svn commit: r42630 - in translations/nl_NL.ISO8859-1: articles/contributing books/handbook books/handbook/cutting-edge books/handbook/disks books/handbook/eresources books/handbook/filesystems book...

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Sep 8 22:24:45 UTC 2013


Author: rene
Date: Sun Sep 8 22:24:42 2013
New Revision: 42630
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42630

Log:
 Merged /projects/print2013/nl_NL.ISO8859-1:r40693-40726
 Merged /projects/entities/nl_NL.ISO8859-1:r40180-42225
 Merged /projects/ISBN_1-57176-407-0/nl_NL.ISO8859-1:r40727-42011
 Merged /head/nl_NL.ISO8859-1:r41736-42629

Deleted:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/
Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/l10n/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/printing/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/send-pr.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/where.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
Directory Properties:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/  (props changed)
 translations/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/entities.ent  (props changed)

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -431,10 +431,8 @@
 	zijn:</para>
 
    <orderedlist>
-	<indexterm><primary>BSD-copyright</primary></indexterm>
-
 	<listitem>
-	 <para>Het BSD-copyright. Dit copyright wordt het meeste
+	 <para>Het BSD-copyright<indexterm><primary>BSD-copyright</primary></indexterm>. Dit copyright wordt het meeste
 	  verkozen wegens zijn natuur van <quote>geen
 	   voorwaarden</quote> en de algemene aantrekkelijkheid voor
 	  commerciële ondernemingen. Ver van het ontmoedigen van
@@ -445,15 +443,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>GPL</primary>
-
-	  <see>GNU General Public License</see>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm><primary>GNU General Public License</primary></indexterm>
-
-	 <para>De GNU General Public License, of <quote>GPL</quote>.
+	 <para>De GNU General Public License<indexterm><primary>GNU General Public License</primary></indexterm>, of <quote>GPL</quote><indexterm><primary>GPL</primary><see>GNU General Public License</see></indexterm>.
 	  Deze licentie is niet zo populair bij ons wegens de extra
 	  hoeveelheid moeite die gevraagd wordt van iedereen die de
 	  code voor commerciële doeleinden gebruikt, maar vanwege
@@ -524,8 +514,8 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	over het algemeen aan de middelen ontbreekt om zelf zulke dingen
 	te kopen.</para>
 
-   <sect3>
-	<title><anchor id="donations"/>Geld doneren</title>
+   <sect3 id="donations">
+	<title>Geld doneren</title>
 
 	<para>De &os; Foundation is een non-profit, belastinguitgesloten
 	 stichting die opgericht is om de doelen van het &os; Project
@@ -561,11 +551,9 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
    <sect3>
 	<title>Hardware doneren</title>
 
-	<indexterm><primary>donaties</primary></indexterm>
-
 	<para>Het &os; Project accepteert graag hardwaredonaties die het
 	 goed kan gebruiken. Als u geïnteresseerd bent in het
-	 doneren van hardware, neem dan contact op met het <ulink
+	 doneren<indexterm><primary>donaties</primary></indexterm> van hardware, neem dan contact op met het <ulink
 	  url="&url.base;/donations/">Donations Liaison
 	  Office</ulink>.</para>
    </sect3>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
-# %SRCID%	41651
+# %SRCID%	42118
 #
 # Bouw het Nederlandse FreeBSD Handboek.
 #
@@ -181,13 +181,6 @@ IMAGES_EN+= security/ipsec-network.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-crypt-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-encap-pkt.pic
 IMAGES_EN+= security/ipsec-out-pkt.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-concat.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-mirrored-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid10-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-raid5-org.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-simple-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped-vol.pic
-IMAGES_EN+= vinum/vinum-striped.pic
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd1.png
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd2.png
 IMAGES_EN+= virtualization/parallels-freebsd3.png
@@ -286,7 +279,6 @@ SRCS+= printing/chapter.xml
 SRCS+= security/chapter.xml
 SRCS+= serialcomms/chapter.xml
 SRCS+= users/chapter.xml
-SRCS+= vinum/chapter.xml
 SRCS+= virtualization/chapter.xml
 SRCS+= x11/chapter.xml
 
@@ -302,7 +294,7 @@ XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
 pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t xml ${XMLDECL} ${DOC}.parsed.print.xml
+	@${XSLTPROC} ${XSLPGP} ${DOC}.parsed.xml
 
