svn commit: r40786 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: multimedia ppp-and-slip serialcomms users vinum virtualization

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Mon Jan 28 15:54:23 UTC 2013


Author: rene
Date: Mon Jan 28 15:54:22 2013
New Revision: 40786
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40786

Log:
 MFen the Dutch Handbook (language/igor fixes and SRCID bumps only):
 
 - multimedia r39631 -> r40784
 - ppp-and-slip r39631 -> r40778
 - serialcomms r39631 -> r40783
 - users r39631 -> r40779
 - vinum r39631 -> r40781
 - virtualization r39948 -> r40780

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/multimedia/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40784
 -->
 
 <chapter id="multimedia">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
-   %SRCID% 39631
+   %SRCID% 40778
 -->
 
 <chapter id="ppp-and-slip">
@@ -55,7 +55,7 @@
 	<para>Hoe gebruikers PPP opgezet kan worden.</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>Hoe kernel PPP opgezet kan worden (alleen voor
+	<para>Hoe kernel-PPP opgezet kan worden (alleen voor
 	 &os; 7.X).</para>
    </listitem>
    <listitem>
@@ -67,19 +67,19 @@
 	 over ATM).</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>Hoe een SLIP server en cliënt opgezet kan worden en
+	<para>Hoe een SLIP-server en cliënt opgezet kan worden en
 	 hoe dat geconfigureerd wordt (alleen voor &os; 7.X).</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
   <indexterm id="ppp-ppp-user">
    <primary>PPP</primary>
-   <secondary>gebruiker PPP</secondary>
+   <secondary>gebruiker-PPP</secondary>
   </indexterm>
 
   <indexterm id="ppp-ppp-kernel">
    <primary>PPP</primary>
-   <secondary>kernel PPP</secondary>
+   <secondary>kernel-PPP</secondary>
   </indexterm>
 
   <indexterm id="ppp-ppp-ethernet">
@@ -100,18 +100,18 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <para>U kunt zich afvragen wat het verschil is tussen gebruiker PPP
-   en kernel PPP. Het antwoord is simpel: gebruiker PPP verwerkt
+  <para>U kunt zich afvragen wat het verschil is tussen gebruiker-PPP
+   en kernel-PPP. Het antwoord is simpel: gebruiker-PPP verwerkt
    inkomend en uitgaande data in het gebruikersland in plaats van
    in de kernel. Dit is duur in de zin van het kopiëren van de
    data tussen de kernel en het gebruikersland, maar levert meer
    mogelijkheden voor de PPP implementatie. Gebruikers PPP gebruikt
    het <devicename>tun</devicename> apparaat om te communiceren met
-   de buitenwereld. Kernel PPP maakt gebruik van het
+   de buitenwereld. Kernel-PPP maakt gebruik van het
    <devicename>ppp</devicename> apparaat.</para>
 
   <note>
-   <para>Voor de rest van dit hoofdstuk, zal gebruiker PPP gebruikt
+   <para>Voor de rest van dit hoofdstuk, zal gebruiker-PPP gebruikt
 	worden als <application>ppp</application> tenzij er onderscheid
 	gemaakt moet worden met andere PPP software zoals
 	<application>pppd</application>. Tenzij anders vermeld moeten
@@ -153,7 +153,7 @@
    </authorgroup>
   </sect1info>
 
-  <title>Gebruik maken van gebruiker PPP</title>
+  <title>Gebruikmaken van gebruiker-PPP</title>
 
   <warning>
    <para>Met ingang van &os; 8.0 zijn apparaatknooppunten voor
@@ -167,7 +167,7 @@
   </warning>
 
   <sect2>
-   <title>Gebruiker PPP</title>
+   <title>Gebruiker-PPP</title>
 
    <sect3>
 	<title>Vereisten</title>
@@ -201,29 +201,29 @@
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	 <indexterm id="ppp-pap">
-	  <primary>PAP</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm id="ppp-pap">
+	   <primary>PAP</primary>
+	  </indexterm>
 
-	 <indexterm id="ppp-chap">
-	  <primary>CHAP</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm id="ppp-chap">
+	   <primary>CHAP</primary>
+	  </indexterm>
 
-	 <indexterm id="ppp-unix">
-	  <primary>UNIX</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm id="ppp-unix">
+	   <primary>UNIX</primary>
+	  </indexterm>
 
-	 <indexterm id="ppp-login">
-	  <primary>loginnaam</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm id="ppp-login">
+	   <primary>loginnaam</primary>
+	  </indexterm>
 
-	 <indexterm id="ppp-password">
-	  <primary>wachtwoord</primary>
-	 </indexterm>
+	  <indexterm id="ppp-password">
+	   <primary>wachtwoord</primary>
+	  </indexterm>
 
-	  <para>Uw loginnaam en wachtwoord (danwel een standaard &unix;
-	   stijl login en wachtwoord combinatie of een PAP of CHAP
-	   login en wachtwoord combinatie).</para>
+	  <para>Uw loginnaam en wachtwoord (danwel een combinatie van een
+	   standaard &unix;-stijl login en wachtwoord of een PAP of CHAP
+	   login en wachtwoordcombinatie).</para>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
@@ -231,7 +231,7 @@
 	   <primary>naamserver</primary>
 	  </indexterm>
 
