[FreeBSD-users-jp 95511] Har kontoen din blitt last

Daske Nettbank account at reg.com
Fri Apr 10 14:21:37 UTC 2015


 - This mail is in HTML. Some elements may be ommited in plain text. -

Pa grunn av mange mislykkede innloggingsforsok, har kontoen din blitt last. Var oppmerksom pa at hvis du ikke er eieren av denne kontoen, blir IP-adressen logget og det vil bli rapportert i tilfelle av uredelig tilgang.
Klik her for at opdatere dine oplysninger
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kobenhavn K.
Tlf. +45 70 123 456


More information about the freebsd-users-jp mailing list