svn commit: r47704 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/pgpkeys

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Fri Oct 30 09:59:25 UTC 2015


Author: remko
Date: Fri Oct 30 09:59:23 2015
New Revision: 47704
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47704

Log:
 Update the pgpkeys chapter.
 
 Submitted by:	Mike Snow B.V.
 Facilitated by:	Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/pgpkeys/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/pgpkeys/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/pgpkeys/chapter.xml	Fri Oct 30 01:18:41 2015	(r47703)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/pgpkeys/chapter.xml	Fri Oct 30 09:59:23 2015	(r47704)
@@ -9,42 +9,38 @@
   %SRCID%	41645
 -->
 <!--
+
  Wijzig dit bestand niet, tenzij zoals aangegeven in het script
- addkey.sh. In het bestand README in head/share/pgpkeys staan
+ addkey.sh.
+
+ In het bestand README in head/share/pgpkeys staan
  instructies.
+
+ Merk op dat alleen beambten sleutels hier worden getoond. Alle sleutels
+ worden getoond in nl_NL.ISO8859-1/articles/pgpkeys/article.xml.
+
 -->
-<appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="pgpkeys">
- <title>PGP sleutels</title>
+<appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:id="pgpkeys">
+ <title>Open<acronym>PGP</acronym> sleutels</title>
 
  <indexterm><primary>pgp sleutels</primary></indexterm>
 
- <para>In het geval een handtekening van een van de beambten of
-  ontwikkelaars gecontroleerd moet worden of er een versleutelde
-  e-mail aan ze gezonden moet worden, worden hier voor het gemak een
-  aantal sleutels weergegeven. Een complete sleutelring van <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem> gebruikers kan op de
-  volgende link gedownload worden: <link xlink:href="&url.base;/doc/pgpkeyring.txt">http://www.FreeBSD.org/doc/pgpkeyring.txt</link>.</para>
+ <para>De Open<acronym>PGP</acronym> sleutels van de
+  <systemitem class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem> beambten
+  worden hier getoond. Deze sleutels kunnen worden gebruikt om een
+  handtekening te controleren of versleutelde e-mail naar een van de
+  beambten te sturen. Een volledige lijst van &os;
+  Open<acronym>PGP</acronym> sleutels is beschikbaar in het
+  <link xlink:href="&url.articles.pgpkeys;"><acronym>PGP</acronym>
+   sleutels</link> artikel. De volledige sleutelring kan worden
+  gedownload op <link
+  xlink:href="https://www.FreeBSD.org/doc/pgpkeyring.txt">https://www.FreeBSD.org/doc/pgpkeyring.txt</link>.</para>
 
  <sect1 xml:id="pgpkeys-officers">
   <title>Beambten</title>
 
   &section.pgpkeys-officers;
  </sect1>
-
- <sect1 xml:id="pgpkeys-core">
-  <title>Leden Kernteam</title>
-
-  &section.pgpkeys-core;
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="pgpkeys-developers">
-  <title>Ontwikkelaars</title>
-
-  &section.pgpkeys-developers;
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="pgpkeys-other">
-  <title>Andere houders van het clusteraccount</title>
-
-  &section.pgpkeys-other;
- </sect1>
 </appendix>


More information about the svn-doc-all mailing list