svn commit: r39601 - in head/nl_NL.ISO8859-1: articles books/handbook books/handbook/install books/handbook/introduction books/handbook/jails books/handbook/mirrors books/handbook/security books/ha...

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Sep 23 15:54:22 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Sep 23 15:54:21 2012
New Revision: 39601
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39601

Log:
 Merge changes from r39534 to 39600.
 
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/Makefile

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/articles/Makefile	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -1,7 +1,7 @@
 # $FreeBSD$
 
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/articles/Makefile
-# %SRCID%	39261
+# %SRCID%	39585
 
 SUBDIR =
 SUBDIR+= contributing

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
-# %SRCID%	39534
+# %SRCID%	39537
 #
 # Bouw het Nederlandse FreeBSD Handboek.
 #
@@ -228,7 +228,7 @@ IMAGES_EN+= virtualization/vmware-freebs
 IMAGES_EN+= virtualization/vmware-freebsd11.png
 IMAGES_EN+= virtualization/vmware-freebsd12.png
 
-# Images from the cross-document image library
+# Afbeeldingen van de afbeeldingenbibliotheek
 IMAGES_LIB= callouts/1.png
 IMAGES_LIB+= callouts/2.png
 IMAGES_LIB+= callouts/3.png
@@ -246,11 +246,11 @@ IMAGES_LIB+= callouts/14.png
 IMAGES_LIB+= callouts/15.png
 
 #
-# SRCS lists the individual SGML files that make up the document. Changes
-# to any of these files will force a rebuild
+# SRCS-lijsten van de individuele SGML-bestanden die het document vormen.
+# Veranderingen aan een van deze bestanden zal een nieuwe build afdwingen
 #
 
-# SGML content
+# SGML-inhoud
 SRCS+= audit/chapter.sgml
 SRCS+= book.sgml
 SRCS+= bsdinstall/chapter.sgml
@@ -291,22 +291,22 @@ SRCS+= vinum/chapter.sgml
 SRCS+= virtualization/chapter.sgml
 SRCS+= x11/chapter.sgml
 
-# Entities
+# Entiteiten
 SRCS+= chapters.ent
 
 SYMLINKS=	${DESTDIR} index.html handbook.html
 
-# Turn on all the chapters.
+# Neem alle hoofdstukken mee.
 CHAPTERS?= ${SRCS:M*chapter.sgml}
 
 SGMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.sgml//:S/^/-i chap./}
 SGMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
 pgpkeyring: pgpkeys/chapter.sgml
-	@${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${MASTERDOC}
+	${JADE} -V nochunks ${OTHERFLAGS} ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t sgml ${XMLDECL} ${MASTERDOC}
 
 #
-# Handbook-specific variables
+# Handboekspecifieke variablen
 #
 .if defined(WITH_PGPKEYS)
 JADEFLAGS+=	-V withpgpkeys
@@ -316,7 +316,7 @@ URL_RELPREFIX?=	../../../..
 DOC_PREFIX?=	${.CURDIR}/../../..
 
 #
-# rules generating lists of mirror site from XML database.
+# regels die lijsten met mirrors vanuit de XML-database genereren.
 #
 XMLDOCS=	mirrors-ftp:::mirrors.sgml.ftp.inc \
 		mirrors-cvsup:::mirrors.sgml.cvsup.inc \

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.sgml
-  %SRCID%	39544
+  %SRCID%	39550
 -->
 
 <chapter id="install">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.sgml
-   %SRCID%	39544
+   %SRCID%	39576
 -->
 
