svn commit: r39602 - in head/nl_NL.ISO8859-1: articles/problem-reports books/handbook/filesystems htdocs

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Sep 23 16:28:14 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Sep 23 16:28:13 2012
New Revision: 39602
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39602

Log:
 Merge changes between 2012-09-09 (update email) and 2012-09-14 (XML merge)
 
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/articles/problem-reports/article.sgml	Sun Sep 23 16:28:13 2012	(r39602)
@@ -704,7 +704,7 @@
 	emailadressen aan de kop <literal>Cc:</literal> toe te
 	voegen.</para>
 
-   <para>In het email-sjabloon vindt u de volgende twee velden van
+   <para>Alleen in het email-sjabloon vindt u de volgende velden van
 	één regel:</para>
 
    <itemizedlist>
@@ -722,6 +722,49 @@
 	  wereldwijd gedistribueerd door
 	  <application>CVSup</application>.</para>
 	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><emphasis>Severity:</emphasis> Eén van
+	  <literal>non-critical</literal>,
+	  <literal>serious</literal> of
+	  <literal>critical</literal>. Overdrijf niet, bestempel uw
+	  probleem niet als <literal>critical</literal> tenzij het
+	  dat echt is (bijvoorbeeld gevallen van gegevenscorruptie,
+	  serieuze functionele regressie ten opzichte van een vorige
+	  -CURRENT) of als <literal>serious</literal> tenzij het
+	  iets is dat vele gebruikers aangaat (kernelpanics of
+	  bevroren computers; problemen met bepaalde
+	  apparaatstuurprogramma's of systeemgereedschappen).
+	  &os;-ontwikkelaars zullen niet noodzakelijk sneller aan uw
+	  probleem werken als u de belangrijkheid ervan opblaast
+	  aangezien er vele anderen zijn die precies hetzelfde
+	  gedaan hebben &mdash; in feite schenken sommige
+	  ontwikkelaars weinig aandacht aan dit veld vanwege deze
+	  redenen.</para>
+
+	 <note>
+	  <para>Beveiligingsproblemen dienen
+	   <emphasis>niet</emphasis> naar GNATS gestuurd te worden,
+	   omdat alle GNATS-informatie publieke kennis is. Stuur
+	   zulke problemen alstublieft volgens onze <ulink
+		url="http://security.freebsd.org/#how">richtlijnen voor
+		beveilingsrapportages.</ulink>.</para>
+	 </note>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><emphasis>Priority:</emphasis> Eén van
+	  <literal>low</literal>, <literal>medium</literal> of
+	  <literal>high</literal>. <literal>high</literal> dient te
+	  worden gereserveerd voor problemen die bijna iedere
+	  gebruiker van &os; aangaan en <literal>medium</literal> voor
+	  iets dat vele gebruikers aangaat.</para>
+
+	 <note>
+	  <para>Dit veld is zo vaak misbruikt dat het bijna volledig
+	   betekenisloos is geworden.</para>
+	 </note>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
 
