FreeBSD Port: openwebmail-2.32

Ísak Ben. isak at isak.is
Wed Aug 11 13:44:00 PDT 2004


For a workaround you can swap out the top line of all the openwebmail*pl scripts to
#!/usr/local/bin/speedy_suidperl

--
Ísak Ben,
http://www.isak.is

---------- Original Message -----------
From: Björn Pålsson <bjorn at ahusonline.com>
To: leeym at freebsd.org
Cc: ports at freebsd.org
Sent: Wed, 11 Aug 2004 21:08:45 +0200
Subject: FreeBSD Port: openwebmail-2.32

> Hi again!
> 
> Just found why it is broken!
> 
> http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/www/p5-CGI-SpeedyCGI/pkg-plist
> 
> MVH / Best Regards
> Björn Pålsson
> ÅhusOnline AB
> *********************************************************************
> Adress:
> Åhusonline AB
> Box 124
> 296 22 ÅHUS
> SWEDEN
> 
> Telefon:
> Paul 070-2833830 (försäljning, administration)
> Björn 070-2833870 (innesupport, hostmaster, webhotell)
> Christian 070-2833880 (försäljning, montering, utesupport)
> Din lokala leverantör av bredband i Åhus!
> http://www.ahusonline.com
> *********************************************************************
> _______________________________________________
> freebsd-ports at freebsd.org mailing list
> http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-ports
> To unsubscribe, send any mail to "freebsd-ports-unsubscribe at freebsd.org"
------- End of Original Message -------


More information about the freebsd-ports mailing list