</application> wordt geïnstalleerd met de
+	port <filename role="package">textproc/docproj</filename>.</para>
   </sect2>
 
   <sect2 id="updating-documentation-sources">
    <title>De documentatiebroncode bijwerken</title>
 
-   <para>Het hulpmiddel <application>CVSup</application> kan een
-	schone kopie van de documentatiebroncode ophalen, door het
-	bestand
-	<filename>/usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</filename>
-	als een configuratiesjabloon te gebruiken. Voor de standaard
-	update-host is in <filename>doc-supfile</filename> een nog in te
-	vullen waarde ingevuld, maar &man.cvsup.1; accepteert een
-	hostnaam via de opdrachtregel, dus kan de documentatiebroncode
-	van een van de <application>CVSup</application>-servers worden
-	opgehaald door het volgende te typen:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cvsup -h <replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> -g -L 2 <filename>/usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</filename></userinput></screen>
-
-   <para>Verander <replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> in de
-	dichtstbijzijnde <application>CVSup</application>-server. Zie
-	<xref linkend="cvsup-mirrors"/> voor een complete lijst van
-	spiegelsites.</para>
+   <para>Het programma <application>Subversion</application> kan een schone
+	kopie van de documentatiebroncode ophalen door het volgende te
+	typen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn checkout <literal>svn://svn.FreeBSD.org/doc/head</literal> <filename class="directory">/usr/doc</filename></userinput></screen>
 
    <para>De initiële download van de documentatiebroncode kan
 	een tijd duren. Laat het draaien totdat het voltooid is.</para>
 
    <para>Toekomstige updates van de documentatiebroncode kunnen
-	opgehaald worden door hetzelfde commando te draaien. Het
-	hulpmiddel <application>CVSup</application> downloadt en
-	kopieert alleen de updates sinds de laatste keer dat het
-	gedraaid werd, dus zou elke keer dat
-	<application>CVSup</application> gedraaid wordt na de eerste
-	complete keer redelijk snel moeten zijn.</para>
+	opgehaald worden door het volgende commando te draaien:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>svn update <filename class="directory">/usr/doc</filename></userinput></screen>
 
    <para>Nadat de broncode is uitgecheckt, wordt een alternatieve
 	manier om de documentatie bij te werken ondersteund door
 	<filename>Makefile</filename> van de map <filename
-	 class="directory">/usr/doc</filename>. Door
-	<makevar>SUP_UPDATE</makevar>, <makevar>SUP_HOST</makevar>, en
-	<makevar>DOCSUPFILE</makevar> in het bestand
-	<filename>/etc/make.conf</filename> in te stellen, is het
-	mogelijk om dit te draaien:</para>
+	 class="directory">/usr/doc</filename> door het volgende te
+	draaien:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/doc</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make update</userinput></screen>
-
-   <para>Een typische verzameling van deze &man.make.1;-opties voor
-	<filename>/etc/make.conf</filename> is:</para>
-
-   <programlisting>SUP_UPDATE= yes
-SUPHOST?= cvsup.FreeBSD.org
-DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</programlisting>
-
-   <note>
-	<para>Het instellen van de waardes <makevar>SUPHOST</makevar> en
-	 <makevar>DOCSUPFILE</makevar> met <literal>?=</literal> staat
-	 toe dat ze in de opdrachtregel van make overschreven worden.
-	 Dit is de aangeraden manier om opties aan
-	 <filename>/etc/make.conf</filename> toe te voegen, om te
-	 voorkomen dat het bestand telkens wanneer er een andere waarde
-	 van de optie getest moet worden bewerkt moet worden.</para>
-   </note>
   </sect2>
 
   <sect2 id="updating-documentation-options">
@@ -979,15 +942,6 @@ DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/d
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
-	 <term><makevar>SUPHOST</makevar></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>De hostnaam van de <application>CVSup</application>
-	   server die gebruikt wordt tijdens het bijwerken.</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
 	 <term><makevar>DOCDIR</makevar></term>
 