-	  <para>Het IP adres van één of meerdere
+	  <para>Het IP-adres van één of meerdere
 	   naamservers. Normaal gesproken krijgt u twee IP
 	   adressen van uw ISP om te gebruiken. Als u er echter geen
 	   één gekregen heeft, kunt u het commando
@@ -249,14 +249,14 @@
 
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-	  <para>Het IP adres van de router van uw ISP. De router is
+	  <para>Het IP-adres van de router van uw ISP. De router is
 	   de machine waarmee u verbinding maakt en welke ingesteld
 	   wordt als de <emphasis>standaard route</emphasis>. Als
 	   u deze informatie niet heeft, kunt u een willekeurig
 	   adres verzinnen waarna de PPP server van de ISP het juiste
 	   adres vertelt zodra u verbinding maakt.</para>
 
-	  <para>Dit IP adres wordt door <application>ppp</application>
+	  <para>Dit IP-adres wordt door <application>ppp</application>
 	   <literal>HISADDR</literal> genoemd.</para>
 	 </listitem>
 
@@ -269,10 +269,10 @@
 
 	 <listitem>
 	  <indexterm id="ppp-static-ip">
-	   <primary>statisch ip adres</primary>
+	   <primary>statisch IP-adres</primary>
 	  </indexterm>
 
-	  <para>Als uw ISP u een vast IP adres en hostnaam levert,
+	  <para>Als uw ISP u een vast IP-adres en hostnaam levert,
 	   kunt u deze invoeren. In andere gevallen bepaalt de
 	   andere kant welk adres er uitgegeven wordt.</para>
 	 </listitem>
@@ -294,7 +294,8 @@
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Automatische <application>PPP</application> configuratie</title>
+	<title>Automatische configuratie van
+	 <application>PPP</application></title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>PPP</primary>
@@ -305,24 +306,24 @@
 	 (de implementatie van PPP op kernel niveau) gebruiken de
 	 configuratie bestanden die zich in de map <filename
 	  class="directory">/etc/ppp</filename> bevinden. Voorbeelden
-	 configuraties voor gebruiker PPP kunnen gevonden worden in
+	 configuraties voor gebruiker-PPP kunnen gevonden worden in
 	 <filename
 	  class="directory">/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
 
 	<para>Het configureren van <command>ppp</command> vereist
 	 dat u een aantal bestanden bewerkt, afhankelijk van uw
 	 eisen. Wat u moet invoeren is deels afhankelijk van wat
-	 uw ISP u aanbied met oog op statische IP adressen (lees u
+	 uw ISP u aanbied met oog op statische IP-adressen (lees u
 	 krijgt een statisch adres welke u altijd gebruikt) of
-	 dynamisch (lees: uw IP adres veranderd elke keer als
+	 dynamisch (lees: uw IP-adres veranderd elke keer als
 	 u verbinding maakt met uw ISP).</para>
 
 	<sect4 id="userppp-staticIP">
-	 <title>PPP en statische ip adressen</title>
+	 <title>PPP en statische IP-adressen</title>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>PPP</primary>
-	  <secondary>met statische IP adressen</secondary>
+	  <secondary>met statische IP-adressen</secondary>
 	 </indexterm>
 
 	 <para>U moet het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>
@@ -423,10 +424,10 @@
 	   <listitem>
 		<indexterm>
 		 <primary>PPP</primary>
-		 <secondary>gebruiker PPP</secondary>
+		 <secondary>gebruiker-PPP</secondary>
 		</indexterm>
 
-		<para>De inbelregel. Gebruiker PPP gebruikt een
+		<para>De inbelregel. Gebruiker-PPP gebruikt een
 		 <quote>expect-send</quote> syntax wat vergelijkbaar is
 		 met het &man.chat.8; programma. Bekijk de handleiding
 		 voor meer informatie over de mogelijkheden van deze
@@ -579,10 +580,10 @@ protocol: ppp</screen>
 
 		<para>Stelt het interface adres in. De regel
 		 <replaceable>x.x.x.x</replaceable> moet vervangen
-		 worden door het IP adres dat uw provider aan u heeft
+		 worden door het IP-adres dat uw provider aan u heeft
 		 uitgegeven. De regel
 		 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> moet vervangen
-		 worden door het IP adres dat uw provider aan u
+		 worden door het IP-adres dat uw provider aan u
 		 heeft gegeven voor de router (de machine waarmee
 		 u verbinding maakt). Als uw ISP u geen router
 		 adres heeft gegeven, gebruik dan <hostid
@@ -620,7 +621,7 @@ protocol: ppp</screen>
 
 	 <para>Het is niet nodig om een regel toe te voegen aan
 	  <filename>ppp.linkup</filename> wanneer u een statisch
-	  IP adres krijgt en ppp met de <option>-auto</option> mode
+	  IP-adres krijgt en ppp met de <option>-auto</option> mode
 	  gestart is omdat uw routerings tabel al correcte regels
 	  heeft voordat u verbinding maakt. U kunt echter een regel
 	  aanmaken om programma's te starten nadat de verbinding
@@ -633,21 +634,21 @@ protocol: ppp</screen>
 	</sect4>
 
