cvs commit: src/usr.bin/find find.1

Dag-Erling Smorgrav des at FreeBSD.org
Tue Apr 20 17:42:56 PDT 2004


des     2004/04/20 17:42:55 PDT

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  usr.bin/find     find.1 
 Log:
 Clarify and correct some compatibility notes.
 
 PR:       65822
 
 Revision Changes  Path
 1.59   +22 -9   src/usr.bin/find/find.1


More information about the cvs-src mailing list