 	 <listitem>
@@ -1022,15 +976,6 @@ DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/d
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/doc</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-   <para>Als <filename>make.conf</filename> is ingesteld met de
-	juiste opties voor <makevar>DOCSUPFILE</makevar>,
-	<makevar>SUPHOST</makevar>, en <makevar>SUP_UPDATE</makevar>,
-	dan kan de installatiestap worden gecombineerd met het bijwerken
-	van de documentatiebroncode door te typen:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/doc</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make update install clean</userinput></screen>
-
    <para>Als alleen het bijwerken van een specifieke taal gewenst is,
 	dan kan &man.make.1; worden aangeroepen in een taalspecifieke
 	submap van <filename class="directory">/usr/doc</filename>,
@@ -1075,7 +1020,7 @@ DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/d
 	documentatiebronnen zijn een redelijk grote verzameling van
 	gereedschappen, de <emphasis>documentatie
 	 gereedschapskist</emphasis>, een bepaald niveau van bekendheid
-	met <application>CVS</application> en checkouts van broncode
+	met <application>Subversion</application> en checkouts van broncode
 	vanuit een reservoir nodig, en een aantal handmatige stappen om
 	de uitgecheckte broncode te bouwen. In deze sectie wordt een
 	alternatieve manier beschreven om de geïnstalleerde
@@ -1211,9 +1156,9 @@ DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/d
 		  class="directory">/usr/local/share/doc/freebsd</filename>.</para>
 
 		<note>
-		 <para>Merk op dat de standaard doelmap afwijkt van de
-		  map die door de <application>CVSup</application>-methode
-		  wordt gebruikt. Dit komt omdat er een port wordt
+		 <para>Merk op dat de standaard doelmap afwijkt van de map die
+		  door de <application>Subversion</application>-methode wordt
+		  gebruikt. Dit komt omdat er een port wordt
 		  geïnstalleerd, en ports worden normaliter onder
 		  de map <filename
 		   class="directory">/usr/local</filename>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.sgml
-   %SRCID%	39544
+   %SRCID%	39606
 -->
 
 <chapter id="disks">
@@ -2985,8 +2985,8 @@ sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in proce
 	opnieuw aangemaakt kunnen worden. Een voorbeeld zijn de
 	bestanden waaruit de HTML- of &postscript; versie van dit
 	Handboek bestaan. Deze documentformaten zijn vanuit
-	SGML-invoerbestanden aangemaakt. Het back-uppen van de HTML-
-	of &postscript; bestanden is niet nodig. Van de SGML-bestanden
+	XML-invoerbestanden aangemaakt. Het back-uppen van de HTML-
+	of &postscript; bestanden is niet nodig. Van de XML-bestanden
 	dient regelmatig een back-up gemaakt te worden.</para>
   </sect2>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -823,12 +823,12 @@ errors: No known data errors</screen>
 
    <para>Laad ten eerste de kernelmodule:</para>
 
-   <screen>kldload ext2fs</screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload ext2fs</userinput></screen>
 
    <para>Koppel daarna een &man.ext2fs.5;-volume aan dat zich op
 	<filename>/dev/ad1s1</filename> bevindt:</para>
 
-   <screen><userinput>mount -t ext2fs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t ext2fs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -844,7 +844,7 @@ errors: No known data errors</screen>
 
    <para>Om <acronym>XFS</acronym> als een kernelmodule te laden:</para>
 
-   <screen>kldload xfs</screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload xfs</userinput></screen>
 
    <para>Het stuurprogramma &man.xfs.5; stelt de &os;-kernel in staat om
 	XFS-bestandssystemen te benaderen. Momenteel is echter alleen
@@ -854,7 +854,7 @@ errors: No known data errors</screen>
    <para>Om een &man.xfs.5;-volume wat op <filename>/dev/ad1s1</filename> aan
 	te koppelen:</para>
 
