Harddrives >128GiB

Bruce Harris nitro2k01 at gmail.com
Tue Apr 24 21:18:07 UTC 2007


Does a SunBlade 100 support harddives with sizes >128 GiB?

Love. /Bruce Harris

--
-----BEGIN 2ROT13 MESSAGE-----
Low Bitrate Netlabel: <http://f-label.tojt.net/>
Electronic music forum:
<http://oxo-unlimited.com/forums>
Sätt på ett par flipflops, vippa på rumpan
och gör det här till en minnesvärd sommar!
-----END 2ROT13 MESSAGE-----


More information about the freebsd-sparc64 mailing list