 #
 # Handboekspecifieke variablen

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -5,7 +5,7 @@
    $FreeBSD$
 
    %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	42118
 -->
 
 <!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
@@ -74,12 +74,10 @@
    &tm-attrib.nexthop;
    &tm-attrib.opengroup;
    &tm-attrib.oracle;
-   &tm-attrib.powerquest;
    &tm-attrib.realnetworks;
    &tm-attrib.redhat;
    &tm-attrib.sap;
    &tm-attrib.sun;
-   &tm-attrib.symantec;
    &tm-attrib.themathworks;
    &tm-attrib.thomson;
    &tm-attrib.usrobotics;
@@ -242,7 +240,6 @@
   &chap.disks;
   &chap.geom;
   &chap.filesystems;
-  &chap.vinum;
   &chap.virtualization;
   &chap.l10n;
   &chap.cutting-edge;

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -11,7 +11,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/chapters.ent
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	42118
 -->
 
 <!ENTITY chap.preface			SYSTEM "preface/preface.xml">
@@ -43,7 +43,6 @@
  <!ENTITY chap.disks		SYSTEM "disks/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.geom		SYSTEM "geom/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.filesystems	SYSTEM "filesystems/chapter.xml">
- <!ENTITY chap.vinum		SYSTEM "vinum/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.virtualization	SYSTEM "virtualization/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.l10n		SYSTEM "l10n/chapter.xml">
  <!ENTITY chap.cutting-edge	SYSTEM "cutting-edge/chapter.xml">

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -5,18 +5,15 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	41678
 -->
 
 <colophon id='colophon'>
  <para>Dit boek bevat het gecombineerde werk van honderden
   vrijwilligers die bijdragen aan <quote>Het &os; Documentatie
-   Project</quote>. De tekst is geschreven in SGML volgens de
-  DocBook DTD en wordt vanuit SGML geformatteerd naar vele
-  verschillende presentatieformaten met gebruik van de open source
-  DSSSL engine <application>Jade</application>. De
-  presentatie-instructies voor <application>Jade</application> zijn
-  verkregen door uitbreiding van Norm Walsh's DSSSL stijlbladen. De
+   Project</quote>. De tekst is geschreven in XML volgens de
+  DocBook DTD en wordt vanuit XML geformatteerd naar vele
+  verschillende presentatieformaten met gebruik van XSLT. De
   gedrukte versie van dit boek was niet mogelijk geweest zonder
   Donald Knuth's <application>&tex;</application> typesetting taal,
   Leslie Lamport's <application>LaTeX</application>, of Sebastian

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -1390,20 +1390,9 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	   de volgende twee manieren:</para>
 
 	  <orderedlist>
-	   <indexterm><primary><command>cvsup</command></primary></indexterm>
-
-	   <indexterm><primary><command>cron</command></primary></indexterm>
-
-	   <indexterm>
-		<primary>-CURRENT</primary>
-
-		<secondary>Synchroniseren met
-		 <application>CVSup</application></secondary>
-	   </indexterm>
-
 	   <listitem>
 		<para>Gebruik het programma <link
-		  linkend="cvsup">cvsup</link> met de
+		  linkend="cvsup">cvsup</link><indexterm><primary><command>cvsup</command></primary></indexterm> met de
 		 <filename>supfile</filename> genaamd
 		 <filename>standard-supfile</filename> uit
 		 <filename>/usr/share/examples/cvsup</filename>. Dit
@@ -1411,10 +1400,10 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 		 in één keer wordt binnengehaald en
 		 daarna alleen hetgeen wat gewijzigd is. Veel mensen
 		 draaien <command>cvsup</command> vanuit de
-		 <command>cron</command> en houden daarmee hun
+		 <command>cron</command><indexterm><primary><command>cron</command></primary></indexterm> en houden daarmee hun
 		 broncode automatisch bijgewerkt. De voorbeeld
 		 <filename>supfile</filename> dient aangepast te
-		 worden om <link linkend="cvsup">cvsup</link> in te
+		 worden om <link linkend="cvsup">cvsup</link><indexterm><primary>-CURRENT</primary><secondary>Synchroniseren met <application>CVSup</application></secondary></indexterm> in te
 		 stellen voor uw omgeving.</para>
 
 		<note>
@@ -1614,28 +1603,17 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	   manieren:</para>
 
