svn commit: r40846 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: advanced-networking config kernelconfig mac

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Thu Jan 31 14:56:28 UTC 2013


Author: rene
Date: Thu Jan 31 14:56:26 2013
New Revision: 40846
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40846

Log:
 MFen the Dutch Handbook:
 - advanced-networking r40601 -> r40833
 - config r39914 -> r40833
 - kernelconfig r40820 -> r40833
 - mac r40819 -> r40823 (SRCID bump only, fix was already present)

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Thu Jan 31 14:54:57 2013	(r40845)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Thu Jan 31 14:56:26 2013	(r40846)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
-   %SRCID%  40601
+   %SRCID%  40833
 -->
 
 <chapter id="advanced-networking">
@@ -58,10 +58,6 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe twee computers via PLIP met elkaar te verbinden.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>Hoe IPv6 op een &os;-machine te installeren.</para>
    </listitem>
 
@@ -1281,7 +1277,7 @@ ifconfig_wlan0="DHCP"</programlisting>
 	  <para>Op dit moment kan de draadloze interface geactiveerd
 	   worden:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/netif start</userinput></screen>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service netif start</userinput></screen>
 
 	  <para>Wanneer de interface draait, kan
 	   <command>ifconfig</command> gebruikt worden om de status
@@ -1405,7 +1401,7 @@ ifconfig_wlan0="WPA DHCP"</programlistin
 
 	  <para>Hierna kan de interface geactiveerd worden:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput><filename>/etc/rc.d/netif</filename> start</userinput>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput><filename>service netif</filename> start</userinput>
 Starting wpa_supplicant.
 DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
 DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
@@ -1595,10 +1591,9 @@ wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNIN
 	  <programlisting>wlans_ath0="wlan0"
 ifconfig_wlan0="WPA DHCP"</programlisting>
 
-	  <para>De volgende stap is het activeren van de interface met
-	   behulp van de faciliteit <filename>rc.c</filename>:</para>
+	  <para>De volgende stap is het activeren van de interface:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/netif start</userinput>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service netif start</userinput>
 Starting wpa_supplicant.
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
@@ -1688,7 +1683,7 @@ ifconfig_ath0="WPA DHCP"</programlisting
 
 	  <para>De volgende stap is het activeren van de interface:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/netif start</userinput>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service netif start</userinput>
 Starting wpa_supplicant.
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
@@ -1801,7 +1796,7 @@ ifconfig_wlan0="WPA DHCP"</programlistin
 
 	  <para>Hierna kan de interface worden geactiveerd:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/netif start</userinput>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service netif start</userinput>
 Starting wpa_supplicant.
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
 DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
@@ -2174,7 +2169,7 @@ wpa_pairwise=CCMP TKIP <co id="co-ap-wpa
 	 <para>De volgende stap is het starten van
 	  <application>hostapd</application>:</para>
 
-	 <screen>&prompt.root <userinput>/etc/rc.d/hostapd forcestart</userinput></screen>
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>service hostapd forcestart</userinput></screen>
 
 	 <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>wlan0</replaceable></userinput>
  wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2290
@@ -2425,14 +2420,14 @@ ubt0: Interface 0 endpoints: interrupt=0
 ubt0: Interface 1 (alt.config 5) endpoints: isoc-in=0x83, isoc-out=0x3,
    wMaxPacketSize=49, nframes=6, buffer size=294</screen>
 
-   <para>Het script <filename>/etc/rc.d/bluetooth</filename> wordt
+   <para>&man.service.8; wordt
 	gebruikt om de Bluetooth-stack te starten en te stoppen. Het is
 	een goed idee om de stack te stoppen voordat het apparaat wordt
 	losgekoppeld, maar het is (gewoonlijk) niet fataal. Tijdens het
 	starten van de stack verschijnt er uitvoer vergelijkbaar met de
 	onderstaande:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/bluetooth start ubt0</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>service bluetooth start ubt0</userinput>
 BD_ADDR: 00:02:72:00:d4:1a
 Features: 0xff 0xff 0xf 00 00 00 00 00
 <3-Slot> <5-Slot> <Encryption> <Slot offset>
@@ -2807,7 +2802,7 @@ Bluetooth Profile Descriptor List:
    <para>Het daemon <application>sdpd</application> kan worden
 	gestart met:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/sdpd start</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>service sdpd start</userinput></screen>
 
