svn commit: r44340 - translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Mon Mar 24 11:00:36 UTC 2014


Author: remko
Date: Mon Mar 24 11:00:35 2014
New Revision: 44340
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/44340

Log:
 Commit work in progress.
 
 Facilitated by:	  Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Mon Mar 24 10:48:45 2014	(r44339)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Mon Mar 24 11:00:35 2014	(r44340)
@@ -823,8 +823,1191 @@ pass from { lo0, $localnet } to any keep
 	  serieuze onderbrekingen, ook als het externe adres
 	  wijzigt.</para>
 
-	 XXXX RL 773
+	 <para>Aan de andere kant laat deze ruleset waarschijnlijk
+	  meer verkeer het netwerk in dan gewenst. Een redelijke
+	  instelling zou de volgende makro kunnen bevatten</para>
+
+	 <programlisting>client_out = "{ ftp-data, ftp, ssh, domain, pop3, auth, nntp, http, \
+https, cvspserver, 2628, 5999, 8000, 8080 }"</programlisting>
+
+	 <para>en bijbehorende passeer regel</para>
+
+	 <programlisting>pass inet proto tcp from $localnet to any port $client_out \
+flags S/SA keep state</programlisting>
+
+	 <para>Deze wellicht wat vreemde selectie van poorten is
+	  gebaseerd op echte voorbeelden. Per situatie zal deze
+	  ongetwijfeld verschillen, maar de meest bruikbare diensten
+	  worden hier al door gedekt.</para>
+
+	 <para>Daarnaast hebben we een aantal extra passeer regels.
+	  Later zullen de meer interessantere behandeld worden. Een
+	  passeer regel die nuttig is voor de gebruikers die de
+	  machine op afstand willen beheren is</para>
+
+	 <programlisting>pass in inet proto tcp to port ssh</programlisting>
+
+	 <para>of korter gezegd</para>
+
+	 <programlisting>pass in inet proto tcp to $ext_if port ssh</programlisting>
+
+	 <para>welke er ook de voorkeur heeft. Als laatste moet de
+	  naam-omzettings dienst werken voor de gebruikers:</para>
+
+	 <programlisting>udp_services = "{ domain, ntp }"</programlisting>
+
+	 <para>Deze wordt aangevuld met een regel die het verkeer
+	  door de firewall heen toestaat:</para>
+
+	 <programlisting>pass quick inet proto { tcp, udp } to any port $udp_services keep state</programlisting>
+
+	 <para>Let op het <literal>quick</literal> sleutelwoord in
+	  deze regel. Er is begonnen met het schrijven van een
+	  ruleset welke bestaat uit meerdere regels, hieronder volgt
+	  een uitleg over de relatie tussen de regels in een ruleset.
+	  Regels worden van boven naar beneden ge-evalueerd, in de
+	  volgorde waarin ze beschreven staan in het configuratie
+	  bestand. Voor elk pakketje of elke verbinding welke
+	  ge-evalueerd wordt door <acronym>PF</acronym> zal de
+	  <emphasis>laatst overeenkomende regel</emphasis> diegeen
+	  zijn die toegepast wordt. Het <literal>quick</literal>
+	  sleutelwoord biedt hierin een uitweg van de reguliere
+	  volgorde. Wanneer er een pakketje een quick regel matcht
+	  zal het pakketje verwerkt worden volgens die specifieke
+	  regel. Het verwerken en evalueren van de regels stopt
+	  zonder dat andere regels nog in aanmerking genomen worden
+	  welke mogelijk misschien ook zouden overeenkomen. Dit kan
+	  erg nuttig zijn wanneer er een paar geisoleerde
+	  uitzonderingen zijn op de normale regels.</para>
+
+	 <para>Deze regel zorgt er ook voor dat <acronym>NTP</acronym>
+	  werkt, welke gebruikt wordt voor tijdsynchronisatie. EEn
+	  ding dat beide protocollen (DNS en NTP) gemeen hebben is
+	  dat beiden onder bepaalde omstandigheden gebruik kunnen
+	  maken van zowel TCP als UDP.</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="pftut-ftp">
+	<title>Het trieste oude <acronym>FTP</acronym></title>
 
+	<para>De korte lijst van voorkomende <acronym>TCP</acronym>
+	 poorten zoals hierboven beschreven bevat onder andere
+	 <acronym>FTP</acronym>. <acronym>FTP</acronym> is een
+	 triest oud ding en een probleemkindje, in het bijzonder
+	 voor iedereen die probeert om <acronym>FTP</acronym>
+	 en firewalls met elkaar te combineren.
+	 <acronym>FTP</acronym> is een old en raar protocol met
+	 veel dingen om niet leuk te vinden. De meest voorkomende
+	 punten tegen <acronym>FTP</acronym> zijn</para>
+
+	<itemizedlist>
+	 <listitem>
+	  <para>Wachtwoorden worden onbeveiligd overgestuurd</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Het protocol vereist het gebruik van minstens
+	   twee <acronym>TCP</acronym> verbindingen (controle
+	   en data) op verschillende poorten</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Wanneer er verbinding is wordt data via
+	   willekeurige poorten verstuurd</para>
+	 </listitem>
+	</itemizedlist>
+
+	<para>Al deze voorgaande punten zorgen voor een
+	 beveiligingsuitdaging, nog voordat er ook maar gekeken
+	 kan worden naar potentiele zwakheden in de client of
+	 server software welke kunnen leiden tot beveiligings
+	 incidenten. Deze dingen gebeuren.</para>
+
+	<para>In elk geval bestaan er wel alternatieven die meer
+	 modern en veiliger zijn om bestanden uit te wisselen
+	 zoals &man.sftp.1; en &man.scp.1; welke zowel de
+	 authenticatie als bestandsoverdracht via encryptie regelen.