 	  <orderedlist>
-	   <indexterm><primary><command>cvsup</command></primary></indexterm>
-
-	   <indexterm><primary><command>cron</command></primary></indexterm>
-
-	   <indexterm>
-		<primary>&os.stable;</primary>
-
-		<secondary>synchroniseren met
-		 <application>CVSup</application></secondary>
-	   </indexterm>
-
 	   <listitem>
 		<para>Gebruik het programma <link
-		  linkend="cvsup">cvsup</link> met de
+		  linkend="cvsup">cvsup</link><indexterm><primary><command>cvsup</command></primary></indexterm> met de
 		 <filename>supfile</filename>
-		 <filename>stable-supfile</filename> uit de map
+		 <filename>stable-supfile</filename><indexterm><primary>&os.stable;</primary><secondary>synchroniseren met <application>CVSup</application></secondary></indexterm> uit de map
 		 <filename>/usr/share/examples/cvsup</filename>.
 		 Dit is de aanbevolen methode omdat het hiermee
 		 mogelijk is de volledige collectie te downloaden en
 		 daarna alleen hetgeen wat veranderd is. Veel mensen
 		 draaien <command>cvsup</command> vanuit de
-		 <command>cron</command> om de broncodes automatisch
+		 <command>cron</command><indexterm><primary><command>cron</command></primary></indexterm> om de broncodes automatisch
 		 bij te werken. Het voorbeeld van de
 		 <filename>supfile</filename> dient aangepast en
 		 ingesteld te worden voor de omgeving waarin het
@@ -1643,14 +1621,8 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	   </listitem>
 
 	   <listitem>
-		<indexterm>
-		 <primary>&os.stable;</primary>
-
-		 <secondary>synchroniseren met CTM</secondary>
-		</indexterm>
-
 		<para>Gebruik <application><link
-		   linkend="ctm">CTM</link></application> als er geen
+		   linkend="ctm">CTM</link></application><indexterm><primary>&os.stable;</primary><secondary>synchroniseren met CTM</secondary></indexterm> als er geen
 		 snelle, goedkope verbinding is met internet. Dan is
 		 dit de methode om te gebruiken.</para>
 	   </listitem>
@@ -1665,13 +1637,7 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <indexterm>
-	   <primary>&os.stable;</primary>
-
-	   <secondary>compileren</secondary>
-	  </indexterm>
-
-	  <para>Lees alvorens &os.stable; te compileren goed de
+	  <para>Lees alvorens &os.stable; te compileren<indexterm><primary>&os.stable;</primary><secondary>compileren</secondary></indexterm> goed de
 	   <filename>Makefile</filename> in
 	   <filename>/usr/src</filename>. Het is handig om de
 	   eerste keer op zijn minst <link linkend="makeworld">de
@@ -1737,9 +1703,7 @@ Fetching 133 new ports or files... done.
    doen, maar <application>anonieme CVS</application> is makkelijker
    in het gebruik.</para>
 
-  <indexterm><primary><application>CTM</application></primary></indexterm>
-
-  <para><application>CTM</application> aan de andere kant maakt geen
+  <para><application>CTM</application><indexterm><primary><application>CTM</application></primary></indexterm> aan de andere kant maakt geen
    vergelijking tussen de aanwezige bronnen en die op de master
    server. In plaats daarvan wordt een script uitgevoerd dat
    wijzigingen in bestanden ziet sinds de vorige keer dat is
@@ -2889,11 +2853,9 @@ Script done, …</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
-
 	  <para>Het compileren gaat fout met veel meldingen van
-	   signal 11 (of andere signalnummers). Wat is er aan de
-	   hand?</para>
+	   signal 11<indexterm><primary>signal 11</primary></indexterm>
+	   (of andere signalnummers). Wat is er aan de hand?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -6,6 +6,7 @@
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
   %SRCID%	40792
+	 (+42118,42226)
 -->
 
 <chapter id="disks">
@@ -527,12 +528,13 @@ ad3: 29333MB <WDC WD307AA> [59598/
 	   van de juiste jumper dient de documentatie van de schijf
 	   geraadpleegd te worden.</para>
 	 </note>
-
+<!--
 	 <para>Vervolgens dient besloten te worden hoe ze deel gaan
 	  uitmaken van het bestandssysteem. Hiervoor dienen
 	  &man.vinum.4; (<xref linkend="vinum-vinum"/>) en &man.ccd.4;
 	  bestudeerd te worden. Voor deze instellingen werd voor
 	  &man.ccd.4; gekozen.</para>
+-->
 	</sect4>
 
