svn commit: r42434 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: disks geom

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Thu Jul 25 09:25:40 UTC 2013


Author: rene
Date: Thu Jul 25 09:25:39 2013
New Revision: 42434
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/42434

Log:
 Quick fixes for the Dutch handbook when using 'make lint'.
 
 Requested by:	gabor

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Thu Jul 25 09:09:08 2013	(r42433)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Thu Jul 25 09:25:39 2013	(r42434)
@@ -528,12 +528,13 @@ ad3: 29333MB <WDC WD307AA> [59598/
 	   van de juiste jumper dient de documentatie van de schijf
 	   geraadpleegd te worden.</para>
 	 </note>
-
+<!--
 	 <para>Vervolgens dient besloten te worden hoe ze deel gaan
 	  uitmaken van het bestandssysteem. Hiervoor dienen
 	  &man.vinum.4; (<xref linkend="vinum-vinum"/>) en &man.ccd.4;
 	  bestudeerd te worden. Voor deze instellingen werd voor
 	  &man.ccd.4; gekozen.</para>
+-->
 	</sect4>
 
 	<sect4 id="ccd-setup">
@@ -710,9 +711,10 @@ e: 60074784 0	4.2BSD	0 0 0 #	(Cyl. 0 -
 	 schijfopslag. &man.vinum.4; implementeert de modellen
 	 RAID-0, RAID-1 en RAID-5, zowel individueel als als
 	 combinatie.</para>
-
+<!--
 	<para>In <xref linkend="vinum-vinum"/> staat meer informatie
 	 over &man.vinum.4;.</para>
+-->
    </sect3>
   </sect2>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Thu Jul 25 09:09:08 2013	(r42433)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Thu Jul 25 09:25:39 2013	(r42434)
@@ -28,7 +28,7 @@
 
  <title>GEOM: Modulair schijftransformatie raamwerk</title>
 
- <sect1 id="GEOM-synopsis">
+ <sect1 id="geom-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
 
   <indexterm><primary>GEOM</primary></indexterm>


More information about the svn-doc-all mailing list