Network strangeness only with incoming email&In-Reply-To=

Paul Stroo p.stroo at goes.nl
Wed May 9 08:04:30 UTC 2012


Hi.... 
 
Having same problem with barracuda spam firewall..... :( 
 
Problem only with some senders and only with attachments. 
Receiving mail from senders without attachment no problems..... 
 
Regards, 
Paul Stroo
 

Goes is fairtrade- en millenniumgemeente: duurzaamheid staat bij ons dus hoog in het vaandel.
Denkt u daarom alstublieft aan het milieu voordat u dit bericht en eventueel de bijlagen (dubbelzijdig) print.
--------------------------------------------------------------------------------
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is niet toegestaan.
De gemeente Goes staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Mocht dit e-mailbericht ten onrechte bij u zijn terechtgekomen, dan verzoeken wij u vriendelijk het te retourneren aan de afzender.
Dit e-mailbericht is gescand op virussen door McAfee
--------------------------------------------------------------------------------


More information about the freebsd-questions mailing list