 	<sect4 id="ccd-setup">
@@ -709,9 +711,10 @@ e: 60074784 0	4.2BSD	0 0 0 #	(Cyl. 0 -
 	 schijfopslag. &man.vinum.4; implementeert de modellen
 	 RAID-0, RAID-1 en RAID-5, zowel individueel als als
 	 combinatie.</para>
-
+<!--
 	<para>In <xref linkend="vinum-vinum"/> staat meer informatie
 	 over &man.vinum.4;.</para>
+-->
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -3977,11 +3980,6 @@ gbde_lockdir="/etc/gbde"</programlisting
 	 te ontkoppelen:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>gbde detach /dev/ad4s1c</userinput></screen>
-
-	<para><application>gbde</application> kan niet met
-	 <application>vinum</application> volumes gebruikt worden,
-	 omdat &man.vinum.4; geen gebruik maakt van het subsysteem
-	 &man.geom.4;.</para>
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -4001,7 +3999,7 @@ gbde_lockdir="/etc/gbde"</programlisting
 
    <para>Een alternatieve cryptografische GEOM klassie is beschikbaar
 	- <command>geli</command>. Deze wordt
-	op het moment ontwikkeld door &a.pjd;. <command>geli</command>
+	op het moment ontwikkeld door &a.pjd.email;. <command>geli</command>
 	verschilt van <command>gbde</command> in de mogelijkheden en in
 	het gebruik van een andere methode voor het
 	versleutelen.</para>
@@ -4390,7 +4388,7 @@ Device     1K-blocks   Used  Av
 	toepassingen en hoog beschikbare opslag is een sleutelonderdeel in zulke
 	omgevingen. Hoog beschikbare opslag, of <acronym>HAST<remark
 	 role="acronym">Highly Available STorage</remark></acronym>, werd
-	ontwikkeld door &a.pjd; als een raamwerk dat transparante opslag van
+	ontwikkeld door &a.pjd.email; als een raamwerk dat transparante opslag van
 	dezelfde gegevens toestaat over fysiek gescheiden machines die verbonden
 	zijn door een TCP/IP-netwerk. <acronym>HAST</acronym> kan gezien worden
 	als een netwerkgebaseerde RAID1 (spiegel) en is vergelijkbaar met het

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
-   %SRCID%	41682
+   %SRCID%	41722
 -->
 
 <appendix id="eresources">
@@ -296,6 +296,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.dtrace.name;</entry>
+
+	   <entry>DTrace op &os; gebruiken en ontwikkelen</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.eclipse.name;</entry>
 
 	   <entry>Gebruikers van Eclipse IDE, hulpprogramma's,
@@ -631,6 +637,13 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.tex.name;</entry>
+
+	   <entry><application>TeX</application> en haar toepassingen op
+		&os; overzetten</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.threads.name;</entry>
 
 	   <entry>Threading in &os;</entry>
@@ -1320,6 +1333,21 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.dtrace.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>DTrace op &os; gebruiken en
+		ontwikkelen</emphasis></para>
+
+	  <para>DTrace is een geïntegreerd component van &os; dat een
+	   raamwerk biedt om de kernel en de gebruikersprogramma's tijdens
+	   het draaien te begrijpen. De mailinglijst is een gearchiveerde
+	   discussie voor ontwikkelaars van de code en voor de gebruikers
+	   ervan.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.eclipse.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1969,6 +1997,22 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.tex.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis><application>TeX</application> en haar toepassingen
+		op &os; overzetten</emphasis></para>
+
+	  <para>Dit is een technische mailinglijst voor discussies over TeX
+	   en haar toepassingen op &os;. Het is bedoeld voor degenen die
+	   actief werken aan het overzetten van TeX op &os;, om problemen
+	   te bespreken of alternatieve oplossingen aan te dragen. Personen
+	   die geïnteresseerd zijn in het volgen van de technische discussie
+	   zijn ook welkom.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.toolchain.name;</term>
 
 	 <listitem>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -5,6 +5,7 @@
 
   %SOURCE%  en_US.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
   %SRCID%  40792
+	(+r42226)
 -->
 
