CFT: BSD-licensed grep [Fwd: cvs commit: ports/textproc/bsdgrep Makefile distinfo]

Konrad Jankowski konrad.jankowski at bluemedia.pl
Tue Jun 17 09:22:37 UTC 2008


Diomidis Spinellis wrote:
> Gabor Kovesdan wrote:
>> In case of sort, I understarnd that it should explicitly handle wide 
>> characters due to the different alphabet of the different languages 
>> and yes, that seems to be a difficult task...
>
> Note that Konrad Jankowski in another SoC project is adding to our C 
> library support for the Unicode collation algorithm, and importing the 
> corresponding language-specific collation tables.
>
>
Yes, and once this is done, sort will work out of he box, if it uses 
strcoll. Already tried on a prototype.

-- 
Konrad Jankowski
System Network Administrator

Blue Media Sp. z o. o.
+48 58 5555 312
http://www.bluemedia.pl

Niniejsza wiadomość została przekazana w imieniu Blue Media sp. z o. o.
z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr 0000127636, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym i wskazanym adresatem niniejszej
wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać,  kopiować, dystrybuować ani
tez w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o
niezwłoczne poinformowanie nas o tym i o usunięcie wiadomości.

More information about the freebsd-hackers mailing list