svn commit: r189765 - in head: . lib/libc lib/libc/nls

Gabor Kovesdan gabor at FreeBSD.org
Fri Mar 13 03:40:39 PDT 2009


Author: gabor (doc,ports committer)
Date: Fri Mar 13 10:40:38 2009
New Revision: 189765
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/base/189765

Log:
 - Reenable Native Language Support in libc. This feature was disabled due
  to possible breakages in the catalog handling code. Since then, that
  code has been replaced by the secure code from NetBSD but NLS in libc
  remained turned off. Tests have shown that the feature is stable and
  working so we can now turn it on again.
 
 - Add several new catalog files:
  - ca_ES.ISO8859-1
  - de_DE.ISO8859-1
  - el_GR.ISO8859-7 (by manolis@ and keramida@)
  - es_ES.ISO8859-1 (kern/123179, by carvay@)
  - fi_FI.ISO8859-1
  - fr_FR.ISO8859-1 (kern/78756, by thierry@)
  - hu_HU.ISO8859-2 (by gabor@)
  - it_IT.ISO8859-15
  - nl_NL.ISO8859-1 (corrections by rene@)
  - no_NO.ISO8859-1
  - mn_MN.UTF-8   (by ganbold@)
  - sk_SK.ISO8859-2
  - sv_SE.ISO8859-1
  (The catalogs without explicit source has been obtained from NetBSD.)
 
 Approved by:	attilio

Added:
 head/lib/libc/nls/ca_ES.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/de_DE.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/el_GR.ISO8859-7.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/es_ES.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/fi_FI.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/fr_FR.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/hu_HU.ISO8859-2.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/it_IT.ISO8859-15.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/mn_MN.UTF-8.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/nl_NL.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/no_NO.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/sk_SK.ISO8859-2.msg  (contents, props changed)
 head/lib/libc/nls/sv_SE.ISO8859-1.msg  (contents, props changed)
Modified:
 head/Makefile.inc1
 head/lib/libc/Makefile
 head/lib/libc/nls/Makefile.inc

Modified: head/Makefile.inc1
==============================================================================
--- head/Makefile.inc1	Fri Mar 13 10:09:08 2009	(r189764)
+++ head/Makefile.inc1	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -232,7 +232,7 @@ BMAKE=		MAKEOBJDIRPREFIX=${WORLDTMP} \
 		BOOTSTRAPPING=${OSRELDATE} \
 		SSP_CFLAGS= \
 		-DWITHOUT_HTML -DWITHOUT_INFO -DNO_LINT -DWITHOUT_MAN \
-		-DWITHOUT_NLS -DNO_PIC -DWITHOUT_PROFILE -DNO_SHARED \
+		-DNO_PIC -DWITHOUT_PROFILE -DNO_SHARED \
 		-DNO_CPU_CFLAGS -DNO_WARNS -DNO_CTF
 
 # build-tools stage
@@ -291,7 +291,7 @@ LIB32WMAKEENV=	MAKEOBJDIRPREFIX=${OBJTRE
 		SHLIBDIR=/usr/lib32
 
 LIB32WMAKE=	${LIB32WMAKEENV} ${MAKE} -DNO_CPU_CFLAGS -DCOMPAT_32BIT \
-		-DWITHOUT_BIND -DWITHOUT_MAN -DWITHOUT_NLS -DWITHOUT_INFO \
+		-DWITHOUT_BIND -DWITHOUT_MAN -DWITHOUT_INFO \
 		-DWITHOUT_HTML -DNO_CTF DESTDIR=${LIB32TMP}
 LIB32IMAKE=	${LIB32WMAKE:NINSTALL=*:NDESTDIR=*} -DNO_INCS
 .endif
@@ -429,7 +429,7 @@ _libraries:
 	@echo "--------------------------------------------------------------"
 	${_+_}cd ${.CURDIR}; \
 	  ${WMAKE} -DNO_FSCHG -DWITHOUT_HTML -DWITHOUT_INFO -DNO_LINT \
-	  -DWITHOUT_MAN -DWITHOUT_NLS -DWITHOUT_PROFILE libraries
+	  -DWITHOUT_MAN -DWITHOUT_PROFILE libraries
 _depend:
 	@echo
 	@echo "--------------------------------------------------------------"

Modified: head/lib/libc/Makefile
==============================================================================
--- head/lib/libc/Makefile	Fri Mar 13 10:09:08 2009	(r189764)
+++ head/lib/libc/Makefile	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -16,6 +16,7 @@ SHLIB_MAJOR= 7
 WARNS?=	2
 CFLAGS+=-I${.CURDIR}/include -I${.CURDIR}/../../include
 CFLAGS+=-I${.CURDIR}/${MACHINE_ARCH}
+CFLAGS+=-DNLS
 CLEANFILES+=tags
 INSTALL_PIC_ARCHIVE=
 PRECIOUSLIB=

