svn commit: r40688 - head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Jan 20 13:31:10 UTC 2013


Author: rene
Date: Sun Jan 20 13:31:09 2013
New Revision: 40688
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40688

Log:
 MFen r39908 -> r40676 (+ igor fixes)

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sun Jan 20 00:28:13 2013	(r40687)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sun Jan 20 13:31:09 2013	(r40688)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
-   %SRCID%	39908
+   %SRCID%	40676
 -->
 
 <chapter id="disks">
@@ -1812,7 +1812,7 @@ cd0: Attempt to query device size failed
 	<para>Om bestanden groter dan 4,38GB in de compilatie op te nemen dient
 	 een UDF/ISO-9660 hybride bestandssysteem aangemaakt te worden door de
 	 aanvullende parameter <option>-udf -iso-level 3</option> aan
-	 &man.mkisofs.8; en alle gerelateerde programma's (i.e.
+	 &man.mkisofs.8; en alle gerelateerde programma's (i.e.,
 	 &man.growisofs.1;) door te geven. Dit is alleen nodig als een ISO
 	 beeldbestand wordt aangemaakt, of als bestanden direct naar een schijf
 	 worden geschreven. Schijven die op deze manier zijn aangemaakt moeten
@@ -2251,255 +2251,92 @@ cd0: Attempt to query device size failed
 
   <indexterm><primary>bandmedia</primary></indexterm>
 
-  <para>De belangrijkste bandmedia zijn de 4mm, 8mm, QIC,
-   mini-cartridge en DLT.</para>
-
-  <sect2 id="backups-tapebackups-4mm">
-   <title>4mm (DDS: Digital Data Storage)</title>
-
-   <indexterm>
-	<primary>bandmedia</primary>
-
-	<secondary>DDS (4mm) banden</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <indexterm>
-	<primary>bandmedia</primary>
-
-	<secondary>QIC banden</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>4mm-banden vervangen steeds vaker QIC-banden als
-	back-upmedium voor werkstations. Deze trend werd versneld toen
-	Connor Archive, een toonaangevende fabrikant van QIC-stations,
-	overnam en daarna de productie van QIC-stations stopte.
-	4mm-stations zijn klein en stil maar genieten niet de
-	betrouwbaarheidsreputatie van 8mm-stations. De cartridges zijn
-	minder duur en kleiner (3 x 2 x 0,5 inch, 76 x 51 x 12 mm) dan
-	8mm-cartridges. Net zoals bij 8mm hebben de koppen bij 4mm een
-	vergelijkbaar kort leven, omdat beiden gebruik maken van een
-	helische scan.</para>
-
-   <para>De gegevensdoorvoer op deze stations begint bij ongeveer
-	150 kB/s, met pieken van 500 kB/s. De
-	opslagcapaciteit begint bij 1,3 GB en eindigt bij
-	2,0 GB. Hardwarecompressie, die voor de meeste stations
-	beschikbaar is, zorgt voor ongeveer een verdubbeling van de
-	capaciteit. Bibliotheekeenheden van multi-station
-	bandbiliotheken kunnen 6 stations in een enkel kabinet bevatten
-	met automatische wisseling van de banden. De capaciteit van
-	een bibliotheek loopt op tot 240 GB.</para>
-
-   <para>Door de DDS-3-standaard worden bandcapaciteiten van
-	12 GB (of 24 GB met compressie) ondersteund.</para>
-
-   <para>Net als 8mm-drives gebruiken 4mm-drives helische scan.
-	Alle voor- en nadelen van helische scan gelden voor zowel 4mm-
-	als 8mm-stations.</para>
-
-   <para>Banden dienen na 2.000 maal of 100 volledige back-ups
-	afgedankt te worden.</para>
+  <para>Bandtechnologie is zich blijven ontwikkelen maar het is minder
+   waarschijnlijk dat het in moderne systemen wordt gebruikt. Moderne
+   back-upsystemen neigen om offsite gecombineerd met technologieën voor
+   plaatselijke verwisselbare schijfstations te gebruiken. &os; zal nog
+   steeds elk bandstation dat SCSI gebruikt zoals LTO en oudere apparaten
+   zoals DAT ondersteunen. Er is ook beperkte ondersteuning voor SATA- en
+   USB-bandstations.</para>
+
+  <sect2 id="tapes-sa0">
+   <title>Seriële toegang met &man.sa.4;</title>
+
+   <indexterm><primary>bandstations</primary></indexterm>
+
+   <para>&os; gebruikt het stuurprogramma &man.sa.4;, dat
+	<devicename>/dev/sa0</devicename>,
+	<devicename>/dev/nsa0</devicename> en
+	<devicename>/dev/esa0</devicename> aanbiedt. Voor normaal gebruik is
+	alleen <devicename>/dev/sa0</devicename> nodig.
+	<devicename>/dev/nsa0</devicename> is fysiek hetzelfde apparaat als
+	<devicename>/dev/sa0</devicename> maar spoelt de band niet terug nadat
+	een bestand is geschreven. Dit maakt het mogelijk om meer dan één
+	bestand naar een band te schrijven. <devicename>/dev/esa0</devicename>
+	werpt, indien van toepassing, de band uit nadat het apparaat is
+	gesloten.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2 id="backups-tapebackups-8mm">
-   <title>8mm (Exabyte)</title>
+  <sect2>
+   <title id="tapes-mt">Het bandstation met &man.mt.1; beheren</title>
 
