svn commit: r40229 - in head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: advanced-networking config disks filesystems network-servers

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sat Dec 1 17:14:17 UTC 2012


Author: rene
Date: Sat Dec 1 17:14:16 2012
New Revision: 40229
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40229

Log:
 Replace the nonexistant voorbeeld.{com|net|org} domain by the
 nonexistant example.{com|net|org} domain. The latter has the
 advantage of not generating actual mailto: links when used in
 email addresses.
 
 Noticed in:	share/xml/freebsd-html.dsl

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Sat Dec 1 17:00:17 2012	(r40228)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Sat Dec 1 17:14:16 2012	(r40229)
@@ -4695,9 +4695,9 @@ Received 264951 bytes in 0.1 seconds</sc
 	  toe om het root-bestandssysteem over NFS aan te koppelen:</para>
 
 	 <programlisting># Device                      Mountpoint  FSType  Options Dump Pass
-mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeBSD/install   /     nfs   ro    0  0</programlisting>
+mijnhost.example.com:/b/tftpboot/FreeBSD/install   /     nfs   ro    0  0</programlisting>
 
-	 <para>Vervang <replaceable>mijnhost.voorbeeld.com</replaceable> door
+	 <para>Vervang <replaceable>mijnhost.example.com</replaceable> door
 	  de hostnaam of het IP-adres van uw <acronym>NFS</acronym>-server.
 	  In dit voorbeeld wordt het root-bestandssysteem als alleen-lezen
 	  aangekoppeld om te voorkomen dat
@@ -4796,7 +4796,7 @@ mijnhost.voorbeeld.com:/b/tftpboot/FreeB
  option routers 192.168.0.1 ;
  option broadcast-address 192.168.0.255 ;
  option domain-name-server 192.168.35.35, 192.168.35.36 ;
-  option domain-name "voorbeeld.com";
+  option domain-name "example.com";
 
  # IP-adres van TFTP server
  next-server 192.168.0.1 ;

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Sat Dec 1 17:00:17 2012	(r40228)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/config/chapter.xml	Sat Dec 1 17:14:16 2012	(r40229)
@@ -312,7 +312,7 @@ defaultrouter="10.1.1.254"</programlisti
    <listitem>
 	<para><filename>/etc/rc.conf.local</filename>:</para>
 
-	<programlisting>hostname="node1.voorbeeld.org"
+	<programlisting>hostname="node1.example.org"
 ifconfig_fxp0="inet 10.1.1.1/8"</programlisting></listitem>
   </itemizedlist>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sat Dec 1 17:00:17 2012	(r40228)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/disks/chapter.xml	Sat Dec 1 17:14:16 2012	(r40229)
@@ -2802,7 +2802,7 @@ sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in proce
 	 <application>ssh</application></title>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>/sbin/dump -0uan -f - /usr | gzip -2 | ssh -c blowfish \
-	 doelgebruiker at doelmachine.voorbeeld.com dd of=/mijngrotebestanden/dump-usr-10.gz</userinput></screen>
+	 doelgebruiker at doelmachine.example.com dd of=/mijngrotebestanden/dump-usr-10.gz</userinput></screen>
    </example>
 
    <para>Ook kan de ingebouwde manier van <command>dump</command>
@@ -2814,7 +2814,7 @@ sa0(ncr1:4:0): Logical unit is in proce
 	 <application>ssh</application> met ingestelde
 	 <envar>RSH</envar></title>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>env RSH=/usr/bin/ssh /sbin/dump -0uan -f doelgebruiker at doelmachine.voorbeeld.com:/dev/sa0 /usr</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>env RSH=/usr/bin/ssh /sbin/dump -0uan -f doelgebruiker at doelmachine.example.com:/dev/sa0 /usr</userinput></screen>
    </example>
   </sect2>
 

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Sat Dec 1 17:00:17 2012	(r40228)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.xml	Sat Dec 1 17:14:16 2012	(r40229)
@@ -680,7 +680,7 @@ errors: No known data errors</screen>
 	 <listitem>
 	  <para><acronym role="System Identifier">SID</acronym>-naam
 	   (bijvoorbeeld
-	   <replaceable>jan.bloggs at voorbeeld.com</replaceable>).</para>
+	   <replaceable>jan.bloggs at example.com</replaceable>).</para>
 	 </listitem>
 	 <listitem>
 	  <para>Numeriek <acronym role="System Identifier">SID</acronym>-ID