    <para>De plaatselijke servertoepassing die Bluetooth-diensten wil
 	aanbieden aan verre cliënten zal de dienst registreren bij
@@ -4357,7 +4352,7 @@ margaux:ha=0123456789ab:tc=.def100</prog
 	   <filename>/etc/rc.conf</filename> aanwezig te zijn voor de
 	   juiste werking van deze opdracht:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/inetd restart</userinput></screen>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service inetd restart</userinput></screen>
 	 </step>
 	</procedure>
 
@@ -4399,7 +4394,7 @@ margaux:ha=0123456789ab:tc=.def100</prog
 	   waarschijnlijk gewenst om in plaats hiervan opnieuw op te
 	   starten.</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/mountd restart</userinput></screen>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>service mountd restart</userinput></screen>
 	 </step>
 	</procedure>
    </sect3>
@@ -4642,7 +4637,7 @@ cd /usr/src/etc; make distribution</prog
 	<step>
 	 <para>Herstart de NFS-server:</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/nfsd restart</userinput></screen>
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>service nfsd restart</userinput></screen>
 	</step>
 
 	<step>
@@ -4660,7 +4655,7 @@ cd /usr/src/etc; make distribution</prog
 	<step>
 	 <para>Herstart inetd:</para>
 
-	 <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/inetd restart</userinput></screen>
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>service inetd restart</userinput></screen>
 	</step>
 
 	<step>
@@ -5639,238 +5634,6 @@ redirect_port tcpc 192.168.0.3:80 80</pr
   </sect2>
  </sect1>
 