Modified: head/lib/libc/nls/Makefile.inc
==============================================================================
--- head/lib/libc/nls/Makefile.inc	Fri Mar 13 10:09:08 2009	(r189764)
+++ head/lib/libc/nls/Makefile.inc	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -8,3 +8,31 @@ SRCS+=	msgcat.c
 SYM_MAPS+=${.CURDIR}/nls/Symbol.map
 
 MAN+=	catclose.3 catgets.3 catopen.3
+
+# NOTE: C.msg should not be processed here, it's used as a template
+#    for translators.
+
+NLSNAME=	libc
+NLS+=	ca_ES.ISO8859-1
+NLS+=	de_DE.ISO8859-1
+NLS+=	el_GR.ISO8859-7
+NLS+=	es_ES.ISO8859-1
+NLS+=	fi_FI.ISO8859-1
+NLS+=	fr_FR.ISO8859-1
+NLS+=	hu_HU.ISO8859-2
+NLS+=	it_IT.ISO8859-15
+NLS+=	ko_KR.UTF-8
+NLS+=	ko_KR.eucKR
+NLS+=	mn_MN.UTF-8
+NLS+=	nl_NL.ISO8859-1
+NLS+=	no_NO.ISO8859-1
+NLS+=	pl_PL.ISO8859-2
+NLS+=	ru_RU.KOI8-R
+NLS+=	sk_SK.ISO8859-2
+NLS+=	sv_SE.ISO8859-1
+
+beforeinstall:
+.for c in ${NLS}
+	mkdir -p ${CANONICALOBJDIR}/../../lib32/usr/share/nls/${c}
+	mkdir -p ${CANONICALOBJDIR}/../../tmp/usr/share/nls/${c}
+.endfor