 <chapter id="filesystems">
@@ -840,7 +841,7 @@ errors: No known data errors</screen>
 	broncode is vrijgegeven onder de <acronym>GNU</acronym> Public License.
 	Kijk op <ulink url="https://oss.sgi.com/projects/xfs">deze
 	 pagina</ulink> voor meer details. De &os;-port werd gestart door
-	Russel Cattelan, &a.kan; en &a.rodrigc;.</para>
+	Russel Cattelan, &a.kan.email; en &a.rodrigc.email;.</para>
 
    <para>Om <acronym>XFS</acronym> als een kernelmodule te laden:</para>
 
@@ -873,7 +874,7 @@ errors: No known data errors</screen>
    <title>ReiserFS</title>
 
    <para>Het Reiser bestandssysteem, ReiserFS, was overgebracht naar &os;
-	door &a.dumbbell; en is vrijgegeven onder de <acronym>GNU</acronym>
+	door &a.dumbbell.email; en is vrijgegeven onder de <acronym>GNU</acronym>
 	Public License.</para>
 
    <para>Het stuurprogramma voor ReiserFS stelt de &os;-kernel momenteel in

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
-   %SRCID%	40792
+   %SRCID%	40732
 -->
 
 <chapter id="firewalls">
@@ -409,11 +409,13 @@ pflog_flags=""         # aanvul
 	&man.pfctl.8; voor alle beschikbare opties):</para>
 
    <informaltable frame="none" pgwide="1">
-	<tgroup cols="2">
+	<tgroup cols="4">
 	 <thead>
 	  <row>
 	   <entry>Commando</entry>
 	   <entry>Doel</entry>
+	   <entry/>
+	   <entry/>
 	  </row>
 	 </thead>
 
@@ -422,12 +424,20 @@ pflog_flags=""         # aanvul
 	   <entry><command>pfctl <option>-e</option></command></entry>
 
 	   <entry>PF aanzetten</entry>
+
+	   <entry/>
+
+	   <entry/>
 	  </row>
 
 	  <row>
 	   <entry><command>pfctl <option>-d</option></command></entry>
 
 	   <entry>PF uitzetten</entry>
+
+	   <entry/>
+
+	   <entry/>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -448,6 +458,10 @@ pflog_flags=""         # aanvul
 
 	   <entry>Controleer <filename>/etc/pf.conf</filename> op
 		fouten, maar laad de regelverzameling niet</entry>
+
+	   <entry/>
+
+	   <entry/>
 	  </row>
 	 </tbody>
 	</tgroup>
@@ -901,7 +915,12 @@ LOG_ERR – gelogde pakketten die ee
 	<filename>/etc/syslog.conf</filename> actief te maken kan er opnieuw
 	opgestart worden of is het mogelijk de daemon &man.syslogd.8; een schop
 	te geven zodat <filename>/etc/syslog.conf</filename> opnieuw
-	wordt ingelezen met <command>service syslogd reload</command>.</para>
+	wordt ingelezen met <command>/etc/rc.d/syslogd
+	 reload</command>. Het PID (procesnummer) is te achterhalen
+	door een overzicht van taken te tonen met
+	<command>ps -ax</command>. Het PID is het nummer in de
+	linker kolom voor de regel waarop <quote>syslog</quote>
+	staat.</para>
 
    <para>Vaak wordt vergeten
 	<filename>/etc/newsyslog.conf</filename> te wijzigen om het

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -28,7 +28,7 @@
 
  <title>GEOM: Modulair schijftransformatie raamwerk</title>
 
- <sect1 id="GEOM-synopsis">
+ <sect1 id="geom-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
 
   <indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -4483,17 +4483,12 @@ Please press any key to reboot.</screen>
 
 	<qandaentry>
 	 <question>
-	  <indexterm>
-	   <primary>kleur</primary>
-
-	   <secondary>contrast</secondary>
-	  </indexterm>
-
 	  <para>Wanneer <application>sysinstall</application> in een
 	   X11-terminal wordt gebruikt, is het moeilijk om het gele
 	   font op de lichtgrijze achtergrond te lezen. Is er een
-	   manier om het contrast van deze applicatie te
-	   verhogen?</para>
+	   manier om het contrast<indexterm>
+	   <primary>kleur</primary><secondary>contrast</secondary>
+	   </indexterm> van deze applicatie te verhogen?</para>
 	 </question>
 
