cvs commit: src/lib/libc/nls ko_KR.UTF-8.msg ko_KR.eucKR.msg

Jung-uk Kim jkim at FreeBSD.org
Mon Sep 11 11:22:58 PDT 2006


jkim    2006-09-11 18:22:57 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:    (Branch: RELENG_6)
  lib/libc/nls     ko_KR.UTF-8.msg ko_KR.eucKR.msg 
 Log:
 MFC: Use better Korean translation for `trap'.
 
 Approved by:  re (bmah)
 
 Revision Changes  Path
 1.1.2.1  +3 -3   src/lib/libc/nls/ko_KR.UTF-8.msg
 1.1.2.1  +3 -3   src/lib/libc/nls/ko_KR.eucKR.msg


More information about the cvs-src mailing list