svn commit: r41834 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: . multimedia preface

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Mon Jun 3 14:28:08 UTC 2013


Author: rene
Date: Mon Jun 3 14:28:06 2013
New Revision: 41834
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/41834

Log:
 MFen the Dutch handbook:
 - colophon r41645 -> r41678
 - Makefile r41651 -> 41710
 - book.xml r41615 -> r41824
 - multimedia r41645 -> r41815
 - preface r41645 -> r41817 (SRCID bump only)

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Mon Jun 3 14:23:56 2013	(r41833)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Mon Jun 3 14:28:06 2013	(r41834)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
-# %SRCID%	41651
+# %SRCID%	41710
 #
 # Bouw het Nederlandse FreeBSD Handboek.
 #
@@ -302,7 +302,7 @@ XMLFLAGS+= ${CHAPTERS:S/\/chapter.xml//:
 XMLFLAGS+= -i chap.freebsd-glossary
 
 pgpkeyring: pgpkeys/chapter.xml
-	@${JADE} -V nochunks ${JADEOPTS} -d ${DSLPGP} -t xml ${XMLDECL} ${DOC}.parsed.print.xml
+	@${XSLTPROC} ${XSLPGP} ${DOC}.parsed.xml
 
 #
 # Handboekspecifieke variablen

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Mon Jun 3 14:23:56 2013	(r41833)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml	Mon Jun 3 14:28:06 2013	(r41834)
@@ -5,7 +5,7 @@
    $FreeBSD$
 
    %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/book.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	41824
 -->
 
 <!ENTITY % chapters SYSTEM "chapters.ent">
@@ -74,12 +74,10 @@
    &tm-attrib.nexthop;
    &tm-attrib.opengroup;
    &tm-attrib.oracle;
-   &tm-attrib.powerquest;
    &tm-attrib.realnetworks;
    &tm-attrib.redhat;
    &tm-attrib.sap;
    &tm-attrib.sun;
-   &tm-attrib.symantec;
    &tm-attrib.themathworks;
    &tm-attrib.thomson;
    &tm-attrib.usrobotics;

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml	Mon Jun 3 14:23:56 2013	(r41833)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml	Mon Jun 3 14:28:06 2013	(r41834)
@@ -5,18 +5,15 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/colophon.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	41678
 -->
 
 <colophon id='colophon'>
  <para>Dit boek bevat het gecombineerde werk van honderden
   vrijwilligers die bijdragen aan <quote>Het &os; Documentatie
-   Project</quote>. De tekst is geschreven in SGML volgens de
-  DocBook DTD en wordt vanuit SGML geformatteerd naar vele
-  verschillende presentatieformaten met gebruik van de open source
-  DSSSL engine <application>Jade</application>. De
-  presentatie-instructies voor <application>Jade</application> zijn
-  verkregen door uitbreiding van Norm Walsh's DSSSL stijlbladen. De
+   Project</quote>. De tekst is geschreven in XML volgens de
+  DocBook DTD en wordt vanuit XML geformatteerd naar vele
+  verschillende presentatieformaten met gebruik van XSLT. De
   gedrukte versie van dit boek was niet mogelijk geweest zonder
   Donald Knuth's <application>&tex;</application> typesetting taal,
   Leslie Lamport's <application>LaTeX</application>, of Sebastian

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Jun 3 14:23:56 2013	(r41833)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Jun 3 14:28:06 2013	(r41834)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	41815
 -->
 
 <chapter id="multimedia">
@@ -1008,9 +1008,9 @@ no adaptors present</screen>
 	<title>Eenvoudige Directmedia Laag</title>
 
 	<para>De Eenvoudige Directmedia Laag (Simple Directmedia
-	 Layer), SDL, was bedoeld als een porting-laag tussen
-	 &microsoft.windows;, BeOS en &unix;, waardoor cross-platform
-	 toepassingen konden worden ontwikkeld die efficiënt
+	 Layer), SDL, is een porting-laag voor vele
+	 besturingssystemen waardoor cross-platform
+	 toepassingen kunnen worden ontwikkeld die efficiënt
 	 gebruik maken van geluid en beelden. De SDL laag biedt een
 	 abstractie op laag niveau naar de hardware die soms
 	 efficiënter kan zijn dan de X11 interface.</para>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml	Mon Jun 3 14:23:56 2013	(r41833)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml	Mon Jun 3 14:28:06 2013	(r41834)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Remko Lodder
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/preface/preface.xml
-   %SRCID%	41645
+   %SRCID%	41817
 -->
 
 <preface id="book-preface">


More information about the svn-doc-all mailing list