No subject

Potempa Dominika a.b.trans at transbus14us.nazwa.pl
Tue Aug 7 00:43:48 UTC 2018


Witam, w załączniku przesyłam duplikat faktury. Informuję o zmianie numeru konta bankowego. 

Potempa Dominika

"AB Trans" Przeprowadzki Krajowe i Międzynarodowe

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fa-081808.rar
Type: application/octet-stream
Size: 764 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-questions/attachments/20180807/5d37f3d7/attachment.obj>


More information about the freebsd-questions mailing list