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Sat Dec 1 17:00:17 2012	(r40228)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/network-servers/chapter.xml	Sat Dec 1 17:14:16 2012	(r40229)
@@ -4231,8 +4231,8 @@ mail      IN   A    192.168.
 	Record (<acronym role="Resource Record">RR</acronym>s). Het biedt noch
 	betrouwbaarheid noch bescherming tegen onjuiste aannames van
 	eindgebruikers. Dit betekent dat het mensen niet kan beschermen tegen
-	het bezoeken van <hostid role="domainname">voorbeeld.net</hostid> in
-	plaats van <hostid role="domainname">voorbeeld.com</hostid>. Het enige
+	het bezoeken van <hostid role="domainname">example.net</hostid> in
+	plaats van <hostid role="domainname">example.com</hostid>. Het enige
 	wat <acronym>DNSSEC</acronym> doet is authenticeren dat de gegevens
 	niet tijdens het transport zijn gecompromitteerd. De beveiliging van
 	<acronym>DNSSEC</acronym> is een belangrijke stap in het beveiligen van
@@ -4434,7 +4434,7 @@ dnssec-validation yes;</programlisting>
 	 te worden.</para>
 
 	<para>Om <acronym>DNSSEC</acronym> aan te zetten voor de zone <hostid
-	  role="domainname">voorbeeld.com</hostid> zoals beschreven in de
+	  role="domainname">example.com</hostid> zoals beschreven in de
 	 voorgaande voorbeelden, dient als eerste
 	 <application>dnssec-keygen</application> gebruikt te worden om het
 	 sleutelpaar met de <acronym>KSK</acronym> en <acronym>ZSK</acronym>
@@ -4442,26 +4442,26 @@ dnssec-validation yes;</programlisting>
 	 algoritmes gebruiken. Het wordt aanbevolen om RSA/SHA-256 voor de
 	 sleutels te gebruiken, een sleutellengte van 2048 bits zou voldoende
 	 moeten zijn. Om de <acronym>KSK</acronym> voor <hostid
-	  role="domainname">voorbeeld.com</hostid> te genereren:</para>
+	  role="domainname">example.com</hostid> te genereren:</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-keygen -f KSK -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE voorbeeld.com</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-keygen -f KSK -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE example.com</userinput></screen>
 
 	<para>en om de <acronym>ZSK</acronym> te genereren:</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE voorbeeld.com</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-keygen -a RSASHA256 -b 2048 -n ZONE example.com</userinput></screen>
 
 	<para><application>dnssec-keygen</application> maakt twee bestanden, de
 	 publieke en private sleutels in bestanden met namen als
-	 <filename>Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.key</filename> (publiek) en
-	 <filename>Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.private</filename> (privaat). Het
+	 <filename>Kexample.com.+005+nnnnn.key</filename> (publiek) en
+	 <filename>Kexample.com.+005+nnnnn.private</filename> (privaat). Het
 	 gedeelte <literal>nnnnn</literal> van de bestandsnaam is een
 	 sleutel-ID van vijf cijfers. Houd bij welke sleutel-ID bij welke
 	 sleutel hoort. Dit is in het bijzonder van belang wanneer er meerdere
 	 sleutels per zone zijn. Het is ook mogelijk om de sleutels te
 	 hernoemen. Voor elk <acronym>KSK</acronym>-bestand:</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>mv Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.key Kvoorbeeld.com.+005+nnnn.KSK.key</userinput>
-&prompt.user; <userinput>mv Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.private Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.KSK.private</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>mv Kexample.com.+005+nnnnn.key Kexample.com.+005+nnnn.KSK.key</userinput>
+&prompt.user; <userinput>mv Kexample.com.+005+nnnnn.private Kexample.com.+005+nnnnn.KSK.private</userinput></screen>
 
