FreeBSD Port: mysql-client-5.6.12

Alexander B. Zubkov info at zubkov.info
Fri Jun 28 19:04:45 UTC 2013


Hello!

So, there are some documentation changes:

% diff -rq mysql-5.6.12 mysql-5.6.12-new
Files mysql-5.6.12/Docs/INFO_SRC and mysql-5.6.12-new/Docs/INFO_SRC differ
Files mysql-5.6.12/Docs/mysql.info and mysql-5.6.12-new/Docs/mysql.info 
differ
Files mysql-5.6.12/INSTALL-SOURCE and mysql-5.6.12-new/INSTALL-SOURCE differ
Files mysql-5.6.12/man/comp_err.1 and mysql-5.6.12-new/man/comp_err.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/innochecksum.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/innochecksum.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/msql2mysql.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/msql2mysql.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/my_print_defaults.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/my_print_defaults.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/myisam_ftdump.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/myisam_ftdump.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/myisamchk.1 and mysql-5.6.12-new/man/myisamchk.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/myisamlog.1 and mysql-5.6.12-new/man/myisamlog.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/myisampack.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/myisampack.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql-stress-test.pl.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql-stress-test.pl.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql-test-run.pl.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql-test-run.pl.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysql.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql.server.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql.server.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_client_test.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_client_test.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_client_test_embedded.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_client_test_embedded.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_config.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_config.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_config_editor.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_config_editor.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_convert_table_format.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_convert_table_format.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_find_rows.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_find_rows.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_fix_extensions.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_fix_extensions.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_install_db.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_install_db.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_plugin.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_plugin.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_secure_installation.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_secure_installation.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_setpermission.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_setpermission.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_tzinfo_to_sql.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_tzinfo_to_sql.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_upgrade.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_upgrade.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_waitpid.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysql_waitpid.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysql_zap.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysql_zap.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlaccess.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqlaccess.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqladmin.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqladmin.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlbinlog.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqlbinlog.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlbug.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysqlbug.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlcheck.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqlcheck.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqld.8 and mysql-5.6.12-new/man/mysqld.8 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqld_multi.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqld_multi.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqld_safe.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqld_safe.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqldump.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysqldump.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqldumpslow.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqldumpslow.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlhotcopy.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqlhotcopy.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlimport.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqlimport.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlshow.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysqlshow.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqlslap.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysqlslap.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqltest.1 and mysql-5.6.12-new/man/mysqltest.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/mysqltest_embedded.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/mysqltest_embedded.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb-common-options.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb-common-options.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_config.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_config.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_cpcd.1 and mysql-5.6.12-new/man/ndb_cpcd.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_delete_all.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_delete_all.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_desc.1 and mysql-5.6.12-new/man/ndb_desc.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_drop_index.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_drop_index.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_drop_table.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_drop_table.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_error_reporter.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_error_reporter.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_index_stat.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_index_stat.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_mgm.1 and mysql-5.6.12-new/man/ndb_mgm.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_mgmd.8 and mysql-5.6.12-new/man/ndb_mgmd.8 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_print_backup_file.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_print_backup_file.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_print_schema_file.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_print_schema_file.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_print_sys_file.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_print_sys_file.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_restore.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_restore.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_select_all.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_select_all.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_select_count.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_select_count.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_setup.1 and mysql-5.6.12-new/man/ndb_setup.1 
differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_show_tables.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_show_tables.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_size.pl.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_size.pl.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndb_waiter.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndb_waiter.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndbd.8 and mysql-5.6.12-new/man/ndbd.8 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndbd_redo_log_reader.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndbd_redo_log_reader.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndbinfo_select_all.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/ndbinfo_select_all.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/ndbmtd.8 and mysql-5.6.12-new/man/ndbmtd.8 differ
Files mysql-5.6.12/man/perror.1 and mysql-5.6.12-new/man/perror.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/replace.1 and mysql-5.6.12-new/man/replace.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/resolve_stack_dump.1 and 
mysql-5.6.12-new/man/resolve_stack_dump.1 differ
Files mysql-5.6.12/man/resolveip.1 and mysql-5.6.12-new/man/resolveip.1 
differ
Files mysql-5.6.12/mysql-test/collections/default.release.done and 
mysql-5.6.12-new/mysql-test/collections/default.release.done differ
Files mysql-5.6.12/scripts/fill_help_tables.sql and 
mysql-5.6.12-new/scripts/fill_help_tables.sql differ
Files mysql-5.6.12/sql/sql_yacc.cc and mysql-5.6.12-new/sql/sql_yacc.cc 
differ
Files mysql-5.6.12/sql/sql_yacc.h and mysql-5.6.12-new/sql/sql_yacc.h differ

Alexander ZubkovMore information about the freebsd-ports mailing list