cvs commit: src/usr.bin/gzip Makefile zgrep zgrep.1

Simon L. Nielsen simon at FreeBSD.org
Sat Feb 10 13:49:39 UTC 2007


simon    2007-02-10 13:49:39 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  usr.bin/gzip     Makefile 
 Removed files:
  usr.bin/gzip     zgrep zgrep.1 
 Log:
 Do not install zgrep, or links to zgrep, since zgrep is provided by
 src/gnu/usr.bin/grep.
 
 Reviewed by:  delphij
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +4 -8   src/usr.bin/gzip/Makefile
 1.2    +0 -122  src/usr.bin/gzip/zgrep (dead)
 1.2    +0 -98   src/usr.bin/gzip/zgrep.1 (dead)


More information about the cvs-src mailing list