 	 <answer>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sun Sep 8 12:04:02 2013	(r42629)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/introduction/chapter.xml	Sun Sep 8 22:24:42 2013	(r42630)
@@ -87,20 +87,16 @@
 	Hier zijn er enkele op een rij gezet:</para>
 
    <itemizedlist>
-	<indexterm><primary>preemptive multitasking</primary></indexterm>
-
 	<listitem>
-	 <para><emphasis>Preemptive multitasking</emphasis> zorgt
+	 <para><emphasis>Preemptive multitasking</emphasis><indexterm><primary>preemptive multitasking</primary></indexterm> zorgt
 	  ervoor dat meerdere programma's en gebruikers op dezelfde
 	  computer kunnen werken, zonder dat de systeemrespons of
 	  stabiliteit beïnvloed wordt.</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Meerdere gebruikers</primary></indexterm>
-
 	 <para>Ondersteuning voor <emphasis>meerdere
-	   gebruikers</emphasis> maakt het mogelijk dat
+	   gebruikers</emphasis><indexterm><primary>Meerdere gebruikers</primary></indexterm> maakt het mogelijk dat
 	  verschillende mensen een &os; systeem tegelijkertijd
 	  kunnen gebruiken voor een groot aantal taken. Dit
 	  betekent bijvoorbeeld dat randapparaten als printers en
@@ -112,10 +108,8 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>TCP/IP netwerken</primary></indexterm>
-
 	 <para>Krachtige mogelijkheden voor <emphasis>TCP/IP
-	   netwerken</emphasis> met ondersteuning voor
+	   netwerken</emphasis><indexterm><primary>TCP/IP netwerken</primary></indexterm> met ondersteuning voor
 	  industriestandaarden als SCTP, DHCP, NFS, NIS, PPP, SLIP,
 	  IPsec en IPv6. Dit betekent dat een &os;-systeem makkelijk
 	  kan samenwerken met andere systemen en dat het kan
@@ -126,9 +120,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Geheugenbeveiliging</primary></indexterm>
-
-	 <para><emphasis>Geheugenbeveiliging</emphasis> garandeert dat
+	 <para><emphasis>Geheugenbeveiliging</emphasis><indexterm><primary>Geheugenbeveiliging</primary></indexterm> garandeert dat
 	  applicaties (of gebruikers) elkaar niet kunnen storen. Een
 	  crashende applicatie heeft totaal geen effect op andere
 	  applicaties.</para>
@@ -142,49 +134,19 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>X Window systeem</primary>
-	 </indexterm>
-
-	 <para>Het <emphasis>X Window systeem</emphasis>
+	 <para>Het <emphasis>X Window systeem</emphasis><indexterm><primary>X Window systeem</primary></indexterm>
 	  (X11R7), een industriële standaard, biedt een
 	  grafische gebruikersinterface (GUI) met als enige
 	  benodigdheden een VGA-kaart en een beeldscherm.</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>binaire compatibiliteit</primary>
-
-	  <secondary>Linux</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>binaire compatibiliteit</primary>
-
-	  <secondary>SCO</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>binaire compatibiliteit</primary>
-
-	  <secondary>SVR4</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>binaire compatibiliteit</primary>
-
-	  <secondary>BSD/OS</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>binaire compatibiliteit</primary>
-
-	  <secondary>NetBSD</secondary>
-	 </indexterm>
-
 	 <para>Door <emphasis>binaire compatibiliteit</emphasis> met
-	  veel programma's voor &linux;, SCO, SVR4, BSDI en NetBSD
+	  veel programma's voor &linux;<indexterm><primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>Linux</secondary></indexterm>,
+	  SCO<indexterm><primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>SCO</secondary></indexterm>,
+	  SVR4<indexterm><primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>SVR4</secondary></indexterm>,
+	  BSDI<indexterm><primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>BSD/OS</secondary></indexterm> en
+	  NetBSD<indexterm><primary>binaire compatibiliteit</primary><secondary>NetBSD</secondary></indexterm>
 	  is het mogelijk om deze programma's zonder snelheidsverlies
 	  op &os; te draaien.</para>
 	</listitem>
@@ -206,9 +168,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Virtueel geheugen</primary></indexterm>
-
-	 <para>Het demand-paged <emphasis>virtueel geheugen</emphasis>
+	 <para>Het demand-paged <emphasis>virtueel geheugen</emphasis><indexterm><primary>Virtueel geheugen</primary></indexterm>
 	  en de <quote>gecombineerde VM/buffer cache</quote> van &os;
 	  zorgen ervoor dat applicaties met grote geheugenbehoeften
 	  niets te kort komen, terwijl de systeemrespons niet
@@ -216,29 +176,13 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>Symmetric Multi-Processing (SMP)</primary>
-	 </indexterm>
-
-	 <para><emphasis>SMP</emphasis>-ondersteuning voor computers
+	 <para><emphasis>SMP</emphasis>-ondersteuning<indexterm><primary>Symmetric Multi-Processing (SMP)</primary></indexterm> voor computers
 	  met meerdere processoren.</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>compilers</primary>
-
-	  <secondary>C</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <indexterm>
-	  <primary>compilers</primary>
-
-	  <secondary>C++</secondary>
-	 </indexterm>
-
-	 <para>Een volledige <emphasis>C</emphasis> en
-	  <emphasis>C++</emphasis>
+	 <para>Een volledige <emphasis>C</emphasis><indexterm><primary>compilers</primary><secondary>C</secondary></indexterm> en
+	  <emphasis>C++</emphasis><indexterm><primary>compilers</primary><secondary>C++</secondary></indexterm>
 
