svn commit: r40218 - head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sat Dec 1 09:54:32 UTC 2012


Author: rene
Date: Sat Dec 1 09:54:31 2012
New Revision: 40218
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/40218

Log:
 MFen 39631 -> 40216
 
 While here smuggle some closing tags onto the same line as the
 corresponding opening lines.

Modified:
 head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml

Modified: head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
==============================================================================
--- head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Sat Dec 1 06:19:20 2012	(r40217)
+++ head/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml	Sat Dec 1 09:54:31 2012	(r40218)
@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSD$
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail/chapter.xml
-   %SRCID%	39631
+   %SRCID%	40216
 -->
 
 <chapter id="mail">
@@ -888,30 +888,28 @@ purgestat	/usr/local/supermailer/bin/pur
 	  worden, òf wordt er naar gezocht in het root-domein.</para>
 
 	 <para>Dit verschilt van het vorige gedrag, waar de zoektocht
-	  doorging over <hostid role="domainname">mompel.bar.edu
-	   </hostid>, en <hostid role="domainname">bar.edu</hostid>.
+	  doorging over <hostid role="domainname">mompel.bar.edu</hostid>,
+	  en <hostid role="domainname">bar.edu</hostid>.
 	  Zie RFC 1535 voor de redenen waarom dit als een slechte
 	  gewoonte en zelfs als beveiligingslek werd beschouwd.</para>
 
-	 <para>Als een goede tussenoplossing kan deze regel:
+	 <para>Als een goede tussenoplossing kan deze regel:</para>
 
-	  <programlisting>search foo.bar.edu bar.edu</programlisting>
+	 <programlisting>search foo.bar.edu bar.edu</programlisting>
 
-	  in plaats van het voorgaande:
+	 <para>in plaats van het voorgaande:</para>
 
-	  <programlisting>domain foo.bar.edu</programlisting>
+	 <programlisting>domain foo.bar.edu</programlisting>
 
-	  in <filename>/etc/resolv.conf</filename> geplaatst worden.
+	 <para>in <filename>/etc/resolv.conf</filename> geplaatst worden.
 	  Ben er echter zeker van dat de zoekvolgorde niet verder gaat
-	  dan de <quote>grens tussen lokale en publieke regelgeving
-	   </quote>, zoals RFC 1535 het noemt.</para>
+	  dan de <quote>grens tussen lokale en publieke regelgeving</quote>,
+	  zoals RFC 1535 het noemt.</para>
 	</answer>
    </qandaentry>
 
    <qandaentry>
 	<question>
-	 <indexterm><primary>MX-regel</primary></indexterm>
-
 	 <para><application>sendmail</application> zegt <errorname>mail
 	   loops back to myself</errorname></para>
 	</question>
@@ -944,8 +942,6 @@ eerder dan 8.10] (als FEATURE(use_cw_fil
 
    <qandaentry>
 	<question>
-	 <indexterm><primary>PPP</primary></indexterm>
-
 	 <para>Hoe kan een mailserver op een inbel-PPP-host gedraaid
 	  worden?</para>
 	</question>


More information about the svn-doc-all mailing list