svn commit: r50691 - head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Sat Aug 19 09:08:31 UTC 2017


Author: remko
Date: Sat Aug 19 09:08:25 2017
New Revision: 50691
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/50691

Log:
  Finally found the missing </link>. The error output is not
  very obvious in where the problem lies, and searching tags
  within the PO File is not that easy because they can get
  broken of ("<tag>open</" nextline "tag>"), which does
  not make it easier.

Modified:
  head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po	Fri Aug 18 20:31:33 2017	(r50690)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/nl_NL.po	Sat Aug 19 09:08:25 2017	(r50691)
@@ -16,10 +16,6 @@ msgstr ""
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Remko Lodder <remko at FreeBSD.org>, 2004-2017\n"
-"René Ladan <rene at FreeBSD.org>, 2004-2017\n"
-"Siebrand Mazeland,\n"
-"René Ketelaars"
 
 #. (itstool) path: info/title
 #: book.translate.xml:613
@@ -450,7 +446,7 @@ msgid ""
 "\"bibliography\"/>."
 msgstr ""
 "Voor een lijst van extra bronnen van informatie zie <xref linkend="
-"\"bibliography\"/> ."
+"\"bibliography\"/>."
 
 #. (itstool) path: preface/bridgehead
 #. (itstool) id: book.translate.xml#preface-changes-from3
@@ -487,7 +483,7 @@ msgid ""
 "native file systems in FreeBSD, such as ZFS from <trademark>Sun</trademark>."
 msgstr ""
 "<xref linkend=\"filesystems\"/> is toegevoegd met informatie over vreemde "
-"bestandssystemen in FreeBSD, zoals ZFS van <trademark>Sun</trademark> ."
+"bestandssystemen in FreeBSD, zoals ZFS van <trademark>Sun</trademark>."
 
 #. (itstool) path: listitem/para
 #: book.translate.xml:851
@@ -516,7 +512,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<xref linkend=\"bsdinstall\"/> is toegevoegd om de installatie van FreeBSD "
 "te bespreken met behulp van de nieuwe installatiegereedschap, "
-"<application>bsdinstall</application> ."
+"<application>bsdinstall</application>."
 
 #. (itstool) path: preface/bridgehead
 #. (itstool) id: book.translate.xml#preface-changes-from2
@@ -567,7 +563,7 @@ msgid ""
 "MAC is and how this mechanism can be used to secure a FreeBSD system."
 msgstr ""
 "<xref linkend=\"mac\"/> is een nieuw hoofdstuk in deze editie. Er wordt "
-"uitgelegd wat MAC is en hoe het gebruikt kan worden om ​​FreeBSD te beveiligen."
+"uitgelegd wat MAC is en hoe het gebruikt kan worden om FreeBSD te beveiligen."
 
 #. (itstool) path: listitem/para
 #: book.translate.xml:898
@@ -598,8 +594,8 @@ msgid ""
 "and other advanced topics."
 msgstr ""
 "<xref linkend=\"mail\"/> is uitgebreid met nieuwe informatie over "
-"alternatieve transport programma's, SMTP authenticatie, UUCP, <application> "
-"fetchmail </application> , <application> procmail </application> en andere "
+"alternatieve transport programma's, SMTP authenticatie, UUCP, <application>"
+"fetchmail</application> , <application>procmail</application> en andere "
 "geavanceerde onderwerpen."
 
 #. (itstool) path: listitem/para
@@ -768,7 +764,7 @@ msgid ""
 "Many new sections have been added to <xref linkend=\"advanced-networking\"/>."
 msgstr ""
 "Veel nieuwe secties zijn toegevoegd aan <xref linkend=\"advanced-networking"
-"\"/> ."
+"\"/>."
 
 #. (itstool) path: listitem/para
 #: book.translate.xml:1024
@@ -885,7 +881,7 @@ msgid ""
 "innovative <quote>Ports Collection</quote> and standard binary packages."
 msgstr ""
 "Behandelt de installatie van software van derden, met zowel FreeBSD's "
-"innovatieve <quote>Portscollectie</quote> als de standaard binaire packages."
+"innovatieve <quote>Portscollectie</quote> als de standaard binaire paketten."
 
 #. (itstool) path: listitem/para
 #: book.translate.xml:1120
@@ -1280,8 +1276,8 @@ msgid ""
 "Meaning the user should type the <keycap>Ctrl</keycap>, <keycap>Alt</"
 "keycap>, and <keycap>Del</keycap> keys at the same time."
 msgstr ""
-"Wat betekent dat de gebruiker moet de toetsen <keycap>Ctrl</keycap>, "
-"<keycap>Alt</keycap>en <keycap>Del</keycap> op hetzelfde moment moet "
+"Wat betekent dat de gebruiker de toetsen <keycap>Ctrl</keycap>, "
+"<keycap>Alt</keycap> en <keycap>Del</keycap> op hetzelfde moment moet "
 "indrukken."
 