+	 Competente <acronym>IT</acronym> professionals zouden er
+	 goed aan doen om een andere voorkeur te hebben voor
+	 bestandsuitwisseling dan <acronym>FTP</acronym>.</para>
+
+	<para>Los van de professionaliteit en voorkeuren is het
+	 algemeen bekend dat er soms gewerkt moet worden met dingen
+	 waar liever niet mee gewerkt wordt. In het geval van
+	 <acronym>FTP</acronym> door firewalls heen is onze
+	 belangrijkste handeling het verkeer omleiden naar een
+	 klein programmaatje wat specifiek voor dit doel geschreven
+	 is.</para>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-ftp-proxy">
+	 <title><acronym>FTP</acronym> via een omleiding:
+	  <application>ftp-proxy</application></title>
+
+	 <para>Het inschakelen van <acronym>FTP</acronym>
+	  overdrachten door de firewall heen is opmerkelijk
+	  simpel dankzij het <acronym>FTP</acronym> proxy
+	  programma genaamd &man.ftp-proxy.8; welke bijgeleverd
+	  wordt in het basissysteem van &os; en andere systemen
+	  die <acronym>PF</acronym> meeleveren.</para>
+
+	 <para>Het <acronym>FTP</acronym> protocol accepterende
+	  voor wat het is, moet de proxy in staat zijn om dynamisch
+	  regels toe te voegen aan de ruleset. &man.ftp-proxy.8;
+	  communiceert met de configuratie via een set van
+	  <quote>anchors</quote>, waar de proxy regels kan toevoegen
+	  en verwijderen die nodig zijn om <acronym>FTP</acronym> te
+	  kunnen gebruiken.</para>
+
+	 <para>Om &man.ftp-proxy.8; te kunnen gebruiken moet de
+	  volgende regel worden toegevoegd aan
+	  <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
+
+	 <programlisting>ftpproxy_enable="YES"</programlisting>
+
+	 <para>Door de proxy handmatig te starten door
+	  <command>/usr/sbin/ftp-proxy</command> uit te voeren
+	  kan de <acronym>PF</acronym> configuratie wijzigingen
+	  die gemaakt gaan worden, worden getest.</para>
+
+	 <para>Voor een basis configuratie hoeven er maar drie
+	  elementen te worden toegevoegd aan de ruleset. Als eerste
+	  de anchors:</para>
+
+	 <programlisting>nat-anchor "ftp-proxy/*"
+rdr-anchor "ftp-proxy/*"</programlisting>
+
+	 <para>De proxy zal de regels welke gegenereerd worden voor
+	  <acronym>FTP</acronym> hier toevoegen. Een passeer regel
+	  is nodig om het <acronym>FTP</acronym> verkeer naar de
+	  proxy toe te staan.</para>
+
+	 <para>Nu de daadwerkelijke omleiding. Omleidingsregels en
+	  <acronym>NAT</acrony> regels vallen beiden in dezelfde
+	  regel klasse. Er mag direct naar deze regels worden
+	  verwezen, en filter regels mogen afhankelijk zijn van
+	  deze regels. Logisch gezien moeten <literal>rdr</literal>
+	  en <literal>nat</literal> regels gedefinieerd worden voor
+	  de filter regels.</para>
+
+	 <para>De <literal>rdr</literal> wordt direct toegevoegd na
+	  de <literal>nat</literal> regel in
+	  <filename>/etc/pf.conf</filename>.</para>
+
+	 <programlisting>rdr pass on $int_if proto tcp from any to any port ftp -> 127.0.0.1 port 8021</programlisting>
+
+	 <para>Daarnaast moet het omgeleide verkeer worden toegestaan.
+	  Dit kan met</para>
+
+	 <programlisting>pass out proto tcp from $proxy to any port ftp</programlisting>
+
+	 <para>Waar <literal>$proxy</literal> vertaald wordt naar het
+	  adres waar de proxy aangekoppeld is.</para>
+
+	 <para>Bewaar <filename>pf.conf</filename> en herlaad de
+	  nieuwe ruleset met:</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>pfctl -f /etc/pf.conf</userinput></screen>
+
+	 <para>Op dit moment zullen gebruikers al meteen merken dat
+	  <acronym>FTP</acronym> werkt nog voordat dit ze verteld
+	  is.</para>
+
+	 <para>Dit voorbeeld behandelt een basis opstelling waarbij de
+	  gebruikers in het lokale netwerk contact moeten zoeken
+	  met een <acronym>FTP</acronym> server ergens anders. Deze
+	  basis configuratie werkt goed met de meeste combinaties
+	  van <acronym>FTP</acronym> clients en servers. Zoals te
+	  zien is in de handleiding, kan het gedrag van de proxy
+	  beinvloed worden op verschillende manieren door het
+	  toevoegen van opties aan de
+	  <literal>ftpproxy_flags=</literal> regel. Sommige clients
+	  of servers hebben specifieke oplossingen nodig welke
+	  opgelost moeten worden in de configuratie, of het kan
+	  benodigd zijn dat de proxy op een speciale manier moet
+	  worden geintegreerd zoals het toewijzen van
+	  <acronym>FTP</acronym> verkeer aan een specifieke queue.