 	  ontwikkelomgeving. Vele andere
 	  programmeertalen, te gebruiken voor onderzoek of
@@ -247,9 +191,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>broncode</primary></indexterm>
-
-	 <para>De <emphasis>broncode</emphasis> van het hele
+	 <para>De <emphasis>broncode</emphasis><indexterm><primary>broncode</primary></indexterm> van het hele
 	  systeem is beschikbaar, zodat gebruikers de volledige
 	  controle over het systeem in handen hebben. Waarom
 	  genoegen nemen met alleen het erewoord van de
@@ -314,15 +256,11 @@
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>FTP servers</primary></indexterm>
-
-	   <para>FTP servers;</para>
+	   <para>FTP servers;<indexterm><primary>FTP servers</primary></indexterm></para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>webservers</primary></indexterm>
-
-	   <para>World Wide Webservers (standaard of beveiligd
+	   <para>World Wide Webservers<indexterm><primary>webservers</primary></indexterm> (standaard of beveiligd
 		[SSL]);</para>
 	  </listitem>
 
@@ -331,30 +269,16 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>firewall</primary></indexterm>
-
-	   <indexterm><primary>NAT</primary></indexterm>
-
-	   <para>Firewalls en NAT (<quote>IP-maskering</quote>)
+	   <para>Firewalls<indexterm><primary>firewall</primary></indexterm> en NAT<indexterm><primary>NAT</primary></indexterm> (<quote>IP-maskering</quote>)
 		gateways;</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <indexterm>
-		<primary>elektronische mail</primary>
-
-		<see>e-mail</see>
-	   </indexterm>
-
-	   <indexterm><primary>e-mail</primary></indexterm>
-
-	   <para>E-mail servers;</para>
+	   <para>E-mail servers;<indexterm><primary>e-mail</primary></indexterm></para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <indexterm><primary>USENET</primary></indexterm>
-
-	   <para>USENET nieuws of Bulletin Board (BBS)
+	   <para>USENET<indexterm><primary>USENET</primary></indexterm> nieuws of Bulletin Board (BBS)
 		systemen;</para>
 	  </listitem>
 
