cvs commit: src/gnu/usr.bin/sort Makefile alloca.h config.h localedir.h

Tim J. Robbins tjr at FreeBSD.org
Fri Jul 2 02:37:02 PDT 2004


tjr     2004-07-02 09:34:37 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  gnu/usr.bin/sort   Makefile config.h 
 Added files:
  gnu/usr.bin/sort   alloca.h localedir.h 
 Log:
 Update build infrastructure for sort from GNU coreutils 5.2.1.
 
 Revision Changes  Path
 1.10   +5 -1   src/gnu/usr.bin/sort/Makefile
 1.1    +2 -0   src/gnu/usr.bin/sort/alloca.h (new)
 1.7    +277 -146 src/gnu/usr.bin/sort/config.h
 1.1    +2 -0   src/gnu/usr.bin/sort/localedir.h (new)


More information about the cvs-src mailing list