+	  Voor deze en andere diepere punten van de &man.ftp-proxy.8;
+	  configuratie wordt verwezen naar de handleiding.</para>
+
+	 <para>Voor oplossingen om een eigen <acronym>FTP</acronym>
+	  server te draaien welke beveiligd wordt door
+	  <acronym>PF</acronym> en &man.ftp-proxy.8; kan gekeken
+	  worden naar het draaien van een aparte
+	  <command>ftp-proxy</command> in omgekeerde modus (door
+	  gebruik te maken van de <option>-R</option> optie), op een
+	  eigen poort met zijn eigen omleidingsregel.</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="pftut-icmp">
+	<title>Troubleshooting makkelijker maken</title>
+
+	<para>Het makkelijker en vriendelijker maken van netwerk
+	 troubleshooting is een potentieel groot onderwerp. In
+	 de meeste gevallen valt of staat de vriendelijkheid van
+	 het troubleshoot van <acronym>TCP/IP</acronym> met hoe
+	 het protocol dat specifiek voor probleemoplossing is
+	 gemaakt wordt behandelt, het
+	 <emphasis>Internet Control Message Protocol</emphasis> of
+	 <acronym>ICMP</acronym> kort gezegd.</para>
+
+	<para><acronym>ICMP</acronym> is het protocol voor het
+	 versturen en ontvangen van <emphasis>controle
+	  berichten</emphasis> tussen machines en gateways,
+	 veelal om terugkoppeling te geven naar de verzender
+	 over ongebruikelijke of lastige condities om de doel
+	 machine te bereiken.</para>
+
+	<para>Er is veel <acronym>ICMP</acronym> verkeer wat vaak in
+	 de achtergrond actief is waarbij de gebruikers bijvoorbeeld
+	 aan het surfen zijn, een email bericht lezen of bestanden
+	 versturen. Routers maken gebruik van <acronym>ICMP</acronym>
+	 om pakket groottes af te stemmen en andere transmissie
+	 parameters in een proces wat vaak <emphasis>path
+	  <acronym>MTU</acronym> discovery</emphasis> wordt
+	 genoemd.</para>
+
+	<para>Sommige beheerders noemen <acronym>ICMP</acronym> een
+	 <quote>puur kwaad</quote>, of als het begrip groter is een
+	 <quote>noodzakelijk kwaad</quote>. De reden voor deze
+	 houding is puur historisch. De reden ertoe kan een aantal
+	 jaar geleden worden teruggevonden toen ontdekt werd dat
+	 verschillende besturingssystemen code in de netwerk stack
+	 hadden zitten welke een machine die een geraakt systeem
+	 gebruikte kon doen crashen of rare dingen laten gebeuren
+	 als er maar een groot genoeg <acronym>ICMP</acronym> verzoek
+	 gestuurd werd.</para>
+
+	<para>EEn van de bedrijven die hier hard door getroffen werd
+	 was Microsoft en hiermee is een grote hoeveelheid materiaal
+	 over de <quote>ping of death</quote> terug te vinden door
+	 gebruik te maken van de favoriete zoekmachine. Dit alles
+	 gebeurde in de tweede helft van de jaren 90, en alle moderne
+	 besturingssystemen hebben sindsdien de netwerk code drastisch
+	 verbeterd. Althans dat is wat men ons doet geloven.</para>
+
+	<para>EEn van de eerste workarounds was het blokkeren van alle
+	 <acronym>ICMP</acronym> verkeer, of in ieder geval
+	 <acronym>ICMP</acronym> ECHO welke gebrukt wordt door ping.
+	 Deze rulesets zijn inmiddels een kleine 15 jaar in gebruik
+	 en de mensen die die hebben geplaatst, zijn hier nog steeds
+	 bang voor.</para>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-dowepass">
+	 <title>Moet alles maar worden doorgelaten dan?</title>
+
+	 <para>De logische vervolg vraag wordt dan als
+	  <acronym>ICMP</acronym> zo goed en bruikbaar is hierin,
+	  moeten we het dan niet altijd toestaan? Het antwoord
+	  daarop is <quote>dat hangt er vanaf</quote>.</para>
+
+	 <para>Het doorlaten van diagnostisch verkeer maakt het
+	  probleemoplossen makkelijker, maar maakt het voor anderen
+	  ook relatief eenvoudig om informatie over het netwerk
+	  te verkrijgen. Dat betekent dat een regel als</para>
+
+	 <programlisting>pass inet proto icmp from any to any</programlisting>
+
+	 <para>misschien niet optimaal is als het interne netwerk
+	  met een deken van mysterie omvat moet worden. In alle
+	  eerlijkheid moet wel gezegd worden dat sommige
+	  <acronym>ICMP</acronym> verkeer redelijk veilig kan zijn
+	  als deze meelift op <literal>keep state</literal>
+	  regels.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-icmpstopatgw">
+	 <title>De makkelijke uitweg: alles stopt hier</title>
+
+	 <para>De makkelijkste oplossing is om alle
+	  <acronym>ICMP</acronym> verkeer vanaf het lokale netwerk
+	  toe te staan en alle andere netwerken te blokkeren op de
+	  gateway:</para>
+
+	 <programlisting>pass inet proto icmp from $localnet to any keep state
+pass inet proto icmp from any to $ext_if keep state</programlisting>
+
+	 <para>Het stoppen van verkeer op de gateway kan sowieso een
+	  interessante optie zijn, maar er wordt ook gekeken naar
+	  een aantal andere opties die de flexibiliteit van
+	  <acronym>PF</acronym> laten zien.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-letpingthru">
+	 <title>Het doorlaten van <command>ping</command></title>
+
+	 <para>De ruleset die tot heden ontwikkeld is, heeft EEn
+	  duidelijk nadeel, veel voorkomende troubleshooting tools
+	  zoals &man.ping.8; en &man.traceroute.8; werken niet.
+	  Dat maakt wellicht niet veel uit voor eind gebruikers
+	  en omdat het <command>ping</command> was die veel mensen
+	  ertoe heeft aangezet om <acronym>ICMP</acronym> te
+	  filteren of te blokkeren, zijn er ongetwijfeld mensen
+	  die denken beter af te zijn zonder. Als u echter behoort
+	  aan de doelgroep dan zult u er blij mee zijn dat deze
+	  tools wel beschikbaar zijn. Met een aantal kleine
+	  aanpassingen in de ruleset kan dat ook. &man.ping.8;
+	  maakt gebruik van <acronym>ICMP</acronym> en om de
+	  regels netjes te houden, wordt er een nieuwe makro
+	  gedefinieerd:</para>
+
+	 <programlisting>icmp_types = "echoreq"</programlisting>
+
+	 <para>en een regel welke deze definitie gebruikt</para>
+
+	 <programlisting>pass inet proto icmp all icmp-type $icmp_types keep state</programlisting>
+
+	 <para>Meer of andere type <acronym>ICMP</acronym> pakketjes
+	  kunnen wellicht gewenst zijn, dus
+	  <literal>icmp_types</literal> kan worden uitgebreid met de
+	  pakket type's die toegestaan zijn.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-helptraceroute">
+	 <title>&man.traceroute.8; helpen</title>
+
+	 <para>&man.traceroute.8; is een ander nuttig hulpmiddel
+	  wanneer er gebruikers zijn die claimen dat het Internet
+	  niet werkt. Standaard gebruikt Unix
+	  <kommand>traceroute</command> UDP verbindingen gebaseerd
+	  op een vastgestelde formule naar de doelmachine. De regel
+	  hieronder werkt met <command>traceroute</command> op alle
+	  Unix'en waaronder GNU/Linux:</para>
+
+	 <programlisting># allow out the default range for traceroute(8):
+# "base+nhops*nqueries-1" (33434+64*3-1)
+pass out on $ext_if inet proto udp from any to any port 33433 >< 33626 keep state</programlisting>
+
+	 <para>De ervaring tot heden leert dat
+	  <command>traceroute</command> implementaties op andere
+	  besturingssystemen grofweg hetzelfde werkt. Met als
+	  uitzondering natuurlijk Microsoft Windows. Op dat
+	  platform maakt <command>TRACERT.EXE</command> gebruik van
+	  ICMP ECHO. Dus om Windows traceroute door te laten is
+	  alleen de eerste regel nodig. Unix
+	  <command>traceroute</command> kan verteld worden dat er
+	  andere protocollen gebruikt moeten worden en het gedrag
+	  van Microsoft wordt wonderbaarlijk nagebootst door de
+	  <option>-l</option> te gebruiken. Bekijk de
+	  &man.traceroute.8; handleiding (of broncode) voor alle
+	  details.</para>
+
+	 <para>Deze oplossing is opgemerkt op de openbsd-misc lijst.
