svn commit: r40367 - in translations/nl_NL.ISO8859-1: articles/contributing articles/contributing-ports books books/handbook/advanced-networking books/handbook/basics books/handbook/config books/ha...

Glen Barber gjb at FreeBSD.org
Wed Dec 12 22:39:41 UTC 2012


Author: gjb
Date: Wed Dec 12 22:39:39 2012
New Revision: 40367
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40367

Log:
 Merged /head/nl_NL.ISO8859-1:r39942-40365
  to translations/nl_NL.ISO8859-1

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/Makefile
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/jails/Makefile
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mac/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/virtualization/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/administration.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/art.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/index.xsl
 translations/nl_NL.ISO8859-1/htdocs/where.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/header.l10n.ent
 translations/nl_NL.ISO8859-1/share/xml/mailing-lists.ent
Directory Properties:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/  (props changed)

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -10,7 +10,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/articles/contributing-ports/article.xml
-   %SRCID%	39632
+   %SRCID%	39913
 -->
 
 <article lang="nl">
@@ -493,8 +493,8 @@
 	   portbouwcluster, <ulink
 		url="http://pointyhat.FreeBSD.org">pointyhat</ulink>,
 	   en de <ulink
-		url="http://www.portscout.org">
-		scanner voor distributiebestanden</ulink> om te zien
+		url="http://portscout.FreeBSD.org">scanner voor
+		distributiebestanden</ulink> om te zien
 	   of er ports zijn die u onderhoudt die er niet in slagen om
 	   gebouwd of opgehaald te worden (bekijk <link
 		linkend="resources">bronnen</link> voor meer informatie
@@ -841,8 +841,8 @@
    worden.</para>
 
   <para>De <ulink
-	url="http://www.portscout.org">scanner voor distributiebestanden voor
-	&os; ports</ulink> kan u ports laten zien waarvoor
+	url="http://portscout.FreeBSD.org">scanner voor distributiebestanden
+	voor &os; ports</ulink> kan u ports laten zien waarvoor
    de distributiebestanden niet kunnen worden opgehaald. U kunt uw
    eigen ports controleren of u kunt het gebruiken om ports te vinden
    waarvan de <makevar>MASTER_SITES</makevar> moet worden

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -10,7 +10,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/articles/contributing/article.xml
-   %SRCID%	39632
+   %SRCID%	40061
 -->
 
 <article lang="nl">
@@ -102,7 +102,7 @@
 	 <para>Lees regelmatig de FAQ en het Handboek door. Laat het
 	  ons weten als er iets slecht is uitgelegd, is verlopen of
 	  gewoon helemaal verkeerd is. Of stuur een reparatie in
-	  (SGML is niet moeilijk te leren, maar er is geen bezwaar
+	  (Docbook is niet moeilijk te leren, maar er is geen bezwaar
 	  tegen inzendingen in ASCII).</para>
 	</listitem>
 
@@ -248,7 +248,7 @@
    <title>Kies een van de punten van de <quote>Ideeën</quote>
 	pagina</title>
 
-   <para>De <ulink url="&url.base;/projects/ideas/">&os;-lijst van
+   <para>De <ulink url="http://wiki.freebsd.org/IdeasPage">&os;-lijst van
 	 projecten en ideeën voor vrijwilligers</ulink> is ook
 	beschikbaar voor mensen die aan het &os;-project willen
 	bijdragen. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt en bevat
@@ -360,38 +360,22 @@
 
    <para>Het geprefereerde &man.diff.1;-formaat voor het opsturen van
 	patches is het verenigde uitvoerformaat gegenereerd door
-	<command>diff -u</command>. Echter, voor patches die
-	substantieel een gebied aan code wijzigen, kan een diff in
-	contextuitvoerformaat gegenereerd door
-	<command>diff -c</command> leesbaarder en dus verkiesbaar
-	zijn.</para>
+	<command>diff -u</command>.</para>
 
    <indexterm>
 	<primary><command>diff</command></primary>
    </indexterm>
 
-   <para>Bijvoorbeeld:</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -c oudbestand nieuwbestand</userinput></screen>
-
-   <para>of</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -c -r oudemap nieuwemap</userinput></screen>
-
-   <para>zal zo'n verzameling van contextdiffs aanmaken voor het gegeven
-	broncodebestand of maphiërarchie.</para>
-
-   <para>Evenzo zal</para>
-
    <screen>&prompt.user; <userinput>diff -u oudbestand nieuwbestand</userinput></screen>
 
    <para>of</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -u -r oudemap nieuwemap</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>diff -u -r -N oudemap nieuwemap</userinput></screen>
 
-   <para>hetzelfde doen, maar dan in het verenigde diff-formaat.</para>
+   <para>zouden een verzameling van verenigde diffs genereren voor het
+	gegeven bronbestand of maphiërarchie.</para>
 
-   <para>Zie de hulppagina van &man.diff.1; voor meer details.</para>
+   <para>Zie &man.diff.1; voor meer details.</para>
 
    <para>Als u eenmaal een verzameling aan diffs heeft (welke u kunt
 	testen met het commando &man.patch.1;), dient u ze op te sturen
@@ -418,11 +402,10 @@
 	&man.shar.1; zijn aangemaakt zijn ook welkom.</para>
 