 #. (itstool) path: preface/para
@@ -1330,7 +1326,7 @@ msgid ""
 "in a modern <trademark class=\"registered\">Microsoft</"
 "trademark> <trademark class=\"registered\">Windows</trademark> environment."
 msgstr ""
-"Voorbeelden die starten met <filename>C:\\ ></filename> geven aan dat het "
+"Voorbeelden die starten met <filename>C:\\></filename> geven aan dat het "
 "een <trademark class=\"registered\">MS-DOS-</trademark> commando betreft. "
 "Tenzij anders vermeld, kunnen deze opdrachten worden uitgevoerd vanuit een "
 "<quote>Command Prompt</quote> in een moderne <trademark class=\"registered"
@@ -1510,8 +1506,8 @@ msgid ""
 "contrib>"
 msgstr ""
 "<personname> <firstname>Jim</firstname> <surname>Mock</surname> </"
-"personname> <contrib>Restructured, gereorganiseerd, en delen herschreven "
-"door</contrib>"
+"personname> <contrib>Geherstructureerd, gereorganiseerd, en delen herschreven "
+"door </contrib>"
 
 #. (itstool) path: sect1/title
 #: book.translate.xml:1608 book.translate.xml:2916 book.translate.xml:5528
@@ -1721,7 +1717,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: sect1/indexterm
 #: book.translate.xml:1718 book.translate.xml:18078
 msgid "<primary>binary compatibility</primary> <secondary>Linux</secondary>"
-msgstr "<primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>Linux</secondary>"
+msgstr "<primary>binaire compatibiliteit</primary> <secondary>Linux</secondary>"
 
 #. (itstool) path: para/indexterm
 #: book.translate.xml:1722
@@ -1752,7 +1748,7 @@ msgid ""
 "indexterm-5/> <emphasis>Binary compatibility</emphasis> with many programs "
 "built for Linux, SCO, SVR4, BSDI and NetBSD."
 msgstr ""
-"<_:Indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:"
+"<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> <_:indexterm-3/> <_:indexterm-4/> <_:"
 "indexterm-5/> <emphasis>binaire compatibiliteit</emphasis> met veel "
 "programma's gebouwd voor Linux, SCO, SVR4, BSDI en NetBSD."
 
@@ -1810,7 +1806,7 @@ msgid ""
 "<emphasis>SMP</emphasis><_:indexterm-1/> support for machines with multiple "
 "CPUs."
 msgstr ""
-"<emphasis> SMP </emphasis><_:Indexterm-1/> ondersteuning voor computers met "
+"<emphasis>SMP</emphasis><_:indexterm-1/> ondersteuning voor computers met "
 "meerdere processoren."
 
 #. (itstool) path: para/indexterm
@@ -1831,7 +1827,7 @@ msgid ""
 "languages for advanced research and development are also available in the "
 "ports and packages collection."
 msgstr ""
-"Een volledige <emphasis>C</emphasis> en <emphasis>C++</emphasis> "
+"<_:indexterm-1/> <_:indexterm-2/> Een volledige <emphasis>C</emphasis> en <emphasis>C++</emphasis> "
 "ontwikkelomgeving. Vele andere programmeertalen, te gebruiken voor onderzoek "
 "of geavanceerde ontwikkeling, zijn ook beschikbaar in de ports- en "
 "pakketcollectie."
@@ -1950,7 +1946,7 @@ msgstr "<primary>web servers</primary>"
 #: book.translate.xml:1857
 msgid "World Wide Web servers<_:indexterm-1/> (standard or secure [SSL])"
 msgstr ""
-"World Wide webservers<_:indexterm-1> </_:indexterm-1> (standaard of "
+"World Wide webservers<_:indexterm-1> (standaard of "
 "beveiligd [SSL])"
 
 #. (itstool) path: listitem/para
@@ -2539,7 +2535,7 @@ msgid ""
 "number of different network operating systems including FreeBSD to ensure "
 "there is no common point of failure in their infrastructure."
 msgstr ""
-"<link xlink:href=\"http://www.verisign.com/\">Verisign</link> <_:Indexterm-1/"
+"<link xlink:href=\"http://www.verisign.com/\">Verisign</link> <_:indexterm-1/"
 "> - Verisign is verantwoordelijk voor de exploitatie van de .com en .net "
 "hoofddomein registers, alsmede de bijbehorende DNS-infrastructuur. Zij "
 "beroepen zich op een aantal verschillende netwerk besturingssystemen, "
@@ -2929,7 +2925,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "en nog veel meer. Wikipedia onderhoudt ook een <link xlink:href=\"http://en."
 "wikipedia.org/wiki/List_of_products_based_on_FreeBSD\"> lijst van producten "
-"gebaseerd op FreeBSD."
+"gebaseerd op FreeBSD.</link>"
 
 #. (itstool) path: sect1/title
 #: book.translate.xml:2434
@@ -27571,9 +27567,9 @@ msgid ""
 "submitted with <citerefentry><refentrytitle>lpr</refentrytitle><manvolnum>1</"
 "manvolnum></citerefentry>."
 msgstr ""
-"FreeBSD bevat een spooler <citerefentry> <refentrytitle>lpd</"
-"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>genoemd. Afdruktaken "
-"worden ingediend met <citerefentry> <refentrytitle>lpr</refentrytitle>-"
+"FreeBSD bevat een spooler <citerefentry><refentrytitle>lpd</"
+"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry> genoemd. Afdruktaken "
+"worden ingediend met <citerefentry><refentrytitle>lpr</refentrytitle>"
 "<manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>."
 
 #. (itstool) path: sect2/title
@@ -73028,7 +73024,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: row/entry
 #: book.translate.xml:48728
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "none"
 
 #. (itstool) path: row/entry
 #: book.translate.xml:48729 book.translate.xml:48749


More information about the svn-doc-all mailing list