Upgrading SpamAssassin 3.1.6 -> 3.2.1

Alex Pietjouw Alex.Pietjouw at formex.nl
Wed Jul 18 15:16:12 UTC 2007


>>> Peter Boosten <peter at boosten.org> Wednesday 18 July 2007 14:51:24 >>>

Alex Pietjouw wrote:
>> Hey all,
>>  
>> I'm running a FreeBSD 6.2-Release machine with sendmail, clamav and SpamAssassin 3.1.6 which is working great.
>> I've recently updated my ports collection with CVS and "pkg_version" told me that there's a new SpamAssassin version available in the ports.
>> (Weird thing btw, the "portversion" command tells me there is no need to upgrade!)
>> Anyway, is it safe to use "portupgrade" on the "p5-Mail-SpamAssassin" port? Did anyone already do this and did they ecnounter any problems?
>> It's pretty vital that my server keeps running!
>>  

>Did you update your INDEX-6 as well when updating the ports tree?
>
>from /usr/ports
>#make fetchindex
 
I just did this, and it fixes the inconsistency between "pkg_version" and "portversion". Thanks for the tip!

>My spamassassin was upgraded to 3.2.1  ages ago...
 
Ages huh? :-) 2007-06-11: SpamAssassin 3.2.1 and 3.1.9 released!

 
Cheerz!
 
-aLex Pietjouw.
-----------------------------------------------------
Formex ICT
Moordrecht
KvK: 24337303
	
De informatie, die deze e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden bevat, is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. De informatie is alleen bestemd voor de persoon of de organisatie waaraan deze informatie is gericht. In geval u niet de gerechtigde ontvanger bent, dan wijs ik u erop dat het openen, kopieren, distribueren of handelen in relatie tot de inhoud van deze e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden niet toegestaan is en mogelijk strafbaar kan zijn. 
Formex ICT is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van de inhoud van de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden, noch is Formex ICT aansprakelijk voor enige vertraging in de verzending. 
In geval u (bij vergissing) een e-mail ontvangt, welke niet voor u is bestemd, neemt u dan direct contact op met Formex ICT en vermeld daarbij de afzender en het e-mail adres. Verwijder de e-mail daarna onmiddellijk. Wees u er van bewust dat Formex ICT niet aansprakelijk is voor virussen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden te controleren op virussen. Op basis van communicatie via de e-mail kunnen nooit namens Formex ICT contracten geacht worden te zijn gesloten.
-----------------------------------------------------


More information about the freebsd-questions mailing list