cvs commit: src/tools/regression/lib/libutil Makefile test-flopen.c test-flopen.t

Dag-Erling Smorgrav des at FreeBSD.org
Fri Aug 3 04:29:50 PDT 2007


des     2007-08-03 11:29:49 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  tools/regression/lib/libutil Makefile 
 Added files:
  tools/regression/lib/libutil test-flopen.c test-flopen.t 
 Log:
 Add regression tests for flopen(3).
 
 Approved by:  re (blanket)
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +1 -1   src/tools/regression/lib/libutil/Makefile
 1.1    +176 -0  src/tools/regression/lib/libutil/test-flopen.c (new)
 1.1    +12 -0   src/tools/regression/lib/libutil/test-flopen.t (new)


More information about the cvs-src mailing list