+	  Deze lijst en zijn doorzoekbare archieven (zoals onder
+	  andere beschikbaar op< <link
+	   xlink:href="http://marc.theaimsgroup.com/">http://marc.theaimsgroup.com/</link>),
+	  zijn een enorm waardevolle bron als er OpenBSD of
+	  <acronym>PF</acronym> informatie gezocht wordt.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-pathmtudisc">
+	 <title>Path <acronym>MTU</acronym> Discovey</title>
+
+	 <para>Internet protocollen zijn ontwikkeld om apparaat
+	  onafhankelijk te zijn, EEn consequentie daarvan is dat de
+	  optimale pakket grootte voor een gegeven verbinding niet
+	  altijd goed voorspelt kan worden. De belangrijkste
+	  limitatie voor de grootte van een pakket heet
+	  <firstterm>Maximum Transmission Unit</firstterm>, ofwel
+	  <acronym>MTU</acronym>, welke de maximale limiet bepaalt
+	  voor de grootte van een pakket op een interface.
+	  &man.ifconfig.8; toont de <acronym>MTU</acronym> voor de
+	  netwerk interfaces.</para>
+
+	 <para>Moderne TCP/IP implementaties verwachten dat ze in
+	  staat zijn om de juiste pakket grootte te bepalen door
+	  een proces, welke simpelgezegd behelst het versturen van
+	  pakketjes van verschillende groottes met de
+	  <quote>Do Not Fragment</quote> vlag ingesteld, waarbij een
+	  <acronym>ICMP</acronym> pakket wordt teruggestuurd met
+	  <quote>type 3, code 4</quote> als de maximale waarde bereikt
+	  is. Niet meteen in de RFCs duiken. Type 3 betekent
+	  <quote>destination unreachable</quote>, en code 4 staat
+	  voor <quote>fragmentation needed, maar de do-not-fragment
+	   vlag is ingesteld</quote>. Dus als er verbindingen zijn
+	  naar andere netwerken met een andere <acronym>MTU</acronym>
+	  waarde, en er is geen reden om zo specifiek te zijn, kan
+	  de lijst met <acronym>ICMP</acronym> types een klein
+	  beetje worden aangepast om de <quote>destination
+	   unreachable</quote> pakketjes ook door te laten:</para>
+
+	 <programlisting>icmp_types = "{ echoreq, unreach }"</programlisting>
+
+	 <para>Zoals te zien is, hoeft de passeer regel niet te worden
+	  aangepast hiermee:</para>
+
+	 <programlisting>pass inet proto icmp all icmp-type $icmp_types keep state</programlisting>
+
+	 <para><acronym>PF</acronym> is in staat om op alle varianten
+	  van <acronym>ICMP</acronym> type's en codes te filteren.
+	  Voor degenen die willen onderzoeken wat ze wel en wat niet
+	  willen accepteren met betrekking tot <acronym>ICMP</acronym>
+	  verkeer, is de lijst van mogelijke type's en codes
+	  gedocumenteerd in de &man.icmp.4; en &man.icmp6.4;
+	  handleidingen. De achtergrond informatie is beschikbaar
+	  in de <acronym>RFC</acronym>s
+	  <footnote><para>De belangrijkste Internet
+		<acronym>RFC</acronym>s die <acronym>ICMP</acronym>
+		en gerelateerde technieken beschrijven zijn
+		RFC792, RFC950, RFC1191, RFC1256, RFC2521, RFC2765
+		en belangrijke updates voor ICMP voor IPv6 kunnen
+		worden gevonden in RFC1885, RFC2463 en RFC2466.
+		De documenten zijn op diverse plekken beschikbaar
+		zoals via de
+		<link xlink:href="http://www.ietf.org">ietf.org</link>
+		en
+		<link xlink:href="http://www.faqs.org">faqs.org</link>
+		websites.</para></footnote>.</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="pftut-tables">
+	<title>Tabellen maken het leven makkelijker</title>
+
+	<para>Op dit moment kan het erop gaan lijken dat dit allemaal
+	 enorm statich en rigide is. Er zal natuurlijk verkeer zijn
+	 dat gefilterd moet worden en omgeleid op een bepaald moment
+	 maar welke niet thuishoort in de configuratie.