Added: head/lib/libc/nls/ca_ES.ISO8859-1.msg
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/lib/libc/nls/ca_ES.ISO8859-1.msg	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -0,0 +1,267 @@
+$ $FreeBSD$
+$
+$ Message catalog for ca_ES.ISO8859-1 locale
+$
+$ strerror() support catalog
+$
+$set 1
+$ EPERM
+1 Operació no permesa
+$ ENOENT
+2 Arxiu o directori inexistent
+$ ESRCH
+3 Procés inexistent
+$ EINTR
+4 Crida del sistema interrompuda
+$ EIO
+5 Error d'entrada/sortida
+$ ENXIO
+6 Dispositiu no configurat
+$ E2BIG
+7 Llista de paràmetres massa llarga
+$ ENOEXEC
+8 Error en el format de l'executable
+$ EBADF
+9 Descriptor d'arxiu incorrecte
+$ ECHILD
+10 No hi ha processos fills
+$ EDEADLK
+11 S'ha evitat el bloqueig del recurs
+$ ENOMEM
+12 No es pot assignar la memòria demanada
+$ EACCES
+13 Permís denegat
+$ EFAULT
+14 Adreça incorrecta
+$ ENOTBLK
+15 Es necessita un dispositiu de blocs
+$ EBUSY
+16 Dispositiu ocupat
+$ EEXIST
+17 L'arxiu ja existeix
+$ EXDEV
+18 Enllaç entre dispositius
+$ ENODEV
+19 Operació no suportada pel dispositiu
+$ ENOTDIR
+20 No és un directori
+$ EISDIR
+21 És un directori
+$ EINVAL
+22 Paràmetre incorrecte
+$ ENFILE
+23 Hi ha massa arxius oberts al sistema
+$ EMFILE
+24 Hi ha massa arxius oberts
+$ ENOTTY
+25 L'ioctl no és adecuat per al dispositiu
+$ ETXTBSY
+26 Arxiu de text ocupat
+$ EFBIG
+27 Arxiu massa gran
+$ ENOSPC
+28 No queda espai lliure en el dispositiu
+$ ESPIPE
+29 Cerca il·legal
+$ EROFS
+30 Sistema d'arxius de només lectura
+$ EMLINK
+31 Massa enllaços
+$ EPIPE
+32 Canal (pipe) trencat
+$ EDOM
+33 El resultat surt fora de rang
+$ ERANGE
+34 Resultat massa gran
+$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
+35 El recurs no està disponible temporalment
+$ EINPROGRESS
+36 L'operació es troba en progrés actualment
+$ EALREADY
+37 L'operació ja es troba en progrés
+$ ENOTSOCK
+38 Operació de tipus socket en quelcom que no ho és
+$ EDESTADDRREQ
+39 Es requereix l'adreça de destí
+$ EMSGSIZE
+40 Missatge massa llarg
+$ EPROTOTYPE
+41 Tipus de protocol incorrecte per al socket
+$ ENOPROTOOPT
+42 Protocol no disponible
+$ EPROTONOSUPPORT
+43 Protocol no suportat
+$ ESOCKTNOSUPPORT
+44 Tipus de socket no suportat
+$ EOPNOTSUPP
+45 Operació no suportada
+$ EPFNOSUPPORT
+46 Família de protocols no suportada
+$ EAFNOSUPPORT
+47 Família d'adreces no suportada per la família de protocols
+$ EADDRINUSE
+48 L'adreça ja es troba en ús
+$ EADDRNOTAVAIL
+49 No es pot assignar l'adreça demanada
+$ ENETDOWN
+50 La xarxa no es troba disponible
+$ ENETUNREACH
+51 No es pot accedir a la xarxa
+$ ENETRESET
+52 La connexió a la xarxa s'ha perdut durant la reinicialització
+$ ECONNABORTED
+53 El programari ha causat l'avort de la connexió
+$ ECONNRESET
+54 L'interlocutor ha reinicialitzat la comunicació
+$ ENOBUFS
+55 No hi ha prou espai per a la memoria intermèdia (buffer)
+$ EISCONN
+56 El socket ja es troba connectat
+$ ENOTCONN
+57 El socket no es troba connectat
+$ ESHUTDOWN
