Bezplatna lekcia- Firmena Sigurnost

Newsletter Administrative Team trainings.ideas at mbox.contact.bg
Sun May 9 12:47:51 UTC 2010


	Съгласно Закона за електронна
търговия, чл. 6 (1) Ви съобщаваме, че е
възможно това търговско съобщение да
не е поискано от Вас.       
Заглавие 1
	Текст 1 Линк 1 » [1]                 
           
Заглавие 2
	Текст 2 Линк 2 » [2]                 
           
Заглавие 3
	Текст 3 Линк » [3]                  
          
	Ние може да сме получили Вашия имейл
от вас, от Ваш партньор или от
публичното пространство. Следвайки
новите европейски правила за промоции
чрез електронна поща, ако не желаете
да получавате информация, можете да се
отпишете [4]. Молим предварително да ни
извините за причиненото Ви
неудобство. Това съобщение е
предназначено само за адресатите. IDEAS,
както и сътрудниците й, не могат да
бъдат подвеждани под отговорност за
точното, пълно и навременно предаване
на информацията, съдържаща се в тази
комуникация, нито за щети, произлизащи
от използването или разчитането на
тази информация.                   С
най-добри пожелания,
  Вергиния Къшева
 Director Marketing
 Ideas Bulgaria- Marc De Turc & Co Bulgaria
 Bulgaria, Sofia 1407
                          66, Cherni Vrah
Blvd, ent.A, fl.2, ap.2,
 Tel/Fax: ++359/ 02 962 3984
 Mobile: ++359/ 885 933 215
 Mobile: ++359/ 879 532 629
  verginiakasheva at ideas-freeboss.com
 www.ideas-freeboss.com       


Links:
------
[1] http://luna.superhosting.bg/#
[2] http://luna.superhosting.bg/#
[3] http://luna.superhosting.bg/#
[4] http://luna.superhosting.bg/http://luna.superhosting.bg/~turnyour/user/update.php?cid=13[!goToAmp!]email=doc at freebsd.org[!goToAmp!]code=441a766d60aac25248385130653d9dd8
More information about the freebsd-doc mailing list