cvs commit: src/tools/regression/usr.bin/pkill pgrep-F.t pkill-F.t

Pawel Jakub Dawidek pjd at FreeBSD.org
Wed Aug 24 19:39:30 GMT 2005


pjd     2005-08-24 19:39:30 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  tools/regression/usr.bin/pkill pgrep-F.t pkill-F.t 
 Log:
 '-F' option now needs locked pidfile. Modify regression tests respectively.
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +3 -4   src/tools/regression/usr.bin/pkill/pgrep-F.t
 1.2    +1 -2   src/tools/regression/usr.bin/pkill/pkill-F.t


More information about the cvs-src mailing list