+58 No es pot enviar desprès de la desconnexió del socket
+$ ETOOMANYREFS
+59 Hi ha massa referències: no es poden unir
+$ ETIMEDOUT
+60 El temps de connexió s'ha esgotat
+$ ECONNREFUSED
+61 Connexió rebutjada
+$ ELOOP
+62 Hi ha massa nivells d'enllaços simbòlics
+$ ENAMETOOLONG
+63 Nom d'arxiu massa llarg
+$ EHOSTDOWN
+64 La màquina no es troba disponible
+$ EHOSTUNREACH
+65 No hi ha cap camí fins a la màquina
+$ ENOTEMPTY
+66 El directori no està buit
+$ EPROCLIM
+67 Hi ha massa processos
+$ EUSERS
+68 Hi ha massa usuaris
+$ EDQUOT
+69 Quota de disc sobrepassada
+$ ESTALE
+70 Descriptor d'arxiu NFS incorrecte
+$ EREMOTE
+71 Massa nivells en el camí de destí
+$ EBADRPC
+72 L'estructura RPC es incorrecta
+$ ERPCMISMATCH
+73 La versió del RPC es incorrecta
+$ EPROGUNAVAIL
+74 El programa RPC no es troba disponible
+$ EPROGMISMATCH
+75 Versió incorrecta del programa
+$ EPROCUNAVAIL
+76 Procediment erroni per al programa
+$ ENOLCK
+77 No hi ha bloquejos disponibles
+$ ENOSYS
+78 Funció no implementada
+$ EFTYPE
+79 Tipus d'arxiu o de format inadequat
+$ EAUTH
+80 Error d'autenticació
+$ ENEEDAUTH
+81 Es necessita un autenticador
+$ EIDRM
+82 Identificador eliminat
+$ ENOMSG
+83 No hi ha missatges del tipus desitjat
+$ EOVERFLOW
+84 Valor massa gran per a ésser emmagatzemat en el tipus de dades
+$ EILSEQ
+85 Seqüència de bytes il·legal
+$ ENOTSUP
+86 No suportat
+$ ECANCELED
+87 Operació cancel·lada
+$ EBADMSG
+88 Missatje incorrecte o corrupte
+$ ENODATA
+89 No hi ha missatges disponibles
+$ ENOSR
+90 No hi ha recursos de tipus STREAM
+$ ENOSTR
+91 No és un STREAM
+$ ETIME
+92 Temps d'espera esgotat en el ioctl STREAM
+$ ENOATTR
+93 Atribut inexistent
+$ EMULTIHOP
+94 S'ha intentat un multisalt
+$ ENOLINK
+95 L'enllaç s'ha servit
+$ EPROTO
+96 Error de protocol
+$
+$ strsignal() support catalog
+$
+$set 2
+$ SIGHUP
+1 Fí de línia (hangup)
+$ SIGINT
+2 Interrupció
+$ SIGQUIT
+3 Finalització
+$ SIGILL
+4 Instrucció il·legal
+$ SIGTRAP
+5 Depuració (Trace/BPT)
+$ SIGABRT
+6 Crida d'avort
+$ SIGEMT
+7 Captura d'EMT
+$ SIGFPE
+8 Excepció de coma flotant
+$ SIGKILL
+9 Matat
+$ SIGBUS
+10 Error del bus
+$ SIGSEGV
+11 Error de segmentació
+$ SIGSYS
+12 Crida al sistema incorrecta
+$ SIGPIPE
+13 Canal (pipe) trencat
+$ SIGALRM
+14 Alarma de rellotge
+$ SIGTERM
+15 Finalitzat
+$ SIGURG
+16 Condició urgent d'E/S
+$ SIGSTOP
+17 Parat (per senyal)
+$ SIGTSTP
+18 Parat
+$ SIGCONT
+19 Continuant
+$ SIGCHLD
+20 El fill ha acabat
+$ SIGTTIN
+21 Parat (entrada de tty)
+$ SIGTTOU
+22 Parat (sortida de tty)
+$ SIGIO
+23 I/O permesa
+$ SIGXCPU
+24 S'ha sobrepassat el límit de temps de la CPU
+$ SIGXFSZ
+25 S'ha sobrepassat el límit de la longitud de l'arxiu
+$ SIGVTALRM
+26 El temporitzador virtual ha expirat
+$ SIGPROF
+27 El temporitzador del perfilador ha expirat
+$ SIGWINCH
+28 Canvis en la mida de la finestra
+$ SIGINFO
+29 Demanda d'informació
+$ SIGUSR1
+30 Senyal 1 definida per l'usuari
+$ SIGUSR2
+31 Senyal 2 definida per l'usuari
+$ SIGPWR
+32 Fallada/reinicialització de l'alimentació