    <para>Als uw verandering mogelijk gevoelig van aard is,
-	bijvoorbeeld als u onzeker bent over copyright-dingen die de
-	verdere distributie ervan dicteren of als u eenvoudigweg niet
-	klaar bent om het uit te geven zonder een voorafgaand nauwer
-	review, dan dient u het direct naar &a.core; te sturen in plaats
-	van het met &man.send-pr.1; op te sturen. De &a.core; bereikt
+	bijvoorbeeld als u onzeker bent over copyright-zaken die de
+	verdere distributie ervan dicteren, dan dient u het direct naar
+	&a.core; te sturen in plaats
+	van het met &man.send-pr.1; op te sturen. Het &a.core; bereikt
 	een veel kleinere groep mensen die veel dagelijks werk op &os;
 	doen. Merk op dat deze groep het ook <emphasis>erg
 	 druk</emphasis> heeft, daarom dient u alleen mail naar hen te
@@ -528,7 +511,7 @@ THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT
 (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
 THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
-    $Id$</programlisting>
+    $Id$</programlisting>
 
    <para>Voor uw gemak staat een kopie van deze tekst in
 	<filename>/usr/share/examples/etc/bsd-style-copyright</filename>.</para>
@@ -589,16 +572,6 @@ THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE PO
 	  url="&url.base;/donations/">Donations Liaison
 	  Office</ulink>.</para>
    </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title>Internettoegang doneren</title>
-
-	<para>We kunnen altijd nieuwe spiegelsites voor FTP, WWW, of
-	 <command>cvsup</command> gebruiken. Als u zo'n spiegel wilt
-	 hosten, bekijk dan het artikel <ulink
-	  url="&url.articles.hubs.en;/index.html">Mirroring &os;</ulink>
-	 voor meer informatie.</para>
-   </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 </article>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/Makefile
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/Makefile	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/Makefile	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -1,7 +1,7 @@
 # $FreeBSD$
 #
 # %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/Makefile
-# %SRCID%	38826
+# %SRCID%	40258
 #
 
 SUBDIR = handbook

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
-   %SRCID%  39824
+   %SRCID%  39902
 -->
 
 <chapter id="advanced-networking">
@@ -4695,9 +4695,9 @@ Received 264951 bytes in 0.1 seconds</sc
 	  toe om het root-bestandssysteem over NFS aan te koppelen:</para>
 
 	 <programlisting># Device                      Mountpoint  FSType  Options Dump Pass
-mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeBSD/install   /     nfs   ro    0  0</programlisting>
+mijnhost.example.com:/b/tftpboot/FreeBSD/install   /     nfs   ro    0  0</programlisting>
 
-	 <para>Vervang <replaceable>mijnhost.voorbeeld.com</replaceable> door
+	 <para>Vervang <replaceable>mijnhost.example.com</replaceable> door
 	  de hostnaam of het IP-adres van uw <acronym>NFS</acronym>-server.
 	  In dit voorbeeld wordt het root-bestandssysteem als alleen-lezen
 	  aangekoppeld om te voorkomen dat
@@ -4796,7 +4796,7 @@ mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeB
  option routers 192.168.0.1 ;
  option broadcast-address 192.168.0.255 ;
  option domain-name-server 192.168.35.35, 192.168.35.36 ;
-  option domain-name "voorbeeld.com";
+  option domain-name "example.com";
 
  # IP-adres van TFTP server
  next-server 192.168.0.1 ;

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.xml
-   %SRCID%	39831
+   %SRCID%	39947
 -->
 
 <chapter id="basics">
@@ -2296,21 +2296,12 @@ Swap: 256M Total, 38M Used, 217M Free, 1
    <step>
 	<para>Eerst moet het proces ID worden opgezocht van het proces
 	 waar een signaal naar verzonden moeten worden. Dit kan door
-	 &man.ps.1; en &man.grep.1; te gebruiken. &man.grep.1; wordt
-	 gebruikt om in de uitvoer te zoeken en te kijken naar de
-	 string die de gebruiker opgeeft. Dit commando wordt gedraaid
-	 als een normale gebruiker en &man.inetd.8; wordt gedraaid
-	 onder de gebruiker <username>root</username>, dus aan
-	 &man.ps.1; moet de optie <option>ax</option> meegegeven
-	 worden.</para>
+	 &man.pgrep.1; te gebruiken.</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>ps -ax | grep inetd</userinput>
- 198 ?? IWs  0:00.00 inetd -wW</screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>pgrep -l inetd</userinput>
+198 inetd -wW</screen>
 
-	<para>Dus PID van &man.inetd.8; is 198. In sommige gevallen
-	 kan <literal>grep inetd</literal> ook voorkomen in de
-	 uitvoer. Dit komt door de manier waarop &man.ps.1; de lijst
-	 van draaiende processen moet vinden.</para>
+	<para>Dus het PID van &man.inetd.8; is 198.</para>
    </step>
 
    <step>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
-   %SRCID%	39873
+   %SRCID%	39914
 -->
 
 <chapter id="config-tuning">
@@ -312,11 +312,11 @@ defaultrouter="10.1.1.254"</programlisti
    <listitem>
 	<para><filename>/etc/rc.conf.local</filename>:</para>
 
-	<programlisting>hostname="node1.voorbeeld.org"
+	<programlisting>hostname="node1.example.org"
 ifconfig_fxp0="inet 10.1.1.1/8"</programlisting></listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <para><filename>rc.conf</filename> kan naar elk systeem
+  <para><filename>rc.conf</filename> kan vervolgens naar elk systeem
    gedistribueerd worden met <command>rsync</command> of een
    gelijksoortig programma, terwijl <filename>rc.conf.local</filename>
    uniek blijft.</para>
@@ -544,7 +544,7 @@ run_rc_command "$1"</programlisting>
 
    <para><username>root</username> kan ook een gebruikerscrontab
 	aanleggen net als elke andere gebruiker. Dit is niet dezelfde als
-	<filename>/etc/crontab</filename> (de systeemcrontab). Omdat de
+	<filename>/etc/crontab</filename>, de systeemcrontab. Omdat de
 	systeemcrontab in de praktijk de commando's als root uitvoert, is het
 	doorgaans niet nodig om een gebruikerscrontab voor
 	<username>root</username> te maken.</para>
@@ -570,8 +570,8 @@ HOME=/var/log
 
   <calloutlist>
    <callout arearefs="co-comments">
-	<para>Zoals in de meeste &os; instellingenbestanden gaat het
-	 karakter <literal>#</literal> vooraf aan commentaar.
+	<para>Zoals in de meeste instellingenbestanden van &os; zijn regels die
+	  met het karakter <literal>#</literal> beginnen commentaar.
 	 Commentaar wordt gebruikt als uitleg en geheugensteun.
 	 Commentaar dient niet vermengd te worden met commando's,
 	 anders wordt het commentaar opgevat als deel van het commando.

