svn commit: r39178 - head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/x11

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Thu Jul 5 21:44:46 UTC 2012


Author: rene
Date: Thu Jul 5 21:44:45 2012
New Revision: 39178
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39178

Log:
 MFen 38826 -> 39176
 
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/x11/chapter.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/x11/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/x11/chapter.sgml	Thu Jul 5 15:38:33 2012	(r39177)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/x11/chapter.sgml	Thu Jul 5 21:44:45 2012	(r39178)
@@ -3,7 +3,7 @@
 
   $FreeBSD$
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/x11/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826
+   %SRCID%	39176
 -->
 
 <chapter id="x11">
@@ -395,38 +395,60 @@
   <sect2>
    <title>Voorbereiding</title>
 
-   <para>Voordat er wordt begonnen met het instellen van X11 is de
-	volgende informatie van de te installeren machine nodig:</para>
+   <para>In de meeste gevallen configureert X11 zichzelf. Voor degenen met
+	oudere of ongebruikelijke apparatuur kan het nuttig zijn om informatie
+	over de hardware te verzamelen voordat er met de configuratie wordt
+	begonnen.</para>
 
    <itemizedlist>
-	<listitem><para>Monitor specificaties</para></listitem>
+	<listitem><para>Monitor synchronisatiefrequenties</para></listitem>
 
 	<listitem><para>Chipset van de videokaart</para></listitem>
 
 	<listitem><para>Geheugen van de videokaart</para></listitem>
    </itemizedlist>
 
-   <indexterm><primary>horizontale scansnelheid</primary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>horizontale synchronisatiefrequentie</primary>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>horizontale scansnelheid</primary>
+
+	<see>horizontale synchronisatiefrequentie</see>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>ververssnelheid</primary>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>verticale synchronisatiefrequentie</primary>
+
+	<see>ververssnelheid</see>
+   </indexterm>
+
+   <indexterm>
+	<primary>verticale scansnelheid</primary>
+
+	<see>ververssnelheid</see>
+   </indexterm>
 
-   <indexterm><primary>verticale scansnelheid</primary></indexterm>
+   <para>De schermresolutie en ververssnelheid worden bepaald door de
+	horizontale en verticale synchronisatiefrequenties. Bijna alle
+	monitoren ondersteunen het automatisch elektronisch detecteren van deze
+	waardes. Sommige monitoren geven deze waardes niet, dus moeten de
+	specificaties worden bepaald uit de geprinte handleiding of van de
+	website van de fabrikant.</para>
+
+   <para>De chipset van de videokaart wordt ook automatisch gedetecteerd en
+	gebruikt om het juiste videostuurprogramma te selecteren. Het kan
+	handig voor de gebruiker zijn om te weten welke chipset is
+	ge&iuml;nstalleerd wanneer de automatische detectie niet het gewenste
+	resultaat geeft.</para>
 
-   <para>De specificaties van de monitor worden door X11 gebruikt om
-	de resolutie en ververssnelheid te bepalen. Deze specificaties
-	kunnen normaal gesproken verkregen worden uit de bij de monitor
-	geleverde documentatie of van de website van de leverancier.
-	Er zijn twee nummerreeksen nodig: de horizontale scansnelheid
-	(scan rate) en de verticale synchronisatiesnelheid (vertical
-	synchronization).</para>
-
-   <para>De chipset van de videokaart bepaalt welk stuurprogramma
-	X11 gebruikt om de grafische hardware aan te spreken. Bij de
-	meeste chipsets kan dit automatisch bepaald worden, maar het is
-	altijd handig om dit te weten voor het geval de automatische
-	detectie niet correct werkt.</para>
-
-   <para>Het geheugen op de videokaart bepaalt de resolutie en
-	kleurdiepte waarmee het systeem kan werken. Dit is belangrijk
-	omdat de gebruiker zo de grenzen van zijn systeem kent.</para>
+   <para>Het geheugen van de videokaart bepaalt de maximale resolutie en de
+	kleurdiepte die afgebeeld kunnen worden.</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -601,13 +623,12 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 
    <indexterm><primary>X11 optimaliseren</primary></indexterm>
 
-   <para>Nu moet <filename>xorg.conf.new</filename> worden aangepast
-	aan de smaak van de gebruiker. Hiervoor moet het bestand in een
-	teksteditor zoals &man.emacs.1; of &man.ee.1; worden geladen.
-	Eerst moeten de frequenties van de monitor toegevoegd worden.
-	Die zijn meestal weergegeven als horizontale en verticale
-	synchronisatiesnelheid. Deze waarden worden toegevoegd aan
-	<filename>xorg.conf.new</filename> in het onderdeel
+   <para>Het bestand <filename>xorg.conf.new</filename> kan nu naar wens
+	worden aangepast. Open het bestand in een tesktverwerker zoals
+	&man.emacs.1; of &man.ee.1;. Indien de monitor een ouder of
+	ongebruikelijk model is dat geen automatische detectie van de
+	synchronisatiefrequenties ondersteunt, dan kunnen deze instellingen
+	worden toegevoegd aan <filename>xorg.conf.new</filename> in de sectie
 	<literal>"Monitor"</literal>:</para>
 
    <programlisting>Section "Monitor"
@@ -618,15 +639,11 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
     VertRefresh 48-120
 EndSection</programlisting>
 
-   <para>In het instellingenbestand kunnen de sleutelwoorden
-	<literal>HorizSync</literal> en <literal>VertRefresh</literal>
-	missen. Als ze er niet staan, moeten ze toegevoegd worden met
-	de juiste horizontale synchronisatiesnelheid achter het
-	<literal>HorizSync</literal> sleutelwoord en de verticale
-	synchronisatiesnelheid achter het
-	<literal>VertRefresh</literal> sleutelwoord. In het
-	bovenstaande voorbeeld werden de gegevens van de monitor
-	ingevoerd.</para>
+   <para>De meeste monitoren ondersteunen de automatische detectie van de
+	synchronisatiefrequentie, wat het handmatig invoeren van deze waardes
+	overbodig maakt. Voor de enkele monitoren die geen automatische
+	detectie ondersteunen, dienen om mogelijke schade te voorkomen alleen
+	waardes die door de fabrikant zijn opgegeven te worden ingevoerd.</para>
 
    <para>X kan DPMS (Energy Star) eigenschappen gebruiken bij
 	monitoren die dit ondersteunen. &man.xset.1; regelt de
@@ -698,7 +715,8 @@ EndSection</programlisting>
    <title>Bijzondere instellingen</title>
 
    <sect3>
-	<title>Instellen met de &intel; i810 grafische chipset</title>
+	<title>Instellen met de &intel; <literal>i810</literal> grafische
+	 chipset</title>
 
 	<indexterm><primary>Intel i810 grafische chipset</primary></indexterm>
 


More information about the svn-doc-all mailing list