Added: head/lib/libc/nls/de_DE.ISO8859-1.msg
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/lib/libc/nls/de_DE.ISO8859-1.msg	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -0,0 +1,267 @@
+$ $FreeBSD$
+$
+$ Message catalog for de_DE.ISO8859-1 locale
+$
+$ strerror() support catalog
+$
+$set 1
+$ EPERM
+1 Operation nicht erlaubt
+$ ENOENT
+2 Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
+$ ESRCH
+3 Prozess nicht gefunden
+$ EINTR
+4 Interrupt innerhalb eines Systemaufrufs
+$ EIO
+5 Ein/Ausgabefehler
+$ ENXIO
+6 Gerät ist nicht konfiguriert
+$ E2BIG
+7 Argumentliste ist zu lang
+$ ENOEXEC
+8 Die Datei hat kein bekanntes ausführbares Format
+$ EBADF
+9 Ungültiger Dateideskriptor
+$ ECHILD
+10 Kein Kindprozess
+$ EDEADLK
+11 Ein Deadlock wurde vermieden
+$ ENOMEM
+12 Kann nicht genug Speicher belegen
+$ EACCES
+13 Zugriff verboten
+$ EFAULT
+14 Ungültige Adresse
+$ ENOTBLK
+15 Es wird ein Blockgerät benötigt
+$ EBUSY
+16 Das Gerät ist belegt
+$ EEXIST
+17 Datei existiert bereits
+$ EXDEV
+18 Link zwischen verschiedenen Geräten
+$ ENODEV
+19 Die Operation wird von diesem Gerät nicht unterstützt
+$ ENOTDIR
+20 Kein Verzeichnis
+$ EISDIR
+21 Ist ein Verzeichnis
+$ EINVAL
+22 Ungültiges Argument
+$ ENFILE
+23 Zu viele offene Dateien im gesamten System
+$ EMFILE
+24 Zu viele offene Dateien
+$ ENOTTY
+25 Ungültiger Ioctl für dieses Gerät
+$ ETXTBSY
+26 Ausführbare Datei wird benutzt
+$ EFBIG
+27 Datei zu groß
+$ ENOSPC
+28 Kein Platz mehr auf dem Gerät
+$ ESPIPE
+29 Ungültige Positionierung
+$ EROFS
+30 Dateisystem ist schreibgeschützt
+$ EMLINK
+31 Zu viele Links
+$ EPIPE
+32 Unterbrochene Pipe
+$ EDOM
+33 Numerisches Argument ausserhalb des Wertebereichs
+$ ERANGE
+34 Ergebnis zu groß oder zu klein
+$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
+35 Ressource vorübergehend nicht verfügbar
+$ EINPROGRESS
+36 Operation wird jetzt fortgesetzt
+$ EALREADY
+37 Operation wird bereits ausgeführt
+$ ENOTSOCK
+38 Deskriptor ist kein Socket
+$ EDESTADDRREQ
+39 Zieladresse benötigt
+$ EMSGSIZE
+40 Nachricht zu lang
+$ EPROTOTYPE
+41 Ungültiger Protokolltyp für diesen Socket
+$ ENOPROTOOPT
+42 Protokoll nicht verfügbar
+$ EPROTONOSUPPORT
+43 Protokoll nicht unterstützt
+$ ESOCKTNOSUPPORT
+44 Sockettyp nicht unterstützt
+$ EOPNOTSUPP
+45 Operation nicht unterstützt
+$ EPFNOSUPPORT
+46 Protokollfamilie nicht unterstützt
+$ EAFNOSUPPORT
+47 Addressart wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
+$ EADDRINUSE
+48 Adresse wird bereits benutzt
+$ EADDRNOTAVAIL
+49 Kann angeforderte Adresse nicht belegen
+$ ENETDOWN
+50 Netzwerk nicht verfügbar
+$ ENETUNREACH
+51 Netzwerk nicht erreichbar
+$ ENETRESET
+52 Netzwerk hat Verbindung mit Reset abgebrochen
+$ ECONNABORTED
+53 Software verursachte einen Verbindungsabbruch
+$ ECONNRESET
+54 Verbindung wurde von der Gegenstelle geschlossen
+$ ENOBUFS
+55 Keine Buffer verfügbar
+$ EISCONN
+56 Socket ist schon verbunden
