svn commit: r40518 - head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Dec 30 21:48:19 UTC 2012


Author: rene
Date: Sun Dec 30 21:48:19 2012
New Revision: 40518
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40518

Log:
 MFen r40361 -> r40504

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/index.xsl

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/index.xsl
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/index.xsl	Sun Dec 30 18:57:26 2012	(r40517)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/index.xsl	Sun Dec 30 21:48:19 2012	(r40518)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <!-- Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/htdocs/index.xsl
-   %SRCID%	40361
+   %SRCID%	40504
 -->
 <!DOCTYPE xsl:stylesheet PUBLIC "-//FreeBSD//DTD FreeBSD XSLT 1.0 DTD//EN"
 				"http://www.FreeBSD.org/XML/www/share/xml/xslt10-freebsd.dtd" [
@@ -60,20 +60,6 @@
 				<div id="txtfrontfeaturelink">
 				»<a href="&base;/about.html" title="Meer weten">Meer weten</a>
 				</div> <!-- TXTFRONTFEATURELINK -->
-
-				<div
-				 style="width:640px; margin: 16px 16px 16px 32px; auto">
-				 <h2>Beveiligingsmelding</h2>
-
-				 <p align="justify">Op zondag 11 september is
-				  er een inbraak gedetecteerd op twee machines
-				  binnen het FreeBSD.org-cluster. We hebben
-				  geen bewijs gevonden van wijzigingen die een
- 				  risico vormen voor eindgebruikers. Lees
-				  alstublieft het <a
-				   href="&enbase;/news/2012-compromise.html">
-				   verslag</a> voor meer details.</p>
-				</div>
 			</div> <!-- FRONTFEATURECONTENT -->
 		</div> <!-- FRONTFEATURELEFT -->
 


More information about the svn-doc-all mailing list