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	39908
 -->
 
 <chapter id="disks">
@@ -2802,7 +2802,7 @@ sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in proce
 	 <application>ssh</application></title>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dump -0uan -f - /usr | gzip -2 | ssh -c blowfish \
-	 doelgebruiker at doelmachine.voorbeeld.com dd of=/mijngrotebestanden/dump-usr-10.gz</userinput></screen>
+	 doelgebruiker at doelmachine.example.com dd of=/mijngrotebestanden/dump-usr-10.gz</userinput></screen>
    </example>
 
    <para>Ook kan de ingebouwde manier van <command>dump</command>
@@ -2814,7 +2814,7 @@ sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in proce
 	 <application>ssh</application> met ingestelde
 	 <envar>RSH</envar></title>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>env RSH=/usr/bin/ssh /sbin/dump -0uan -f doelgebruiker at doelmachine.voorbeeld.com:/dev/sa0 /usr</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>env RSH=/usr/bin/ssh /sbin/dump -0uan -f doelgebruiker at doelmachine.example.com:/dev/sa0 /usr</userinput></screen>
    </example>
   </sect2>
 

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -12,7 +12,7 @@ that might make this chapter too large.
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/dtrace/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	39795
 -->
 
 <chapter id="dtrace">
@@ -213,17 +213,16 @@ options     DDB_CTF</programlisting>
   <para>Nadat opnieuw is opgestart en de nieuwe kernel in het geheugen
    is geladen, dient ondersteuning voor de Korn-shell te worden
    toegevoegd. Dit is nodig omdat de verschillende hulpmiddelen van
-   &dtrace; in <command>ksh</command> zijn geschreven. Installeer
+   &dtrace;Toolkit in <command>ksh</command> zijn geschreven. Installeer
    <filename role="package">shells/ksh93</filename>. Het is ook
    mogelijk om deze hulpmiddelen in <filename
 	role="package">shells/pdksh</filename> of <filename
 	role="package">shells/mksh</filename> te draaien.</para>
 
-  <para>Als laatste dient de huidige &dtrace;-gereedschapskist
-   verkregen te worden. De huidige versie is beschikbaar op <ulink
-	url="http://www.opensolaris.org/os/community/dtrace/dtracetoolkit/"></ulink>.
-   Het bevat een installatiemechanisme; om gebruik te maken van de
-   bijgeleverde hulpmiddelen is installatie echter niet nodig.</para>
+  <para>Als laatste dient de huidige &dtrace;Toolkit verkregen te worden.
+   Indien u &os; 10 draait, vindt u de &dtrace;Toolkit in
+   <filename>/usr/share/dtrace</filename>. In andere gevallen kunt u de
+   &dtrace;Toolkit installeren via de port <filename role="package">sysutils/DTraceToolkit</filename>.</para>
  </sect1>
 
  <sect1 id="dtrace-using">
@@ -288,7 +287,8 @@ options     DDB_CTF</programlisting>
    het normaal gedraaid wordt, zal het uitvoer die op de volgende
    lijkt produceren:</para>
 
-  <screen>&prompt.root; <userinput>./hotkernel</userinput>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/share/dtrace/toolkit</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./hotkernel</userinput>
 Sampling... Hit Ctrl-C to end.</screen>
 
   <para>De systeembeheerder moet de toetsencombinatie <keycombo

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -6,7 +6,7 @@
   Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/eresources/chapter.xml
-   %SRCID%	39651
+   %SRCID%	40243
 -->
 
 <appendix id="eresources">
@@ -386,6 +386,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.infiniband.name;</entry>
+
+	   <entry>Infiniband op &os;</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.ipfw.name;</entry>
 
 	   <entry>Technische discussie over het herontwerp van de
@@ -606,6 +612,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.tcltk.name;</entry>
+
+	   <entry>&os;-specifieke discussies over Tcl/Tk</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.threads.name;</entry>
 
 	   <entry>Threading in &os;</entry>
@@ -1453,6 +1465,17 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.infiniband.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>Infiniband op &os;</emphasis></para>
+
+	  <para>Technische mailinglijst over Infiniband, OFED en OpenSM op
+	   &os;.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.ipfw.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -2162,12 +2185,6 @@
 	   url="news:it.comp.os.freebsd">it.comp.os.freebsd</ulink>
 	  (Italiaans)</para>
 	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
-	   url="ews:tw.bbs.comp.386bsd">tw.bbs.comp.386bsd</ulink>
-	  (Traditioneel Chinees)</para>
-	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
 
@@ -2226,16 +2243,6 @@
 
 	<listitem>
 	 <para><ulink
-	   url="news:comp.bugs.4bsd">comp.bugs.4bsd</ulink></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
-	   url="news:comp.bugs.4bsd.ucb-fixes">comp.bugs.4bsd.ucb-fixes</ulink></para>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para><ulink
 	   url="news:comp.unix.bsd">comp.unix.bsd</ulink></para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%  en_US.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
-   %SRCID%  39631
+   %SRCID%  40252
 -->
 