+	 <acronym>PF</acronym> heeft een mechanisme om deze situaties
+	 te kunnen behandelen. Tabellen zijn zo'n mechanisme, met
+	 name handig om te gebruiken als lijsten welke bewerkt kunnen
+	 worden zonder dat de hele ruleset opnieuw geladen hoef te
+	 worden, en waar snel opzoeken gewenst is. Tabelnamen worden
+	 altijd omringd door <literal>< ></literal>
+	 zoals:</para>
+
+	<programlisting>table <clients> { 192.168.2.0/24, !192.168.2.5 }</programlisting>
+
+	<para>Hier is het netwerk <literal>192.168.2.0/24</literal>
+	 onderdeel van de tabel, met uitzondering het adres
+	 <literal>192.168.2.5</literal>. Deze wordt uitgezonderd
+	 door het <literal>!</literal> teken (logische NIET). Het
+	 is ook mogelijk om tabellen uit bestanden te laden waarbij
+	 elk onderdeel op een eigen regel staat, zoals het bestand
+	 <filename>/etc/clients</filename>.</para>
+
+	<programlisting>192.168.2.0/24
+!192.168.2.5</programlisting>
+
+	<para>welke op zijn beurt wordt gebruikt om de tabel te
+	 initialiseren in <filename>/etc/pf.conf</filename>:</para>
+
+	<programlisting>table <clients> persist file "/etc/clients"</programlisting>
+
+	<para>Hierna kan bijvoorbeeld EEn van de eerdere regels worden
+	 aangepast naar</para>
+
+	<programlisting>pass inet proto tcp from <clients> to any port $client_out flags S/SA keep state</programlisting>
+
+	<para>om uitgaand verkeer van de gebruikers te beheren. Met
+	 deze optie in handen, kan de inhoud van de tabel live worden
+	 aangepast, zoals</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pfctl -t clients -T add 192.168.1/16</userinput></screen>
+
+	<para>Let op, dit verandert enkel de kopie van de tabel in het
+	 geheugen, wat zoveel betekent als dat de wijziging niet
+	 bewaard blijft bij stroomuitval of een herstart tenzij de
+	 wijziging bewaard wordt.</para>
+
+	<para>EEn optie om de disk kopie van te tabel te bewaren is
+	 door gebruik te maken van &man.cron.8; om de inhoud van de
+	 tabel periodiek te dumpen naar de schijf door gebruik te
+	 maken van een commando ala <command>pfctl -t clients -T show
+	  >/etc/clients</command>. Maar ook het bestand
+	 <filename>/etc/clients</filename> kan bewerkt worden waarna
+	 de kopie in het geheugen wordt vervangen door de inhoud van
+	 het bestand door middel van:</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>pfctl -t clients -T replace -f /etc/clients</userinput></screen>
+
+	<para>Voor handelingen die frequent worden uitgevoerd zullen
+	 beheerders vroeg of laat shell scripts gaan schrijven voor
+	 taken zoals het toevoegen of verwijderen van items, of het
+	 vervangen van de inhoud van de tabellen. De enige beperking
+	 is de individuele benodigdheden en creativiteit.</para>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="pftut-overload">
+	<title>Overloop tabellen</title>
+
+	<para>Degenen een Secure Shell login dienst draaien
+	 welke bereikbaar is vanaf het Internet hebben ongetwijfeld
+	 wel iets als volgt in de authenticatie logs gezien:</para>
+
+	<programlisting>Sep 26 03:12:34 skapet sshd[25771]: Failed password for root from 200.72.41.31 port 40992 ssh2
+Sep 26 03:12:34 skapet sshd[5279]: Failed password for root from 200.72.41.31 port 40992 ssh2
+Sep 26 03:12:35 skapet sshd[5279]: Received disconnect from 200.72.41.31: 11: Bye Bye
+Sep 26 03:12:44 skapet sshd[29635]: Invalid user admin from 200.72.41.31
+Sep 26 03:12:44 skapet sshd[24703]: input_userauth_request: invalid user admin
+Sep 26 03:12:44 skapet sshd[24703]: Failed password for invalid user admin from 200.72.41.31 port 41484 ssh2</programlisting>
+
+	<para>Etc. Dit is hoe een brute force aanval eruit ziet. In
+	 essentie is dit iemand, of waarschijnlijker een gekraakte
+	 computer, welke door middel van brute force probeert een
+	 juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord te
+	 achterhalen om daarmee op het systeem te kunnen
+	 aanloggen.</para>
+
+	<para>De simpelste reactie zou zijn om een regel in
+	 <filename>pf.conf</filename> te zetten die alle toegang
+	 blokkeert. Dit leidt echter tot een andere klasse problemen
+	 zoals wat te doen met mensen die legitiem toegang nodig
+	 hebben tot het systeem. Een aantal zullen overwegen om de
+	 dienst naar een andere poort te verhuizen, maar dan zullen
+	 ook de mensen die poort 22 scannen in staat zijn om ook
+	 poort 2222 te scannen om het trucje te herhalen.</para>
+
+	<para>Sinds OpenBSD 3.7 en vlak erna in &os versie 6.0
+	 heeft <acronym>PF</acronym> een elegantere oplossing.
+	 Passeer regels kunnen geschreven worden met daarbij
+	 het bijhouden van bepaalde limieten met wat bepaalde
+	 hosten kunnen doen. Voor de goede orde kunnen overtreders
+	 aan een tabel waarmee wordt bepaalt of ze daarmee
+	 beperkte toegang krijgen of geheel geen toegang meer.
+	 Indien gewenst is het ook mogelijk om alle bestaande
+	 verbindingen te verwijderen van het systeem wanneer
+	 de voorgeschreven limieten overtreden worden. Op de
+	 volgende manier wordt dat gedaan:</para>
+
+	<para>Als eerste wordt de tabel opgezet. In de tabel
+	 sectie moet worden toegevoegd:</para>
+
+	<programlisting>table <bruteforce> persist</programlisting>
+
+	<para>En daarna vroeg in de ruleset een regel om de
+	 bruteforcers te blokkeren:</para>
+
+	<programlisting>block quick from <bruteforce></programlisting>
+
+	<para>Als laatste volgt de passeer regel:</para>
+
+	<programlisting>pass inet proto tcp from any to $localnet port $tcp_services \
+flags S/SA keep state \
+(max-src-conn 100, max-src-conn-rate 15/5, \
+overload <bruteforce> flush global)</programlisting>
+
+	<para>Het eerste gedeelte is gelijk aan de regel die al eerder
+	 gemaakt is. Het deel tussen de ronde haken is nieuw, welke
+	 de belasting op het netwerk alleen maar verbetert.</para>
+
+	<para><literal>max-src-conn</literal> is de waarde met hoeveel
+	 simultane verbindingen er mogen zijn vanaf EEn machine. In
+	 dit voorbeeld is de waarde 100. Andere opstellingen kunnen
+	 een hogere of lagere waarde vereisen.</para>
+
+	<para><literal>max-src-conn-rate</literal> is de hoeveelheid