+$ ENOTCONN
+57 Socket ist nicht verbunden
+$ ESHUTDOWN
+58 Kann nach einem Socket-Shutdown nicht mehr senden
+$ ETOOMANYREFS
+59 Zu viele Referenzen, kann nicht verbinden
+$ ETIMEDOUT
+60 Verbindungsabbruch durch Zeitüberschreitung
+$ ECONNREFUSED
+61 Verbindung wurde abgelehnt
+$ ELOOP
+62 Zu viele symbolische Links (zirkulär?)
+$ ENAMETOOLONG
+63 Dateiname zu lang
+$ EHOSTDOWN
+64 Host nicht verfügbar
+$ EHOSTUNREACH
+65 Keine Route zum Host
+$ ENOTEMPTY
+66 Verzeichnis ist nicht leer
+$ EPROCLIM
+67 Zu viele Prozesse
+$ EUSERS
+68 Zu viele Benutzer
+$ EDQUOT
+69 Plattenplatzlimit erschöpft
+$ ESTALE
+70 Verwaister NFS-Dateideskriptor
+$ EREMOTE
+71 Zu viele Fernverweise in diesem Zugriff
+$ EBADRPC
+72 RPC-Struktur ist ungültig
+$ ERPCMISMATCH
+73 RPC-Version stimmt nicht
+$ EPROGUNAVAIL
+74 RPC-Programm nicht verfügbar
+$ EPROGMISMATCH
+75 Falsche Programmversion
+$ EPROCUNAVAIL
+76 Falsche Prozedur für dieses Programm
+$ ENOLCK
+77 Keine Dateisperren verfügbar
+$ ENOSYS
+78 Funktion nicht implementiert
+$ EFTYPE
+79 Ungültiger Dateityp oder Dateiformat
+$ EAUTH
+80 Authentikationsfehler
+$ ENEEDAUTH
+81 Authentikator benötigt
+$ EIDRM
+82 Identifizierung entfernt
+$ ENOMSG
+83 Keine Nachricht vom gewünschten Typ
+$ EOVERFLOW
+84 Wert zu groß, um in Datentyp zu speichern
+$ EILSEQ
+85 Illegale Byte-Sequenz
+$ ENOTSUP
+86 Operation nicht unterstützt
+$ ECANCELED
+87 Operation abgebrochen
+$ EBADMSG
+88 Ungültige Nachricht
+$ ENODATA
+89 Keine Nachricht verfügbar
+$ ENOSR
+90 Keine STREAM-Ressourcen verfügbar
+$ ENOSTR
+91 Kein STREAM
+$ ETIME
+92 Zeitüberschreitung bei STREAM Ioctl
+$ ENOATTR
+93 Attribut nicht gefunden
+$ EMULTIHOP
+94 Multihopversuch
+$ ENOLINK
+95 Verbindung wurde getrennt
+$ EPROTO
+96 Protokollfehler
+$
+$ strsignal() support catalog
+$
+$set 2
+$ SIGHUP
+1 Verbindungsende
+$ SIGINT
+2 Unterbrechung
+$ SIGQUIT
+3 Programmende
+$ SIGILL
+4 Ungültiger Maschinenbefehl
+$ SIGTRAP
+5 Trace/BPT trap
+$ SIGABRT
+6 Abort trap
+$ SIGEMT
+7 EMT trap
+$ SIGFPE
+8 Fließkommafehler
+$ SIGKILL
+9 Unbedingter Programmabbruch
+$ SIGBUS
+10 Bus-Zugriffsfehler
+$ SIGSEGV
+11 Illegaler Speicherzugriff
+$ SIGSYS
+12 Ungültiger Systemaufruf
+$ SIGPIPE
+13 Unterbrochene Pipe
+$ SIGALRM
+14 Wecker
+$ SIGTERM
+15 Beendet
+$ SIGURG
+16 Dringende Ein/Ausgabeanforderung
+$ SIGSTOP
+17 Gestoppt (Signal)
+$ SIGTSTP
+18 Gestoppt
+$ SIGCONT
+19 Fortgesetzt
+$ SIGCHLD
+20 Kindprozess beendet
+$ SIGTTIN
+21 Gestoppt (Eingabe)
+$ SIGTTOU
+22 Gestoppt (Ausgabe)
+$ SIGIO
+23 Ein/Ausgabe ist möglich
+$ SIGXCPU
+24 CPU-Zeitlimit erschöpft
+$ SIGXFSZ
+25 Dateigröße hat das Limit erreicht
+$ SIGVTALRM
+26 Virtueller Wecker abgelaufen
+$ SIGPROF
+27 Profil-Wecker abgelaufen
+$ SIGWINCH
+28 Fenstergröße hat sich geändert
+$ SIGINFO
+29 Informationsanforderung
+$ SIGUSR1
+30 Benutzerdefiniertes Signal 1
+$ SIGUSR2
+31 Benutzerdefiniertes Signal 2
+$ SIGPWR
+32 Statusänderung der Energieversorgung