 	<sect4 id="userppp-dynamicIP">
-	 <title>PPP en dynamische ip adressen</title>
+	 <title>PPP en dynamische IP-adressen</title>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>PPP</primary>
-	  <secondary>met dynamische ip adressen</secondary>
+	  <secondary>met dynamische IP-adressen</secondary>
 	 </indexterm>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>IPCP</primary>
 	 </indexterm>
 
-	 <para>Als uw provider geen statisch IP adres aanlevert kan
+	 <para>Als uw provider geen statisch IP-adres aanlevert kan
 	  <command>ppp</command> geconfigureerd worden om het lokale
 	  en het remote adres te onderhandelen. Dit wordt gedaan door
-	  het <quote>gokken</quote> van een IP adres en PPP toestaan
+	  het <quote>gokken</quote> van een IP-adres en PPP toestaan
 	  dit adres te corrigeren door gebruik te maken van het
 	  IP Configuration Protocol (IPCP) nadat er een verbinding
 	  opgezet is. De <filename>ppp.conf</filename> configuratie
@@ -668,7 +669,7 @@ protocol: ppp</screen>
 	   <listitem>
 		<para>Het nummer achter het <literal>/</literal> karakter
 		 is het aantal netwerk master bits van het adres die ppp
-		 eist. Het is mogelijk dat u IP adressen wilt gebruiken
+		 eist. Het is mogelijk dat u IP-adressen wilt gebruiken
 		 die meer van toepassing zijn op uw situatie, maar
 		 bovenstaand voorbeeld zal altijd werken.</para>
 
@@ -707,7 +708,7 @@ protocol: ppp</screen>
 		 <filename>ppp.linkup</filename> volgens de volgende
 		 criteria: Als eerste, probeert het hetzelfde label te
 		 vinden zoals gebruikt in <filename>ppp.conf</filename>.
-		 Als dat mislukt, zoek dan een regel waarin het IP adres
+		 Als dat mislukt, zoek dan een regel waarin het IP-adres
 		 van onze router in voorkomt. Deze regel bevat een IP
 		 stijl van 4 octetten. Als nu nog steeds geen
 		 corresponderende regel gevonden is wordt er gezocht
@@ -723,7 +724,7 @@ protocol: ppp</screen>
 		 een standaard routering toe te voegen die wijst
 		 richting <literal>HISADDR</literal>.
 		 <literal>HISADDR</literal> wordt vervangen door
-		 het IP adres van de router zoals onderhandeld door
+		 het IP-adres van de router zoals onderhandeld door
 		 IPCP.</para>
 	   </listitem>
 	  </varlistentry>
@@ -749,7 +750,7 @@ protocol: ppp</screen>
 	  is om inkomende gesprekken te ontvangen op een machine die
 	  verbonden is met een LAN, moet u beslissen of er pakketten
 	  worden doorgestuurd naar het LAN. Als u dat doet, moet
-	  u de andere kant een IP adres geven uit het subnet van uw
+	  u de andere kant een IP-adres geven uit het subnet van uw
 	  LAN, en zult u gebruik moeten maken van het command
 	  <command>enable proxy</command> in het
 	  <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand. U zult ook
@@ -819,7 +820,7 @@ protocol: ppp</screen>
 	</sect4>
 
 	<sect4>
-	 <title>PPP shells voor dynamische IP gebruikers</title>
+	 <title>PPP shells voor dynamische IP-gebruikers</title>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>PPP shells</primary>
@@ -873,7 +874,7 @@ exec /usr/sbin/ppp -direct $IDENT</progr
 	</sect4>
 
 	<sect4>
-	 <title>PPP shells voor statische IP gebruikers</title>
+	 <title>PPP shells voor statische IP-gebruikers</title>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>PPP shells</primary>
@@ -881,7 +882,7 @@ exec /usr/sbin/ppp -direct $IDENT</progr
 
 	 <para>Creeër het <filename>ppp-shell</filename> bestand
 	  zoals hierboven, en voor elk account met een statisch
-	  toegewezen IP adres creeërt u een symbolische link naar
+	  toegewezen IP-adres creeërt u een symbolische link naar
 	  <filename>ppp-shell</filename>.</para>
 
 	 <para>Als u bijvoorbeeld drie inbel gebruikers hebt genaamd
@@ -901,7 +902,7 @@ exec /usr/sbin/ppp -direct $IDENT</progr
 
 	<sect4>
 	 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename> voor
-	  dynamische IP gebruikers</title>
+	  dynamische IP-gebruikers</title>
 
 	 <para>Het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand moet
 	  iets zoals hieronder bevatten:</para>
@@ -926,13 +927,13 @@ ttyu1:
 	  geladen. Voor elke inbellijn die ingeschakeld is in
 	  <filename>/etc/ttys</filename> moet een soortgelijke
 	  regel worden gemaakt als die voor <literal>ttyu0:</literal>
-	  hierboven. Elke regel moet een uniek IP adres krijgen van
-	  uw pool van IP adressen voor dynamische gebruikers.</para>
+	  hierboven. Elke regel moet een uniek IP-adres krijgen van
+	  uw pool van IP-adressen voor dynamische gebruikers.</para>
 	</sect4>
 
 	<sect4>
 	 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename> voor
-	  statische IP gebruikers.</title>
+	  statische IP-gebruikers.</title>
 