+	 nieuwe verbindingen die EEn machine kan opzetten, hier
+	 ingesteld op 15 verbindingen per 5 seconden. Ook hier geldt
+	 dat de beheerder die kan bepalen wat geschikt is voor de
+	 specifieke opstelling.</para>
+
+	<para><literal>overload <bruteforce></literal> betekent
+	 dat elke host die de waarden overschrijd, zijn of haar
+	 adres toegevoegd zal zien worden aan de tabel
+	 <literal>bruteforce</literal>. De genoemde regel blokkeert
+	 alle verkeer vanaf adressen in de bruteforce tabel.</para>
+
+	<para>Als laatste de <literal>flush global</literal> optie,
+	 deze geeft aan dat wanneer een machine de maximale waarde
+	 bereikt, alle verbindingen vanaf die machine worden
+	 getermineerd(flushed). Het globale gedeelte geeft aan dat
+	 dit voor de goede orde ook geldt voor verbindingen die
+	 andere regels matchen.</para>
+
+	<para>Het effect is dramatisch. Vanaf nu zullen bruteforcers
+	 vaker wel dan niet uit zullen komen op
+	 <computeroutput>"Fatal: timeout before
+	  authentication"</computeroutput> meldingen, welke
+	 nergens toe leiden.</para>
+
+	<note>
+	 <para>Deze regels houden langzame bruteforcers
+	  <emphasis>niet</emphasis> tegen, beter bekend als
+	  <link xlink:href="http://home.nuug.no/~peter/hailmary2013/">de Hail
+	   Mary Cloud</link>.</para>
+	</note>
+
+	<para>Nogmaals, denk erom dat de voorbeeld regel puur bedoeld
+	 is ter illustratie. Het is niet ondenkbaar dat de specifieke
+	 behoeften voor een specifiek netwerk beter bediend worden door
+	 andere regels of een combinatie van regels.</para>
+
+	<para>Als, bijvoorbeeld, een grote hoeveelheid verbindingen
+	 gewenst is maar de wens er is om wat stricter te zijn wanneer
+	 het <application>ssh</application> betreft, moet bovenstaande
+	 regel aangevuld worden met iets als onderstaande zo dicht als
+	 mogelijk bij het begin van de ruleset:</para>
+
+	<programlisting>pass quick proto { tcp, udp } from any to any port ssh \
+flags S/SA keep state \
+(max-src-conn 15, max-src-conn-rate 5/3, \
+overload <bruteforce> flush global)</programlisting>
+
+	<para>Het zou mogelijk moeten zijn om juiste parameters voor
+	 de eigen situatie te vinden door het lezen van de relevante
+	 handleidingen en de
+	 <link xlink:href="http://www.openbsd.org/faq/pf/">PF User
+	  Guide</link>, en wellicht een klein beetje
+	 experimenteren.</para>
+
+	<note>
+	 <title>Het is wellicht niet nodig om alle overtreders te
+	  blokkeren</title>
+
+	 <para>Het is waarschijnlijk nuttig om te vermelden dat het
+	  <emphasis>overload</emphasis> mechanisme een generieke
+	  techniek is welke niet specifiek alleen voor de
+	  <emphasis>ssh</emphasis> dienst geldt, en het is niet
+	  altijd gewenst om alle verkeer van overtreders meteen
+	  te blokkeren.</para>
+
+	 <para>Bijvoorbeeld, een overload regel kan gebruikt worden
+	  om een mailserver of een webserver te beschermen, en de
+	  overload tabel kan dan gebruikt worden om de overtreders
+	  in queue te plaatsen met minimale bandbreedte toegewezen,
+	  of in het geval van een webpagina om deze naar een
+	  specifieke webpagina te verwijzen.</para>
+	</note>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-expire">
+	 <title>Het opruimen van tabel regels met behulp van
+	  <application>pfctl</application></title>
+
+	 <para>Op dit moment is er een tabel welke gevuld wordt door
+	  de overload regels, en omdat een gateway gemiddeld maanden
+	  achtereen beschikbaar is, zal de tabel blijven groeien en
+	  en daardoor ook steeds meer geheugen bezet houden.</para>
+
+	 <para>Het kan voorkomen dat een IP adres welke geblokkeerd is
+	  afgelopen week in verband met een brute force aanval
+	  eigenlijk een dynamisch uitgegeven adres is, welke nu
+	  uitgegeven is aan een andere klant van de ISP, die wel
+	  legitieme redenen heeft om te communiceren met machines op
+	  het lokale netwerk.</para>
+
+	 <para>Situaties als deze hebben ervoor gezorgd dat Henning
+	  Brauer de mogelijkheid aan <application>pfctl</application>
+	  heeft toegevoegd om regels in tabellen op te ruimen na een
+	  ingestelde hoeveelheid seconden (in OpenBSD 4.1).
+	  Bijvoorbeeld het commando:</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>pfctl -t bruteforce -T expire 86400</userinput></screen>
+
+	 <para>zal <literal><bruteforce></literal> tabel regels
+	  opruimen die al meer dan 86400 seconden niet gebruikt
+	  zijn.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-expiretable">
+	 <title>Het <application>expiretable</application> hulp
+	  programma</title>
+
+	 <para>Voordat <application>pfctl</application> de
+	  mogelijkheid kreeg om tabel regels op te schonen had
+	  Henrik Gustafsson een programma geschreven
+	  <application>expiretable</application>, welke regels
+	  opruimde welke een gespecificeerde hoeveelheid tijd niet
+	  gebruikt waren.</para>
+
+	 <para>EEn nuttig voorbeeld van het gebruik van het
+	  <application>expiretable</application> programma is een
+	  manier om oude niet meer gebruikte regels in
+	  <literal><bruteforce></literal> te
+	  verwijderen.</para>
+
+	 <para>Bijvoorbeeld om <application>expiretable</application>
+	  <literal><bruteforce></literal> tabel regels te laten
+	  verwijderen, welke ouder zijn dan 24 uur, moet er een regel
+	  worden toegevoegd aan <filename>/etc/rc.local</filename>:</para>
+
+	 <programlisting>/usr/local/sbin/expiretable -v -d -t 24h bruteforce</programlisting>
+
+	 <para><application>expiretable</application> is beschikbaar
+	  in de Ports Collectie van &os; als
+	  <package>security/expiretable</package>.</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="pftut-tools">
+	<title>Andere <acronym>PF</acronym> tools</title>
+
+	<para>Na verloop van tijd zijn er een aantal programma's
+	 ontwikkeld die op diverse manieren met
+	 <acronym>PF</acronym> communiceren.</para>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-pftop">
+	 <title>Het huidige verkeer tonen met
+	  <application>pftop</application></title>
+
+	 <para>Can Erkin Acar's <application>pftop</application> maakt
+	  het mogelijk om te zien wat er het netwerk in en uitgaat.