    <indexterm>
 	<primary>bandmedia</primary>
 
-	<secondary>Exabyte (8mm) banden</secondary>
+	<secondary>mt</secondary>
    </indexterm>
 
-   <para>8mm-banden zijn de meest gebruikte SCSI-banden. Ze vormen
-	de beste keuze met betrekking tot het uitwisselen van banden.
-	Bijna elk bedrijf heeft een Exabyte 2 GB 8mm-bandstation.
-	8mm-stations zijn betrouwbaar, gemakkelijk en stil. Cartridges
-	zijn niet duur en klein (4,8 x 3,3 x 0,6 inch; 122 x 84 x 15
-	mm). Een nadeel van 8mm-banden is de relatief korte levensduur
-	van de kop en band vanwege de hoge mate van relatieve beweging
-	tussen de band en de koppen.</para>
-
-   <para>De gegevensdoorvoer varieert van ~250 kB/s tot
-	~500 kB/s. De gegevensomvang begint bij 300 MB en
-	kan oplopen tot 7 GB. Hardwarecompressie, waarmee de
-	meeste stations van deze soort zijn uitgerust, zorgt voor
-	ongeveer een verdubbeling van de capaciteit. Deze stations
-	zijn los of als multi-station bandbiliotheken met 6 stations en
-	120 banden in een enkele kast beschikbaar. In het laatste
-	geval worden banden automatisch per stuk verwisseld. De
-	capaciteit van een bibliotheek kan oplopen tot meer dan
-	840 GB.</para>
-
-   <para>Het model <quote>Mammoth</quote> van Exabyte ondersteunt
-	een capaciteit van 12 GB (24 GB met compressie)
-	per band en kost ongeveer twee maal zoveel als een gewoon
-	bandstation.</para>
-
-   <para>Gegevens worden door middel van helische scan op de band
-	gezet en de koppen zijn onder een hoek (ongeveer 6 graden) op
-	het medium gepositioneerd. De band wordt 270 graden om de
-	spoel gewikkeld die de koppen vasthoudt. Dit resulteert in een
-	hoge gegevensdichtheid en dicht bij elkaar staande sporen die
-	een hoek van de ene naar de andere kant van de band
-	maken.</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 id="backups-tapebackups-qic">
-   <title>QIC</title>
+   <para>&man.mt.1; is het hulpmiddel van &os; om andere bewerkingen op het
+	bandstation uit te voeren, zoals bestanden op een band doorzoeken of
+	controlepunten naar de band schrijven.</para>
 
-   <indexterm>
-	<primary>bandmedia</primary>
-
-	<secondary>QIC-150</secondary>
-   </indexterm>
+   <para>Als voorbeeld kunnen de eerste drie bestanden op een band bewaard
+	worden door ze over te slaan voordat een nieuw bestand wordt
+	geschreven:</para>
 