 	 <para>Samen met de inhoud van het voorbeeld
 	  <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf</filename>
@@ -953,7 +954,7 @@ mary:
 
 	 <para>Het <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> bestand
 	  moet ook informatie over routeringen bevatten voor elke
-	  statische IP gebruiker waar nodig. De regel hieronder
+	  statische IP-gebruiker waar nodig. De regel hieronder
 	  voegt een routering toe voor het
 	  <hostid role="ipaddr">203.14.201.0/24</hostid> netwerk
 	  via de ppp link van de gebruiker.</para>
@@ -1033,7 +1034,7 @@ exec /usr/sbin/ppp -direct pap$IDENT</pr
 
 	 <programlisting>enable passwdauth</programlisting>
 
-	 <para>Als u een aantal gebruikers een statisch IP adres wilt
+	 <para>Als u een aantal gebruikers een statisch IP-adres wilt
 	  geven, kan dat gespecificeerd worden als het derde argument
 	  in <filename>/etc/ppp/ppp.secret</filename>. Zie
 	  <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.secret.sample</filename>
@@ -1106,9 +1107,9 @@ set nbns 203.14.100.5</programlisting>
 	  om stiekem mee te luisteren.</para>
 
 	 <para>Terug verwijzende naar de <link
-	   linkend="userppp-staticIP">PPP en statische IP adressen</link>
+	   linkend="userppp-staticIP">PPP en statische IP-adressen</link>
 	  of <link
-	   linkend="userppp-dynamicIP">PPP en dynamische IP adressen</link>
+	   linkend="userppp-dynamicIP">PPP en dynamische IP-adressen</link>
 	  secties moeten de volgende aanpassingen gedaan worden:</para>
 
 	 <programlisting>13   set authname <replaceable>Mijngebruikersnaam</replaceable>
@@ -1189,7 +1190,7 @@ set nbns 203.14.100.5</programlisting>
    </sect3>
 
    <sect3 id="userppp-nat">
-	<title>PPP's netwerk adres translatie mogelijkheden
+	<title>De vertaalmogelijkheden van PPP voor netwerkadressen
 	 gebruiken</title>
 
 	<indexterm>
@@ -1224,7 +1225,7 @@ nat port tcp 10.0.0.2:http http</program
    </sect3>
 
    <sect3 id="userppp-final">
-	<title>Laatste systeem configuratie</title>
+	<title>Laatste systeemconfiguratie</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>PPP</primary>
@@ -1370,7 +1371,7 @@ ifconfig_tun0=</programlisting>
 	 </step>
 
 	 <step>
-	  <para>Als u dynamische IP adressen heeft, creeër een
+	  <para>Als u dynamische IP-adressen heeft, creeër een
 	   regel in <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.</para>
 	 </step>
 
@@ -1450,10 +1451,10 @@ ifconfig_tun0=</programlisting>
    </authorgroup>
   </sect1info>
 
-  <title>Kernel PPP gebruiken</title>
+  <title>Kernel-PPP gebruiken</title>
 
   <sect2>
-   <title>Het opzetten van kernel PPP</title>
+   <title>Het opzetten van kernel-PPP</title>
 
    <warning>
 	<para>Deze sectie geldt en is alleen geldig voor &os; 7.X.</para>
@@ -1462,7 +1463,7 @@ ifconfig_tun0=</programlisting>
    <indexterm>
 	<primary>PPP</primary>
 
-	<secondary>kernel PPP</secondary>
+	<secondary>kernel-PPP</secondary>
    </indexterm>
 
    <para>Voordat u begint met het opzetten van PPP op uw machine,
@@ -1536,14 +1537,14 @@ ifconfig_tun0=</programlisting>
 
    <programlisting>crtscts     # Schakel hardware flow controle in
 modem      # modem controle lijn
-noipdefault   # De PPP server aan de andere kant moet uw IP adres
+noipdefault   # De PPP-server aan de andere kant moet uw IP-adres
         # opgeven, als de machine aan de andere kant uw IP
         # adres niet meegeeft tijdens de IPCP onderhandeling
         # moet deze optie worden verwijderd
 passive     # Wacht op LCP pakketten
 domain ppp.foo.com   # Vul uw domein naam hier in
 
-:<replaceable>remote_ip</replaceable>  # Vul het IP adres van de PPP
+:<replaceable>remote_ip</replaceable>  # Vul het IP-adres van de PPP
         # server in deze wordt gebruikt om pakketten te
         # routeren via de PPP link. Als u de noipdefault optie
         # niet heeft aangegeven verander dan deze regel in
@@ -1695,14 +1696,14 @@ exit</programlisting>
 crtscts     # Schakel hardware flow controle in
 modem      # modem controle lijn
 connect "/usr/bin/chat -f /etc/ppp/login.chat.script"
-noipdefault   # De PPP server aan de andere kant moet uw IP adres
+noipdefault   # De PPP server aan de andere kant moet uw IP-adres
         # opgeven, als de machine aan de andere kant uw IP
         # adres niet meegeeft tijdens de IPCP onderhandeling
         # moet deze optie worden verwijderd
 passive     # Wacht op LCP pakketten
 domain <replaceable>your.domain</replaceable>  # Vul uw domein naam hier in
 
