svn commit: r39054 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: . advanced-networking kernelconfig

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Jun 17 10:50:13 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Jun 17 10:50:12 2012
New Revision: 39054
URL: http://svn.freebsd.org/changeset/doc/39054

Log:
 MFen the Dutch Handbook:
 - Makefile 38826 -> 39022
 - advanced-networking 38927 -> 39044
 - kernelconfig 38826 -> 39025
 Obtained from:	the FreeBSD Dutch Documentation Project

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Jun 17 08:43:08 2012	(r39053)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/Makefile	Sun Jun 17 10:50:12 2012	(r39054)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/Makefile
-# %SRCID%	38826
+# %SRCID%	39022
 #
 # Bouw het Nederlandse FreeBSD Handboek.
 #
@@ -52,6 +52,7 @@ IMAGES_EN = advanced-networking/isdn-bus
 IMAGES_EN+= advanced-networking/isdn-twisted-pair.eps
 IMAGES_EN+= advanced-networking/natd.eps
 IMAGES_EN+= advanced-networking/net-routing.pic
+IMAGES_EN+= advanced-networking/pxe-nfs.png
 IMAGES_EN+= advanced-networking/static-routes.pic
 IMAGES_EN+= bsdinstall/bsdinstall-adduser1.png
 IMAGES_EN+= bsdinstall/bsdinstall-adduser2.png

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml	Sun Jun 17 08:43:08 2012	(r39053)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml	Sun Jun 17 10:50:12 2012	(r39054)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml
-   %SRCID%  38927
+   %SRCID%  39044
 -->
 
 <chapter id="advanced-networking">
@@ -4763,7 +4763,7 @@ mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeB
 	gekopieerd.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2>
+  <sect2 id="network-pxe-setting-up-dhcp">
    <title>Een DHCP-server prepareren</title>
 
    <para>PXE heeft een geprepareerde <acronym>TFTP</acronym>-server en
@@ -4828,9 +4828,61 @@ mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeB
 
 	<step>
 	 <para>Gebruik de poort <filename
-	   role="package">net/wireshark</filename> om netwerkverkeer van
-	  <acronym>DHCP</acronym> en <acronym>TFTP</acronym> te onderzoeken
-	  op eventuele problemen.</para>
+	   role="package">net/wireshark</filename> om netwerkverkeer met
+	  betrekking tot het <acronym>PXE</acronym>-opstartproces te
+	  debuggen, wat ge&iuml;llustreerd is in onderstaand diagram. In
+	  <xref linkend="network-pxe-setting-up-dhcp"> is een
+	  voorbeeldconfiguratie gegeven waarbij de <acronym>DHCP</acronym>-,
+	  <acronym>TFTP</acronym>- en <acronym>NFS</acronym>-servers op
+	  dezelfde machine staan. Deze servers kunnen echter op verschillende
+	  machines staan.</para>
+
+	 <figure>
+	  <title>PXE-opstartproces met NFS-root-mount</title>
+
+	  <mediaobjectco>
+	   <imageobjectco>
+		<areaspec units="calspair">
+		 <area id="co-pxenfs1" coords="2873,8133,3318,7266">
+		 <area id="co-pxenfs2" coords="3519,6333,3885,5500">
+		 <area id="co-pxenfs3" coords="4780,5866,5102,5200">
+		 <area id="co-pxenfs4" coords="4794,4333,5102,3600">
+		 <area id="co-pxenfs5" coords="3108,2666,3519,1800">
+		</areaspec>
+		<imageobject>
+		 <imagedata fileref="advanced-networking/pxe-nfs">
+		</imageobject>
+		<calloutlist>
+		 <callout arearefs="co-pxenfs1">
+		  <para>Cli&euml;nt zendt DHCPDISCOVER uit.</para>
+		 </callout>
+		 <callout arearefs="co-pxenfs2">
+		  <para>DHCP-server antwoordt met IP-adres,
+		   <literal>next-server</literal>,
+		   <literal>filename</literal> en
+		   <literal>root-path</literal>.</para>
+		 </callout>
+		 <callout arearefs="co-pxenfs3">
+		  <para>Cli&euml;nt verstuurt <acronym>TFTP</acronym>-verzoek
+		   naar <literal>next-server</literal> om
+		   <literal>filename</literal> op te vragen.</para>
+		 </callout>
+		 <callout arearefs="co-pxenfs4">
+		  <para>TFTP-server antwoordt en verstuurt
+		   <literal>filename</literal> naar cli&euml;nt.</para>
+		 </callout>
+		 <callout arearefs="co-pxenfs5">
+		  <para>Cli&euml;nt voert <literal>filename</literal> uit
+		   welke &man.pxeboot.8; is. &man.pxeboot.8; laadt de
+		   kernel. Wanneer de kernel draait, wordt het
+		   root-bestandssysteem gespecificeerd door
+		   <literal>root-path</literal> over
+		   <acronym>NFS</acronym> aangekoppeld.</para>
+		 </callout>
+		</calloutlist>
+	   </imageobjectco>
+	  </mediaobjectco>
+	 </figure>
 	</step>
 
 	<step>

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Sun Jun 17 08:43:08 2012	(r39053)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml	Sun Jun 17 10:50:12 2012	(r39054)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml
-   %SRCID%	38826
+   %SRCID%	39025
 -->
 
 <chapter id="kernelconfig">
@@ -334,14 +334,9 @@ ath_hal(4)        - Atheros Hardw
    <para>Als de map <filename>/usr/src/</filename>
 	<emphasis>niet</emphasis> aanwezig is op een systeem (of als het leeg
 	is), dan is de broncode niet ge&iuml;nstalleerd. De eenvoudigste
-	manier om de volledige broncode te installeren is om
-	<command>sysinstall</command> te draaien
-	als <username>root</username> en
-	<guimenuitem>Configure</guimenuitem>, dan
-	<guimenuitem>Distributions</guimenuitem>, dan
-	<guimenuitem>src</guimenuitem>, en tenslotte
-	<guimenuitem>All</guimenuitem>. Als het niet bestaat, dient u een
-	symbolische link naar <filename>/usr/src/sys</filename> aan te
+	manier om de volledige broncode te installeren is &man.csup.1; te
+	gebruiken zoals beschreven in <xref linkend="synching">. U dient tevens
+	een symbolische link naar <filename>/usr/src/sys/</filename> aan te
 	maken:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /usr/src/sys /sys</userinput></screen>


More information about the svn-doc-all mailing list