 <chapter id="introduction">
@@ -975,13 +975,13 @@
 
 	  <para>De zogenaamde <firstterm>committers</firstterm> zijn
 	   alle mensen die <emphasis>schrijf</emphasis>-rechten
-	   hebben in het CVS archief van &os;. Deze mensen mogen
-	   veranderingen maken aan de &os; broncode (de term
-	   <quote>committer</quote> is afkomstig uit het &man.cvs.1;
-	   <command>commit</command> commando, wat gebruikt wordt om
-	   veranderingen door te voeren in het CVS-archief). De
-	   beste manier om eigen bijdragen te laten keuren door een
-	   van de committers is door gebruik te maken van
+	   hebben in het Subversion-archief van &os;. Deze mensen mogen
+	   veranderingen maken aan de broncode van &os; (de term
+	   <quote>committer</quote> is afkomstig van het
+	   <command>commit</command> commando van versiebeheersystemen,
+	   wat gebruikt wordt om veranderingen door te voeren in het
+	   archief). De beste manier om eigen bijdragen te laten keuren door
+	   een van de committers is door gebruik te maken van
 	   &man.send-pr.1;. Als het erop lijkt dat een bijdrage
 	   ergens in het systeem blijft hangen, dan is het ook
 	   mogelijk om mail te sturen naar de &a.committers;.</para>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.sgml
-  %SRCID%	39544
+  %SRCID%	39566
 -->
 <chapter id="jails">
  <chapterinfo>
@@ -39,6 +39,22 @@
    tool voor systeem beheerders, maar het standaard gedrag kan ook
    interessant zijn voor gevorderde gebruikers.</para>
 
+  <important>
+   <para>Jails zijn een krachtig gereedschap, maar zijn geen zilveren kogel
+	qua beveiliging. Hoewel het belangrijk is om op te merken dat het
+	onmogelijk is voor een gevangen proces om zelf te ontsnappen, zijn er
+	verschillende manieren waarop een ongeprivilegieerde gebruiker buiten
+	een jail kan samenwerken met een geprivilegieerde gebruiker binnen de
+	jail en daarmee verhoogde privileges kan krijgen in de
+	gastheeromgeving.</para>
+
+   <para>De meeste van deze aanvallen kunnen worden voorkomen door ervoor te
+	zorgen dat de jail-root niet beschikbaar is voor ongeprivilegieerde
+	gebruikers binnen de gastheeromgeving. Buiten dat geldt als algemene
+	regel dat onvertrouwde gebruikers met geprivilegieerde toegang tot een
+	jail geen toegang tot de gastheeromgeving moet worden gegeven.</para>
+  </important>
+
   <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:</para>
 
   <itemizedlist>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
-   %SRCID%	39544
+   %SRCID%	39575
 -->
 
 <appendix id="mirrors">
@@ -1432,15 +1432,6 @@ doc/zh_*</screen>
 	   </varlistentry>
 
 	   <varlistentry>
-		<term><literal>doc-all release=cvs</literal></term>
-		<listitem>
-		 <para>Broncode voor het &os; Handboek en andere
-		  documentatie, zonder de bestanden voor de &os;
-		  website.</para>
-		</listitem>
-	   </varlistentry>
-
-	   <varlistentry>
 		<term><literal>ports-all release=cvs</literal></term>
 
 		<listitem>
@@ -2346,14 +2337,6 @@ doc/zh_*</screen>
 		 </variablelist>
 		</listitem>
 	   </varlistentry>
-
-	   <varlistentry>
-		<term><literal>www release=cvs</literal></term>
-
-		<listitem>
-		 <para>De broncode voor de &os; website.</para>
-		</listitem>
-	   </varlistentry>
 	  </variablelist>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
@@ -3264,30 +3247,6 @@ doc/zh_*</screen>
   </sect2>
  </sect1>
 
- <sect1 id="mirrors-afs">
-  <title>AFS sites</title>
-
-  <para>Er draaien AFS servers voor &os; op de volgende sites:</para>
-
-  <variablelist>
-   <varlistentry>
-	<term>Zweden</term>
-
-	<listitem>
-	 <para>Het pad naar de bestanden is:
-	  <filename>/afs/stacken.kth.se/ftp/pub/FreeBSD/</filename></para>
-
-	 <programlisting>stacken.kth.se     # Stacken Computer Club, KTH, Sweden
-130.237.234.43     #hot.stacken.kth.se
-130.237.237.230    #fishburger.stacken.kth.se
-130.237.234.3     #milko.stacken.kth.se</programlisting>
-
-	 <para>Beheerder: <email>ftp at stacken.kth.se</email></para>
-	</listitem>
-   </varlistentry>
-  </variablelist>
- </sect1>
-
  <sect1 id="mirrors-rsync">
   <title>rsync sites</title>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/security/chapter.sgml
-   %SRCID%	39544
+   %SRCID%	39576
 -->
 