 <chapter id="filesystems">
@@ -680,7 +680,7 @@ errors: No known data errors</screen>
 	 <listitem>
 	  <para><acronym role="System Identifier">SID</acronym>-naam
 	   (bijvoorbeeld
-	   <replaceable>jan.bloggs at voorbeeld.com</replaceable>).</para>
+	   <replaceable>jan.bloggs at example.com</replaceable>).</para>
 	 </listitem>
 	 <listitem>
 	  <para>Numeriek <acronym role="System Identifier">SID</acronym>-ID

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:26 2012	(r40366)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml	Wed Dec 12 22:39:39 2012	(r40367)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/geom/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	39988
 -->
 
 <chapter id="GEOM">
@@ -244,220 +244,586 @@ Done.</screen>
 
   <indexterm><primary>schijf spiegelen</primary></indexterm>
 
-  <para>Spiegelen (<quote>mirroring</quote>) is een technologie die
-   door veel bedrijven en thuisgebruikers wordt ingezet om gegevens
-   te back-uppen zonder onderbrekingen. Als er een spiegel bestaat,
-   betekent dat eenvoudigweg dat schijfB een kopie is van schijfA,
-   of misschien zijn schijvenC+D een kopie van schijvenA+B. Los van
-   de schijfinstellingen is het belangrijkste aspect dat de
-   gegevens van de ene schijf of partitie worden gerepliceerd naar
-   de andere. Later kunnen die gegevens eenvoudiger worden hersteld
-   of geback-upped zonder dat dit leidt tot onderbrekingen in
-   dienstverlening of toegang tot gegevens en schijven kunnen zelfs
-   fysiek worden opgeslagen in een kluis.</para>
-
-  <para>Begin met een systeem dat twee schijven heeft van gelijke
-   grootte. Deze oefeningen stellen dat het directe-toegang
-   (&man.da.4;) <acronym>SCSI</acronym>-schijven zijn.</para>
+  <indexterm><primary>RAID1</primary></indexterm>
 
-  <sect2>
-   <title>Primaire schijven spiegelen</title>
-
-   <para>Aannemende dat &os; op het eerste
-	<devicename>da0</devicename>-schijfapparaat is
-	geïnstalleerd, dient er aan &man.gmirror.8; verteld te
-	worden om daar de primaire gegevens op te slaan.</para>
-
-   <para>Voordat de mirror gebouwd wordt, dient aanvullende
-	debuginformatie en openingstoegang tot het apparaat aangezet te
-	worden door de &man.sysctl.8;-optie
-	<varname>kern.geom.debugflags</varname> op de volgende waarde in
-	te stellen:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>sysctl kern.geom.debugflags=17</userinput></screen>
-
-   <para>Maak nu de mirror aan. Begin het proces door informatie
-	over metagegevens op het primaire schijfapparaat op te slaan,
-	waardoor effectief het apparaat <filename
-	 class="devicefile">/dev/mirror/gm</filename> aangemaakt
-	wordt met het volgende commando:</para>
-
-   <warning>
-	<para>Het creëeren van een mirror buiten de opstartschijf
-	 kan resulteren in gegevensverlies als er enige gegevens zijn
-	 opgeslagen op de laatste sector van de schijf. Dit gevaar
-	 wordt verminderd als het creëeren van de mirror direct na
-	 een verse installatie van &os; wordt gedaan. De volgende procedure
-	 werkt ook niet samen met de instellingen van de standaardinstallatie
-	 van &os; 9.<replaceable>X</replaceable> dat het nieuwe
-	 partitieschema <acronym>GPT</acronym> gebruikt. GEOM zal de
-	 metagegevens van <acronym>GPT</acronym> overschrijven, wat'
-	 gegevensverlies en mogelijk een onstartbaar systeem tot gevolg
-	 heeft.</para>
-   </warning>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror label -vb round-robin gm0 /dev/da0</userinput></screen>
-
-   <para>Het systeem hoort te antwoorden met:</para>
+  <para><acronym>RAID1</acronym>, of <firstterm>spiegelen</firstterm>, is de
+   techniek om dezelfde gegevens naar meer dan één schijf te schrijven.
+   Spiegels worden normaliter gebruikt om tegen gegevensverlies te beschermen
+   indien een schijf kapot gaat. Elke schijf in een spiegel bevat een
+   identieke kopie van de gegevens. Wanneer een individuele schijf het
+   begeeft, blijft de spiegel functioneren, en levert het gegevens van de
+   schijven die nog wel functioneren. De computer blijft draaien en de
+   beheerder heeft tijd om de kapotte schijf te vervangen zonder onderbreking
+   voor de gebruikers.</para>
+
+  <para>Twee veelvoorkomende situaties worden in deze voorbeelden getoond.
+   Het eerste is het maken van een spiegel van twee nieuwe schijven en het
+   als vervanging voor een bestaande enkele schijf te gebruiken. Het tweede
+   voorbeeld maakt een spiegel op een enkele nieuwe schijf aan, kopieert de
+   gegevens van de oude schijf er naar toe, en plaatst daarna de oude schijf
+   in de spiegel. Hoewel deze procedure iets moeilijker is, is er maar één
+   nieuwe schijf nodig.</para>
+
+  <para>Traditioneel zijn de twee schijven in een spiegel van hetzelfde model
+   en hebben ze dezelfde capaciteit, maar &man.gmirror.8; verplicht dit niet.
+   Spiegels die met ongelijke schijven zijn gemaakt zullen de capaciteit van
+   de kleinste schijf in de spiegel aannemen. Extra schijfruimte op grotere
+   schijven zal ongebruikt blijven. Schijven die later in de spiegel worden
+   geplaatst moeten tenminste evenveel capaciteit hebben als de kleinste
+   schijf die reeds in de spiegel zit.</para>
+
+  <warning>
+   <para>De procedures voor het spiegelen die hier getoond worden zijn
+	niet-destructief, maar maak zoals bij elke grote schijfoperatie eerst
+	een volledige back-up.</para>
+  </warning>
+
+  <sect2 id="GEOM-mirror-metadata">
+   <title>Kwesties met meta-gegevens</title>
+
+   <para>Veel schijfsystemen slaan meta-gegevens op aan het einde van elke
+	schijf. Oude meta-gegevens dienen gewist te worden voordat de schijf
+	herbruikt wordt voor een spiegel. De meeste problemen worden
+	veroorzaakt door twee soorten van achtergebleven meta-gegevens:
+	GPT-partitietabellen en oude meta-gegevens van &man.gmirror.8; van een
+	vorige spiegel.</para>
+
+   <para>GPT-meta-gegevens kunnen gewist worden met &man.gpart.8;. Dit
+	voorbeeld wist zowel de primaire als de back-up GPT-partitietabellen van
+	schijf <devicename>ada8</devicename>:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart destroy -F ada8</userinput></screen>
+   <para>&man.gmirror.8; kan in één stap een schijf uit een actieve spiegel
+	halen en de meta-gegevens wissen. Hier wordt de voorbeeldschijf
+	<devicename>ada8</devicename> uit de actieve spiegel
+	<devicename>gm4</devicename> gehaald:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror remove gm4 ada8</userinput></screen>
+
+   <para>Gebruik, als de spiegel niet draait maar er nog oude meta-gegevens
+	van de spiegel op de schijf staan, <command>gmirror clear</command> om
+	deze te verwijderen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror clear ada8</userinput></screen>
+
+   <para>&man.gmirror.8; slaat één blok aan meta-gegevens aan het einde van
+	de schijf op. Omdat GPT-partitieschema's ook meta-gegevens aan het
+	einde van de schijf opslaan, wordt het spiegelen van volledige
+	GPT-schijven met &man.gmirror.8; niet aangeraden. Hier wordt
+	MBR-partitionering gebruikt omdat het alleen een partitietabel aan het
+	begin van de schijf opslaat en niet conflicteert met
+	&man.gmirror.8;.</para>
+  </sect2>
 