Added: head/lib/libc/nls/el_GR.ISO8859-7.msg
==============================================================================
Binary file. No diff available.

Added: head/lib/libc/nls/es_ES.ISO8859-1.msg
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/lib/libc/nls/es_ES.ISO8859-1.msg	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -0,0 +1,249 @@
+$ $FreeBSD$
+$
+$ Message catalog for es_ES.ISO8859-1 locale
+$
+$ strerror() support catalog
+$
+$set 1
+$ EPERM
+1 Operación no permitida
+$ ENOENT
+2 Fichero o directorio inexistente
+$ ESRCH
+3 Proceso inexistente
+$ EINTR
+4 Llamada del sistema interrumpida
+$ EIO
+5 Error de Entrada/Salida
+$ ENXIO
+6 Dispositivo no configurado
+$ E2BIG
+7 La lista de argumentos es demasiado larga
+$ ENOEXEC
+8 Error en el formato del ejecutable
+$ EBADF
+9 Descriptor incorrecto de fichero
+$ ECHILD
+10 No hay procesos hijo
+$ EDEADLK
+11 Se ha evitado el bloqueo del recurso
+$ ENOMEM
+12 No se pudo asignar memoria
+$ EACCES
+13 Permiso denegado
+$ EFAULT
+14 Dirección incorrecta
+$ ENOTBLK
+15 Se necesita un dispositivo de bloques
+$ EBUSY
+16 Dispositivo ocupado
+$ EEXIST
+17 El fichero ya existe
+$ EXDEV
+18 Enlace entre dispositivos
+$ ENODEV
+19 Operación inadecuada para este dispositivo
+$ ENOTDIR
+20 No es un directorio
+$ EISDIR
+21 Es un directorio
+$ EINVAL
+22 Argumento inadecuado
+$ ENFILE
+23 Hay demasiados ficheros abiertos en el sistema
+$ EMFILE
+24 Hay demasiados ficheros abiertos
+$ ENOTTY
+25 ioctl inapropiado para el dispositivo
+$ ETXTBSY
+26 Fichero de texto ocupado
+$ EFBIG
+27 Fichero demasiado grande
+$ ENOSPC
+28 No queda espacio libre en el dispositivo
+$ ESPIPE
+29 Illegal seek
+$ EROFS
+30 Sistema de ficheros de solo lectura
+$ EMLINK
+31 Demasiados enlaces
+$ EPIPE
+32 Canal (pipe) roto
+$ EDOM
+33 Argumento numérico fuera de rango
+$ ERANGE
+34 El resultado es demasiado grande
+$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
+35 el recurso no está disponible temporalmente
+$ EINPROGRESS
+36 Operación en proceso
+$ EALREADY
+37 La operación ya se está ejecutando
+$ ENOTSOCK
+38 Operación de socket inaceptable para el dispositivo
+$ EDESTADDRREQ
+39 Se necesita una dirección de destino
+$ EMSGSIZE
+40 Mensaje demasiado largo
+$ EPROTOTYPE
+41 Tipo erróneo de protocolo para el socket
+$ ENOPROTOOPT
+42 protocolo no disponible
+$ EPROTONOSUPPORT
+43 Protocolo no contemplado
+$ ESOCKTNOSUPPORT
+44 Tipo de socket no contemplado
+$ EOPNOTSUPP
+45 Operación no contemplada
+$ EPFNOSUPPORT
+46 Familia de protocolos no contemplada
+$ EAFNOSUPPORT
+47 Familia de direcciones no contemplada por la familia de protocolos
+$ EADDRINUSE
+48 La dirección ya está siendo usada
+$ EADDRNOTAVAIL
+49 No se pudo asignar la dirección requerida
+$ ENETDOWN
+50 La red no funciona
+$ ENETUNREACH
+51 No se ha podido acceder a la red
+$ ENETRESET
+52 La conexión de red se ha interrumpido al reinicializar
+$ ECONNABORTED
+53 Conexión perdida por problemas en el software
+$ ECONNRESET
+54 El interlocutor ha reinicializado la conexión
+$ ENOBUFS
+55 No queda espacio en el búfer
+$ EISCONN
+56 El socket ya estaba conectado
+$ ENOTCONN
+57 El socket no está conectado
+$ ESHUTDOWN
+58 No se puede enviar tras la desconexión del socket
+$ ETOOMANYREFS
+59 Demasiadas referencias: no se pueden unir
+$ ETIMEDOUT
+60 El tiempo de conexión ha expirado
+$ ECONNREFUSED
+61 Conexión rehusada
+$ ELOOP
+62 Demasiados niveles de enlaces simbólicos
+$ ENAMETOOLONG
+63 Nombre de fichero demasiado largo
+$ EHOSTDOWN
+64 La máquina está fuera de servicio
+$ EHOSTUNREACH
+65 No hay ruta hasta la máquina
+$ ENOTEMPTY
+66 Directorio no vacío
+$ EPROCLIM
+67 Demasiados procesos
+$ EUSERS
+68 Demasiados usuarios
+$ EDQUOT
+69 Cuota de disco sobrepasada
+$ ESTALE
+70 Descriptor de fichero NFS inválido
+$ EREMOTE
+71 Ruta con demasiados niveles
+$ EBADRPC
+72 La estructura de la RPC es errónea
+$ ERPCMISMATCH
+73 La versón de la RPC es errónea
+$ EPROGUNAVAIL
+74 La RPC no está accesible
+$ EPROGMISMATCH
+75 Versión errónea del programa
+$ EPROCUNAVAIL
+76 Procedimiento erróneo para el programa
+$ ENOLCK
+77 No hay bloqueos disponibles
+$ ENOSYS
+78 Función no realizada
+$ EFTYPE
+79 Tipo de fichero o formato inapropiado
+$ EAUTH
+80 Error de autentificación
+$ ENEEDAUTH
+81 Se necesita un autenticador
+$ EIDRM
+82 Identificador eliminado
+$ ENOMSG
+83 No hay mensajes del tipo deseado
+$ EOVERFLOW
+84 Valor demasiado grande para almacenarse en el tipo deseado
+$ ECANCELED
+85 Operación cancelada
+$ EILSEQ
+86 Illegal byte sequence
+$ ENOATTR
+87 Atributo no encontrado
+$ EDOOFUS
+88 Error de programación
+$
+$ strsignal() support catalog
+$
+$set 2
+$ SIGHUP
+1 Fín de línea (Hangup)
+$ SIGINT
+2 Interrumpido
+$ SIGQUIT
+3 Terminado
+$ SIGILL
+4 Illegal instruction
+$ SIGTRAP
+5 Trace/BPT trap
+$ SIGABRT
+6 Abort trap
+$ SIGEMT
+7 EMT trap
+$ SIGFPE
+8 Excepción de coma flotante
+$ SIGKILL
+9 Matado
+$ SIGBUS
+10 Error en el bus
+$ SIGSEGV
+11 Fallo de segmentación
+$ SIGSYS
+12 Llamada al sistema errónea
+$ SIGPIPE
+13 Canal (pipe) roto
+$ SIGALRM
+14 Alarma del reloj
+$ SIGTERM
+15 Terminado
+$ SIGURG
+16 Condición urgente de E/S
+$ SIGSTOP
+17 Detenido (señal)
+$ SIGTSTP
+18 Detenido
+$ SIGCONT
+19 Continuando
+$ SIGCHLD
+20 Proceso hijo terminado
+$ SIGTTIN
+21 Detenido (entrada tty)
+$ SIGTTOU
+22 Detenido (salida tty)
+$ SIGIO
+23 E/S posible
+$ SIGXCPU
+24 Se ha sobrepasado el tiempo límite de la CPU
+$ SIGXFSZ
+25 Se ha sobrepasado el límite de tamaño de fichero
+$ SIGVTALRM
+26 Temporizador virtual expirado
+$ SIGPROF
+27 Temporizador de perfilación expirado
+$ SIGWINCH
+28 Cambios en el tamaño de ventana
+$ SIGINFO
+29 Petición de información
+$ SIGUSR1
+30 Señal definida por el usuario n1
+$ SIGUSR2
+31 Señal definida por el usuario n2

