svn commit: r252849 - head/usr.sbin/bsdconfig

Devin Teske dteske at FreeBSD.org
Fri Jul 5 22:25:41 UTC 2013


Author: dteske
Date: Fri Jul  5 22:25:40 2013
New Revision: 252849
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/252849

Log:
  Check for INDEX file first before anything else when processing modules.

Modified:
  head/usr.sbin/bsdconfig/bsdconfig

Modified: head/usr.sbin/bsdconfig/bsdconfig
==============================================================================
--- head/usr.sbin/bsdconfig/bsdconfig	Fri Jul  5 22:24:43 2013	(r252848)
+++ head/usr.sbin/bsdconfig/bsdconfig	Fri Jul  5 22:25:40 2013	(r252849)
@@ -200,6 +200,7 @@ dialog_menu_main()
 	#
 	local menuitem menu_title menu_help menu_selection index=2
 	for menuitem in $( cd $BSDCFG_LIBE && ls -d [0-9][0-9][0-9].* ); do
+		[ -f "$BSDCFG_LIBE/$menuitem/INDEX" ] || continue
 		[ $index -lt ${#DIALOG_MENU_TAGS} ] || break
 
 		menu_program= menu_title= menu_help=
@@ -238,6 +239,7 @@ dialog_menu_main()
 		# Skip the module if it looks like a `base' module
 		case "$menuitem" in [0-9][0-9][0-9].*) continue;; esac
 
+		[ -f "$BSDCFG_LOCAL_LIBE/$menuitem/INDEX" ] || continue
 		[ $index -lt ${#DIALOG_MENU_TAGS} ] || break
 
 		menu_program= menu_title= menu_help=


More information about the svn-src-head mailing list