svn commit: r40390 - in head/nl_NL.ISO8859-1: books/handbook/eresources share/xml

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Dec 16 15:18:56 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Dec 16 15:18:55 2012
New Revision: 40390
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40390

Log:
 MFen the Dutch Handbook:
 - eresources r40243 -> r40387
 - mailinglists.ent r40164 -> r40387

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Dec 16 02:27:55 2012	(r40389)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Dec 16 15:18:55 2012	(r40390)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
-   %SRCID%	40243
+   %SRCID%	40387
 -->
 
 <appendix id="eresources">
@@ -592,6 +592,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.snapshots.name;</entry>
+
+	   <entry>Aankondigingen van ontwikkel-snapshots van &os;</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.sparc.name;</entry>
 
 	   <entry>Porten van &os; naar op &sparc; gebaseerde
@@ -1877,6 +1883,19 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.snapshots.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>Aankondigingen van ontwikkel-snapshots van
+		&os;</emphasis></para>
+
+	  <para>Deze lijst houdt u op de hoogte over de beschikbaarheid van
+	   nieuwe ontwikkel-snapshots voor de takken head/ en stable/ van
+	   &os;.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.stable.name;</term>
 
 	 <listitem>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Sun Dec 16 02:27:55 2012	(r40389)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Sun Dec 16 15:18:55 2012	(r40390)
@@ -5,7 +5,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
-  %SRCID%	40164
+  %SRCID%	40387
 -->
 
 <!ENTITY a.mailman.listinfo "http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo">
@@ -397,6 +397,10 @@
 <!ENTITY a.small "<ulink url='&a.small.url;'>&os;-small mailinglijst</ulink>">
 <!ENTITY a.small.name "<ulink url='&a.small.url;'>freebsd-small</ulink>">
 
+<!ENTITY a.snapshots.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-snapshots">
+<!ENTITY a.snapshots "<ulink url='&a.snapshots.url;'>Aankondigingen van ontwikkel-snapshots van &os;</ulink>">
+<!ENTITY a.snapshots.name "<ulink url='&a.snapshots.url;'>freebsd-snapshots</ulink>">
+
 <!ENTITY a.sparc.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-sparc64">
 <!ENTITY a.sparc "<ulink url='&a.sparc.url;'>&os; SPARC porting mailinglijst</ulink>">
 <!ENTITY a.sparc.name "<ulink url='&a.sparc.url;'>freebsd-sparc64</ulink>">


More information about the svn-doc-all mailing list