Added: head/lib/libc/nls/fi_FI.ISO8859-1.msg
==============================================================================
--- /dev/null	00:00:00 1970	(empty, because file is newly added)
+++ head/lib/libc/nls/fi_FI.ISO8859-1.msg	Fri Mar 13 10:40:38 2009	(r189765)
@@ -0,0 +1,233 @@
+$ $FreeBSD$
+$
+$ Message catalog for fi_FI.ISO8859-1 locale
+$
+$ strerror() support catalog
+$
+$set 1
+$ EPERM
+1 Toimintoa ei sallita
+$ ENOENT
+2 Tiedostoa tai hakemistoa ei löydy
+$ ESRCH
+3 Prosessia ei löydy
+$ EINTR
+4 Systeemikutsu keskeytyi
+$ EIO
+5 Syöttö/tulostusvirhe
+$ ENXIO
+6 Laitetta ei määritelty
+$ E2BIG
+7 Liikaa argumentteja
+$ ENOEXEC
+8 Tuntematon ohjelmatyyppi
+$ EBADF
+9 Virheellinen tiedosto-osoitin
+$ ECHILD
+10 Ei lapsiprosesseja
+$ EDEADLK
+11 Resurssin ristiinlukitus vältetty
+$ ENOMEM
+12 Muistinvaraus epäonnistui
+$ EACCES
+13 Lupa kielletty
+$ EFAULT
+14 Virheellinen osoite
+$ ENOTBLK
+15 Tarvitaan lohko-osoitettava laite
+$ EBUSY
+16 Laite käytössä
+$ EEXIST
+17 Tiedosto on jo olemassa
+$ EXDEV
+18 Laitteiden välinen linkki
+$ ENODEV
+19 Laite ei tue toimintoa
+$ ENOTDIR
+20 Kohde ei ole hakemisto
+$ EISDIR
+21 Kohde on hakemisto
+$ EINVAL
+22 Virheellinen argumentti
+$ ENFILE
+23 Järjestelmässä on liian monta avointa tiedostoa
+$ EMFILE
+24 Liian monta avointa tiedostoa
+$ ENOTTY
+25 Virheellinen ohjaustoiminto laitteelle
+$ ETXTBSY
+26 Tiedosto on käytössä
+$ EFBIG
+27 Tiedosto liian suuri
+$ ENOSPC
+28 Laitteella ei ole tilaa
+$ ESPIPE
+29 Virheellinen haku
+$ EROFS
+30 Vain luettava tiedostojärjestelmä
+$ EMLINK
+31 Liian monta linkkiä
+$ EPIPE
+32 Katkennut putki
+$ EDOM
+33 Numeerinen syöte virheellinen
+$ ERANGE
+34 Tulos liian suuri
+$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
+35 Resurssi ei ole tilapäisesti saatavilla
+$ EINPROGRESS
+36 Toiminta on käynnissä
+$ EALREADY
+37 Toiminta oli jo käynnissä
+$ ENOTSOCK
+38 Socket-operaatio muulla kuin socketilla
+$ EDESTADDRREQ
+39 Tarvitaan kohdeosoite
+$ EMSGSIZE
+40 Sanoma liian pitkä
+$ EPROTOTYPE
+41 Väärä protokolla socketille
+$ ENOPROTOOPT
+42 Protokolla ei ole käytettävissä
+$ EPROTONOSUPPORT
+43 Protokollaa ei tueta
+$ ESOCKTNOSUPPORT
+44 Socket-tyyppiä ei tueta
+$ EOPNOTSUPP
+45 Toimintoa ei tueta
+$ EPFNOSUPPORT
+46 Protokollaperhettä ei tueta
+$ EAFNOSUPPORT
+47 Protokollaperhe ei tue osoiteperhettä
+$ EADDRINUSE
+48 Osoite on jo käytössä
+$ EADDRNOTAVAIL
+49 Ei pysty antamaan pyydettyä osoitetta
+$ ENETDOWN
+50 Verkko ei ole käytettävissä
+$ ENETUNREACH
+51 Verkkoon ei ole yhteyttä
+$ ENETRESET
+52 Verkko sulki yhteyden
+$ ECONNABORTED
+53 Ohjelmiston aiheuttama yhteyden keskeytyminen
+$ ECONNRESET
+54 Isäntä nollasi yhteyden
+$ ENOBUFS
+55 Puskuritila on lopussa
+$ EISCONN
+56 Yhteys on jo olemassa
+$ ENOTCONN
+57 Yhteyttä ei ole olemassa
+$ ESHUTDOWN
+58 Lähettäminen ei ole mahdollista yhteyden katkaisun jälkeen
+$ ETOOMANYREFS
+59 Liikaa viittauksia: ei voi yhdistää
+$ ETIMEDOUT
+60 Yhteyden aikavalvontakatkaisu
+$ ECONNREFUSED
+61 Yhteys hylätty
+$ ELOOP
+62 Liian monta peräkkäistä symbolista linkkiä
+$ ENAMETOOLONG

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-src-all mailing list