-:<replaceable>remote_ip</replaceable>  # Vul het IP adres van de PPP
+:<replaceable>remote_ip</replaceable>  # Vul het IP-adres van de PPP
         # server in deze wordt gebruikt om pakketten te
         # routeren via de PPP link. Als u de noipdefault optie
         # niet heeft aangegeven verander dan deze regel in
@@ -1738,10 +1739,10 @@ defaultroute  # Vul dit in als u wilt 
    <programlisting>crtscts             # Hardware flow controle
 netmask 255.255.255.0      # netmask (niet vereist)
 192.114.208.20:192.114.208.165 # IP's van lokale en niet lokale hosten
-                # het lokale ip moet anders zijn dan
+                # het lokale IP moet anders zijn dan
                 # degeen die is toegewezen aan de
                 # Ethernet (of andere) interface op uw
-                # machine. remote IP is het IP adres
+                # machine. remote IP is het IP-adres
                 # dat wordt toegewezen aan de machine
                 # aan de andere kant
 domain ppp.foo.com       # uw domein
@@ -2115,7 +2116,7 @@ OK
    <screen>PPp ON example></screen>
 
    <para>We hebben ons succesvol geauthenticeerd bij onze
-	provider en we wachten op een IP adres dat ons wordt
+	provider en we wachten op een IP-adres dat ons wordt
 	toegewezen.</para>
 
    <screen>PPP ON example></screen>
@@ -2570,12 +2571,12 @@ adsl:
 
    <calloutlist>
 	<callout arearefs="co-mpd-ex-self">
-	 <para>Het IP adres van uw &os; computer waar vanaf
+	 <para>Het IP-adres van uw &os; computer waar vanaf
 	  <application>mpd</application> gebruikt wordt.</para>
 	</callout>
 
 	<callout arearefs="co-mpd-ex-peer">
-	 <para>Het IP adres van uw ADSL-modem. Voor de Alcatel
+	 <para>Het IP-adres van uw ADSL-modem. Voor de Alcatel
 	  &speedtouch; Home is dit adres standaard <hostid
 	   role="ipaddr">10.0.0.138</hostid>.</para>
 	</callout>
@@ -2721,7 +2722,7 @@ tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNI
   </warning>
 
   <sect2 id="slipc">
-   <title>Het opzetten van een SLIP cliënt</title>
+   <title>Het opzetten van een SLIP-cliënt</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>SLIP</primary>
@@ -2850,7 +2851,7 @@ nameserver 128.32.136.12</programlisting
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Het opzetten van een SLIP verbinding</title>
+	<title>Het opzetten van een SLIP-verbinding</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>SLIP</primary>
@@ -3004,7 +3005,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
   </sect2>
 
   <sect2 id="slips">
-   <title>Het opzetten van een SLIP server</title>
+   <title>Het opzetten van een SLIP-server</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>SLIP</primary>
@@ -3012,7 +3013,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
    </indexterm>
 
    <para>Dit document levert suggesties voor het opzetten van een
-	SLIP server op een &os; systeem, welke meestal betekent het
+	SLIP-server op een &os; systeem, welke meestal betekent het
 	configureren van uw systeem om automatisch verbindingen op te
 	zetten wanneer er wordt ingelogt met remote SLIP
 	cliënten.</para>
@@ -3024,10 +3025,10 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 
 	<para>Deze sectie is vrij technisch van aard, dus achtergrond
 	 informatie is vereist. Er wordt aangenomen dat u bekend bent
-	 met het TCP/IP netwerk protocol, en in dan in het bijzonder
+	 met het TCP/IP-netwerk protocol, en in dan in het bijzonder
 	 met netwerk en node adresseringen, netwerk adres maskers,
 	 subnetten, routes en dynamische routering protocollen
-	 zoals RIP. Het configureren van een SLIP dienst op een inbel
+	 zoals RIP. Het configureren van een SLIP-dienst op een inbel
 	 server vereist kennis van deze concepten en als u daarmee niet
 	 bekend bent, leest u dan aub een versie van of
 	 Craig Hunt's <emphasis>TCP/IP Network Administration</emphasis>
@@ -3057,25 +3058,25 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 	<title>Snel overzicht</title>
 
 	<para>In een typische configuratie, werkt het gebruik van &os;
-	 als een SLIP server als volgend: een SLIP gebruiker belt in
-	 op uw &os; SLIP server systeem en logt in met een speciaal
-	 SLIP login ID dat gebruik maakt van
+	 als een SLIP-server als volgend: een SLIP-gebruiker belt in
+	 op uw &os; SLIP-server systeem en logt in met een speciaal
+	 SLIP-login ID dat gebruik maakt van
 	 <filename>/usr/sbin/sliplogin</filename>. Het
 	 <command>sliplogin</command> programma leest door het
 	 <filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> bestand om een
 	 corresponderende regel te vinden voor de speciale gebruiker en
 	 als deze een match vindt verbind het de seriële lijn met
-	 een beschikbare SLIP interface waarna het shellscript
+	 een beschikbare SLIP-interface waarna het shellscript
 	 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> wordt uitgevoerd
-	 om de SLIP interface te configureren.</para>
+	 om de SLIP-interface te configureren.</para>
 