-   <screen><userinput>mount -t xfs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t xfs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
 
    <para>Merk op dat de port <filename
 	 role="package">sysutils/xfsprogs</filename> het gereedschap
@@ -882,12 +882,12 @@ errors: No known data errors</screen>
 
    <para>Laad ten eerste eerst de kernelmodule:</para>
 
-   <screen>kldload reiserfs</screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>kldload reiserfs</userinput></screen>
 
    <para>Om ten tweede een ReiserFS-volume dat zich op
 	<filename>/dev/ad1s1</filename> aan te koppelen:</para>
 
-   <screen><userinput>mount -t reiserfs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t reiserfs /dev/ad1s1 /mnt</userinput></screen>
   </sect2>
  </sect1>
 <!--

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -241,6 +241,104 @@
 	linkend="burncd"/>.</para>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="mirrors-svn">
+  <title>Subversion-sites</title>
+
+  <indexterm><primary>svn</primary></indexterm>
+
+  <para>Sinds juli 2012 gebruikt &os; <ulink
+	url="http://subversion.apache.org/">Subversion</ulink> als het primaire
+   versiebeheersysteem om alle broncode van &os;, de documentatie, en de
+   Portscollectie op te slaan.</para>
+
+  <note>
+   <para>Subversion is hoofdzakelijk een gereedschap voor ontwikkelaars. De
+	meeste gebruikers dienen <link
+	 linkend="updating-upgrading-freebsdupdate">&os; Update</link> te
+	gebruiken om het basissysteem van &os; bij te werken, en <link
+	 linkend="updating-upgrading-portsnap">Portsnap</link> om de &os;
+	Portscollectie bij te werken.</para>
+  </note>
+
+  <para>Het spiegelsite-netwerk voor Subversion van &os; bevindt zich nog in
+   de beginfase en zal waarschijnlijk veranderen. Reken er niet op dat deze
+   lijst van spiegelsites statisch is. In het bijzonder zullen de
+   SSL-certificaten van de servers op een gegeven moment veranderen.</para>
+
+  <para>In Subversion worden URLs gebruikt om een depot aan te duiden in de
+   vorm van <literal>protocol://hostnaam/pad</literal>. Spiegelsites kunnen
+   verschillende protocollen ondersteunen zoals hieronder is gespecificeerd.
+   Het eerste gedeelte van het pad is het &os;-depot wat benaderd moet
+   worden. Er zijn drie verschillende depots, <literal>base</literal> voor
+   de broncode van het basissysteem van &os;, <literal>ports</literal> voor
+   de Portscollectie, en <literal>doc</literal> voor de documentatie. De URL
+   <literal>svn://svn0.us-east.FreeBSD.org/ports/head/</literal> specificeert
+   de hoofdtak van het ports-depot op de spiegelsite <hostid
+	role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid>, gebruikmakend van het
+   svn-protocol.</para>
+
+  <para>Alle spiegelsites bevatten alle depots.</para>
+
+  <para>De &os; Subversion hoofdserver, <hostid
+	role="fqdn">svn.FreeBSD.org</hostid>, is publiekelijk toegankelijk als
+   alleen-lezen. Dit kan in de toekomst veranderen, dus gebruikers worden
+   aangeraden om een van de officiële spiegelsites te gebruiken. Gebruik
+   <ulink url="http://svnweb.FreeBSD.org/">http://svnweb.FreeBSD.org</ulink>
+   om de Subversion-depots van &os; met een webbrowser te bekijken.</para>
+
+  <informaltable>
+   <tgroup cols="4">
+	<colspec colwidth="3*"/>
+	<colspec colwidth="1*"/>
+	<colspec colwidth="2*"/>
+	<colspec colwidth="10*"/>
+	<thead>
+	 <row>
+	  <entry>Naam</entry>
+
+	  <entry>Protocollen</entry>
+
+	  <entry>Locatie</entry>
+
+	  <entry>SSL-vingerafdruk</entry>
+	 </row>
+	</thead>
+
+	<tbody>
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-west.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-west.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>Verenigde Staten, Californië</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>79:35:8F:CA:6D:34:D9:30:44:D1:00:AF:33:4D:E6:11:44:4D:15:EC</literal></entry>
+	 </row>
+
+	 <row>
+	  <entry><hostid
+		role="fqdn">svn0.us-east.FreeBSD.org</hostid></entry>
+
+	  <entry>svn, <ulink
+		url="http://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">http</ulink>,
+	   <ulink
+		url="https://svn0.us-east.FreeBSD.org/base/">https</ulink></entry>
+
+	  <entry>Verenigde Staten, New Jersey</entry>
+
+	  <entry>SHA1
+	   <literal>06:D1:23:DE:5E:7A:F7:2B:7A:7E:74:95:5F:54:8D:5C:B0:D6:2E:8F</literal></entry>
+	 </row>
+	</tbody>
+   </tgroup>
+  </informaltable>
+ </sect1>
+
  <sect1 id="anoncvs">
   <title>Anonieme CVS</title>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ports/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -1055,6 +1055,31 @@ docbook           =
    </note>
 