 <chapter id="security">
@@ -4160,7 +4160,7 @@ VII. References <co id="co-ref"/></progr
 	  te bepalen welke revisie ze hebben. Voor ports is het versienummer
 	  te zien in <filename class="directory">/var/db/pkg</filename>.
 	  Als het systeem niet gelijk op loopt met het &os;
-	  <acronym>CVS</acronym> depot en dagelijks herbouwd wordt,
+	  Subversion-depot en dagelijks herbouwd wordt,
 	  dan is de kans groot dat het systeem kwetsbaar is.</para>
 	</callout>
 
@@ -4222,7 +4222,7 @@ VII. References <co id="co-ref"/></progr
 
 	<callout arearefs="co-details">
 	 <para>In het veld <literal>Correction Details</literal> staan
-	  de <acronym>CVS</acronym> takken of uitgavenamen, met de
+	  de Subversion-takken of uitgavenamen, met de
 	  punten veranderd in een liggend streepje. Er staat ook
 	  welke revisienummer de aangetaste bestanden binnen een tak
 	  hebben.</para>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.sgml
-   %SRCID%	39544
+   %SRCID%	39553
 -->
 <chapter id="serialcomms">
  <chapterinfo>
@@ -679,18 +679,20 @@
 	het commando <command>/sbin/dmesg</command> om de
 	opstartboodschappen van de kernel te herhalen. Kijk in het
 	bijzonder naar boodschappen die met de tekens
-	<literal>sio</literal> beginnen.</para>
+	<literal>uart</literal> beginnen als u &os;&nbsp;8.0 of nieuwer
+	gebruikt, of <literal>sio</literal> voor &os;&nbsp;7.4 of ouder.</para>
 
    <tip>
 	<para>Gebruik het volgende commando om alleen de boodschappen
 	 die het woord <literal>sio</literal> bevatten te zien:</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'sio'</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'uart'</userinput>
+&prompt.root; <userinput>/sbin/dmesg | grep 'sio'</userinput></screen>
    </tip>
 
-   <para>Voor bijvoorbeeld een systeem met vier seriële
-	poorten, zijn dit de opstartboodschappen van de kernel die
-	specifiek zijn voor de seriële poorten:</para>
+   <para>Voor bijvoorbeeld een &os;&nbsp;7.<replaceable>X</replaceable>
+	systeem met vier seriële poorten zijn dit de opstartboodschappen van de
+	kernel die specifiek zijn voor de seriële poorten:</para>
 
    <screen>sio0 at 0x3f8-0x3ff irq 4 on isa
 sio0: type 16550A

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/Makefile	Sun Sep 23 15:23:06 2012	(r39600)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/Makefile	Sun Sep 23 15:54:21 2012	(r39601)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # $FreeBSD$
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/htdocs/Makefile
-# %SRCID%	38828
+# %SRCID%	39534
 
 .if exists(Makefile.conf)
 .include "Makefile.conf"
@@ -27,7 +27,6 @@ DOCS+= relnotes.sgml
 DOCS+= send-pr.sgml
 DOCS+= support.sgml
 DOCS+= where.sgml
-#DOCS+= y2kbug.sgml
 
 XMLDOCS=	index:xsl:${XML_NEWS_NEWS}:
 DEPENDSET.index=transtable mirrors news press events \
@@ -65,7 +64,6 @@ DATA+=	vendors.html
 #SUBDIR+= internal
 #SUBDIR+= ipv6
 #SUBDIR+= java
-#SUBDIR+= kse
 #SUBDIR+= marketing
 #SUBDIR+= multimedia
 #SUBDIR+= news
@@ -77,7 +75,6 @@ DATA+=	vendors.html
 #SUBDIR+= releng
 #SUBDIR+= search
 #SUBDIR+= security
-#SUBDIR+= smp
 #SUBDIR+= snapshots
 #SUBDIR+= support
 #SUBDIR+= tutorials


More information about the svn-doc-all mailing list