@@ -395,12 +319,8 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>router</primary></indexterm>
-
-	 <indexterm><primary>DNS Server</primary></indexterm>
-
-	 <para><emphasis>Netwerken:</emphasis> nieuwe router nodig?
-	  Of een nameserver (DNS)? Een firewall om een intern netwerk
+	 <para><emphasis>Netwerken:</emphasis> nieuwe router<indexterm><primary>router</primary></indexterm> nodig?
+	  Of een nameserver (DNS)<indexterm><primary>DNS Server</primary></indexterm>? Een firewall om een intern netwerk
 	  te beschermen? &os; kan die ongebruikte 486 of Pentium PC
 	  die nog ergens in een hoekje ligt gemakkelijk omtoveren tot
 	  een geavanceerde router met uitgebreide pakketfilter
@@ -408,11 +328,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>X Window systeem</primary>
-	 </indexterm>
-
-	 <para><emphasis>X Window werkstation:</emphasis> &os; is een
+	 <para><emphasis>X Window werkstation:</emphasis><indexterm><primary>X Window systeem</primary></indexterm> &os; is een
 	  prima keuze als goedkope X terminal oplossing, door
 	  gebruik te maken van de gratis beschikbare X11 server. In
 	  tegenstelling tot een pure X terminal kan &os; ook
@@ -434,14 +350,10 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm>
-	  <primary>GNU Compiler Collection</primary>
-	 </indexterm>
-
 	 <para><emphasis>Software Ontwikkeling:</emphasis> bij het
 	  standaard &os;-systeem zit al een volledige verzameling van
 	  ontwikkelgereedschappen, inclusief de bekende
-	  GNU C/C++ compiler en debugger.</para>
+	  GNU C/C++ compiler<indexterm><primary>GNU Compiler Collection</primary></indexterm> en debugger.</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -464,27 +376,19 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Apple</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.apple.com/">Apple</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.apple.com/">Apple</ulink><indexterm><primary>Apple</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Cisco</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.cisco.com/">Cisco</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.cisco.com/">Cisco</ulink><indexterm><primary>Cisco</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Juniper</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.juniper.net/">Juniper</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.juniper.net/">Juniper</ulink><indexterm><primary>Juniper</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>NetApp</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.netapp.com/">NetApp</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.netapp.com/">NetApp</ulink><indexterm><primary>NetApp</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -493,83 +397,59 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Yahoo!</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink
-	   url="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</ulink></para>
+	   url="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</ulink><indexterm><primary>Yahoo!</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Yandex</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.yandex.ru/">Yandex</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.yandex.ru/">Yandex</ulink><indexterm><primary>Yandex</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink
-	   url="http://www.apache.org/">Apache</ulink></para>
+	   url="http://www.apache.org/">Apache</ulink><indexterm><primary>Apache</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Rambler</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.rambler.ru/">Rambler</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.rambler.ru/">Rambler</ulink><indexterm><primary>Rambler</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Sina</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.sina.com/">Sina</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.sina.com/">Sina</ulink><indexterm><primary>Sina</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Pair Networks</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink url="http://www.pair.com/">Pair
-	   Networks</ulink></para>
+	   Networks</ulink><indexterm><primary>Pair Networks</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Sony Japan</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink url="http://www.sony.co.jp/">Sony
-	   Japan</ulink></para>
+	   Japan</ulink><indexterm><primary>Sony Japan</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Netcraft</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink
-	   url="http://www.netcraft.com/">Netcraft</ulink></para>
+	   url="http://www.netcraft.com/">Netcraft</ulink><indexterm><primary>Netcraft</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>NetEase</primary></indexterm>
-
-	 <para><ulink url="http://www.163.com/">NetEase</ulink></para>
+	 <para><ulink url="http://www.163.com/">NetEase</ulink><indexterm><primary>NetEase</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Weathernews</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink
-	   url="http://www.wni.com/">Weathernews</ulink></para>
+	   url="http://www.wni.com/">Weathernews</ulink><indexterm><primary>Weathernews</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>TELEHOUSE America</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink url="http://www.telehouse.com/">TELEHOUSE
-	   America</ulink></para>
+	   America</ulink><indexterm><primary>TELEHOUSE America</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <indexterm><primary>Experts Exchange</primary></indexterm>
-
 	 <para><ulink url="http://www.experts-exchange.com/">Experts
-	   Exchange</ulink></para>
+	   Exchange</ulink><indexterm><primary>Experts Exchange</primary></indexterm></para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -893,49 +773,21 @@
 	   id="development-cvs-repository"/></term>
 
 	 <listitem>
-	  <indexterm>
-	   <primary>CVS</primary>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>CVS-archief</primary>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>Concurrent Versions System</primary>
-
-	   <see>CVS</see>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>Subversion</primary>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>Subversion-archief</primary>
-	  </indexterm>
-
-	  <indexterm>
-	   <primary>SVN</primary>
-
-	   <!--<see>Subversion</see>-->
-	  </indexterm>
-
 	  <para>Gedurende een aantal jaren werd de centrale broncode
 	   voor &os; bijgehouden door <ulink
-		url="http://www.nongnu.org/cvs/">CVS</ulink>

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list