 	<sect4>
-	 <title>Een voorbeeld SLIP server login</title>
+	 <title>Een voorbeeld van SLIP-server login</title>
 
-	 <para>Bijvoorbeeld, als een SLIP user ID is
-	  <username>Shelmerg</username> kan
+	 <para>Bijvoorbeeld, als een SLIP-user-ID
+	  <username>Shelmerg</username>is, kan
 	  <username>Shelmerg</username>'s regel in
-	  <filename>/etc/master.passwd</filename> er als volgend
+	  <filename>/etc/master.passwd</filename> er als volgt
 	  uitzien:</para>
 
 	 <programlisting>Shelmerg:password:1964:89::0:0:Guy Helmer - SLIP:/usr/users/Shelmerg:/usr/sbin/sliplogin</programlisting>
@@ -3092,7 +3093,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 
 	 <para><command>sliplogin</command> zal de corresponderende
 	  regel vinden en de seriële lijn koppelen aan de eerste
-	  beschikbare SLIP interface, waarna
+	  beschikbare SLIP-interface, waarna
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> wordt
 	  uitgevoerd zoals volgend:</para>
 
@@ -3102,12 +3103,12 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> een
 	  <command>ifconfig</command> commando uitvoeren voor de SLIP
 	  interface waaraan <command>sliplogin</command> zichzelf
-	  koppelt (SLIP interface 0 zoals in bovenstaand voorbeeld
+	  koppelt (SLIP-interface 0 zoals in bovenstaand voorbeeld
 	  was de eerste parameter in de lijst welke gegeven is aan
-	  <filename>slip.login</filename>) om een lokaal IP adres
+	  <filename>slip.login</filename>) om een lokaal IP-adres
 	  in te stellen (<hostid>dc-slip</hostid>), een remote IP
 	  adres (<hostid>sl-helmer</hostid>), een netwerk master voor
-	  de SLIP interface
+	  de SLIP-interface
 	  (<hostid role="netmask">0xfffffc00</hostid>), en enkele
 	  additionele vlaggen (<literal>autocomp</literal>). Als
 	  er iets misgaat zal <command>sliplogin</command> meestal
@@ -3123,7 +3124,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Kernel configuratie</title>
+	<title>Kernel-configuratie</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>kernel</primary>
@@ -3143,7 +3144,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 	<programlisting>device  sl</programlisting>
 
 	<para>Standaard zal uw &os; machine geen pakketten doorsturen.
-	 Als u wilt dat uw &os; SLIP server zich gedraagt als router
+	 Als u wilt dat uw &os; SLIP-server zich gedraagt als router
 	 zult u het bestand <filename>/etc/rc.conf</filename> moeten
 	 bewerken en de instelling van de
 	 <literal>gateway_enable</literal> variabele moeten aanpassen
@@ -3162,7 +3163,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Sliplogin configuratie</title>
+	<title>Sliplogin-configuratie</title>
 
 	<para>Zoals eerder vermeld, zijn er drie bestanden in de map
 	 <filename class="directory">/etc/sliphome</filename> die
@@ -3170,9 +3171,9 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 	 <filename>/usr/sbin/sliplogin</filename> (zie
 	 &man.sliplogin.8; voor de actuele handleiding voor
 	 <command>sliplogin</command>): <filename>slip.hosts</filename>,
-	 welke de SLIP gebruikers definieert en de gekoppelde IP
+	 welke de SLIP-gebruikers definieert en de gekoppelde IP
 	 adressen; <filename>slip.login</filename>, welke meestal de
-	 SLIP interface configureert en (optioneel)
+	 SLIP-interface configureert en (optioneel)
 	 <filename>slip.logout</filename>, welke de effecten van
 	 <filename>slip.login</filename> ongedaan maakt wanneer de
 	 seriële verbinding verbroken wordt.</para>
@@ -3186,16 +3187,16 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
-	   <para>SLIP gebruikers login ID</para>
+	   <para>SLIP-gebruikers login ID</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>Lokale adres (lokaal voor de SLIP server) van de
-		SLIP link</para>
+	   <para>Lokale adres (lokaal voor de SLIP-server) van de
+		SLIP-link</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>Remote adres van de SLIP link</para>
+	   <para>Remote adres van de SLIP-link</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
@@ -3204,7 +3205,7 @@ water.CS.Example localhost.Example. UGH 
 	 </itemizedlist>
 
 	 <para>De lokale en remote adressen mogen host namen zijn
-	  (Welke naar IP adressen vertaald kunnen worden door
+	  (Welke naar IP-adressen vertaald kunnen worden door
 	  <filename>/etc/hosts</filename> of door de
 	  <acronym>DNS</acronym> diensten, afhankelijk van uw
 	  specificaties in het <filename>/etc/nsswitch.conf</filename>,
@@ -3253,29 +3254,29 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 
 	 <para>Uw keuze van een lokaal en remote adres voor uw SLIP
 	  verbindingen is afhankelijk van of u een speciaal toegewezen
-	  TCP/IP subnet gebruikt, of dat u gebruik gaat maken van
-	  <quote>proxy ARP</quote> op uw SLIP server (het is geen
+	  TCP/IP-subnet gebruikt, of dat u gebruik gaat maken van
+	  <quote>proxy ARP</quote> op uw SLIP-server (het is geen
 	  echte <quote>proxy ARP</quote>, maar het is de terminologie
 	  welke in deze sectie gebruikt wordt om het te beschrijven).
 	  Als u niet zeker bent welke methode u moet kiezen, of hoe u
-	  IP adressen moet toewijzen, raadpleegt u dan de TCP/IP
+	  IP-adressen moet toewijzen, raadpleegt u dan de TCP/IP
 	  boeken die vermeld worden in de SLIP vereisten
-	  (<xref linkend="slips-prereqs"/>) en/of vraag uw IP netwerk
+	  (<xref linkend="slips-prereqs"/>) en/of vraag uw IP-netwerk
 	  manager om hulp.</para>
 