-   <para>De banden en stations voor de QIC-150 zijn misschien de
-	meest voorkomende bandstations en bandmedia. QIC-bandstations
-	zijn de minst dure <quote>serieuze</quote> back-upstations.
-	Het nadeel is de prijs van de media. QIC-banden zijn duur in
-	vergelijking met 8mm- of 4mm-banden. De prijs per GB
-	opslagruimte kan tot 5 maal zo hoog zijn. Indien een half
-	dozijn banden toereikend is, zijn QIC-banden waarschijnlijk de
-	juiste keuze. QIC is het <emphasis>meest</emphasis>
-	voorkomende bandstation. Elk bedrijf heeft QIC-stations met
-	een bepaalde capaciteit. QIC heeft namelijk een groot aantal
-	capaciteiten per type band, die fysiek vergelijkbaar (soms
-	identiek) zijn. QIC-banden zijn niet stil. Deze stations
-	maken een hoorbaar geluid tijdens het zoeken voordat ze
-	beginnen met het opnemen van gegevens en zijn duidelijk
-	hoorbaar tijdens het lezen, schrijven en zoeken. QIC-banden
-	zijn 6 x 4 x 0,7 inch of 152 x 102 x 17 mm
-	groot.</para>
-
-   <para>De gegevensdoorvoer varieert van ~150 kB/s tot
-	~500 kB/s. Hardwarecompressie is mogelijk met veel van de
-	nieuwere bandstations. QIC-stations worden steeds minder vaak
-	geïnstalleerd. Ze worden vervangen door DAT-stations.</para>
-
-   <para>Gegevens worden in sporen op de band gezet. De sporen
-	lopen parallel aan de lange as van het bandmedium van het ene
-	naar het andere einde. Het aantal sporen, en daarmee de
-	breedte van een spoor, varieert met de capaciteit van de band.
-	De meeste, zo niet alle, nieuwe stations bieden achterwaartse
-	leescompatibiliteit (en vaak ook achterwaartse
-	schrijfcompabiliteit). QIC heeft een goede reputatie op het
-	gebied van gegevensveiligheid (de mechanismen zijn eenvoudiger
-	en robuuster dan die van helische scan-stations).</para>
-
-   <para>Banden dienen na 5.000 back-ups afgedankt te worden.</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mt -f /dev/nsa0 fsf 3</userinput></screen>
   </sect2>
 
-  <sect2 id="backups-tapebackups-dlt">
-   <title>DLT</title>
+  <sect2>
+   <title id="tapes-tar">&man.tar.1; gebruiken om back-ups op banden te
+	lezen en schrijven</title>
 
-   <indexterm>
-	<primary>bandmedia</primary>
+   <para>&man.tar.1; gebruiken om een enkel bestand naar band te
+	schrijven:</para>
 
-	<secondary>DLT</secondary>
-   </indexterm>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>tar cvf /dev/sa0 <replaceable>bestand</replaceable></userinput></screen>
 
-   <para>DLT-banden hebben de snelste gegevensdoorvoer van alle
-	hiergenoemde bandstations. De band van 1/2 inch (12,5 mm) zit
-	in een cartridge (4 x 4 x 1 inch; 100 x 100 x 25 mm) op
-	één enkele haspel. De cartridge heeft een
-	opklapbare opening aan één gehele kant van de
-	cartridge. Het mechanisme van het station opent deze opening
-	om de bandleider eruit te halen. De bandleider heeft een ovaal
-	gat dat door het station gebruikt wordt om de band <quote>vast
-	 te zetten</quote>. De haspel die de band aanpakt is in het
-	bandstation gesitueerd. Bij alle andere bandcartridges die
-	hier genoemd zijn (9-sporige banden zijn de enige uitzondering)
-	zitten zowel de haspel die de band levert als de haspel die de
-	band aanpakt in de bandcartridge zelf.</para>
-
-   <para>De gegevensdoorvoer bedraagt ongeveer 1.5 MB/s, drie
-	maal de doorvoer van 4mm-, 8mm-, en QIC-bandstations. De
-	gegevenscapaciteit varieert van 10 GB tot 20 GB per
-	stations. Stations zijn als meerdere-bandwisselaars en als
-	bibliotheken van meerdere banden en meerdere stations
-	beschikbaar, die 5 tot 900 banden bevatten verspreid over 1 tot
-	20 stations, waardoor een opslagcapaciteit van 50 GB tot
-	9 TB geleverd wordt.</para>
-
-   <para>Met compressie levert het formaat DLT Type IV tot
-	70 GB aan capaciteit.</para>
-
-   <para>Gegevens worden in sporen die parallel aan de looprichting
-	lopen op de band gezet (net als met QIC-banden). Er worden
-	twee sporen per keer geschreven. De levensduur van de lees- en
-	schrijfkoppen is relatief lang. Als de band eenmaal stilstaat,
-	is er geen relatieve beweging tussen de koppen en de
-	band.</para>
+   <para>Bestanden vanuit een &man.tar.1;-archief op band naar de huidige
+	map herstellen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>tar xvf /dev/sa0</userinput></screen>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title id="backups-tapebackups-ait">AIT</title>
+   <title id="tapes-dumprestore">&man.dump.8; en &man.restore.8; gebruiken
+	om back-ups aan te maken en te herstellen</title>
 