 	<para>Voor <acronym>ZSK</acronym>-bestanden dient <literal>KSK</literal>
 	 waar nodig door <literal>ZSK</literal> vervangen te worden. De
@@ -4469,18 +4469,18 @@ dnssec-validation yes;</programlisting>
 	 opdracht <literal>$include</literal> te gebruiken. Het zou er
 	 ongeveer als volgt uit moeten zien:</para>
 
-	<programlisting>$include Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.KSK.key ; KSK
-$include Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.ZSK.key ; ZSK</programlisting>
+	<programlisting>$include Kexample.com.+005+nnnnn.KSK.key ; KSK
+$include Kexample.com.+005+nnnnn.ZSK.key ; ZSK</programlisting>
 
 	<para>Onderteken tenslotte de zone en vertel <acronym>BIND</acronym> om
 	 het ondertekende zonebestand te gebruiken. Voor het ondertekenen van
 	 een zone wordt <application>dnssec-signzone</application> gebruikt.
 	 Het commando om de zone <hostid
-	  role="domainname">voorbeeld.com</hostid>, dat zich in
-	 <filename>voorbeeld.com.db</filename> bevindt, zou er ongeveer zo
+	  role="domainname">example.com</hostid>, dat zich in
+	 <filename>example.com.db</filename> bevindt, zou er ongeveer zo
 	 uit moeten zien:</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-signzone -o voorbeeld.com -k Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.KSK voorbeeld.com.db Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.ZSK.key</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.user; <userinput>dnssec-signzone -o example.com -k Kexample.com.+005+nnnnn.KSK example.com.db Kexample.com.+005+nnnnn.ZSK.key</userinput></screen>
 
 	<para>De sleutel die aan het argument <option>-k</option> wordt
 	 meegegeven is de <acronym>KSK</acronym> en het andere sleutelbestand
@@ -4493,12 +4493,12 @@ $include Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.ZSK.k
 	 <application>dnssec-signzone</application> is een zonebestand met
 	 daarin alle <acronym>RR</acronym>s ondertekend. Deze uitvoer komt in
 	 een bestand met de extensie <literal>.signed</literal> terecht, zoals
-	 <filename>voorbeeld.com.db.signed</filename>. De <acronym
+	 <filename>example.com.db.signed</filename>. De <acronym
 	  role="Delegation Signer">DS</acronym>-records worden ook naar een
-	 apart bestand <filename>dsset-voorbeeld.com</filename> geschreven. Om
+	 apart bestand <filename>dsset-example.com</filename> geschreven. Om
 	 deze ondertekende zone te gebruiken hoeft alleen de zone-directief in
 	 <filename>named.conf</filename> veranderd te worden om
-	 <filename>voorbeeld.com.db.signed</filename>. Standaard zijn de
+	 <filename>example.com.db.signed</filename>. Standaard zijn de
 	 ondertekeningen slechts 30 dagen geldig, wat betekent dat de zone over
 	 ongeveer 15 dagen hertekend moet worden om er zeker van te zijn dat
 	 resolvers geen records met oude ondertekeningen cachen. Het is
@@ -4538,15 +4538,15 @@ $include Kvoorbeeld.com.+005+nnnnn.ZSK.k
 	 sleutels uit het sleutelreservoir door de optie <option>sign</option>
 	 te gebruiken. Voeg, om <acronym>BIND</acronym> dit automatische
 	 ondertekenen en bijwerken van zones te laten gebruiken voor <hostid
-	  role="domainname">voorbeeld.com</hostid>, het volgende aan
+	  role="domainname">example.com</hostid>, het volgende aan
 	 <filename>named.conf</filename> toe:</para>
 
-	<programlisting>zone voorbeeld.com {
+	<programlisting>zone example.com {
 	type master;
 	key-directory "/etc/named/keys";
 	update-policy local;
 	auto-dnssec maintain;
-	file "/etc/named/dynamic/voorbeeld.com.zone";
+	file "/etc/named/dynamic/example.com.zone";
 };</programlisting>
 
 	<para>Nadat deze veranderingen gemaakt zijn, dienen de sleutels voor de


More information about the svn-doc-all mailing list