+	  <application>pftop</application> is beschikbaar via het
+	  ports systeem als <package>sysutils/pftop</package>. De
+	  naam is een sterke hint over wat het programma doet.
+	  <application>pftop</application> toont een snapshot van
+	  het verkeer in een formaat dat geinspireerd is door
+	  &man.top.1;.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="pftut-spamd">
+	 <title>De <application>spamd</application> Spam afweer
+	  daemon</title>
+
+	 <para>Deze applicatie moet niet verward worden met de
+	  <application>spamd</application> daemon welke wordt
+	  meegeleverd als onderdeel van
+	  <application>spamassassin</application>. De
+	  <acronym>PF</acronym> applicatie
+	  <application>spamd</application> werd ontwikkeld om te
+	  draaien op een <acronym>PF</acronym> gateway als onderdeel
+	  om te beschermen tegen spam.
+	  <application>spamd</application> koppelt aan de
+	  <acronym>PF</acronym> configuratie door een set
+	  omleidingen.</para>
+
+	 <para>Het belangrijkste punt van het ontwerp van
+	  <application>spamd</application> is het feit dat spammers
+	  een grote hoeveelheid berichten versturen waarbij de kans
+	  u de eerste bent die een bepaald bericht ontvang is
+	  bijzonder klein. Daarnaast wordt spam meestal verstuurd
+	  via spam vriendelijke netwerken en een grote hoeveelheid
+	  gekaapte machines. Zowel de individuele berichten als de
+	  machines worden vaak snel gerapporteerd aan blacklists en
+	  dit is precies de informatie die
+	  <application>spamd</application> in ons voordeel kan
+	  gebruiken met <firstterm>blacklists</firstterm>.</para>
+
+	 <para>Wat <application>spamd</application> doet met
+	  SMTP verbindingen vanaf adressen die in een blacklist
+	  voorkomen is om de banner te laten zien en meteen daarna
+	  om te schakelen naar een mode waar het SMTP verkeer nog
+	  maar met EEn byte per keer wordt beantwoord. Deze techniek
+	  welke bedoeld is om zoveel mogelijk tijd te verkwanselen
+	  aan de versturende kant terwijl het de ontvanger feitelijk
+	  niets kost wordt <firstterm>tarpitting</firstterm>
+	  genoemd. De specifieke implementatie met EEn byte
+	  antwoorden wordt ook wel <firstterm>stuttering</firstterm>
+	  genoemd.</para>
+
+	 <sect5 xml:id="pftut-spamd-allblack">
+	  <title>Een standaard blacklistende
+	   <application>spamd</application></title>
+
+	  <para>Hier volgt de basis procedure voor het opzetten van
+	   <application>spamd</application> met automatisch
+	   bijgewerkte blacklists:</para>
+
+	  <procedure>
+	   <step>
+		<para>Installeer de <package>mail/spamd</package> Port.
+		 Lees in het bijzonder het package berichten doe wat
+		 er wordt gezegd. Specifiek om
+		 <application>spamd</application>'s greylisting optie
+		 te gebruiken moet er een bestands descriptor
+		 bestandssysteem gekoppeld worden op
+		 <filename>/dev/fd/</filename> (zie &man.fdescfs.5;).
+		 Hiervoor moet de volgende regel worden toegevoegd aan
+		 <filename>/etc/fstab</filename>:</para>
+
+		<programlisting> fdescfs /dev/fd fdescfs rw 0 0</programlisting>
+
+		<para>Zorg ervoor dat de <filename>fdescfs</filename>
+		 code zich in de kernel bevind, ofwel door het
+		 incompileren ervan of door het laden van de module
+		 door middel van &man.kldload.8;.</para>
+	   </step>
+
+	   <step>
+		<para>Hierna moet de ruleset bewerkt worden waarna het
+		 volgende bijgevoegd moet worden:</para>
+
+		<programlisting>table <spamd> persist
+table <spamd-white> persist
+rdr pass on $ext_if inet proto tcp from <spamd> to \
+  { $ext_if, $localnet } port smtp -> 127.0.0.1 port 8025
+rdr pass on $ext_if inet proto tcp from !<spamd-white> to \
+  { $ext_if, $localnet } port smtp -> 127.0.0.1 port 8025</programlisting>
+
+		<para>De twee tabellen <spamd> en
+		 <spamd-white> zijn essentieel. SMTP verkeer
+		 vanaf adressen in de eerste tabel, plus degenen
+		 die niet in de andere tabel staan worden omgeleid
+		 naar een daemon welke luistert op poort 8025.</para>
+	   </step>
+
+	   <step>
+		<para>De volgende stap is het opzetten van
+		 <application>spamd</application>'s eigen
+		 configuratie in
+		 <filename>/usr/local/etc/spamd.conf</filename>
+		 aangevuld met parameters in
+		 <filename>/etc/rc.conf</filename>.</para>
+
+		<para>Het bijgeleverde voorbeeld bestand levert veel
+		 uitleg aan, en de handleiding biedt nog meer extra
+		 informatie aan. De belangrijkste onderdelen worden
+		 hieronder besproken.</para>
+
+		<para>EEn van de eerste regels zonder een # commentaar
+		 teken aan het begin van de regel bevat het blok
+		 welke de <literal>all</literal> lijst definieert,
+		 deze specificeert welke lijsten er daadwerkelijk
+		 gebruikt worden:</para>
+
+		<programlisting>all:\
+:traplist:whitelist:</programlisting>
+
+		<para>Hier worden alle gewenste backlists opgevoerd,
+		 gescheiden door dubbele punten
+		 (<literal>:</literal>). Om whitelists te gebruiken
+		 welke niet gebruikt kunnen worden in de blacklists
+		 moet de naam worden toegevoegd direct na de naam
+		 van de blacklist, zoals
+		 <literal>:blacklist:whitelist:</literal>.</para>
+
+		<para>Nu volgt de specificatie van de blacklist:</para>
+
+		<programlisting>traplist:\
+:black:\
+:msg="SPAM. Your address %A has sent spam within the last 24 hours":\
+:method=http:\
+:file=www.openbsd.org/spamd/traplist.gz</programlisting>
+
+		<para>Door de naam te volgen zien we dat het eerste
+		 data veld het lijsttype specificeert, in dit geval