-   <screen>Metadata value stored on /dev/da0.
-Done.</screen>
+  <sect2>
+   <title>Een spiegel met twee nieuwe schijven maken</title>
 
-   <para>Initialiseer GEOM, dit zal de kernelmodule
-	<filename>/boot/kernel/geom_mirror.ko</filename> laden:</para>
+   <para>In dit voorbeeld is &os; reeds op een enkele schijf
+	<devicename>ada0</devicename> geïnstalleerd. Twee nieuwe schijven,
+	<devicename>ada1</devicename> en <devicename>ada2</devicename> zijn met
+	het systeem verbonden. Er zal een nieuwe spiegel op deze twee schijven
+	aangemaakt worden die de oude enkele schijf zal vervangen.</para>
+
+   <para>&man.gmirror.8; heeft een kernelmodule
+	<filename>geom_mirror.ko</filename> nodig, ingebouwd in de kernel of
+	geladen tijdens het opstarten of draaien. Laadt nu handmatig de
+	kernelmodule:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror load</userinput></screen>
 
-   <note>
-	<para>Wanneer dit commando succesvol verloopt, maakt het het
-	 apparaatknooppunt <devicename>gm0</devicename> aan onder de
-	 map <filename class="directory">/dev/mirror</filename>.</para>
-   </note>
+   <para>Maak de spiegel aan met de twee nieuwe schijven:</para>
 
-   <para>Maak het mogelijk om de kernelmodule
-	<filename>geom_mirror.ko</filename> tijdens systeeminitialisatie
-	te laden:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>echo 'geom_mirror_load="YES"' >> /boot/loader.conf</userinput></screen>
-
-   <para>Bewerk het bestand <filename>/etc/fstab</filename>, waarbij
-	verwijzingen naar het oude <devicename>da0</devicename> worden
-	vervangen door de nieuwe apparaatknooppunten van het
-	mirrorapparaat <devicename>gm0</devicename>.</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror label -v gm0 /dev/ada1 /dev/ada2</userinput></screen>
 