-   <indexterm>
-	<primary>bandmedia</primary>
+   <para>Een eenvoudige back-up van <filename
+	 class="directory">/usr</filename> maken met &man.dump.8;:</para>
 
-	<secondary>AIT</secondary>
-   </indexterm>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>dump -0aL -b64 -f /dev/nsa0 /usr</userinput></screen>
+
+   <para>Interactief bestanden van een &man.dump.8;-bestand vanaf band naar
+	de huidige map herstellen:</para>
 
-   <para>AIT is een nieuw formaat van Sony dat (met compressie) tot
-	50 GB gegevens per band kan bevatten. De band bevat
-	geheugenchips die een index van de inhoud van de band bevatten.
-	Deze index kan snel door het bandstation gelezen worden voor
-	het bepalen van de positie van bestanden op de band, in plaats
-	van de enkele minuten die nodig zijn voor andere banden.
-	Software als <application>SAMS:Alexandria</application> kan
-	meer dan veertig AIT-bandbibliotheken beheren, waarbij het
-	direct met de geheugenchip van de band communiceert om de
-	inhoud op het scherm te tonen, om te bepalen welke bestanden
-	naar welke band zijn geback-upped en om de correcte band te
-	vinden, laden en de gegevens ervan terug te zetten.</para>
-
-   <para>Dit soort bibliotheken kosten rond de $ 20.000,
-	waardoor ze enigszins boven het budget van de hobbyist
-	liggen.</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>restore -i -f /dev/nsa0</userinput></screen>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Eerste gebruik van een nieuwe band</title>
-
-   <para>Als de eerste keer van een nieuwe, geheel lege band wordt
-	gelezen of ernaar wordt geschreven, mislukt dit. Het bericht
-	op de console zier er analoog aan het volgende uit:</para>
-
-   <screen>sa0(ncr1:4:0): NOT READY asc:4,1
-sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in process of becoming ready</screen>
-
-   <para>De band bevat geen Identifier Block (bloknummer 0). Alle
-	QIC-bandstations sinds de adoptie van de standaard QIC-525
-	schrijven een Identifier Block naar de band. Er zijn twee
-	oplossingen:</para>
+   <title id="tapes-othersoftwware">Andere bandsoftware</title>
 
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para><command>mt fsf 1</command> zorgt ervoor dat het
-	  bandstation een Identifier Block naar de band
-	  schrijft.</para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>De knop aan de voorkant van het paneel dient gebruikt
-	  te worden om de band uit te werpen.</para>
-
-	 <para>De band dient opnieuw in het station gestoken te worden
-	  en met <command>dump</command> worden gegevens naar de band
-	  gedumpt.</para>
-
-	 <para><command>dump</command> geeft <errorname>DUMP: End of
-	   tape detected</errorname> en de console laat het volgende
-	  zien:<errorname>HARDWARE FAILURE info:280
-	   asc:80,96</errorname>.</para>
-
-	 <para>De band kan met <command>mt rewind</command>
-	  teruggespoeld te worden.</para>
-
-	 <para>Hierna zijn alle bandbewerkingen succesvol.</para>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
+   <para>Er zijn programma's op hoger niveau beschikbaar om het back-uppen
+	naar banden eenvoudiger te maken. De populairste zijn
+	<application>AMANDA</application> en <application>Bacula</application>.
+	Deze programma's hebben als doel om back-uppen eenvoudiger en
+	aangenamer te maken, of om complexe back-ups van meerdere machines te
+	automatiseren. De Portscollectie bevat deze beide en andere
+	toepassingen om met banden te werken.</para>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list