5.3-BETA4, erros buildworld

DamianS. Kołodziejczyk damian at crew.qmqm.pl
Sat Sep 18 06:22:20 PDT 2004


Hello.
cvsup done ~ 1h ago.
make buildworld [cputype = p3]:
/usr/src/usr.sbin/fdcontrol/fdcontrol.c: In function `main':
/usr/src/usr.sbin/fdcontrol/fdcontrol.c:212: error: `FD_DEBUG' undeclared (first
 use in this function)
/usr/src/usr.sbin/fdcontrol/fdcontrol.c:212: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/usr/src/usr.sbin/fdcontrol/fdcontrol.c:212: error: for each function it appears in.)
*** Error code 1

-- 
Damian S. Kołodziejczyk
Nie jesteś pijany, jeśli możesz leżeć na podłodze, nie trzymając się jej.


More information about the freebsd-questions mailing list