-   <note>
-	<para>Indien &man.vi.1; de geprefereerde tekstverwerker is, is
-	 het volgende een gemakkelijke manier om deze taak te
-	 volbrengen:</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>vi /etc/fstab</userinput></screen>
-
-	<para>Maak een reservekopie van de huidige gegevens van
-	 <filename>fstab</filename> in &man.vi.1; door <userinput>:w
-	 /etc/fstab.bak</userinput> in te typen. Vervang daarna alle
-	 oude verwijzingen naar <devicename>da0</devicename> door
-	 <devicename>gm0</devicename> door
-	 <userinput>:%s/da/mirror\/gm/g</userinput> in te typen.</para>
-   </note>
+   <para><devicename>gm0</devicename> is een door de gebruiker gekozen
+	apparaatnaam die aan de nieuwe spiegel wordt toegekend. Nadat de
+	spiegel is gestart, zal deze apparaatnaam verschijnen in de map
+	<filename>/dev/mirror/</filename>.</para>
+
+   <para>Nu kunnen er met &man.gpart.8; MBR- en bsdlabel-partitietabellen op
+	de spiegel worden aangemaakt. Hier wordt er een traditioneel schema
+	van een gesplitst bestandssysteem getoond, met partities voor
+	<filename>/</filename>, swap, <filename>/var</filename>,
+	<filename>/tmp</filename> en <filename>/usr</filename>. Dit werkt ook
+	voor een enkel bestandssysteem met enkel <filename>/</filename> en
+	een wisselpartitie.</para>
+
+   <para>Partities op de spiegel hoeven niet dezelfde grootte te hebben als
+	die op de bestaande schijf, maar moeten groot genoeg zijn om alle
+	gegevens die reeds op <devicename>ada0</devicename> staan te kunnen
+	bevatten.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart create -s MBR mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd -a 4k mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
+=>    63 156301423 mirror/gm0 MBR (74G)
+     63     63          - free - (31k)
+    126 156301299         1 freebsd (74G)
+ 156301425     61          - free - (30k)</screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart create -s BSD mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-swap -a 4k -s 4g mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 2g mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k -s 1g mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart add -t freebsd-ufs -a 4k    mirror/gm0s1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
+=>    0 156301299 mirror/gm0s1 BSD (74G)
+     0     2           - free - (1.0k)
+     2  4194304          1 freebsd-ufs (2.0G)
+  4194306  8388608          2 freebsd-swap (4.0G)
+  12582914  4194304          4 freebsd-ufs (2.0G)
+  16777218  2097152          5 freebsd-ufs (1.0G)
+  18874370 137426928          6 freebsd-ufs (65G)
+ 156301298     1           - free - (512B)</screen>
+
+   <para>Maak de spiegel opstartbaar door opstartcode in het MBR en bsdlabel
+	te installeren en de actieve slice in te stellen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput></screen>
+
+   <para>Formatteer de bestandssystemen op de nieuwe spiegel en zet daarbij
+	soft-updates aan.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput></screen>
+
+   <para>Bestandssystemen van de originele schijf
+	(<devicename>ada0</devicename>) kunnen nu met &man.dump.8; en
+	&man.restore.8; naar de spiegel gekopieerd worden:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt</userinput>
+&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - / | (cd /mnt && restore -rf -)</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/tmp</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mount /dev/mirror/gm0s1f /mnt/usr</userinput>
+&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /var | (cd /mnt/var && restore -rf -)</userinput>
+&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /tmp | (cd /mnt/tmp && restore -rf -)</userinput>
+&prompt.root; <userinput>dump -C16 -b64 -0aL -f - /usr | (cd /mnt/usr && restore -rf -)</userinput></screen>
+
+   <para><filename>/mnt/etc/fstab</filename> moet bewerkt worden om naar de
+	nieuwe bestandssystemen op de spiegel te wijzen:</para>
+
+   <programlisting># Device		Mountpoint	FStype	Options	Dump	Pass#
+/dev/mirror/gm0s1a	/		ufs	rw	1	1
+/dev/mirror/gm0s1b	none		swap	sw	0	0
+/dev/mirror/gm0s1d	/var		ufs	rw	2	2
+/dev/mirror/gm0s1e	/tmp		ufs	rw	2	2
+/dev/mirror/gm0s1f	/usr		ufs	rw	2	2</programlisting>
+
+   <para>Als de kernelmodule &man.gmirror.8; niet in de kernel is ingebouwd,
+	wordt <filename>/mnt/boot/loader.conf</filename> bewerkt om de module
+	tijdens het opstarten te laden:</para>
+
+   <programlisting>geom_mirror_load="YES"</programlisting>
+
+   <para>Herstart het systeem om de nieuwe spiegel te testen en te verifiëren
+	dat alle gegevens zijn gekopieerd. Het BIOS zal de spiegel als twee
+	individuele schijven zien in plaats van als een spiegel. Omdat de
+	schijven identiek zijn, maakt het niet uit vanaf welke schijf wordt
+	opgestart.</para>
+
+   <para>Bekijk de sectie <link linkend="gmirror-troubleshooting">Problemen
+	 oplossen</link> als er problemen zijn tijdens het opstarten. Door de
+	originele <devicename>ada0</devicename> uit te schakelen en los te
+	koppelen kan het als offline back-up bewaard worden.</para>
 
-   <para>Het resulterende <filename>fstab</filename> zou er ongeveer
-	hetzelfde als het volgende uit moeten zien. Het maakt niet uit
-	of de schijfstations <acronym>SCSI</acronym> of
-	<acronym>RAID</acronym> zijn, het
-	<acronym>RAID</acronym>-apparaat zal ongeacht hiervan
-	<devicename>gm</devicename> zijn.</para>
-
-   <programlisting># Device		Mountpoint	FStype	Options		Dump	Pass#
-/dev/mirror/gm0s1b	none		swap	sw		0	0
-/dev/mirror/gm0s1a	/		ufs	rw		1	1
-/dev/mirror/gm0s1d	/usr		ufs	rw		0	0
-/dev/mirror/gm0s1f	/home		ufs	rw		2	2
-#/dev/mirror/gm0s2d	/store		ufs	rw		2	2
-/dev/mirror/gm0s1e	/var		ufs	rw		2	2
-/dev/acd0		/cdrom		cd9660	ro,noauto	0	0</programlisting>
-
-   <para>Start het systeem opnieuw op:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>shutdown -r now</userinput></screen>
-
-   <para>Tijdens de systeeminitialisatie dient het apparaat
-	<devicename>gm0</devicename> in plaats van
-	<devicename>da0</devicename> gebruikt te worden. Als het
-	systeem volledig is geïnitialiseerd, kan dit gecontroleerd
-	worden door de uitvoer van het commando <command>mount</command>
-	te inspecteren:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>mount</userinput>
-Filesystem     1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
-/dev/mirror/gm0s1a  1012974 224604  707334  24%  /
-devfs           1    1    0  100%  /dev
-/dev/mirror/gm0s1f 45970182  28596 42263972   0%  /home
-/dev/mirror/gm0s1d  6090094 1348356 4254532  24%  /usr
-/dev/mirror/gm0s1e  3045006 2241420  559986  80%  /var
-devfs           1    1    0  100%  /var/named/dev</screen>
-
-   <para>De uitvoer ziet er als verwacht uit. Plaats als laatste
-	stap, om synchronisatie te beginnen, de schijf
-	<devicename>da1</devicename> in de mirror met het volgende
-	commando:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror insert gm0 /dev/da1</userinput></screen>
-
-   <para>De status kan gecontroleerd worden tijdens het bouwen van de
-	mirror met het volgende commando:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror status</userinput></screen>
-
-   <para>Wanneer de mirror gebouwd is en alle huidige gegevens zijn
-	gesynchroniseerd, dient de uitvoer van het bovenstaande commando
-	er als volgt uit te zien:</para>
-
-   <screen>   Name  Status Components
-mirror/gm0 COMPLETE da0
-           da1</screen>
-
-   <para>Als er problemen zijn, of als de mirror nog bezig is om het
-	bouwproces te voltooien, zal het voorbeeld
-	<literal>DEGRADED</literal> in plaats van
-	<literal>COMPLETE</literal> laten zien.</para>
+   <para>Tijdens het gebruik zal de spiegel zich net zoals de originele
+	enkele schijf gedragen.</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Problemen oplossen</title>
+   <title>Een spiegel met een bestaande schijf aanmaken</title>
 