- <sect1 id="network-plip">
-  <title>Parallel Line IP (PLIP)</title>
-
-  <indexterm><primary>PLIP</primary></indexterm>
-
-  <indexterm>
-   <primary>Parallel Line IP</primary>
-
-   <see>PLIP</see>
-  </indexterm>
-
-  <para>PLIP maakt het mogelijk om TCP/IP tussen parallelle poorten te
-   draaien. Het is nuttig op machines zonder netwerkkaarten, of om
-   op laptops te installeren. In deze sectie wordt besproken:</para>
-
-  <itemizedlist>
-   <listitem>
-	<para>Het maken van een parallelle (laplink) kabel.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para>Twee computers met PLIP verbinden.</para>
-   </listitem>
-  </itemizedlist>
-
-  <sect2 id="network-create-parallel-cable">
-   <title>Een parallelle kabel maken</title>
-
-   <para>Een parallelle is te koop in de meeste computerwinkels.
-	Wanneer dit niet mogelijk is, of indien de het gewenst is om te
-	weten hoe ze worden gemaakt, laat de volgende tabel zien hoe ze
-	met een gewone parallelle printerkabel gemaakt kunnen
-	worden.</para>
-
-   <table frame="none">
-	<title>Een parallelle kabel voor netwerken bedraden</title>
-
-	<tgroup cols="5">
-	 <thead>
-	  <row>
-	   <entry>A-naam</entry>
-
-	   <entry>A-einde</entry>
-
-	   <entry>B-einde</entry>
-
-	   <entry>Beschrijving</entry>
-
-	   <entry>Post/Bit</entry>
-	  </row>
-	 </thead>
-
-	 <tbody>
-	  <row>
-	   <entry><literallayout>DATA0
--ERROR</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>2
-15</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>15
-2</literallayout></entry>
-
-	   <entry>Gegevens</entry>
-
-	   <entry><literallayout>0/0x01
-1/0x08</literallayout></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry><literallayout>DATA1
-+SLCT</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>3
-13</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>13
-3</literallayout></entry>
-
-	   <entry>Gegevens</entry>
-
-	   <entry><literallayout>0/0x02
-1/0x10</literallayout></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry><literallayout>DATA2
-+PE</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>4
-12</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>12
-4</literallayout></entry>
-
-	   <entry>Gegevens</entry>
-
-	   <entry><literallayout>0/0x04
-1/0x20</literallayout></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry><literallayout>DATA3
--ACK</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>5
-10</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>10
-5</literallayout></entry>
-
-	   <entry>Strobe</entry>
-
-	   <entry><literallayout>0/0x08
-1/0x40</literallayout></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry><literallayout>DATA4
-BUSY</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>6
-11</literallayout></entry>
-
-	   <entry><literallayout>11
-6</literallayout></entry>
-
-	   <entry>Gegevens</entry>
-
-	   <entry><literallayout>0/0x10
-1/0x80</literallayout></entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>GND</entry>
-
-	   <entry>18-25</entry>
-
-	   <entry>18-25</entry>
-
-	   <entry>GND</entry>
-
-	   <entry>-</entry>
-	  </row>
-	 </tbody>
-	</tgroup>
-   </table>
-  </sect2>
-
-  <sect2 id="network-plip-setup">
-   <title>PLIP opzetten</title>
-
-   <para>Als eerste dient er een laplink-kabel aanwezig te zijn.
-	Controleer vervolgens dat beide computers een kernel hebben met
-	ondersteuning voor het stuurprogramma &man.lpt.4;:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>grep lp /var/run/dmesg.boot</userinput>
-lpt0: <Printer> on ppbus0
-lpt0: Interrupt-driven port</screen>
-
-   <para>De parallelle poort dient een interrupt-gestuurde poort te
-	zijn, regels zoals de volgende dienen in het bestand
-	<filename>/boot/device.hints</filename> aanwezig te zijn:</para>
-
-   <programlisting>hint.ppc0.at="isa"
-hint.ppc0.irq="7"</programlisting>
-
-   <para>Controleer vervolgens dat het kernelinstellingenbestand een
-	regel <literal>device plip</literal> bevat of dat de
-	kernelmodule <filename>plip.ko</filename> is geladen. In beide
-	gevallen dienen de parallelle netwerkinterfaces te verschijnen
-	wanneer het commando &man.ifconfig.8; gebruikt wordt om het weer
-	te geven:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig plip0</userinput>
-plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500</screen>
-
-   <para>Steek de laplink-kabel in de parallelle interface op beide
-	computers.</para>
-
-   <para>Stel als <username>root</username> op beide sites de
-	parameters voor de netwerkinterface in. Bijvoorbeeld, indien
-	het gewenst is om host <hostid>host1</hostid> met een andere
-	machine <hostid>host2</hostid> te verbinden:</para>
-
-   <programlisting>         host1 <-----> host2
-IP Address  10.0.0.1   10.0.0.2</programlisting>
-
-   <para>Stel de interface op <hostid>host1</hostid> in met:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig plip0 10.0.0.1 10.0.0.2</userinput></screen>
-
-   <para>Stel de interface op <hostid>host2</hostid> in met:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig plip0 10.0.0.2 10.0.0.1</userinput></screen>
-
-   <para>Er dient nu een werkende verbinding te zijn. Lees voor meer
-	details de hulppagina's &man.lp.4; en &man.lpt.4;.</para>
-
-   <para>Ook dienen beide hosts aan <filename>/etc/hosts</filename>
-	toegevoegd te worden:</para>
-
-   <programlisting>127.0.0.1        localhost.mijn.domein localhost
-10.0.0.1        host1.mijn.domein host1
-10.0.0.2        host2.mijn.domein host2</programlisting>
-
-   <para>Ga naar elke host en ping de andere om te bevestigen dat de
-	verbinding werkt. Bijvoorbeeld, op
-	<hostid>host1</hostid>:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig plip0</userinput>
-plip0: flags=8851<UP,POINTOPOINT,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
-    inet 10.0.0.1 --> 10.0.0.2 netmask 0xff000000
-&prompt.root; <userinput>netstat -r</userinput>
-Routing tables
-
-Internet:
-Destination    Gateway     Flags   Refs   Use   Netif Expire
-host2       host1      UH     0    0    plip0
-&prompt.root; <userinput>ping -c 4 host2</userinput>
-PING host2 (10.0.0.2): 56 data bytes
-64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.774 ms
-64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.530 ms
-64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.556 ms
-64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.714 ms
-
---- host2 ping statistics ---
-4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
-round-trip min/avg/max/stddev = 2.530/2.643/2.774/0.103 ms</screen>
-  </sect2>
- </sect1>
-
  <sect1 id="network-ipv6">
   <sect1info>
    <authorgroup>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Thu Jan 31 14:54:57 2013	(r40845)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Thu Jan 31 14:56:26 2013	(r40846)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
-   %SRCID%	39914
+   %SRCID%	40833
 -->
 
