Interessant voorstel

Qian Wei qian-wei at asia.com
Fri Nov 4 20:03:41 UTC 2016


Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een voorstel wat voor ons beiden heel interessant kan zijn. Ik zou dit graag met u willen bespreken via uw prive email waar niemand anders toegang toe heeft. Het gaat namelijk om een delicate kwestie  waar alleen met de grootste voorzichtigheid over te praten valt. Als u aangeeft via welk email adres wij het beste kunnen communiceren zal ik u meer informatie geven over mijn voorstel. Ik garandeer u dat u hier  geen spijt van zal krijgen.

U kan mij bereiken op mijn prive email adres: qian-wei at asia.com


Met vriendelijke groet,

Qian Wei
Vermogensbeheerder HSBC HK


More information about the freebsd-doc mailing list