-   <sect3>
-	<title>Systeem weigert op te starten</title>
+   <para>In dit voorbeeld is &os; reeds geïnstalleerd op een enkele schijf,
+	<devicename>ada0</devicename>. Een nieuwe schijf,
+	<devicename>ada1</devicename>, is met het systeem verbonden. Er zal
+	een spiegel van één schijf worden aangemaakt op de nieuwe schijf, het
+	bestaande systeem zal ernaar worden gekopieerd, en daarna zal de oude
+	schijf in de spiegel worden geplaatst. Deze enigszins complexe
+	procedure is nodig omdat &man.gmirror.8; een blok van 512 bytes aan
+	meta-gegevens aan het einde van elke schijf moet plaatsen en de
+	bestaande <devicename>ada0</devicename> meestal alle ruimte reeds heeft
+	toegewezen.</para>
 
-	<para>Als een systeem opstart in een prompt dat op het volgende
-	 lijkt:</para>
+   <para>Laadt de kernelmodule &man.gmirror.8;:</para>
 
-	<programlisting>ffs_mountroot: can't find rootvp
-Root mount failed: 6
-mountroot></programlisting>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gmirror load</userinput></screen>
 
-	<para>Herstart te machine met de aan/uit-schakelaar of met de
-	 resetknop. Selecteer in het bootmenu optie zes (6).
-	 Hierdoor komt een systeem in een &man.loader.8; prompt. Laad
-	 de kernelmodules handmatig:</para>
+   <para>Controleer de mediagrootte van de originele schijf met
+	&man.diskinfo.8;:</para>
 