+		 <literal>black</literal>. Het
+		 <literal>msg</literal> veld bevat het bericht welke
+		 wordt getoond aan verzenders op de zwarte lijst
+		 tijdens de SMTP communicatie. Het
+		 <literal>method</literal> veld specificeert hoe
+		 spamd-setup de lijst data ophaalt, in dit geval
+		 via <literal>http</literal>. De andere opties zijn
+		 het ophalen via <literal>ftp</literal>, via een
+		 <literal>file</literal> op een gekoppeld
+		 bestandssysteem of via <literal>exec</literal> een
+		 extern programma. Als laatste specificeert het
+		 <literal>file</literal> veld de naam van het
+		 bestand welke spamd verwacht te ontvangen.</para>
+
+		<para>De definitie van een whitelist volgt hetzelfde
+		 patroon:</para>
+
+		<programlisting>whitelist:\
+:white:\
+:method=file:\
+:file=/var/mail/whitelist.txt</programlisting>
+
+		<para>maar heeft geen <literal>msg</literal>
+		 parameter, omdat deze niet nodig is.</para>
+
+		<tip>
+		 <title>Kies de bronnen zorgvuldig</title>
+
+		 <para>Door alle zwarte lijsten uit het voorbeeld
+		  te gebruiken worden grote delen van het Internet
+		  op de zwarte lijst gezet waaronder enkele
+		  Aziatische landen. Beheerders moeten het bestand
+		  bewerken om een optimale configuratie te kunnen
+		  krijgen. De beheerder is de meester die de keuze
+		  maakt welke data bronnen er gekozen worden en
+		  gebruik maken van andere lijsten dan in het
+		  voorbeeld is mogelijk.</para>
+		</tip>
+
+		<para>Zet de regels voor spamd en alle opstart
+		 parameters die benodigd zijn in
+		 <filename>/etc/rc.conf</filename>,
+		 bijvoorbeeld:</para>
+
+		<programlisting>spamd_flags="-v" # for normal use: "" and see spamd-setup(8)</programlisting>
+
+		<para>Wanneer men klaar is met het bewerken van
+		 de opstelling, herlaad de ruleset, start
+		 <application>spamd</application> met de gewenste
+		 opties door gebruik te maken van het
+		 <filename>/usr/local/etc/rc.d/obspamd</filename>
+		 script, en eindig de configuratie door gebruik te
+		 maken van <command>spamd-setup</command>. Als
+		 laatste moet er een &man.cron.8; job gemaakt
+		 worden, welke <command>spamd-setup</command>
+		 aanroept om de tabellen op redelijke intervallen
+		 bij te werken.</para>
+	   </step>
+	  </procedure>
+
+	  <para>Op een typische gateway voor een mailserver zullen
+	   er machines vast komen te zitten binnen een aantal
+	   seconden tot enkele minuten.</para>
+	 </sect5>
+
+	 <sect5 xml:id="pftut-spamd-greylist">
+	  <title>Het toevoegen van greylisting aan de
+	   <application>spamd</application> opstelling</title>
+
+	  <para><application>spamd</application> ondersteund ook
+	   het gebruik van <firstterm>greylisting</firstterm>
+	   welke werkt door het weigeren van berichten van
+	   onbekende machines met behulp van
+	   <replaceable>45n</replaceable> codes en het doorlaten
+	   van machines die het nogmaals proberen binnen redelijke
+	   tijd. Verkeer van goed gedragende machines, dat wil
+	   zeggen versturende machines die ingesteld zijn volgens
+	   de limieten gespecificeerd in de relevante
+	   RFCs
+	   <footnote><para>De relevante RFCs zijn met name RFC1123
+		en RFC2821.</para></footnote> worden
+	   doorgelaten.</para>
+
+	  <para>De techniek greylisting werd in 2003 gepresenteerd
+	   in een paper door Evan Harris
+	   <footnote><para>De originele paper van Harris en een
+		 aantal andere nuttige artikelen en bronnen kunnen
+		 worden gevonden op de <link 
+		  xlink:href="http://www.greylisting.org/">greylisting.org</link>
+		 website.</para></footnote>, en een aantal
+	   implementaties volgden in de maanden erna. OpenBSD's
+	   <application>spamd</application> verkreeg de
+	   mogelijkheid tot greylisten in OpenBSD 3.5, welke
+	   uitgebracht werd in 2004.</para>
+
+	  <para>Het meest verbazingwekkende aan greylisting, naast
+	   de simpelheid ervan, is dat het nog steeds werkt.
+	   Spammers en schrijvers van malware zijn heel traag
+	   geweest om zich hierop aan te passen.</para>
+
+	  <para>De basis procedure om greylisting toe te voegen
+	   aan de opstelling volgt hieronder.</para>
+
+	  <procedure>
+	   <step>
+		<para>Mits nog niet gedaan moet ervoor gezorgd
+		 worden dat het File Descriptor bestandssysteem
+		 (&man.fdescfs.5;) gekoppeld is aan
+		 <filename>/dev/fd</filename>. Dit kan door
+		 middel van het toevoegen van de volgende regel
+		 aan <filename>/etc/fstab</filename>:</para>
+
+		<programlisting>fdescfs /dev/fd fdescfs rw 0 0</programlisting>
+
+		<para>en zorg ervoor dat de &man.fdescfs.5; code zich
+		 ofwel in de kernel bevind of ingeladen is door een
+		 module met &man.kldload.8;.</para>
+	   </step>
+
+	   <step>
+		<para>Om <application>spamd</application> in
+		 greylisting modus te draaien moet
+		 <filename>/etc/rc.conf</filename> iets worden
+		 aangepast door het volgende toe te voegen</para>
+
+		<programlisting>spamd_grey="YES" # use spamd greylisting if YES</programlisting>
+
+		<para>Verschillende greylisting parameters kunnen
+		 worden aangepast met <command>spamd</command>'s
+		 commando regel parameters en bijbehorende
+		 <filename>/etc/rc.conf</filename> instellingen.
+		 Controleer de <application>spamd</application>
+		 handleiding om te zien wat welke parameter
+		 betekend.</para>
+	   </step>
+
+	   <step>
+		<para>Om de greylisting opstelling compleet te maken
+		 moet <application>spamd</application> herstart

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list