Wpłaty za faktury

Łukasz Ćwiklik Biuro at bro-bud.pl
Mon May 20 10:14:35 UTC 2019


Witam,
Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy wpłaty za faktury których zestawienie przesyłam w załączeniu. Jeżeli należności zostały uregulowane proszę uznać powyższą wiadomość za nieważną.| W przypadku nieuregulowania płatności w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania tej wiadomości, sprawa może zostać skierowana do windykacji.

Z poważaniem,
Łukasz Ćwiklik
E-elka Z.o.o.
tel.: +48 (22) 619 40 49
faks: +48 (22) 619 58 91More information about the freebsd-bugs mailing list