    <para>De volgende sectie beschrijft velden die zowel in de
@@ -775,48 +818,6 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><emphasis>Severity:</emphasis> Eén van
-	  <literal>non-critical</literal>,
-	  <literal>serious</literal> of
-	  <literal>critical</literal>. Overdrijf niet, bestempel uw
-	  probleem niet als <literal>critical</literal> tenzij het
-	  dat echt is (bijvoorbeeld gevallen van gegevenscorruptie,
-	  serieuze functionele regressie ten opzichte van een vorige
-	  -CURRENT) of als <literal>serious</literal> tenzij het
-	  iets is dat vele gebruikers aangaat (kernelpanics of
-	  bevriezingen; problemen met bepaalde
-	  apparaatstuurprogramma's of systeemgereedschappen).
-	  &os;-ontwikkelaars zullen niet noodzakelijk sneller aan uw
-	  probleem werken als u de belangrijkheid ervan opblaast
-	  aangezien er vele anderen zijn die precies hetzelfde
-	  gedaan hebben &mdash; in feite schenken sommige
-	  ontwikkelaars weinig aandacht aan dit veld vanwege deze
-	  redenen.</para>
-
-	 <note>
-	  <para>Grote beveiligingsproblemen dienen
-	   <emphasis>niet</emphasis> naar GNATS gestuurd te worden,
-	   omdat alle GNATS-informatie publieke kennis is. Stuur
-	   zulke problemen alstublieft per privé-mail naar
-	   het &a.security-officer;.</para>
-	 </note>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><emphasis>Priority:</emphasis> Eén van
-	  <literal>low</literal>, <literal>medium</literal> of
-	  <literal>high</literal>. <literal>high</literal> dient te
-	  worden gereserveerd voor problemen die bijna iedere
-	  gebruiker van &os; aangaan en <literal>medium</literal> voor
-	  iets dat vele gebruikers aangaat.</para>
-
-	 <note>
-	  <para>Dit veld is zo vaak misbruikt dat het bijna volledig
-	   zinloos is geworden.</para>
-	 </note>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
 	 <para><emphasis>Category:</emphasis> Kies een geschikte
 	  categorie.</para>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml	Sun Sep 23 16:28:13 2012	(r39602)
@@ -400,7 +400,7 @@ example/data    17547008    0 175
 	 kunnen meer schijfapparaten worden toegewezen door ze aan het
 	 einde van de bovenstaande lijst toe te voegen.
 	 Maak een nieuw bestandssysteem in de pool, genaamd
-	 <literal>home</literal> waar op den duur de
+	 <literal>home</literal>, waar op den duur de
 	 gebruikersbestanden geplaatst zullen worden:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zfs create storage/home</userinput></screen>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.sgml	Sun Sep 23 16:28:13 2012	(r39602)
@@ -42,7 +42,7 @@
 	<li><a href="#t-donations">Donatiesteam</a></li>
 	<li><a href="#t-marketing">Marketingteam</a></li>
 	<li><a href="#t-secteam">Beveiligingsteam</a></li>
-	<li><a href="#t-vendor">Verkopers Relatiesteam</a></li>
+	<li><a href="#t-vendor">Verkopersrelaties</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>Secretaris
@@ -252,21 +252,13 @@
   <li>&a.stas; &lt;<a href="mailto:stas at FreeBSD.org">stas at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
  </ul>
 
- <h3><a name="t-vendor">Verkoperrelatieteam</a>
+ <h3><a name="t-vendor">Verkopersrelaties</a>
   &lt;<a href="mailto:vendor-relations at FreeBSD.org">vendor-relations at FreeBSD.org</a>&gt;</h3>
 
- <p>Verkoperrelaties.</p>
-
- <ul>
-  <li>&a.gioria; &lt;<a href="mailto:gioria at FreeBSD.org">gioria at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.jmg; &lt;<a href="mailto:jmg at FreeBSD.org">jmg at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.rik; &lt;<a href="mailto:rik at FreeBSD.org">rik at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.philip; &lt;<a href="mailto:philip at FreeBSD.org">philip at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.hmp; &lt;<a href="mailto:hmp at FreeBSD.org">hmp at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.marks; &lt;<a href="mailto:marks at FreeBSD.org">marks at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
-  <li>&a.murray; &lt;<a href="mailto:murray at FreeBSD.org">murray at FreeBSD.org</a>&gt;</li>
- </ul>
-
+ <p>Verkopersrelaties is verantwoordelijk voor het afhandelen van
+  e-mail van hardware- en software-verkopers. E-mail die naar
+  Verkopersrelaties wordt gestuurd, wordt doorgestuurd naar het
+  &os;&nbsp;Kernteam in aanvulling op de &os;&nbsp;Foundation.</para>
  <hr/>
 
  <h3><a name="t-core-secretary">Core Team Secretaris</a>


More information about the svn-doc-all mailing list