 	 <para>Als u gebruik gaat maken van een separaat subnet voor
-	  uw SLIP cliënten, moet u een subnet alloceren uit de
-	  voor u toegewezen IP ruimte, en elke SLIP cliënt een
-	  IP adres geven uit dat subnet. Daarna moet u waarschijnlijk
-	  een statische route configureren voor uw SLIP subnet via
-	  uw SLIP server naar de dichtsbijzijnde IP router.</para>
+	  uw SLIP-cliënten, moet u een subnet alloceren uit de
+	  voor u toegewezen IP-ruimte, en elke SLIP-cliënt een
+	  IP-adres geven uit dat subnet. Daarna moet u waarschijnlijk
+	  een statische route configureren voor uw SLIP-subnet via
+	  uw SLIP-server naar de dichtsbijzijnde IP-router.</para>
 
 	 <indexterm><primary>Ethernet</primary></indexterm>
 
 	 <para>In het andere geval moet u gebruik maken van de
 	  <quote>proxy ARP</quote> methode, u moet elke SLIP
-	  cliënt een IP adres geven uit uw SLIP server's
-	  Ethernet subnet, daarnaast moet u het
+	  cliënt een IP-adres geven uit het Ethernet-subnet van
+	  uw SLIP-server, daarnaast moet u het
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> en het
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> script
 	  aanpassen om gebruik te maken van &man.arp.8; om de
@@ -3294,7 +3295,7 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 #    @(#)slip.login 5.1 (Berkeley) 7/1/90
 
 #
-# generiek login bestand voor een slip lijn. sliplogin voert deze uit
+# generiek loginbestand voor een SLIP-lijn. sliplogin voert deze uit
 # met de volgende parameters:
 #   1    2     3    4     5     6   7-n
 #  slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
@@ -3303,12 +3304,12 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 
 	 <para>Dit <filename>slip.login</filename> bestand start
 	  alleen het <command>ifconfig</command> commando voor de
-	  betreffende SLIP interace met het lokale en remote adres
-	  met het netwerkmasker van de SLIP interface.</para>
+	  betreffende SLIP-interace met het lokale en remote adres
+	  met het netwerkmasker van de SLIP-interface.</para>
 
 	 <para>Als u besloten heeft om gebruik te maken van de
 	  <quote>proxy ARP</quote> methode (in plaats van het
-	  gebruiken van een apart subnet voor uw SLIP cliënten)
+	  gebruiken van een apart subnet voor uw SLIP-cliënten)
 	  moet u het <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename>
 	  bestand aanpassen zodat deze er ongeveer als volgend
 	  uitziet:</para>
@@ -3318,24 +3319,24 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 #    @(#)slip.login 5.1 (Berkeley) 7/1/90
 
 #
-# generiek login bestand voor een slip lijn. sliplogin voert deze uit
+# generiek loginbestand voor een SLIP-lijn. sliplogin voert deze uit
 # met de volgende parameters:
 #   1    2     3    4     5     6   7-n
 #  slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
 #
 /sbin/ifconfig sl$1 inet $4 $5 netmask $6
-# Beantwoord ARP Verzoeken voor de SLIP cliënt met ons Ethernet
+# Beantwoord ARP Verzoeken voor de SLIP-cliënt met ons Ethernet
 # adres
 /usr/sbin/arp -s $5 00:11:22:33:44:55 pub</programlisting>
 
 	 <para>De extra regel in het <filename>slip.login</filename>
 	  bestand,
 	  <command>arp -s $5 00:11:22:33:44:55 pub</command>,
-	  creeërt een ARP regel in de SLIP server's ARP tabel.
-	  Deze ARP regel zorgt ervoor dat de SLIP server antwoord
-	  geeft met het Ethernet MAC adres van de SLIP server wanneer
-	  een andere IP node op het Ethernet vraagt om te communiceren
-	  met het IP adres van de SLIP cliënt.</para>
+	  creeërt een ARP-regel in de ARP-tabel van de SLIP-server.
+	  Deze ARP regel zorgt ervoor dat de SLIP-server antwoord
+	  geeft met het Ethernet MAC adres van de SLIP-server wanneer
+	  een andere IP-node op het Ethernet vraagt om te communiceren
+	  met het IP-adres van de SLIP-cliënt.</para>
 