 <chapter id="config-tuning">
@@ -705,7 +705,7 @@ HOME=/var/log
    <filename>/usr/local/etc/rc.d</filename>. &man.sshd.8; kan
    bijvoorbeeld als volgt herstart worden:</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/sshd restart</userinput></screen>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>service restart</userinput></screen>
 
   <para>Deze procedure is vrijwel gelijk voor andere diensten.
    Uiteraard worden diensten meestal automatisch tijdens het
@@ -737,14 +737,14 @@ HOME=/var/log
    de instellingen in <filename>/etc/rc.conf</filename>, voldoet het
    volgende commando:</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/sshd onerestart</userinput></screen>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>service sshd onerestart</userinput></screen>
 
   <para>Het is eenvoudig te controleren of een dienst is ingeschakeld
    is in <filename>/etc/rc.conf</filename> door het bijpassende
    <filename>rc.d</filename>-script uit te voeren met de optie
    <option>rcvar</option>. Voor <command>sshd</command>:</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/sshd rcvar</userinput>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>service sshd rcvar</userinput>
 # sshd
 $sshd_enable=YES</screen>
 
@@ -758,7 +758,7 @@ $sshd_enable=YES</screen>
    stellen of een dienst gestart is. Om bijvoorbeeld te controleren
    of <command>sshd</command> gestart is:</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/sshd status</userinput>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>service sshd status</userinput>
 sshd is running as pid 433.</screen>
 
   <para>In sommige gevallen is het ook mogelijk om een dienst te
@@ -1091,7 +1091,6 @@ dc1: flags=8802<UP,BROADCAST,RUNNING,
     inet 10.0.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
     media: Ethernet 10baseT/UTP
     status: no carrier
-plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
     options=3<RXCSUM,TXCSUM>
     inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
@@ -1113,11 +1112,6 @@ lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,M
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><devicename>plip0</devicename>: De parallele poort-interface
-	  (mits er een parallele poort aanwezig is op de machine)</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
 	 <para><devicename>lo0</devicename>: het
 	  loopback-apparaat;</para>
 	</listitem>
@@ -1245,14 +1239,14 @@ ifconfig_dc1="inet 10.0.0.1 netmask 255.
 	foutmeldingen. Als alternatief kan ook het netwerk systeem
 	herstart worden:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/netif restart</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>service netif restart</userinput></screen>
 
    <note>
 	<para>Als er ook een default gateway ingesteld is in het
 	 <filename>/etc/rc.conf</filename> bestand, moet ook onderstaand
 	 command worden gegeven:</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/routing restart</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>service routing restart</userinput></screen>
    </note>
 
    <para>Zodra het netwerk systeem is herstart, moeten de netwerk

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml	Thu Jan 31 14:54:57 2013	(r40845)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml	Thu Jan 31 14:56:26 2013	(r40846)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.xml
-   %SRCID%	40820
+   %SRCID%	40833
 -->
 
 <chapter id="kernelconfig">
@@ -1229,11 +1229,6 @@ device  ppc</programlisting>
 	ondersteuning voor parallelle printers aan te zetten.</para>
   </note>
 
-  <programlisting>device  plip   # TCP/IP over parallel</programlisting>
-
-  <para>Dit is het stuurprogramma voor de parallelle
-   netwerkinterface.</para>
-
   <programlisting>device  ppi    # Parallelle poort interface apparaat</programlisting>
 
   <para>De algemene I/O (<quote>geek-poort</quote>) + IEEE1284 I/O.</para>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml	Thu Jan 31 14:54:57 2013	(r40845)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml	Thu Jan 31 14:56:26 2013	(r40846)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml
-   %SRCID%	40819
+   %SRCID%	40823
 -->
 
 <chapter id="mac">


More information about the svn-doc-all mailing list