svn commit: r42013 - in head/nl_NL.ISO8859-1: books/handbook/firewalls books/handbook/linuxemu share/xml

Glen Barber gjb at FreeBSD.org
Sun Jun 23 21:55:53 UTC 2013


Author: gjb
Date: Sun Jun 23 21:55:52 2013
New Revision: 42013
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42013

Log:
 MF ISBN:
   Merged /projects/print2013/nl_NL.ISO8859-1:r40693-40726
   Merged /projects/ISBN_1-57176-407-0/nl_NL.ISO8859-1:r40727-42011
 
 Approved by:	doceng (implicit)

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml
Directory Properties:
 head/nl_NL.ISO8859-1/  (props changed)
 head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/entities.ent  (props changed)

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Sun Jun 23 21:54:51 2013	(r42012)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml	Sun Jun 23 21:55:52 2013	(r42013)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/firewalls/chapter.xml
-   %SRCID%	40792
+   %SRCID%	40732
 -->
 
 <chapter id="firewalls">
@@ -901,7 +901,12 @@ LOG_ERR – gelogde pakketten die ee
 	<filename>/etc/syslog.conf</filename> actief te maken kan er opnieuw
 	opgestart worden of is het mogelijk de daemon &man.syslogd.8; een schop
 	te geven zodat <filename>/etc/syslog.conf</filename> opnieuw
-	wordt ingelezen met <command>service syslogd reload</command>.</para>
+	wordt ingelezen met <command>/etc/rc.d/syslogd
+	 reload</command>. Het PID (procesnummer) is te achterhalen
+	door een overzicht van taken te tonen met
+	<command>ps -ax</command>. Het PID is het nummer in de
+	linker kolom voor de regel waarop <quote>syslog</quote>
+	staat.</para>
 
    <para>Vaak wordt vergeten
 	<filename>/etc/newsyslog.conf</filename> te wijzigen om het

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml	Sun Jun 23 21:54:51 2013	(r42012)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml	Sun Jun 23 21:55:52 2013	(r42013)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/linuxemu/chapter.xml
-   %SRCID%	40792
+   %SRCID%	40735
 -->
 
 <chapter id="linuxemu">


More information about the svn-doc-all mailing list