 	 <indexterm>
 	  <primary>Ethernet</primary>
@@ -3348,7 +3349,7 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 	  (<hostid role="mac">00:11:22:33:44:55</hostid>) veranderd
 	  in het MAC adres van uw systeem's Ethernet kaart, anders
 	  werkt uw <quote>proxy ARP</quote> zeker niet! U kunt het
-	  Ethernet MAC adres van uw SLIP Server achterhalen door het
+	  Ethernet MAC adres van uw SLIP-server achterhalen door het
 	  bekijken van het resultaat van <command>netstat -i</command>;
 	  de tweede regel met resultaten moet er ongeveer als volgend
 	  uitzien:</para>
@@ -3391,7 +3392,7 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 #    slip.logout
 
 #
-# uitlog bestand voor een slip regel. sliplogin voert deze uit met de
+# uitlogbestand voor een SLIP-regel. sliplogin voert deze uit met de
 # parameters:
 #   1    2     3    4     5     6   7-n
 #  slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
@@ -3401,25 +3402,25 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 	 <para>Als u gebruik maakt van <quote>proxy ARP</quote> wilt u
 	  waarschijnlijk dat het
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> bestand de
-	  ARP regel weghaalt voor de SLIP cliënt:</para>
+	  ARP regel weghaalt voor de SLIP-cliënt:</para>
 
 	 <programlisting>#!/bin/sh -
 #
 #    @(#)slip.logout
 
 #
-# uitlog bestand voor een slip regel. sliplogin voert deze uit met de
+# uitlogbestand voor een SLIP-regel. sliplogin voert deze uit met de
 # parameters:
 #   1    2     3    4     5     6   7-n
 #  slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
 #
 /sbin/ifconfig sl$1 down
-# Stop met het beantwoorden van ARP verzoeken voor de SLIP cliënt
+# Stop met het beantwoorden van ARP verzoeken voor de SLIP-cliënt
 /usr/sbin/arp -d $5</programlisting>
 
 	 <para>Het <command>arp -d $5</command> verwijderd de ARP
 	  regel, die <quote>proxy ARP</quote> heeft toegevoegd toen
-	  de SLIP cliënt inlogde.</para>
+	  de SLIP-cliënt inlogde.</para>
 
 	 <para>Het is belangrijk om dit te herhalen: zorg ervoor
 	  <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> het
@@ -3430,7 +3431,7 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Routering overwegingen</title>
+	<title>Routering-overwegingen</title>
 
 	<indexterm>
 	 <primary>SLIP</primary>
@@ -3439,11 +3440,11 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 	</indexterm>
 
 	<para>Als u geen gebruik maakt van de <quote>proxy ARP</quote>
-	 voor het routeren van pakketten tussen uw SLIP cliënts
+	 voor het routeren van pakketten tussen uw SLIP-cliënten
 	 en de rest van uw netwerk (en wellicht het internet), moeten
 	 er misschien een aantal statische routeringen naar de best
 	 bereikbare standaard router ingesteld worden om uw SLIP
-	 cliënts te routeren via uw SLIP server.</para>
+	 cliënts te routeren via uw SLIP0server.</para>
 
 	<sect4>
 	 <title>Statische routeringen</title>
@@ -3456,7 +3457,7 @@ Shelmerg dc-slip    sl-helmerg   
 	  netwerk heeft met meerdere routers binnen uw organisatie
 	  kan het zijn dat sommige routers, zoals die van Cisco en
 	  Proteon , niet alleen geconfigureerd moeten worden met de
-	  statische route naar het SLIP subnet, maar deze moeten dan
+	  statische route naar het SLIP-subnet, maar deze moeten dan
 	  ook geconfigureerd worden over welke statische routes aan
 	  andere routers verteld moeten worden. Enige expertise en
 	  fine tunen kan nodig zijn om statische routing te laten

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/serialcomms/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40783
 -->
 <chapter id="serialcomms">
  <chapterinfo>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/users/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40779
 -->
 
 <chapter id="users">
@@ -27,7 +27,7 @@
   <!-- Feb 2000 -->
  </chapterinfo>
 
- <title>Gebruikers en basis accountbeheer</title>
+ <title>Gebruikers- en basisaccountbeheer</title>
 
  <sect1 id="users-synopsis">
   <title>Overzicht</title>
@@ -39,7 +39,8 @@
 
    <footnote>
 	<para>Tenzij er natuurlijk meerdere terminals worden aangesloten, maar
-	 dat wordt behandeld in <xref linkend="serialcomms"/>.</para></footnote>
+	 dat wordt behandeld in <xref
+	  linkend="serialcomms"/>.</para></footnote>
 
    , maar er kan een groot aantal gebruikers zijn aangemeld via het
    netwerk om dingen met de computer te doen. Om een systeem te
@@ -258,7 +259,7 @@
  </sect1>
 
  <sect1 id="users-superuser">
-  <title>De superuser account</title>
+  <title>Het superuser-account</title>
 
   <indexterm>
    <primary>accounts</primary>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/vinum/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -11,7 +11,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/vinum/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40781
 -->
 
 <chapter id="vinum-vinum">

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml	Mon Jan 28 15:53:24 2013	(r40785)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml	Mon Jan 28 15:54:22 2013	(r40786)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml
-   %SRCID%	39948
+   %SRCID%	40780
 -->
 
 <chapter id="virtualization">


More information about the svn-doc-all mailing list