    <note>
+	<para>Wanneer een port alleen met <command>make
+	  <maketarget>install</maketarget></command> wordt geïnstalleerd,
+	 betekent dit dat er in het begin mogelijk veel gewacht moet worden
+	 tussen interacties van de gebruiker aangezien het standaardgedrag is
+	 om de gebruiker te vragen om keuzes voor opties. Wanneer er veel
+	 afhankelijkheden zijn, kan dit voor het bouwen van een enkele port
+	 soms een hele opgave zijn. Om dit te voorkomen, kan <command>make
+	  <maketarget>config-recursive</maketarget></command> gedraaid worden
+	 om de configuratie in één keer te doen. Draai daarna <command>make
+	  <maketarget>install [clean]</maketarget></command>.</para>
+   </note>
+
+   <tip>
+	<para>Wanneer <maketarget>config-recursive</maketarget> wordt gebruikt,
+	 wordt de lijst met ports om te configureren opgesteld door het doel
+	 <maketarget>all-depends-list</maketarget> van &man.make.1;. Het wordt
+	 vaak aangeraden om <command>make
+	  <maketarget>config-recursive</maketarget></command> totdat de opties
+	 van alle afhankelijke ports zijn gedefinieerd en er geen schermen van
+	 &man.dialog.1; voor opties van ports meer verschijnen, om er zeker van
+	 te zijn dat de opties van alle ports zijn geconfigureerd zoals
+	 bedoeld.</para>
+   </tip>
+
+   <note>
 	<para>Sommige shells houden een cache bij van de commando's
 	 die in de mappen uit de omgevingsvariabele
 	 <envar>PATH</envar> staan om het opzoeken van een uitvoerbaar

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.sgml	Sun Sep 23 18:47:00 2012	(r39606)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.sgml	Sun Sep 23 20:59:49 2012	(r39607)
@@ -937,9 +937,9 @@ passwd: done</screen>
 	  mag claimen om te locken in het hoofdgeheugen (zie
 	  bijvoorbeeld &man.mlock.2;). Sommige systeemkritische
 	  programma's, zoals &man.amd.8;, locken in het
-	  hoofdgeheugen, zodat zij, in het geval het wisselbestand
-	  gebruikt moet worden, niet hoeven bij te dragen aan dat
-	  proces als het nodig is.</para>
+	  hoofdgeheugen, zodat in het geval dat ze uitgewisseld moeten worden,
+	  ze niet bijdragen aan dit uitwisselen indien er problemen
+	  zijn.</para>
 	</listitem>
    </varlistentry>
 


More information about the svn-doc-all mailing list