-	<screen>OK? <userinput>load geom_mirror</userinput>
-OK? <userinput>boot</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>diskinfo -v ada0 | head -n3</userinput>
+/dev/ada0
+	512       # sectorsize
+	1000204821504  # mediasize in bytes (931G)</screen>
+
+   <para>Maak een spiegel aan op de nieuwe schijf. Om er zeker van te zijn
+	dat de capaciteit van de spiegel niet groter is dan die van de originele
+	schijf, wordt &man.gnop.8; gebruikt om een nepschijf van precies
+	dezelfde grootte aan te maken. Deze schijf slaat geen gegevens op, maar
+	wordt alleen gebruikt om de grootte van de spiegel te begrenzen.
+	Wanneer &man.gmirror.8; de spiegel aanmaakt, zal het de capaciteit
+	beperken tot de grootte van <devicename>gzero.nop</devicename> zelfs
+	als de nieuwe schijf (<devicename>ada1</devicename>) meer ruimte heeft.
+	Merk op dat de <replaceable>1000204821504</replaceable> op de tweede
+	regel gelijk moet zijn aan de mediagrootte van
+	<devicename>ada0</devicename> zoals hierboven door &man.diskinfo.8; is
+	getoond.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>geom zero load</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gnop create -s 1000204821504 gzero</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gmirror label -v gm0 gzero.nop ada1</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gmirror forget gm0</userinput></screen>
+
+   <para><devicename>gzero.nop</devicename> slaat geen gegevens op, dus ziet
+	de spiegel het niet als verbonden. De spiegel wordt verteld om
+	componenten die niet verbonden zijn te <quote>vergeten</quote>, waarbij
+	referenties naar <devicename>gzero.nop</devicename> worden verwijderd.
+	Het resultaat is een spiegelapparaat dat slechts één enkele schijf,
+	<devicename>ada1</devicename>, bevat.</para>
+
+   <para>Bekijk de partitietabel van <devicename>ada0</devicename> nadat
+	<devicename>gm0</devicename> is aangemaakt.</para>
+
+   <para>Deze uitvoer komt van een schijf van 1 TB. Als er wat
+	niet-toegewezen ruimte aanwezig is aan het einde van de schijf, kan de
+	inhoud direct van <devicename>ada0</devicename> naar de nieuwe spiegel
+	worden gekopieerd.</para>
+
+   <para>Als de uitvoer echter toont dat alle ruimte op de schijf is
+	toegewezen zoals in de volgende lijst, is er geen ruimte over voor de
+	512 bytes aan meta-gegevens van &man.gmirror.8; aan het einde van de
+	schijf.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart show ada0</userinput>
+=>    63 1953525105    ada0 MBR (931G)
+     63 1953525105      1 freebsd [active] (931G)</screen>
+
+   <para>In dit geval moet de partitietabel worden bewerkt om de capaciteit
+	op <devicename>mirror/gm0</devicename> met één sector te verminderen.
+	De procedure hiervoor wordt later uitgelegd.</para>
+
+   <para>In beide gevallen dienen de partitietabellen op de primaire schijf
+	eerst gekopieerd te worden. Dit kan gedaan worden met de subcommando's
+	<command>backup</command> en <command>restore</command> van
+	&man.gpart.8;.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart backup ada0 > table.ada0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart backup ada0s1 > table.ada0s1</userinput></screen>
+
+   <para>Deze subcommando's maken twee bestanden aan,
+	<filename>table.ada0</filename> en <filename>table.ada0s1</filename>.
+	Dit voorbeeld komt van een schijf van 1 TB af:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cat table.ada0</userinput>
+MBR 4
+1 freebsd     63 1953525105  [active]</screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
+BSD 8
+1 freebsd-ufs     0  4194304
+2 freebsd-swap  4194304  33554432
+4 freebsd-ufs  37748736  50331648
+5 freebsd-ufs  88080384  41943040
+6 freebsd-ufs 130023424 838860800
+7 freebsd-ufs 968884224 984640881</screen>
+
+   <para>Als de gehele schijf was gebruikt in de uitvoer van &man.gpart.8;
+	<command>show</command>, dan moet de capaciteit in deze partitietabellen
+	met één sector verminderd worden. Bewerk de twee bestanden zodat de
+	grootte van zowel de slice als de laatste partitie met één verminderd
+	wordt. Dit zijn de laatste getallen in elke lijst.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cat table.ada0</userinput>
+MBR 4
+1 freebsd     63 <emphasis>1953525104</emphasis>  [active]</screen>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cat table.ada0s1</userinput>
+BSD 8
+1 freebsd-ufs     0  4194304
+2 freebsd-swap  4194304  33554432
+4 freebsd-ufs  37748736  50331648
+5 freebsd-ufs  88080384  41943040
+6 freebsd-ufs 130023424 838860800
+7 freebsd-ufs 968884224 <emphasis>984640880</emphasis></screen>
+
+   <para>Als er tenminste één sector aan het einde van de schijf niet was
+	toegewezen, kunnen deze twee bestanden ongewijzigd gebruikt worden.</para>
+   <para>Herstel nu de partitietabel naar
+	<devicename>mirror/gm0</devicename>.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart restore mirror/gm0 < table.ada0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart restore mirror/gm0s1 < table.ada0s1</userinput></screen>
+
+   <para>Controleer de partitietabel met &man.gpart.8;
+	<command>show</command>. Dit voorbeeld heeft
+	<devicename>gm0s1a</devicename> voor <filename>/</filename>,
+	<devicename>gm0s1d</devicename> voor <filename>/var</filename>,
+	<devicename>gm0s1e</devicename> voor <filename>/usr</filename>,
+	<devicename>gm0s1f</devicename> voor <filename>/data1</filename> en
+	<devicename>gm0s1g</devicename> voor <filename>/data2</filename>.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0</userinput>
+=>    63 1953525104 mirror/gm0 MBR (931G)
+     63 1953525042      1 freebsd [active] (931G)
+ 1953525105     62       - free - (31k)
+
+&prompt.root; <userinput>gpart show mirror/gm0s1</userinput>
+=>     0 1953525042 mirror/gm0s1 BSD (931G)
+      0   2097152       1 freebsd-ufs (1.0G)
+   2097152  16777216       2 freebsd-swap (8.0G)
+  18874368  41943040       4 freebsd-ufs (20G)
+  60817408  20971520       5 freebsd-ufs (10G)
+  81788928  629145600       6 freebsd-ufs (300G)
+  710934528 1242590514       7 freebsd-ufs (592G)
+ 1953525042     63        - free - (31k)</screen>
+
+   <para>Zowel de slice als de laatste partitie dienen wat vrije ruimte aan
+	het einde van elke schijf te hebben.</para>
+
+   <para>Maak bestandssystemen aan op deze nieuwe partities. Het aantal
+	partities zal variëren, overeenkomend met de partities op de originele
+	schijf, <devicename>ada0</devicename>.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1a</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1d</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1e</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1f</userinput>
+&prompt.root; <userinput>newfs -U /dev/mirror/gm0s1g</userinput></screen>
+
+   <para>Maak de spiegel opstartbaar door opstartcode in het MBR en bsdlabel
+	te installeren en de actieve slice in te stellen:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>gpart bootcode -b /boot/mbr mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart set -a active -i 1 mirror/gm0</userinput>
+&prompt.root; <userinput>gpart bootcode -b /boot/boot mirror/gm0s1</userinput></screen>
+
+   <para>Pas <filename>/etc/fstab</filename> aan zodat het de nieuwe
+	partities op de spiegel gebruikt. Maak eerst een kopie van dit bestand
+	als <filename>/etc/fstab.orig</filename>.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cp /etc/fstab /etc/fstab.orig</userinput></screen>
+
+   <para>Wijzig <filename>/etc/fstab</filename> door
+	<devicename>/dev/ada0</devicename> door
+	<devicename>mirror/gm0</devicename> te vervangen.</para>
+
+   <programlisting># Device		Mountpoint	FStype	Options	Dump	Pass#
+/dev/mirror/gm0s1a	/		ufs	rw	1	1
+/dev/mirror/gm0s1b	none		swap	sw	0	0
+/dev/mirror/gm0s1d	/var		ufs	rw	2	2

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list