svn commit: r40691 - in head/nl_NL.ISO8859-1: books/handbook/eresources share/xml

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Jan 20 17:07:20 UTC 2013


Author: rene
Date: Sun Jan 20 17:07:19 2013
New Revision: 40691
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40691

Log:
 MFen the freebsd-ops-announce mailing list.

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Jan 20 16:56:48 2013	(r40690)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Jan 20 17:07:19 2013	(r40691)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
-   %SRCID%	40672
+   %SRCID%	40690
 -->
 
 <appendix id="eresources">
@@ -1661,6 +1661,22 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.ops-announce.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>Aankondigingen over de
+		projectinfrastructuur</emphasis></para>
+
+	  <para>Deze mailinglijst is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd
+	   zijn in veranderingen en zaken die te maken hebben met de
+	   infrastructuur van het FreeBSD.org project.</para>
+
+	  <para>Deze lijst is strict voor aankondigingen: geen antwoorden,
+	   verzoeken, discussies of meningen.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.performance.name;</term>
 
 	 <listitem>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Sun Jan 20 16:56:48 2013	(r40690)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent	Sun Jan 20 17:07:19 2013	(r40691)
@@ -5,7 +5,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
-  %SRCID%	40628
+  %SRCID%	40690
 -->
 
 <!ENTITY a.mailman.listinfo "http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo">
@@ -319,6 +319,10 @@
 <!ENTITY a.office "<ulink url='&a.office.url;'>Kantoortoepassingen op &os;</ulink>">
 <!ENTITY a.office.name "<ulink url='&a.office.url;'>freebsd-office</ulink>">
 
+<!ENTITY a.ops-announce.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-ops-announce">
+<!ENTITY a.ops-announce "<ulink url='&a.ops-announce.url;'>Aankondigingen over de projectinfrastructuur</ulink>">
+<!ENTITY a.ops-announce.name "<ulink url='&a.ops-announce.url;'>freebsd-ops-announce</ulink>">
+
 <!ENTITY a.performance.url "&a.mailman.listinfo;/freebsd-performance">
 <!ENTITY a.performance "<ulink url='&a.performance.url;'>&os; prestaties mailinglijst</ulink>">
 <!ENTITY a.performance.name "<ulink url='&a.performance.url;'>freebsd-performance</ulink>">


More information about the svn-doc-all mailing list