საგადასახადო კოდექსის კურსი

პრაქტიკული ბუღალტერიის ცენტრი email at startmo.ge
Mon Jun 6 09:08:14 UTC 2016


 

იხილეთ სრული ვერსია
http://newsletters.start.com.ge/index.php/campaigns/kw213s0jbtda9/track-url/nn116qze7h2ea/63e65cc31a3cff7de8a577775a6afa884b73f62e


		
http://newsletters.start.com.ge/index.php/campaigns/kw213s0jbtda9/track-url/nn116qze7h2ea/7d1b1c722e2b4af5f39c397d9706d37c3259834b

კურსი საგადასახადო
კანონმდებლობის
სიახლეების შესახებ
დამწყები ბიზნესმენებისა
და ბუღალტრებისთვის! 

		დაწყების დრო - 11 ივნისი

		ხანგრძლივობა - 5 კვირა

პირველი 15 მსმენელი,
რომელიც დარეგისტრირდება
კურსზე, საჩუქრად მიიღებს 50
ლარიან ვაუჩერს და 400 ლარის
ნაცვლად გადაიხდის 350 ლარს. 

		რეგისტრაციისთვის
დაგვიკავშირდით: (+995) 551 591 965

თუ აღარ გსურთ სიახლეების
მიღება, გააუქმეთ გამოწერა
http://newsletters.start.com.ge/index.php/campaigns/kw213s0jbtda9/track-url/nn116qze7h2ea/b60a058c7a2768db6c02115cb9be9eb6d263a7fe


Start - Marketing Outsourcing
 Botchorishvili str. 88/15 
 Tbilisi 0160
 Georgia 

 


More information about the freebsd-questions mailing list